Medicína a alternativní medicína z pohledu financí

To, že

 • je konvenční medicína pouhým strojem na peníze,
 • lékařům jde o léčení příznaků, ne příčin, a tak z vás můžou stálou a opakovanou léčbou tahat další a další peníze,
 • jestli se chcete opravdu uzdravit a ušetřit, dejte přednost léčitelům a alternativě, případně samoléčbě,

jsou běžně známé názory odpůrců medicíny a snad i vědy. Podíváme se, kolik stojí léčba, kolik léčitelství, kolik stojí léky a kolik homeopatika a jak to tedy s tou finanční stránkou celkově je.

V tomto článku to uvedu raději na začátku, kdy snad ještě všichni dávají pozor. Takže:

Je mi srdečně jedno, za co dospělí lidé, které neznám, utrácejí své peníze. Léky, homeopatika, měsíční kameny, bio lampy, cokoliv. Nepotřebuji nikoho přesvědčit, vůbec mi na tom nezáleží.

Po zbytek textu budu pro jednoduchost používat následující dělení léčiv

léky, homeopatika, bylinky.

Začínáme.

Výroba léčiv

Jako první se podívejme na výrobu léků. Z velké vzdálenosti viděno, léčiva vyrábí velké společnosti za velké peníze. Dvě pro nás nejznámější budou pravděpodobně Teva a Zentiva. Bavme se o Tevě.

Teva je obrovská společnost soustředící se na generika, se 46 000 zaměstnanci celkově ve světě a čistým ziskem 1,9 miliard dolarů v roce 2012.

Mezi výrobce homeopatik zmíním největší takovou společnost na světě BOIRON.

Má 3 900 zaměstnanců a čistý zisk 49,63 miliónů eur za rok 2012. Což je asi 68,16 miliónů dolarů.

Porovnání mezi Tevou a BOIRON z hlediska financí nemá valného smyslu. Částky pramení ze spousty faktorů a jsou každá úplně jinde. Zajímavé ovšem je, kolik vydělává jediný výrobce homeopatik. Jeden zástupce alternativní medicíny má roční čistý zisk asi 1,4 miliard českých korun. Navíc se bavíme o velké společnosti, která vyrábí pilulky na běžícím pásu.

To značně odporuje příležitostným naznačením, že ti alternativci nejsou jako ostatní farmaceutické společnosti a že snad homeopatika vyrábí s láskou a ručně někde na louce.

Homeopatika jsou součást průmyslu, stejně jako konvenční farmacie. To je fakt.

Uvažovat o medicíně jako businessu a zcela přitom opomenout alternativní coby jeho součást považuji za demagogii. Je zcela logické, že výroba léku a léčení lidí bude business. Bude tomu tak do té doby, než se lidstvo přestane chtít léčit. Stejně jako bude výroba dopravních prostředků obrovský business, dokud budeme potřebovat mobilitu, nebo IT průmysl, dokud bude třeba výpočetní výkon.

Automobilový průmysl – příjmy 241,6 miliard dolarů (samotná Toyota)
IT průmysl – příjmy 170,9 miliard dolarů (samotný Apple)

Můžeme trochu odběhnout a nahlédnout na seznam společností v roce 2013 řazený dle příjmů. Zkuste vybrat průmysl Healthcare: Pharmacy and other services. První společnost je na 24. místě ve světě a druhá až na 341.

Přiběhněme kousek zpátky a podívejme ještě na zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO). Najdeme tam zajímavou informaci o velikosti trhu s vakcínami, která moc nekoresponduje s názory typu „vakcíny jsou ten největší business“.

Světové prodeje vakcín tvoří 2% prodeje všech léčiv.

Zpět k tématu.

Nemá cenu rozepisovat, co jsou homeopatika a co obsahují. Z chemického hlediska mají množství účinné látky hluboko pod hranicí detekovatelnosti. Uživatelé v tom nevidí problém a často odkazují účinnost na paměť vody. Ta je vzhledem k současnému stavu poznání vyloučena. Doporučuji práci, na níž se podílel prof. Pavel Jungwirth

Mechanisms of Acceleration and Retardation of Water Dynamics by Ions

a pro stručný přehled pak rozhovor s ním na Českém rozhlasu.

Funkčnost homeopatik však hodnotit nechci, držme se dále tématu financí. Ptejme se tedy čistě z ekonomického hlediska

je dražší granule Belladonny, nebo tabletka Paralenu?

Paralen

Paracetamol 500 mg v 1 tabletě

Pomocné látky: Předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina stearová.

Belladonna

Atropa belladonna (pod hranicí měřitelnosti v 1 granuli)

Pomocné látky: Sacharóza, laktóza

Jinými slovy můžeme říct

je dražší granulka cukru nebo tabletka obsahující paracetamol a další látky?

Z toho vyplývá jedna věc. I kdyby stály homeopatika tolik, co léky, tak na vás jako zákaznících vydělá alter-farma výrobce více než ten konvenční. To je fakt. Ani nezmiňuji rozdíly v tom, co vše musí být splněno pro obě skupiny, vzhledem k české legislativě. O tom ještě dále.

Teď zkusme vybrat konkrétní léčiva a podívat se, kolik stojí.

Užívání léčiv

Pro účely srovnání jsem sepsal několik problémů, které považuji za běžné pro lidi svého věku. Řekl bych, že i jinak zdravého člověka čas od času přepadne bolest v krku, nebo kašel.

Snažil jsem se najít oficiální žebříčky prodejů pro český trh, ale neúspěšně. Vybral jsem tedy léky, které považuji za běžné a které asi každý zná. Ohledně homeopatik jsem čerpal informace převážně ze serverů Svět homeopatie, který působí velmi kvalitním dojmem, a Ke zdraví, který obsahuje velmi přívětivý systém vyhledávání.

Problém Lék Cena Homeopatikum Cena
Bolest v krku Jox (sprej) 110 Kč Homéogène 9 (60 tablet) 90 Kč
Kašel Bromhexin 12 (kapky) 80 Kč Ferrum phosphoricum (80 granulí) 80 Kč
Bolest hlavy Nalgesin (10 tablet) 70 Kč Bryonia (80 granulí) 80 Kč
Horečka Paralen 500 (12 tablet) 40 Kč Belladonna (80 granulí) 80 Kč
Kinetóza Kinedryl (10 tablet) 70 Kč Borax (80 granulí) 80 Kč

Vypadá to v neprospěch konvenční medicíny? Řekl bych, že ne. Je třeba vzít v potaz, že zatímco léky dávkujeme většinou po jednom, tak homeopatika většinou po pěti granulích. A to třeba čtyřikrát denně nebo co půl hodinu.

Při výběru pro mě cena nehrála roli. Vzal jsem běžné léky a homeopatika, která jsem našel nejčastěji coby přípravek proti tomu kterému problému. Navíc různé druhy monokomponentů, což jsou v tabulce kromě Homéogène všechny, stojí stejně.

Homeopatika se tedy vám, jako koncovému zákazníkovi, cenově pravděpodobně nevyplatí.

Poznámka o legislativě

Více o léčivech psát nebudu, takže jen poslední zmínka, jak to je s nimi před zákonem. V české republice podléhají správě Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL). Nároky na bezpečnost, účinnost a kvalitu definuje Český lékopis, kde část o homeopatikách pochází z Evropského lékopisu. Několik častých otázek k tématu legislativy zodpověděl i SUKL.

V souladu s §28 zákona č. 378/2007 Sb podléhají zjednodušenému postupu registrace.


(1) Zjednodušenému postupu registrace, v rámci kterého se nevyžaduje důkaz léčebné účinnosti, podléhají pouze humánní homeopatické přípravky splňující následující podmínky
a) jsou podávány ústy nebo zevně,
b) v označení na obalu humánního homeopatického přípravku ani v jakékoli informaci, která se ho týká, není uvedena léčebná indikace,
c) ředěním lze zaručit bezpečnost humánního homeopatického přípravku; prováděcí právní předpis stanoví postup pro ředění humánního homeopatického přípravku.

U homeopatických přípravků tedy nejsou nutné klinické testy. Což dělá výsledný produkt opět levnější.

Pro zajímavost uveďme, jak vypadá životní cyklus léku.

dsdf

Zdroj: O lécích

Pro nás jako uživatele je klíčový moment Registrace, po kterém se přípravek dostane na trh. Srovnejme pro ilustraci homeopatika s bylinnými přípravky. Léčiva se dělí do anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (ATC), kde mají homeopatika speciální oddíl V12, Různé přípravky -> Homeopatika a bylinné přípravky V11, Různé přípravky -> Fytofarmaka a živočišné produkty. Obě podléhají zjednodušenému postupu registrace a můžou tak působit podobně. Je mezi nimi ovšem výrazný rozdíl.

Vezměme třeba přípravek Chamomilla, vyrobený Tevou, což je tekutý extrakt heřmánku. V příbalovém letáku můžeme vidět, že obsahuje látku matricariae extractum fluidum, což je samotný extrakt. Podle velikosti lahvičky pak 25ml nebo 100ml. Jde o tinkturu, kde na detaily ohledně výroby a kontroly kvality můžete nahlédnout do dnes už zastaralé verze lékopisu. Výrobek zařazen pod skupinu V11 musí splňovat požadavky popsané zde, kde zajímavý pro nás je

Je prokázáno, že tento přípravek za daných podmínek použití není škodlivý, že farmakologické účinky nebo účinnost tohoto přípravku jsou zřejmé na základě dlouhodobého používání a zkušeností.

Tyto poznatky sdružuje Evropská léková agentura (EMEA), přesně pak Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Pro více informací můžete nahlédnout zde. Bylinky ve farmacii tedy nejsou nějaká šedá zóna, jak si někteří lidé myslí.

Naproti tomu máme homeopatika. Jejich schvalování spočívá pouze v kontrole kvality a bezpečnosti pro užívání. Není to zas tak překvapivé, přípravky neobsahují žádnou léčivou látku a při tak přísných restrikcích, jaké jsou kladeny na byliny a léky, by mezi léčiva vůbec nemohly projít. Heřmánek má homeopatickou podobu v přípravku Chamomilla Vulgaris.

Vraťme se k finanční stránce. Na jedné straně máte přípravek konvenční medicíny s heřmánkovou tinkturou za cenu při 25ml kolem 70 Kč, a na druhé máme homeopatický přípravek, který heřmánku neobsahuje ani molekulu, za 83 Kč. Začíná to být úsměvné.

Doporučuji ještě zajímavou přednášku MUDr. Martina Votavy, Ph.D., kde uvádí, že náklady na vývoj a registraci jednoho léku jsou 800 miliónů dolarů, kde celý proces trvá asi 10 let.

Závěr ohledně léčiv je jasný. Homeopatika mají mnohem menší cenu a mnohem menší náklady při uvádění na trh. Přesto nestojí zlomek ceny léků, ale srovnatelně.

Lékařská a léčitelská péče

O dvou zastáncích alternativní medicíny jsem už psal. Hledal jsem i dále, ať vím, jak se pohybují ceny.

Jméno Město Cena
MUDr. Ludmila Eleková Praha až 2000 Kč
Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. Praha od 990 Kč
MUDr. Naděžda Stauderová Ostrava 1000 Kč
Václav Hrabák Praha, Plzeň 1400 Kč
Humplíková Radana Studénka 350 Kč
Mgr. Cekotová Svatava Zlín 1200 Kč
Mgr. Martina Pavlasová Brno 800 Kč
Mgr. Kateřina Vejrychová Pardubice 1000 Kč
MUDr. Marta Štecová Opava 700 Kč

Vybíral jsem náhodně různě po republice. Ptát se, zda je vyšetření u konvenčního lékaře oproti alternativnímu z pohledu pacienta finančně výhodnější, je asi zbytečné.

Na jedné straně 30 Kč, na druhé kolem 1000 Kč.

Skvěle. Takhle to asi lidé, kteří vidí v medicíně jen stroj na peníze, zatímco v alternativní úžasný a přátelský způsob léčby, nemyslí. Požádal jsem tedy svou pojišťovnu o zaslání přehledu vykázané péče, ať se podívám, kolik stojí léčba, kterou pacient neplatí přímo. Měl jsem teď bohaté období na různá vyšetření, takže mám celkem komplexní obrázek. Obsahuje praktického lékaře, zubaře, endokrinologa a pneumologa. Plus související jako ambulance radiologie, či hematologická laboratoř. Jaké tedy byly ceny?

Praktický lékař

Opakované komplexní vyšetření – 476 Kč

Pneumolog

Cílené vyšetření – 294 Kč

Endokrinolog

Komplexní vyšetření – 579 Kč

Zubař

Preventivní prohlídka – 336 Kč

Za sebe z mého seznamu, který má 8 stran, hodnotím jako nejnáročnější flexibilní bronchoskopii. To vám strčí endoskop do plic a koukají, co tam máte. Nebo nemáte. Tento zákrok, který zjevně nemůže dělat jen tak někdo, stál 571 Kč. Nejdražší položkou je CT vyšetření hlavy nebo těla nativní a kontrastní za 1906 Kč a nejlevnější Separace séra nebo plazmy za 14 Kč. Předpokládám však, že pokročilé diagnostické metody nelze nahradit technikami alternativních léčitelů. Tedy, na tom CT nebo rentgenu stejně nakonec skončíte, když se potřebuje ošetřující osoba podívat dovnitř. Nebo ne?

Opravdu by mě zajímalo, jak přichází někteří jedinci ke svým názorům ohledně financí.

Okrajové možnosti

Ke konci bych mohl popsat ještě dvě další záležitosti, o kterých se v souvislosti s alternativní léčbou hovoří. Je to MMS a koloidní stříbro.

MMS

Jde o zkratku z Master Mineral Solution (která však už několikrát změnila význam) objevu Jim V. Humbla. Jde o roztok chloritanu sodného ($latex NaClO_2$), který se smísí s roztokem kyseliny citrónové (aktivátor). V této směsi se začíná uvolňovat oxid chloričitý ($latex ClO_2$). Používá se jako bělidlo nebo třeba k desinfekci vody. Proč tady vůbec píšu o nějaké toxické látce?

Přijde mi dost zvláštní, že lidé, co na jednu stranu odmítají očkování i kvůli těm všem chemikáliím, co obsahují bez problémů dají MMS svým dětem. Ano, jak jsem už psal, alternativní život, souznění s přírodou a odmítnutí očkování jdou často ruku v ruce. Příspěvky z facebooku okolo jsou pak přímo z jedné antivax skupiny. Veřejně viditelné, proto nechám jména čitelná.

Mimochodem ještě pro odpůrce éček. Oxid chloričitý je E926.

MMS už dohromady s aktivátorem nelze díky zásahu SUKLu pořídit, ale stále můžete sehnat jednotlivé komponenty odděleně. Chloritan sodný koupíte ve 100ml zhruba za 390 Kč a kyselinu citrónovou asi za 20 Kč. Ceny jsou z e-shopu se zdravou výživou (!), Vyleč se.

A vůbec, kde jsou zástupy konspirátorů tvrdící, že je MMS dílem chemické lobby? Možná se objeví časem.

Koloidní stříbro

Název prozrazuje vše. Zázrak získáte vyrobením koloidu stříbra. Tento pak používáte vnitrně i zevně a těšíte se výbornému zdraví. Propagace přípravku hovoří o všeléku, jak taky jinak, kde lahvička 500ml výjde na 290 Kč. Polykáte tedy částečky stříbra rozptýlené ve vodě. A podáváte i dětem.

Účinky koloidního stříbra coby všeléku nebyly nikdy prokázány. Ovšem pokud jim věříte, můžete si i zakoupit přístroj, třeba za necelé 4000 Kč, k jeho výrobě. A možná vám i zmodrá kůže.

Závěr

Na začátek závěru je třeba říct, že hranice mezi alternativní medicínou a medicínou není moc ostrá. Někdo považuje bylinky za alternativní, někdo ne, pokud jde o výrobek farmaceutické společnosti. Líbí se mi způsob, jakým tento problém rozsekl Tim Michin:

„Neexistuje nic jako alternativní medicína. Existuje jen medicína a pak postupy, u nichž nebylo dokázáno, jestli fungují.“

Popř. vtipnější:

„Víte, jak se říká alternativní medicíně, u které byl prokázán účinek? Medicína.“

Jak se zdá, prohlášení o drahé a jen po penězích jdoucí konvenční medicíně oproti té správné a levné alternativní je jen další pověra. Jak už jsem psal výše, to, že bude medicínský průmysl obrovský business je zjevné, neboť starost o naše bližní je jedna z věcí pro lidstvo typická. Že bude alternativní medicína velký business možná nebylo tak zřejmé, ale je tomu tak. Rozdílem jsou až nesrovnatelně menší náklady na výrobu, ovšem při podobných cenách konečných produktů. A podstatně dražší péče, alespoň při běžných problémech.

Pro jistotu ještě jednou:

Je mi jedno, za co lidé, které neznám, utrácejí peníze. Zajímala mě jen a pouze odpověď na otázku „Je konvenční medicína strojem na peníze, zatímco alternativní ne?“

Nemám žádný problém s tím, když někdo říká

„Hele, rád bych zkusil ty homeopatika. Lehnu si do postele, budu pít čaj a k tomu zobat granulky.“

Tomu není co vytknout. Problém ale nastává v případě, kdy se rétorika změní na

Vykašlete se na léky a celou propagandu farma lobby! Přestaňte brát drahou chemii a přejděte na homeopatika a alternativní léčbu. Nebuďte ovce!

To už je čirá manipulace. Z článku vyplývá minimálně následující

 • farmacie není největší business na světě,
 • očkování není největší business na světě, tvoří asi 2% prodejů všech léčiv,
 • výroba homeopatik je součást farmaceutického průmyslu,
 • výrobce homeopatik na svých zákaznících vydělá na jednom produktu pravděpodobně mnohem více než výrobce léků,
 • léčitelé a homeopati jsou dražší než konvenční lékaři.

Otázkou ale je, proč se mezi menšinou veřejnosti těší tak špatné pověsti právě konvenční farmaceutický průmysl? Dovolte mi malou úvahu na závěr.

Když jsem nemocný, můžu si naordinovat pocení v posteli a čaj s citrónem. Když si k tomu přiberu i homeopatika, nic tím nezkazím. A dostáváme se k jádru věci. Proč tedy důvěřivcům homeopatika neprodat? Zpětně se nedá zjistit, jestli opravdu něco udělala. Pro korektnost řekněme, že pro běžného člověka u léků také ne. Navíc, pokud někdo používá v tu chvíli vhodnou léčbu a k ní homeopatika s tím, že když se to zhorší, vyhledá lékaře, v čem je problém? Tady obchodní příležitost přímo bije do očí. Pro výrobce bezpečné a levné.

Toto jinde není možné. Řekněme, že se povrchově škrábnete na kůži. Zranění se vám zahojí, ať už použijete homeopatickou mast nebo ne. Lidské tělo je to obdivuhodný mechanismus, jeho regenerace speciálně. Na druhou stranu, co třeba automobilový průmysl? Pro jednoduchost omezme veškerou dopravu jen na automobily. Když se chcete dostat z bodu A do bodu B, potřebujete prostě jet. Nemáte jinou možnost, nemůžete si o půlnoci zatančit při měsíčku třikrát dokola, zapálit rudou svíčku a na krk pověsit citrín. To vám nepomůže.

Medicína je jaksi virtuální. Cílem je uzdravit se, a co k tomu vedlo, je pro spoustu lidí neviditelné. Když jste najednou zdraví, nejde vidět, co vám pomohlo. Oproti tomu když se objevíte v místě B, víte, že jste právě vystoupili z auta poté, co jste vyjeli z místa A. Možná je tedy medicína přirozeným cílem šarlatánů a jim podobných právě proto. Můžou tvrdit, že vás vyléčilo cokoliv. A dokažte jim, že to tak není.

Závěrem bych tedy shrnul, že existuje množství lidí, kteří platí nehorázné sumy za cukrové pilulky, místo bylin používají přípravky, kde není po bylině ani vidu ani slechu, dávají neuvěřitelné množství peněz za léčitele a poradce… a přitom nadávají většině, že jsou ovce, které poslouchají lékaře, a že kupují drahé, snad nikdy nevyzkoušené léky, čímž podporují ten největší business na světě, farmaceutický.

Prostě platí více, navíc za klinicky neprověřené prostředky a postupy, a přitom nadávají většině, že ta platí více a k tomu se i nechává ždímat a manipulovat.

Dává to smysl? Ne.

P.S. : Považuji za velmi zajímavé, že princip homeopatie objevil lékař Samuel Hahnemann roku 1810. Asi čtyřicet let před tím, než Louis Pasteur vyhlásil teorii, že nemoci, hniloba a zánět jsou způsobeny živými mikroorganismy. Nabízí se otázka. Kdyby Hahhemann věděl, co doopravdy způsobuje nemoci, vymyslel by něco jako homeopatika?

Tags: ,

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

63 Responses to “Medicína a alternativní medicína z pohledu financí”

 1. Tučna o biznise v medicíne a alterne | Lovci šarlatánov Says:

  […] Tučna o biznise v medicíne a alterne […]

 2. Jozef Says:

  Pekny clanok a s vacsinou suhlasim… Ale nie je pravda, ze ucinky koloidneho striebra nie su preukazane – prave naopak ucinky ako striebra tak aj kolooidneho striebra (lepsie, nakolko ma vacsiu stycnu plochu – jednoducha fyzikalna chemia) su zname od stredoveku a dnes aj dokazane…

 3. ER Says:

  Pasteur vyslovil spomínaný predpoklad až po 1850 (narodil sa 1822), presnejšie niekedy začiatkom 60. rokov 19. stor. Tým odštartoval to, čomu dnes hovoríme lekárska mikrobiológia.
  Canc o „pamäti vody“ takisto pochádza z toho +/- 1810 roku od Hahnemanna, pričom pojem molekula (ktorý by na fyzikálnochemickej úrovni bol základnou predstavou od ktorej by bolo možné nejakú „pamäť“ odvodzovať) zaviedol A. Avogadro v práci z r. 1811, pričom niektorí (a boli to slávne mená – Maxwell, Boltzmann) považovali molekuly za niečo ako „matematické konštrukty“ (definitívnym potvrdením boli až práce o Brownovom pohybe, Perrin, prelom 19.-20. stor.). A že je to canc, to potvrdí každý NMRník… proste Hahnemann nemal ani základnú fyzikálnu predstavu o tom, ako vyzerá kvapalné skupenstvo, ani o faktickom dôsledku jeho riedení (to nemajú homeáči dodnes… je viac ako pravdepodobné, že „účinnej“ látky budú mať v preparáte mnohorádove viac, vďaka kontaminácii z prostredia, obalu, vzduchu, aparatúry, …).
  Jozef: čo je potvrdené, je bakteriostatický až baktericídny účinok. Lenže zároveň je potvrdená aj toxicita striebra (ako každého ťažkého kovu) a to zvlášť koloidného, práve pre jeho veľký reakčný povrch – samozrejme závisí na spôsobe príjmu, dávke, … Environmentálne následky napr. nárastu koncentrácie strieborných nanočastíc v prostredí sa s ich rastúcim antimikrobiálnym nasadením stávajú veľmi aktuálne (napr. jedno reviev tu: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/1040841X.2012.713323).

 4. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím pane Jozef,

  můžete předložit studie. O účincích stříbra je mi známo, ovšem v článku píšu

  „Účinky koloidního stříbra coby všeléku nebyly nikdy prokázány.“

  Což je rozdíl.

 5. Pavel Vlašánek Says:

  ER,

  velmi děkuji za upozornění i informace, v článku se mi data nějak pomíchala. Opravím.

 6. Jana D. Says:

  Ďakujem za pekný článok, kiežby takých bolo viac.

  Chcela by som doplniť, že to, z čoho majú farmaceutické firmy skutočný biznis sú lieky na chronické choroby. Platiť im za vakcíny je opodstatnené, pretože bez vakcinácie by bola liečba infekčných ochorení a ich pozdných následkov oveľa nákladnejšia, bolo by viac kriplov, zomieralo by viac ľudí, atď. Ale peniaze, ktoré tečú farmaceutickým firmám za lieky na cukrovku, hypertenziu, vysoký cholesterol, depresie či tiež na obyčajné bolesti chrbta sú nadmerne vysoké, pretože tieto choroby sú veľmi ľahko preventabilné, a to čisto zmenou životosprávy. Ľudia si svojho zdravia, keď sú ešte zdraví, obecne moc nevážia, a stretla som sa i s takými, čo pri zapálenom žváre a flaške vodky nadávali na farmafirmy a ich zdieranie a škodenie ľuďom, pričom potom dodali, že keď budú mať náhodou rakovinu, tak začnú jesť tzv. zásaditú stravu, a vyliečia sa z nej. (pozn. idioti) Preto by som vždy k takýmto článkom uvádzala čo to je prevencia, pretože väčšina ľudí nemá o prevencii absolútne žiadne povedomie, a ak hej, myslia si, že to je súčasť nejakých alternatívnych smerov, pričom prevencia by mala patriť pod skutočnú medicínu.

 7. hannibal Says:

  Homeopatikám a podobným veciam neverím, ale ani konvenčnej medicíne. A nepotrebujem na to surfovať po internete. Bude autor článku riešiť aj príčinu prečo ľudia vlastne hľadajú riešenie svojich zdravotných problémov v alternatívnej medícine? Čo poznám ľudí v mojom okolí, ktorí sa rozhodli liečiť alternatívnymi metódami, tak sú to väčšinou takí, ktorím lekári liečiaci tradičnými spôsobmi (rozumej liekmi vyrábanými farmaceutickými spoločnosťami) nevedeli pomôcť. Majú potom radšej ďalej trpieť? Tí čo nechcú ďalej trpieť, tak skúšajú alternatívnu medicínu. Alternatívna medicína je však aj medicína našich predkov, ktorá je voľne dostupná v prírode a za ktorú človek nedá ani cent príp. stojí iba pár eur. A tú autor takmer vôbec nespomína v článku. Samozrejme je rozdiel v liečení rakoviny a v liečení chrípky medicínou starých mám.
  „Otázkou ale je, proč se mezi menšinou veřejnosti těší tak špatné pověsti právě konvenční farmaceutický průmysl?“ – to myslíte túto otázku vážne? Vy neviete o tom, že niektorí lekári predpisujú niektoré lieky len preto lebo majú za to dobre zaplatené od dílerov farmaceutických firiem? Človek, ktorý ide k doktorovi si potom nie je istý či tie lieky, ktoré mu doktor predpisuje sú tie, ktoré by mu mala naozaj pomôcť.
  No a o tom, že lekári často liečia iba dôsledky a nie príčiny. Možno v Čechách alebo v západnej Europe je to inak, ale tu na východe Slovenska…tí lekári majú ďaleko od „Doktorky Quinovej alebo Dr. Housa“.
  Takže na záver – súhlasím s názorom autora, že homeopatickým firmám a pod. ide iba o peniaze, ale nesúhlasím s tým, že farmaceutickým firmám nejde o to isté. Pre objektivitu by bolo dobre popísať o žalobách na farmaceutické firmy alebo o príčinach prečo sa ľudia uchyľujú k altenatívnej medicíne.

 8. Pavel Vlašánek Says:

  Hannibale,

  váš komentář příliš nereflektuje článek. Bylinky jsem uvedl, a přímo srovnal verzi konvenční s alternativní. Což je účel článku. Utrhnout si něco na louce nebo vypěstovat doma je možnost kterou vůbec nezmiňuji, neboť ani není zřejmé zda spadá do alternativní medicíny. Jak píšu. Navíc finanční otázka v takovém případě není třeba řešit.

  K vašemu podivení:
  „„Otázkou ale je, proč se mezi menšinou veřejnosti těší tak špatné pověsti právě konvenční farmaceutický průmysl?“ – to myslíte túto otázku vážne?“

  Ano, myslím. Sám píšete, že někteří lékaři jednají neeticky. Navíc můžu za sebe říct, že tázaní lidé často nemají tuto zkušenost osobně, ale jen „jedna paní povídala“. Pokud nevěřím svému lékaři, tak přece změním lékaře a nezavrhnu hned celou medicínu, nemyslíte?

  Korupce ve farmacii samozřejmě existuje, nikde netvrdím že ne. Ale opět, článek o tomto vůbec není.

 9. Remcal Says:

  Nedávno jsem četl zajímavé shrnutí, proč lidé tíhnou k alternativním šarlatánům – nejen oblast psychosomatiky, ale také obyčejného lidského přístupu, který je programově a záměrně ze studentů medicíny vytloukán (jen žádný soucit, obrnit se, pacient je jen položka, atd.) a který prokazatelně sám o sobě má významný léčebný účinek, je v ordinacích medicíny podřízené průmyslové efektivitě v zoufalém nedostatku. Šarlatánské alternativy nabízejí spoustu věcí, díky kterým se člověk cítí jako člověk – přijímán, pochopen, politován… (Forerův efekt, konfirmační bias, …).

  Mám teď rozečtenou „Prolhanou vědu“, možná to bylo v této knize, ale možná také v jiné… .

 10. Jana D. Says:

  Vážený Remcal, a to „obyčejného lidského přístupu, který je programově a záměrně ze studentů medicíny vytloukán (jen žádný soucit, obrnit se, pacient je jen položka, atd.)“ máte odkial? som študentka medicíny a nikto z nás súcit nevytĺka, práve naopak, nielenže počas štúdia absolvujeme niekoľko predmetov zameraných na etiku, psychológiu a komunikáciu s pacientom, ale ešte aj počas klinických stáží sú nám poskytované rady ako si získať pacientovu dôveru i v časovom presse, v ktorom lekár dennodenne pracuje.

  Vážený Hannibal, k tomu „…lekári často liečia iba dôsledky a nie príčiny.“ 70% chronických nemocí sú v súčastnej dobe spôsobené nesprávnym životným štýlom. To si naozaj predstavujete, že lekár má za povinnosť vás denne motivovať k tomu, aby ste zdvihli zadok a išli sa prebehnúť na vzduch? alebo že vám lekár bude pripravovať vyváženú stravu? že vám bude dennodenne hovoriť, aby ste nefajčili, nepili toľko kávy, alkoholu? nepoznám lekára, ktorý by najskôr neupozornil pacienta s vysokým cholesterolom, aby nejedol tolko klobás a trochu sa hýbal, a miesto toho by mu hneď predpísal lieky. U infekčných chorôb je už dnes riešená príčina. Máme antibiotika i vakcíny. A aj tak sa to ľuďom nepáči, pretože to je proti prírode, farma firmy na tom zarábajú, a podobne, argumenty sa vždy nájdu.

  Mne príde mimoriadne zaujímavé, že farmaceutický priemysel (ktorý proste štatisticky prispieva k lepšiemu a dlhšiemu životu na tejto planéte, či sa vám to páči alebo nie) má horšiu povesť ako napr. priemysel tabákový.

 11. skeptik modernej vedeckej metódy Says:

  Je v tomto veľa faktických pochybení, ale chytím sa len tohto jedného, ku ktorému viem rýchlo poskytnúť relevantné informácie.

  Že účinnosť koloidného striebra nebola dokázaná?
  Nezmysel!

  Striebro sa používa desaťročia pri liečení popálenín, vďaka antimikrobiálnemu účinku bez vedľajších následkov. Ďalej vyšla tuším v 2012 alebo 2013 správa „prevratného“ objavu kde bola patentovaná extrémne komplikovaná výroba koloidného striebra, ktoré nazvali tuším ako nano striebro – tento „prevratný“ a patentovateľný produkt sa zdal byť podľa článku nová forma boju proti baktériám namiesto čoraz menej účinných antibiotík. Len som sa usmieval – hovorili samozrejme o koloidnom striebre.

  Koloidné striebro sa používalo od konca 19. storočia v rôznych formách. Je kopec výskumov ktoré nie len že dokazujú funkčnosť koloidného striebra, ale dokonca si trúfajú vysvetľovať ako funguje proti vírusom a baktériám.
  Dokonca je FDA akreditovaný produkt proti MRSA – to je Methicilin Resisten Staphilococus Aueralis .. to je ten nemocničný „bacil“, ktorý sme si vyšľachtili našim nezmyselným používaním antibiotík.
  http://www.colloidalsilvercuresmrsa.com/

  Potom je tu pekná stránka so sumarizovanými štúdiami, medzi ktorými je aj jedna, kde bolo koloidné striebro porovnávané s antibiotikami .. otvor oči kamarát spisovateľ – veci sa majú inak ako to ty vidíš. Nehovorím že treba zastávať alternatívnu medicínu, tvrdím však že treba pochopiť a spozorovať že alopatická alias konvenčná alebo mainstreamová medicína je biznis s chorobou a opatrovaním jej simptómov.

  http://www.rxsilver.com/html/science.html

 12. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji za zajímavý příspěvek paní Jano,

  za sebe mám pocit, že medicína dělá pro prevenci spousty věcí. Informativní letáky, různé akce, příležitostná nabídka vyšetření i osobní doporučení lékaře je dle mého běžná součást.

 13. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím anonyme,

  zde na blogu nemusíte vkládat seznamy doporučené literatury. Uvědomte si prosím, že je zda zájem o kvalitní vědeckou literaturu na dané téma, zkuste spíše databáze vědeckých prací, než podstránky e-shopů prodávající koloidní stříbro a související. Máte tam nedostatky, váš první odkaz nereflektuje akreditaci produktu FDA proti MRSA a ten druhý odkazuje i na mrtvý link. Navíc si ani nejsem jist, zda jste můj článek prostudoval pozorně když píšete, že koloidní stříbro nemá vedlejší účinky. Co říkáte na argyrii?

  Kladete takovými příspěvky příliš velké nároky na čtenáře, zkuste být konkrétní. Tedy, vložte jednu konkrétní peer review studii kterou jste četl a na základě které můžeme tvrdit

  „Účinky koloidního stříbra coby všeléku nebyly nikdy prokázány.“

  což je předpokládám ona záležitost, která vás popudila.

  Jinak je váš příspěvek zbytečně manipulativní, nevysvětlené věty jako „Je v tomto veľa faktických pochybení“ snižují vaší důvěryhodnost, doporučuji se jich v argumentaci vyvarovat.

  Vaše poslední věta

  „tvrdím však že treba pochopiť a spozorovať že alopatická alias konvenčná alebo mainstreamová medicína je biznis s chorobou a opatrovaním jej simptómov.

  je přece přesně dle vzoru který uvádím na začátku. Pokud dáte takové tvrzení bez jakéhokoliv podkladu, spadá to oblasti konspiračních teorií. A to si opět můžete odpustit, zde se tyto věci neřeší.

  Na závěr pár zajímavých zdrojů (ne přímo vědecké studie; čistě informativní):

  (Mark Crislip, MD) Science-Based medicine – http://www.sciencebasedmedicine.org/hi-ho-silver/
  (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.) Sisyfos – http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1291206123 (z hlediska legislativy dnes už zastaralý)

  Shrnutí: pokud chcete napsat svůj názor, prosím. Pokud se však chcete vyjádřit kriticky k mému článku, nezapomeňte svá tvrzení psát konkrétně a s odkazem na recenzované vědecké práce. Jinak není debata možná, nemám bohužel čas na to abych každou vaší větu sám z různých zdrojů ověřoval.

 14. hric Says:

  MMS už nelze díky zásahu SUKLu pořídit….
  Tak za toto by som SUKLu dal zavesit za rebro nebit tochto pripravku tak by moja svokra uz lezala pod zemou….
  ako niekto moze tvrdit ze mms nefunguje ked to ani nema vyskusane?

 15. Pavel Vlašánek Says:

  hric,

  opravdu pochybuji, že čtete články pod které píšete. Váš příspěvek je opět mimo.

  1) SUKL vás na Slovensku (předpokládám, že jste Slovák) trápit nemusí. Máte ŠUKL. A jak píšu, suroviny pro MMS není problém pořídit.
  2) „ako niekto moze tvrdit ze mms nefunguje ked to ani nema vyskusane?“ – vyčetl jste snad z článku něco takového? Máte pocit, že se zabývám funkčností?

 16. orbman Says:

  Děkuji za skvělý článek.

 17. hannibal Says:

  Jana D. Says: „To si naozaj predstavujete, že lekár má za povinnosť vás denne motivovať k tomu, aby ste zdvihli zadok a išli sa prebehnúť na vzduch?“ – nie, ale koľko lekárov aj človeka na to upozorní, ak je často chorý? Ja som mal nedávno problém so zápachom úsť, išiel som ku gastroenterologičke – zistila, že sa mi nezaviera nejaký zvierač čo mám pred žalúdkom. Dala mi kopu liekov, ale ani slovom sa nezmienila prečo sa mi ten zvierač nezatvára, či som jedol príliš veľa mastného, či som jedol príliš rýchlo, či jem veľa mliečnych výrobkov a pod. Podobných prípadov vo svojom okolí poznám viac.

  „Mne príde mimoriadne zaujímavé, že farmaceutický priemysel (ktorý proste štatisticky prispieva k lepšiemu a dlhšiemu životu na tejto planéte, či sa vám to páči alebo nie) má horšiu povesť ako napr. priemysel tabákový.“ – a to ste na to ako prišli? Pokiaľ viem, aj tabakový priemysel čelil (hlavne v USA) žalobám na súdoch. A min. u nás nefajčiarov má tabakový priemysel zlú povesť. Ide skôr o to, že o negatívach fajčenia sa hovorí všade, kým o negatívach farma priemyslu skoro vôbec.

  Petr Vlašánek: „Sám píšete, že někteří lékaři jednají neeticky. Navíc můžu za sebe říct, že tázaní lidé často nemají tuto zkušenost osobně, ale jen „jedna paní povídala“. Pokud nevěřím svému lékaři, tak přece změním lékaře a nezavrhnu hned celou medicínu, nemyslíte? “ – nezavrhujem celú medicínu, ak som nebol spokojný s lekárom, tak som ho zmenil. Ja mám však výhodu, že študujem na vysokej škole v meste, kde sú kvalitnejší lekári ako v mojom rodnom meste, kde je väčšina lekárov na približne rovnakej (veľmi slabej) úrovni. Potom sa ani nečudujem, že keď ľudia aj vymenia lekára a zistia, že ten nový je rovnaký ako ten starý, tak sa prikláňajú k alternatívnej medicíne.

 18. Pavel Vlašánek Says:

  díky orbmane.

  ————

  hannibale,

  řekl bych, že nejsme ve sporu. Já jsem vyjadřoval podiv nad systémovým odmítáním medicíny, vy vyjadřujete problémy jednotlivců. Myslel jsem tak svůj předchozí komentář, tedy proč někteří na základě jednotlivců odsoudí celý systém. A to např. jen na základě zkušeností ze své vesnice, jak píšete. Z mého pohledu je to velmi krátkozraké.

 19. JaroPadik Says:

  Dovolim si pridat len maly link. Nejak mi tento clanok dost ucaroval a kedze ja clovek od zakladu skepticky som 1. poziadal o priadanie na tu skupinu na fb, bolo mi vyhovene a citam to tam cele.. (uff)
  2. cital si o firmach
  3. citam aj o ziskoch.

  A ak som pochopil, tak sa niekde obhajovala firma : BOIRON, ktora ma za sales 280 Milionov Eur len vo Francuzku.. :/

  takze oni tiez vyrabaju veci ktore nepomahaju a aj ked maju lieky na rakovinu?

 20. JaroPadik Says:

  http://www.boiron.com/en/Shareholders-and-investors-area/Financial-information/Regulated-information/Annual-and-half-year-reports

 21. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Padik,

  abych se přiznal, vašemu komentáři moc nerozumím. Každopádně jsem ale rád, že vám článek učaroval.

  Pro zajímavost k té rakovině. Sám BOIRON uvádí na svých stránkách

  http://boiron.cz/cs/29-nejcastejsi-dotazy-faq

  Dovedou homeopatické přípravky léčit rakovinu?

  Ne. Žádná homeopatická léčba rakovinného bujení neexistuje, bez ohledu na to, o jaké onkologické onemocnění se jedná.[…]

 22. tomas Says:

  zaujimave citanie 🙂 velka vdaka za mnohe fakty.
  pre mna najpodstatnejsie posolstvo je, ze z chorby a utrpenia cloveka sa stal biznis v pripade konvencnej ale aj alternativnej mediciny.
  z mojej vlastnej skusenosti boli pokusy konvecnej mediciny vyriesit moj zdravotny problem neuspesne (s odstupom casu si dovolim skonstatovat, ze to bolo z dovodu nedostatocneho zaujmu lekara alebo neochoty patrat po inych moznostiach)…
  moje prve pokusy s alternativou tiez neboli uspesne, asi preto, ze homeopatia tiez nie je len taka cary-mary fuk veda. najst podla symtomov najvhodnejsi liek trva niekedy aj 4 hodiny a stale to nemusi byt ono… preto som na nu zanevrel. ze to v mnohych pripadoch funguje som mal moznost presvedcit sa v pripade nasich 2 malych deti (neobstoji u mna ani argument placebo efektu, pretoze male dieta nedokaze rozlisit a uvedomit si, ci mu podavate liek synteticky, ci homeopaticky). nasledne aj vlastna skusenost ma opat nasmerovala k alternative.
  ale o tom Vas clanok nebol… bol o financiach. opat sa ten zacarovany kruh podla mna vracia k indivdualnemu pristupu lekara, homeopata a inych zucastnenych. ak Vam niekto tvrdi, ze si musite zobrat 5 guliciek homepatickeho lieku kazdu 1/2 hodinu, tak je alebo neznaly alebo chce na Vas zarobit. To iste plati ak homeopat od Vas za kazde sedenie vezme 2000 CZK. Zvycajne to tak byva pri prvom komplexnom sedeni, opakovane navstevy byvaju zvycajne za zlomkovu sumu.
  kazdy z nas ma moznost volby a vyberu!
  ak by sa ludia spravali zodpovednejsie sami k sebe, jedli obycajne, poctive potraviny, trochu sa hybali (nie kazdy musy byt vrcholovy sportovec), oddychovali a nespravali sa k vlastnemu telu ako barbari, mnohi by sa nemuseli kazde rano/na obed/vecer rozhodovat, ci si daju ruzovu, zltu alebo bielu pirulku

 23. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji, Tomáši, za komentář.

  Chci se na vliv homeopatických přípravků na děti a i zvířata ještě podrobněji podívat.

 24. Helena Says:

  Díky, pěkný článek.
  Musím říct, že ta argumentace „ale oni na tom vydělávají miliardy“ (a proto je to špatné) mě dlouhodobě fascinuje.
  (není to snad naopak? pokud někdo dokáže prodejem věci X vydělat miliardy, neznamená to náhodou, že věc X je pravděpodobně dobrá?)
  Hlavně tyto informace sdělujme přes Facebook, který vydělává miliardy, a pak si dejme salát z quinoy, která už se blíží ceně 200 kč / kg.

  Do určité míry bych hlášky o tom, že někdo vydělává miliardy, chápala od různých batikovaných lidí kteří si sami vyrábí prací prášek (samozřejmě s tím, že jejich názor stojí na chybném předpokladu, že homeopatika připravuje někdo u babičky ve sklepě a vydělá si tím sotva na slanou vodu), ale pokud to člověk slyší od lidí, kteří vlastní iPhone, oblékají se v nadnárodních řetězcích a radši by hodili počítač z okna než by do něj nainstalovali Linux, tak to se opravdu nestíhá divit.

 25. hric Says:

  Pan Vlasanek mam na vas par otazok….
  tvrdite ze klasicka medicina sa snazi ludi liecit ako nejlepsie vie… lenze tomu tak velmo nieje preco potom sa este stale lieci rakovina chemoterapion..? ked uz davno jeden pan prisiel na to ako rakovinu vyliecit uplne jednoducho vid link….http://www.rifevideos.com/dr_rifes_true_original_frequencies.html
  a niejel rakovinu ….
  potom tu mame dalsiu pani Huldu Clarkovu … vid link http://www.martinus.sk/knihy/autor/Hulda-Regehr-Clark/
  stim jej pristrojom sa dokaze vyliecit uplne kazda choroba aj tie proti ktorim tak vrucno kazete ockovat male deti…
  a este my vysvetlite preco vlada kupila za miliardy eur pristroj ktory nefunguje a mal zevraj liecit onko ochorenia…. ked mohli tie peniaze ist uplne inde napr na zariadenie pani Clarkovej a za tie peniaze by ho mohla mat kazda lekarka na slovensku mozno aj kazda rodina …
  preco …?
  zeby preto ze tieto pristroje liecia choroby ..? nie ako chemoterapia a dalsie nezmiselne lekarske postupi ci lieky a ockovania….

 26. Pavel Vlašánek Says:

  Díky paní Heleno.

 27. Pavel Vlašánek Says:

  Hric,

  já mám na vás pořád tutéž – čtete vůbec články pod které komentujete?

  Můžu to tady vytáhnout znovu:

  Je mi srdečně jedno, za co dospělí lidé, které neznám, utrácejí své peníze.

  Máte to tam dvakrát. Tedy klidně používejte Zapper jak je libo, kupte si ho, vůbec mi na tom nezáleží.

  Též musím upozornit, že se v článku zabývám financemi. Jen a pouze. Máte to tam napsáno dokonce vícekrát.

 28. Hanzajs Says:

  Prosím, nenazývejte nějaký homeopatika alternativní medicínou. Je to jen malá část alternativy, a zrovna ne moc šťastná. Největším lékem z alternativy jsou a vždycky budou bylinky, především jako prevence, kde koupíte nasušené bylinky na 50 čajů za 50 Kč. Jsem příznivcem alternativy a nikdy bych si nevzal homeopatikum vyrobený někde, blbost.

 29. Jirka Says:

  Těší mne, že také někdo ukazuje, jak kriticky hodnotit různá tvrzení. Palec nahoru.
  Mám ale jednu věcnou poznámku. Firmy bych srovnával buď podle příjmů, nebo zisku, ne křížem. Optimálně i stejný rok. V uvedeném roce měla fa Teva zisk 1,9 Mld USD při výnosech cca 20, tedy necelých 10% příjmů. Fa Boiron 68M USD při příjmech cca 700M, tedy zhruba také necelých 10% (nevím přesný kurz EUR-USD v roce 2010). Výsledky jsou tedy srovnatelné. V čase se značně mění.
  Toyota měla při výnosech 241 Mld USD v roce 2010 zisk cca 2,2 Mld, tedy ani 1%. Její zisky se ale měnily od ztráty cca 5Mld v r. 2009 po zhruba 24 za loňský rok (při výnosech přes 260).
  Zajímavé jsou výše odkazované výroční zprávy firem Teva a Boiron. Příjmy i výdaje fy Teva jsou shrnuty v jedné přehledné tabulce, pro srovnání za posledních pět let. Boiron uvádí jen dva roky a i když kapitolu o financích začíná tvrzením, že zisk není sám o sobě cílem, ve srovnatelně přehledné tabulce najdeme pouze výnosy, zisk a jejich růst (s. 24). Ostatní je třeba hledat v textu. Akcionáře je asi třeba řádně motivovat. Mimo jiné se ve zprávách najde i to, že výdaje Tevy na výzkum každoročně přesahují 5% výnosů (přehledná tabulka s. 3). Přesto, že Teva vyrábí primárně generika. Boiron uvádí výdaje na výzkum na úrovni cca 1% výnosů (text s. 25).
  Jen pro úplnost, nejsem ekonom, takže rozlišování druhů příjmu i zisku mi dá práci a mohou tam být chyby.

 30. Obľúbené taktiky a najčastejšie tvrdenia odporcov očkovania | Bezpečné očkovanie Says:

  […] vysielač), predaja kníh, autorských práv, politickej podpory, predaja alternatívnej medicíny (homeopatie, výživových doplnkov, MMS), predaja mediálneho priestoru, odmeny za prednášky, […]

 31. Pavel Vlašánek Says:

  Díky za doplnění Jirko,

  držím stejný metr při porovnání Tevy a BOIRON, ostatní už pak přidávám z jiného pohledu a jen pro zajímavost. Máte pravdu, sice jsem nezamýšlel porovnávat i další tak, aby zapadly k výrobě léčiv, ale být to tak mohlo.

 32. zorba Says:

  Článok na zamyslenie, ale dovolil by som si pár postrehov:

  1. „Můžeme trochu odběhnout a nahlédnout na seznam společností v roce 2013 řazený dle příjmů.“
  – zaujímavejšie by bolo radenie podľa zisku (lepšie je byť v zisku pri menších príjmoch, ako v strate pri väčších) v rámci celého sveta (Váš odkaz vedie len na americké spoločnosti)

  2. porovnanie štandardných a homeopatických liečív – nepatrím medzi zastancov homeopatie, ale aspoň z toho, čo som sa dočítal, je vyšetrenie dosť komplexné a „liek“ sa ordinuje „na mieru človeka“ nie podľa chemického zloženia, ako u klasickej medicíny.

  3. dal by som do pozornosti aj túto knihu: http://arstechnica.com/science/2013/01/profits-over-your-dead-body/

  Skepticizmu nie je nikdy dosť, ale na všetky strany… 🙂

 33. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím a souhlasím,

  skepticismem rozhodně nešetřit 🙂

  1) je to tak. BOIRON a Tevu srovnávám podle zisku, zbytek podle příjmů. Dal jsem to tak schválně, právě jako porovnání z více hledisek. Vlastně to zmiňuji hned o jeden komentář nad vámi.

  2) vůbec nepopírám, soustředil jsem se ovšem jen a jen na cenu a to z pohledu pacienta (plus zmínkou i z pohledu pojišťovny)

  3) děkuji. Knihy Bena Goldcare mám v hledáčku už delší dobu, určitě na ně dojde.

 34. Ako sa zarába "alternatívnou medicínou", ktorej vraj nejde o zisk. » Žrádielko Says:

  […] teraz rozoberať obľúbenú homeopatiu, kde vďaka “riedeniu” z jednej kačky podnikavci vyžmýkajú miliónové tržby. Pozrime sa na niečo oveľa prízemnejšie a tiež vcelku obľúbené – […]

 35. Anna G. Says:

  Vsetkym prispievatelom – doporucujem siahnut po dvoch knihach svetoznameho biochemika Dr. Collina Campbella – “ The China study “ a „Whole „. Ta prva bola prelozena aj do cestiny.

 36. Mamut Says:

  Ďakujem, za článok.

  Pre prípad deti a homepatik sa mi osvedčil recept na tušenie bolesti zaručené fungujúci pre moju dvojročnú dcéru.
  Na čajovú lyžičku kvapka sirupu (aký sa nájde ideálne bazovy zriede z vodou) učínnej látky je tam vcelku slušné percento a cene 3.5eur za 0.5 litra. Na reálnu bolesť (zuby) a horúčku lepšie ale zaberá paralen.

 37. Milan Says:

  Náhodou jsem narazil na tento článek, z vlastní zkušenosti mohu potvrdit účinnost homeopatik. V podstatě mne vrátila do běžného života. Od kojeneckého věku jsem trpěl atopickým ekzémem, klasickou medicínou se ekzém u mne stále zhoršoval, nakonec jsem měl pokryté opravdu celé tělo strupy, zarudlou kůží a prasklinami. Kdo to zažil, ví, jak to je nepříjemné a jak to mění celý váš život. V dospělosti jsem se v Reflexu dočetl o homeopatii. Opravdu jsem byl ochotný zkusit cokoliv. Kontaktoval jsem doktora zmíněného v článku který jsem přečetl. Byl ochotný mne přijmout. Cca dva roky jsem dojížděl přes celou republiku na konzultace. Po dvou letech, ekzém zmizel. Je mi fuk, co je a není prokazatelné. Klasická medicína můj problém nedokázala vyřešit, naopak problém se zhoršoval. Homeopatie mi pomohla.

 38. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Milane,

  to je moc dobře, gratuluji a držím palce ať vám zdraví vydrží.

  Článek je ovšem pouze o finanční stránce věci, funkčnost nerozebírám a ani se proti ní nestavím.

 39. Agon Says:

  Dobrý den,
  jen z pohledu financí, za Vaše vyšetření bylo placeno z veřejných prostředků 4176,- Kč. Pravděpodobně Vám tato vyšetření přivodila trvalé vyléčení potíží kterými jste trpěl.
  Protože neuvádíte žádné náklady na ordinovanou medikaci částečně hrazenou z veřejných prostředků, předpokládám, že tedy nejste odsouzen k doživotnímu užívání jakéhokoli preparátu s doplatkem a po uváděných vyšetřeních jste zcela zdráv.
  Z čistě ekonomického pohledu jste buď byl zdráv i před vyšetřením a připravil jste tedy veřejnost o více než čtyři tisíce korun, anebo jste se zázračně uzdravil vyšetřováním. Vysvětlíte nám, jak se Vám podařilo se uzdravit?
  Navíc z ekonomického pohledu, Vaše vyšetření stála daňové poplatníky 4176,- Kč a Vás 0,- Kč, a vyšetření u homeopatky MUDr. Elekové stojí 2000,- osobu bez účasti jiných…čili pro Vás je skutečně levnější…

 40. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Agon,

  nevím co myslíte. V článku popisuji různá vyšetření za různým účelem, navíc ne všechna a navíc některá z nich diagnostická. Jak uvádím, a možná se pletu, na CT, RTG, apod. vás pošle zodpovědný homeopat (když už zmiňujete MUDr. Elekovou) též, nebo ne? Mluvím opravdu o případech, kdy je nutné „podívat se dovnitř“. A stejně jako můžete užívat léky, můžete dostat i homeopatika.

  Zkuste upřesnit, na co narážíte. Popisuji svůj konkrétní případ a kdyby mě např. MUDr. Eleková neposlala na CT, nemohla by s největší pravděpodobností určit o co v mém případě jde. Nevím, co přesně srovnáváte.

 41. hric Says:

  nieco zaujimaveho nie na tuto temu dufam ze mi to prepaci pan Vlasanek urcite ho to potesi
  lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/vitaminC/

 42. Taky skoro doktor Says:

  Dobrý den Pavle
  Myslím, že jste klepl hřebíček na hlavičku. Mám stejný názor jako vy, ale nikdy jsem neměl sílu to domyslet takto pěkně uceleně. Muselo vám to zabrat dost času a proto ještě jednou díky. Zabývám se očkováním a cestovní medicínou a občas potřebuji na klienty použít nějaký ten podpůrný názor, proč ano.
  S dovolením použil bych i něco z vašich článků.
  S pozdravem
  VB

 43. Pavel Vlašánek Says:

  Dobrý den,

  děkuji. Používejte co bude třeba, jsem rád, že článek poslouží dobré věci. Je smutné, že napsat nějaký blábol opravdu trvá zlomek času oproti důkladné a podpořené analýze. Musí nás být stále více abychom stihli aktuálně reagovat alespoň na ty největší nesmysly 🙂

 44. The Prankster Says:

  Zdravím,

  pro všechny milovníky alternativní medicíny mám na svém (relativně novém) webu tento krásný seznam:

  http://dreamzone1.webnode.cz/alternativni-blbecci/zarezy/

  Nebudu od alternativní medicíny nikoho odrazovat, ani na smrtelné posteli, proč? To je napsáno v rubrice alternativní blbečci.

  Kámen

 45. Katarina Says:

  Vynikajuci clanok. Nechce sa niekomu prepocitat napr belladonu a paralen na denne davky ?
  Rozdiel v cene bude ovela vyssi (parafarmaceutika drahsie).
  Alebo to tu niekde je a mne to uslo?
  Napiste kde, dik.

 46. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji Katarino,

  přesně to spočítané nemám; neznám velkoobchodní ceny ani reálné výrobní náklady, tak jsem se do toho nechtěl pouštět.

  V článku je jen zmínka o podstatně jednodušší a tedy levnější legislativě v případě léků a také to, že zatímco prášků bereme pár (jeden, dva), homeopatika se přímo zobou (klidně po pěti a několikrát denně).

 47. Taky skoro doktor Says:

  Když to s tím cukrem budou přehánět, tak ztloustnou a homeopatická léčba pak může mít devastující vedlejší účinek na jejich zdraví. ( berte to jako vtip, ale snad dobrý )
  VB

 48. Jan Says:

  Je tento clanek objektivni? Pochybuju, rozhodne tak nevypada, spise to bude jeden z jednostranne zamerenych clanku, kde pravdu nenajdete.

  Napr. u tohoto odstavce je to zrejme: Lékařská a léčitelská péče
  Protoze vysetreni u alternativcu netrva 5 minut, ale minimalne hodinu a casto vice (pisu z vlasni zkusenosti).
  Naproti tomu – zubar preventivka trva 5 minut (pokud nic nedela, nevim zda je jina cena, kdyz dela zakrok), tak jak tak pacientu stihne za hodinu nekolik. U ostatnich vysetreni nevim, no preventivka u praktickeho lekare mi trvala tak 10-15 minut. Takze kdyz vypocet vynasobime poctem odbavenych lidi za hodinu, zjistime, ze jsou vysledky zcela nekde jinde.
  Dalsi vec je, ze u alternativcu zde uvadi zname osobnosti, ktere si muzou dovolit mit vyssi ceny. Nejlepsi lekari jsou asi taky drazsi, nez ti prumerni.
  Dalsi vec je, ze minimalne prakticti lekari dostavaji (nevim jestli je to presne takto) mesicne prispevek za to, ze je u nich clovek registrovany. Mozna i zubar.

  U srovnavani ceny leciv – nevim, ale autor zase zapomina, ze nektere alternativni lecby nepouzivaji leky zadne (a ano, vysledky maji, opet vlastni zkusenost).

  Jinak business z klasickeho leceni maji hlavne farmaceuticke spolecnosti, vyrobni cena leku je totiz zlomek vysledne ceny (pozor, toto je nicim nepodlozena informace 🙂 ). Mozna maji firmy stejny business s vyrobou homeopatik.

  Mimochodem autor pise: Nepotřebuji nikoho přesvědčit, vůbec mi na tom nezáleží.
  zajimave, proc tedy ten clanek vubec pise? 🙂 Asi se nudi.

  No nic, podstatne je, ze alternativni medicina funguje – to je fakt a s tim autor nic moc nenadela. I kdyz mozna nejsou „vedecke“ dukazy (nebudu spekulovat proc), ja jsem se o tom presvedcil na vlastni telo a proto to vim. Presvedcit se o tom uz muze kazdy sam, oficialni stanovisko je totiz bohuzel jine. Samozrejme ze mohou existovat i alternativni metody nefunkcni – tem je treba se vyhnout.
  A alternativni metody funguji (aspon u metod co znam ja) bez vedlejsich ucinku leku, bez noze a s resenim priciny problemu.
  Moderni medicina ma sve misto – pri reseni akutnich stavu a urazu. A pro ty, co ji chteji vyuzivat i na ostatni zalezitosti.

  A na zaver dobra zprava pro priznivce klasicke mediciny: budte radi, ze se nekteri lidi leci alternativne, aspon zbude zdravotnim pojistovnam vice penez na vas.

 49. Jan Says:

  Jeste doplnim – seznam alternativnich metody, ktere me osobne uzdravily: meditace, regeresni terapie, psychosomatika.

 50. Lev Says:

  Tento článek mi připadne ohromný z důvodu toho, že se nepřidáváte ani na jednu stranu, jen srovnáváte fakta a pověry.

 51. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Jane,

  nejsem bohužel schopen kvalitní reakce na vaše komentáře. Jedná se o mix všech možných triků, řečnických otázek a nesouvisejícího balastu. Na rozpletení bych potřeboval spousty textu tudíž bych vás požádal – pokud máte zájem o diskuzi vyjadřujte se prosím bez předsudků, stručně a věcně.

  Už jen:

  „Mimochodem autor pise: Nepotřebuji nikoho přesvědčit, vůbec mi na tom nezáleží.
  zajimave, proc tedy ten clanek vubec pise?“

  je víceméně diskvalifikace vás z jakékoliv racionální diskuze.

 52. Pavel Says:

  Zajímavý článek o zajímavých věcech.

  Ovšem pokud se článek jmenuje „Medicína a alternativní medicína z pohledu financí“, předpokládám, že bude pojednávat o rozdílech mezi konvenční a alternativní medicínou z pohledu financí. Prostě nějaké ty grafy, tabulky, rozpočty, analýzy týkající se alternativní medicíny.

  Pokud někdo chce mluvit o srovnání alternativní medicíny s konvenční, měl by popsat všechny její odvětví, ne jen pozadí homeopatického farmakoprůmyslu, terapie koloidním stříbrem nebo jakési MMS.

  Je to jako kdybych nadhodil, že budu srovnávat jablka s hruškama, pak otestoval dvě odrůdy jablek, o kterých zjistím, že jsou stejně drahá jako hrušky(ne-li dražší) a pak napíšu, že není pravda že jablka jsou levnější než hrušky.
  Ano, formálně mám pravdu: jablka opravdu všechna nejsou levnější než hrušky, Ale nedává mi to právo tvrdit, že všechna jablka jsou „velký business“.

  Pokud tedy někoho zajímá odpověď na otázku „Je konvenční medicína strojem na peníze, zatímco alternativní ne?“, v tomto článku se jí rozhodně nedozví.

  Doporučuji méně manipulace, více objektivity.

 53. Michal Princ Says:

  Pane autore.. Vy budete asi úplný debil 😀
  Jak může dospělý, svéprávný, studovaný respektive sečtělý člověk…. Zjednoduším to! Zkrátka myslící bytost, která chápe pojem historie (Ve smyslu ponaučení se z předešlých chyb, negramotně vyřčených a dodržovaných dogmat napříč celou dosavadní existencí lidského pokolení. ) a je obeznámena s rozměrem nebo veličinou či co to je.. jménem čas. (Kdyby ne.. Tak pro upřesnění: Lidská stvoření nejsou schopna pohybovat se časem jinak než kupředu. Tudíž být obeznámen s událostmi, novými poznatky a objevy jenž nastanou teprve v daleké či blízké budoucnosti je pro každého jedince, ty ze Sysifa nevyjímaje, věc nemožná!) Samozřejmě beru v potaz čemu Vy pane.. asi nerozumíte a připouštím, že v nespecifikovaném časovém horizontu bude třeba i jasnozřivost věcí vědecky podloženou, možnou a vysvětlenou. Momentálně to tak ale není a z toho mi vyplývá.. že si na dědu Vševědu hrajete Vy.. Tudíž jste buď šarlatán a vypouštíte nesmysly nad kterými snad ani neuvažujete nebo.. nebo jste zralý na doživotní hospitalizování v hotelu jménem Blázinec a k Vánocům na Vás už čeká lobotomie a vypolstrovaná cimra. Konečně se dostávám k jádru! ….napsat toto:
  Nemá cenu rozepisovat, co jsou homeopatika a co obsahují. Z chemického hlediska mají množství účinné látky hluboko pod hranicí detekovatelnosti. Uživatelé v tom nevidí problém a často odkazují účinnost na paměť vody. Ta je vzhledem k současnému stavu poznání vyloučena. Doporučuji práci, na níž se podílel prof. Pavel Jungwirth

  Neboli konkrétně toto:
  Ta je vzhledem k současnému stavu poznání vyloučena.

  Doufám, že jste pochopil na co narážím. Souhlasím, že když něco zatím nedokážeme vysvětlit nebo tomu nerozumíme.. Tak se tomu vyhýbáme. Popřípadě to nepoužíváme jako vysvětlení/důkaz něčeho komplexnějšího. Ale je to jen o tom dozrát a vidět věc ve správném úhlu.. Když říkali, že je planeta Zem placatá.. Zploštila se? Nee! Klidně si tu svou bramborovitou postavu koulela dál.
  Takže to, že momentálně nechápeme skoro nic kolem sebe a jen pablbové jako Vy se snaží na vše kout svoje nesmyslné všezahrnující rovnice a definice a dávat přirozeným věcem Vaše nálepky a domnívat se nebo spíš se modlit, že to takhle splácený budou akceptovat i další generace.. je do kosmu volající nehoráznost.. Pro to mne Váš výrok tak moc iritoval:-). Když něčemu nerozumím, nemůžu tvrdit, že to neexistuje.. Nebo se tak tvářit. Nic není vyloučeno a už vůbec naše dosavadní poznání nemůže nic vylučovat!!! Jelikož jak chcete vyloučit to nějaké ONO co momentálně nevidíte, neslyšíte, necítíte a nevnímáte? De facto o tom ani nevíte.. ?????
  Hm.. Ale co.. Ve Vašich očích jsem už stoprocentně za totálního pomatence.. Naštěstí oproti Vám.. nejsem vzdělaný.. Tudíž… přes tu chaotickou a nesmyslnou změť zákonů, dogmat a pravd, kterou do Vás učitelé s velkou vervou a zápalem tloukly …nevidíte to co má každý člověk ukryté sám v sobě:-) Tu skutečnou pravdu a podstatu všeho. A pro to zase v mých krásných kukadlech jste totálně pomatený a ztracený Vy:-)
  Přeji krásný zbytek žití v omylu:-)

 54. Princ Michal Says:

  A ještě jedna věc.. Jistý německý veterinář podává svým pacientům místo sračkoidních, střeva a žaludek ničících preparátů pouze homeopatika.. No a světe div se.. Spíš Sysife div se.. Zvířátka se vyléčila.. Ten veterinář tuto praxi aplikuje již druhé desetiletí.. a evidentně s úspěchem podniká.. kdyby chorátka neléčil a nevyléčil.. těžko by se uživil.. A nebo si myslíte, že i ta nebohá, hloupoučká zvířátečka odkazují hojení a účinnost léčby na paměť vody?

 55. Taky skoro doktor Says:

  No je to opravdu silný „argument“.
  Nedávno jsem viděl v TV dokument o zvířecí psycholožce, která „uměla“ mimosmyslově komunikovat se zvířaty a sdělovat páníčkům, co si mazlíčci přejí a co jim schází.
  Lidé jsou spokojeni zvířena to neumí i nadále říct a paní psycholožka dlouhé roky prosperuje.
  Možná, že v daleké budoucnosti se ukáže, že i Jiřík z pohádky, ten co rozprávěl s mravenečky určitě mohl existovat.
  Pohádku o Princi Michalovi neznám.
  Chlape co zdraví? Jinak v pořádku?
  Jó voda ta má dlouhou paměť ta by mohla vyprávět.

 56. Jan Says:

  Jen tak mimochodem – existuje léčba na které ušetříte – léčba půstem. Ušetříte na jídle 😉

 57. Jan Says:

  Je zrejme, ze vse v cem se toci penize je business. Tedy klasicka i alternativni lecba je business.

  Proc je tedy vycitano moderni medicine, ze je business?
  Zakladni problem je, ze je povinne zdravotni pojisteni, do ktereho povinne sypeme kazdy mesic penize. Jelikoz alternativci tam sypou taky a nedostava se jim lekarska pece podle jejich predstav, tak to se jim nelibi. A ja se jim vubec nedivim. Kdyby zdravotni pojisteni povinne nebylo, tak by moderni medicina byla alternativcum nejspis uplne ukradena. Kazdy by se svobodne rozhodl, k jakemu lekari si zajde.

  Dalsi vec – to ze farmafirmy maji zisky, ktere se snazi si udrzet, je zrejme. Stejne jako bezny financni subjekt dnesni doby. Delaji to i na ukor naseho zdravi? Odpovezte si kazdy sam. Ale kdyz tvrdi i mnoho doktoru, ze moderni medicina neni ok a je pod vlivem farma firem, je zrejme, ze neco bude spatne.

 58. Jan Says:

  Jeste posledni koment pro autora clanku – vycitate mi nekde vyse pouzivani recnickych triku atd. (nevyznam se v tom tedy nevim co tim myslite). Pritom sam mate v clanku zrejme logicke chyby, na ktere jste byl upozornen – ani jste si to neopravil. Nedopoustite se tedy nahodou toho sameho?
  Vybirate si informace, ktere se vam hodi do kramu, ostatni ignorujete. Navic mate v clanku dalsi nesmysly, ale uz se mi to nechce vypisovat.

  Proc piste clanky, kde uvadite nepravdive informace?

 59. Pavel Vlašánek Says:

  Jane,

  trikem je to, že podsouváte protistraně (mi) něco, co netvrdí. Třeba, že píšu obecně o vztahu alternativní medicína vs. medicína. Dále často píšete zjevné nesmysly, třeba už zmíněné

  „Nepotřebuji nikoho přesvědčit, vůbec mi na tom nezáleží. zajimave, proc tedy ten clanek vubec pise?“

  Nebo věci, ze kterých vyplývá, že jste článek četl lajdácky. Hned na začátku píšu, že se zabývám léky, homeo, a bylinkami. A vy mi vyčítáte

  „U srovnavani ceny leciv – nevim, ale autor zase zapomina, ze nektere alternativni lecby nepouzivaji leky zadne (a ano, vysledky maji, opet vlastni zkusenost).“

  Já nevím, co na to napsat? Zkuste mi normálně a bez balastu sdělit třeba to, kde mám v článku nesmysly, logické chyby, apod. Zkuste si ho ale ještě předtím přečíst, ať nepíšete něco, co není pravda.

 60. Standa02 Says:

  Prosím o upřesnění údajů o ziscích. tak, jak je to napsáno v článku mi to příjde nesrozumitelné. Píšete, že „BOIRON má roční zisk 68,16 miliónů dolarů“ a dále pak, že „jediný výrobce homeopatik má roční čistý zisk asi 1,4 miliard českých korun“. Kdo je tedy myšlen tím výrobcem homeopatik, když největší homeopatická fabrika – BOIRON – má zisk podstatně menší?
  Fandím Vám ve vašem boji proti hlouposti a bludům. Nicméně, tato část článku by chtěla upravit do názornější podoby.

 61. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Stando,

  co vám na tom přijde zmatečné? Nepřehlédl jste pokaždé jinou měnu?

 62. Standa02 Says:

  Ano, přehlédl 🙂 Omlouvám se a děkuji za upřesnění.

 63. Michal Says:

  Ďakujem za článok a chuť k analytickej robote!
  Možno už je diskusia dva roky mŕtva, ale ja som si ju teraz prečítal a nedá mi nereagovať na jeden, stále sa opakujúci argumentačný vzorec, ktorý síce nesúvisí s článkom, ale diskutujúcim ani to nezabránilo, aby ho nepoužili niekoľko krát. V stručnosti znie: „Tvrďte si čo chcete, homeopatia účinkuje, mne zabrala!“
  Ak to nadnesiem, ide o typický príklad tzv. case-report, alebo kazuistiky. Ktorá ako taká, však stojí v rebríčku dôkazov takmer na úplnom dne, s relevanciou blížiacou sa limitne k nule. Opakujem, netvrdím, že to nie je dôkaz, akurát s tým dovetkom. Zrejme sa dá na internete nájsť po troch ľudoch trpiacich na ľubovoľnú diagnózu, ktorí boli dokázateľne vyliečení po vypití litra vody/4cl destilátu/4cl destilátu á deň po dobu jedného roka/pozretí do zrkadla/pobyte v budhistickom chráme/zjavení tváre Ježiša v kávovej usadline/doplňte si čo chcete. Budeme preto všetkých paraplegikov liečiť bezodkladným transportom do Lurdov?
  Stručne: vaša osobná skúsenosť nevypovedá o účinku lieku/byliny/homeopatika takmer nič. Potvrďte túto svoju skúsenosť na ďalších 1000, lepšie 10000 pacientoch v randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii s odsledovateľnou metodikou, a z náhody sa stane (po ďalšom mnohoročnom testovaní) uznávaná terapeutická metóda. Toto je základ pre evidence-based medicínu a ak neakceptujete toto, je to znakom ťažkého nihilizmu a podpory anarchie. Potom je ale zbytočná akákoľvek komunikácia, lebo nemusíte veriť ani tomu, že zem je guľatá.

Leave a Reply