Jak psát závěrečnou práci

Dovolte mi sepsat pár tipů, které se můžou hodit pro napsání kvalitní závěrečné práce, a to jak bakalářské, diplomové, disertační, tak třeba i různých semestrálních, či přímo pro odborné a jiné články.

Je jich sedm:

1. Zapomeňte na Word.
2. Zjistěte si, k jakým studiím máte přístup.
3. Pořádně se v dané oblasti vzdělejte.
4. Začínejte osnovou a rozdělte práci podle kapitol.
5. Řádně citujte a obezřetně nakládejte s daty.
6. Tabulky a obrázky formátujte rozumně.
7. Nechejte si zkontrolovat pravopis.

Pojďme se na ně podívat blíže.

1. Zapomeňte na Word

Nebo Writer nebo cokoliv, co používáte pro napsání textu, který následně označíte a pak myší klikáte na jiné fonty, barvy, velikosti písma či řezy. Takové editory se označují anglickou zkratkou WYSIWYG (What You See Is What You Get) a mají možná řadu výhod, ale také řadu nevýhod.

Nebylo by skvělé psát jen čistý text bez klikání a starostí o vzhled? Změnou jednoho slova přepnout styl třeba z knihy na článek? Mít plně pod kontrolou citace a odkazy v textu? Nestarat se o věci, jako je ruční pozicování obrázku, přičemž ten, pokud je příliš velký, skočí na další stránku a vám tak vznikne velká mezera nezaplněná textem? Mít krásné rovnice a matematický zápis obecně? A nebylo by skvělé mít tohle všechno bez instalace, nastavování, a zadarmo? Vítejte ve světe LaTeXu.

Ukažme si, jak jednoduché to je. Vytvořte si účet na serveru ShareLaTeX. Vytvořte nový Blank Project se jménem třeba Test.

ssss

Úvodní stránka

V prostředním sloupci vidíte text:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{Test}
\author{Pavel Vlašánek}
\date{July 2014}

\begin{document}

\maketitle

\section{Introduction}

\end{document}

a v pravém vygenerované PDF. LaTeX funguje přesně tak, jak si přejeme. Napíšete čistý text bez stylů a ozdůbek a pak necháte program automaticky nějaké dodat a vygenerovat výsledný dokument. Zkusíme něco napsat. Pod řádek \section{Introduction} napište

Ahoj světe

a klikněte na tlačítko Recompile. Jednoduché, ne? Nakonec to může vypadat třeba takto.

V LaTeXu můžete dělat spousty věcí, od prezentací přes kreslení myšlenkových map až po sazbu notových zápisů. Sám ShareLaTeX nabízí spousty už připravených šablon.

2. Zjistěte si, k jakým studiím máte přístup

Se vzrůstajícími nároky na kvalitu práce postupně klesá tolerance k ne zrovna příliš vhodným zdrojům. Klasickým případem je Wikipedie. Jistě vás nikdo nebude peskovat za její citování v článku na blogu, možná ani v bakalářské práci, ale dále by se objevovat neměla. Předpokládám, že spousta studentů vůbec netuší, že mají skrz svou instituci přístup do databází vědeckých prací.

Můžete vyhledávat tradičně přes specializované stránky, v případě Ostravské univerzity zde, nebo prostě použít Google scholar. Řekněme, že píšete o výpočetní geometrii. Při zadání hesla do vyhledávání najdete spousty zdrojů, mezi kterými jsou i volně dostupné s předponou [HTML]. Ty, co nejsou k dispozici zadarmo vás přesměrují na jiné stránky. Třeba tady. Co teď? Pořádně se podívejte kolem a hledejte něco jako institution login.

Na následující stránce najděte svou instituci.

Po jejím výběru byste měli být přesměrování na portál, kde už se klasicky přihlásíte vašimi údaji.

3. Pořádně se v dané oblasti vzdělejte

Upozorňuji, že je naprosto scestné psát odbornou práci v tématu, u kterého nemáte erudici a vhled. Součástí by mělo být cosi jako analýza současného stavu, kde popíšete, jaká je situace v daném oboru s četnými odkazy na odbornou literaturu. V pracích jako bakalářská nebo diplomová nemusíte mít často obavy přidat do zdrojů i učebnice. Ukážete tím, že se orientujete, a navíc případnému zájemci o studium nabídnete kvalitní základnu. Kupříkladu, bylo by velmi směšné pokoušet se psát třeba o očkování a nemít přitom nastudovanou ani jednu učebnici či skripta imunologie. Myslete na to.

Píšete závěrečnou práci v IT, řekněme o šifrování a nemáte v ní zmínku o Alanu Turingovi? Vůbec nevíte, kdo to byl? Pak máme dobrý důvod nebrat vás a vaše závěry vážně.

Na základě komentáře pod článkem přidávám poznámku; slovem učebnice nemyslím kupříkladu středoškolskou učebnici matematiky, případně učebnici biologie pro základní školy, ale odborné knihy jako učebnice používané. V informatice to mohou být třeba tyto.

4. Začínejte osnovou a rozdělte práci podle kapitol

Máte myšlenky, máte výsledky a teď je jen musíte dostat na papír. Začít psát je možná ta nejtěžší část celého procesu. Doporučuji napsat hned zkraje osnovou celé práce, načež můžete využít systém myšlenkových map. Krom tužky a papíru jsem si pro tento účel oblíbil MagicalPad pro iPad.

Jakmile máte formulováno něco jako obsah, můžete celou práci rozdělit do samostatných kapitol. Pokud používáte LaTeX, je to velmi prosté. Prostě pro každou vytvoříte zvláštní soubor a ty pak v jednom hlavním spojíte.

5. Řádně citujte a obezřetně nakládejte s daty

Co říkáte na následující text o vakovlkovi:

Australian Rare Fauna Research Association od roku 1936 zaznamenala 3800 případů údajného pozorování vakovlka, zatímco Mystery Animal Research Centre of Australia jich do roku 1998 zaznamenalo 138 a Ministerstvo ochrany přírody a správy půdy Západní Austrálie za stejné období 65. Nezávislí výzkumníci Buck a Joan Emburgovi udávají 360 případů v Tasmánii a 269 na pevnině. Na pevnině jsou případy hlášeny nejčastěji v jižní Victorii.

Mělo by vás napadnout téměř okamžitě:

Kde přišel autor na taková čísla?

Tvrzení musí být řádně podložená. Pokud nejsou přímo výsledkem vašeho výzkumu, musíte uvést zdroj, ze kterého jste na ně přišli. Pokud je máte jen v hlavě, přičemž zdroj už nejste schopni dohledat, vůbec takovou informaci do své práce nezahrnujte.

Pokud pracujete s grafy a čísly, nezapomeňte provést vhodnou statistiku. Vyhodnocení dat od oka je často nepřípustné!

Často je také k vidění špatné citování zdrojů. Existuje více norem, které můžete použít, zpravidla záleží na tom, pro koho danou práci píšete. Pokud si můžete vybrat, dbejte na to, ať máte zachovánu stejnou v rámci celé práce. Není správné citovat část zdrojů podle ISO 690 a část třeba podle APA. Pokud jste přeskočili bod 1) a používáte Word, můžete si vybrat mezi integrovaným správcem publikací a ručním způsobem. Pokud budete psát ručně, můžu pro správné vygenerování doporučit server citace.com. Pokud správce, mějte na paměti, že do něj musíte všechna data nejprve ručně dodat. A nebo si můžete vybrat to nejlepší a rovnou použít LaTeX.

Jedním ze způsobů, jak nakládat se zdroji literatury v LaTeXu je BibTeX. Máte samostatný soubor, do kterého kopírujete data a z něj pak necháte program vygenerovat přesně to, co potřebujete. Data do BibTeXu získáte velmi jednoduše. Řekněme, že chcete citovat článek

VRONI: An engineering approach to the reliable and efficient computation of Voronoi diagrams of points and line segments

Najdeme si ho na Google scholar a klikneme pod něj na Citovat.

Všimněte si, že nemusíte nikde nic více hledat. Použití Google scholar je podstatně jednoduší než citace.com. Otevře se okno s několika formáty kompletní citace, ale co je důležité, s odkazem Import do programu BibTeX.

Vypadá to takto:

@article{held2001vroni,
title={VRONI: An engineering approach to the reliable and efficient computation of Voronoi diagrams of points and line segments},
author={Held, Martin},
journal={Computational Geometry},
volume={18},
number={2},
pages={95--123},
year={2001},
publisher={Elsevier}
}

Jak vidíte, stačí znát jen název publikace a vše ostatní už se pak stane automaticky.

6. Tabulky a obrázky formátujte rozumně

Dejte si pozor, ať vaše tabulky vypadají v rámci celé práce stejně. Pokud musíte používat barevné podkreslesní buněk, ujistěte se, že po případném černobílém tisku budou čitelné.

U obrázků často vídám používání nevhodných formátů. Představte si normální černý kruh na normálním bílém podkladu.

Vlevo je uložený jako JPG, vpravo jako PNG. Dávejte na takové věci pozor, nejpozději při tisku vyplavou na povrch. Vřele též doporučuji, tam kde je to možné, použít vektorovou grafiku.

7. Nechejte si zkontrolovat pravopis

Je naprosto akceptovatelné, že všichni lidé neumí všechno. Někteří jsou dobří v počtech, jiní v jazycích. I když může být vaše jazyková úroveň na výši, je klidně možné, že si na nějaké finty češtiny nevzpomenete. Nebo že přehlédnete překlepy. Klasickým problémem jsou číslovky a speciální symboly jako stupně či procenta.

10 % = deset procent
10% = desetiprocentní
10 ° = deset stupňů
10° = desetistupňové

Spoustu tipů najdete na Wikipedii, nebo třeba zde.

Závěr

Psaní odborné práce je vždy jakési korunování vašeho snažení. Bakalářskou a diplomovou vrcholíte svá letitá studia, disertační prací počátky vlastního výzkumu a tak dále. Je zjevné, že pokud uděláte nebo objevíte něco skvělého, ale nenapíšete o tom, je to ve výsledku stejné, jako byste neudělali nic. Nikdo se to nedozví a vaše snažení tak bylo zbytečné.

Napsat kvalitní závěrečnou práci není vůbec jednoduché. Pokud se autor vyvaruje minimálně těch chyb, o kterých píšu a které se velmi často opakují, věřím, že se mu povede uspět o něco snáz.

Budu rád, když v komentářích necháte své tipy, které by mohly pomoci dalším.

Tags: , ,

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

6 Responses to “Jak psát závěrečnou práci”

 1. Ondra Havlíček Says:

  Pěkný článek, snad se u nás úroveň závěrečných prací pomalu zvedne:-)

  K bodu 1: Já také při psaní bakalářky jako správný ajťák zavrhl Word a napsal ji v XML formátu DocBook a poté šablonou od Jirky Koska vysázel do PDF. Učení nějakou dobu trvalo, ale stálo to za to. Problém byl ve sdílení rozepsaných verzí s vedoucím, protože v PDF se text nekomentuje (a neupravuje) tak dobře jako ve Wordu. A také se tam ne zcela pohodlně dělaly citace.

  Zkoušel jsem i Latex v Lyxu, ale výstupy žádné šablony se mi zcela nelíbily a spravovat si databázi citací v bibtexu mě nebavilo.

  V době psaní diplomky jsem začal mít potřebu spravovat velké množství citací, na což jsem začal používat Mendeley, citace lze jedním tlačítkem importovat z google scholar, science direct apod, slouží i jako čtečka PDF a má fajn plugin do Wordu (samozřejmě je možné exportovat bibtex). A tak jsem diplomku nakonec napsal ve Wordu, za použití toho pluginu a dobrého souboru stylů přímo od VŠE, výsledek imho není špatný: http://ondrejhavlicek.com/docs/2012-11-07_Havlicek_DP_Svobodna-vule.pdf

  Když teď mám psát manuskript k publikaci, všichni spolupracovníci ho chtějí beztak ve Wordu (obrázky apod. na konci dokumentu) pro lepší možnost správy revizí a protože v tom všichni umí. Tak se to i submitne žurnálu a oni si to vysází sami. Takže na Latex a jiné vymoženosti jsem asi definitivně rezignoval..

 2. Pavel Vlašánek Says:

  Díky Ondro,

  ohledně revizí jsem si dnes už navykl na PDF a Acrobat Reader, ale souhlasím, že Word nabízí více možností a snad i komfortu.

  U mě bylo zpracování BibTeX databáze např. na disertaci (vyšší desítky zdrojů) otázkou snad pár minut při použití triku s Google scholar. Mendeley neznám, díky za tip.

  Vaše diplomka vypadá vážně dobře; ono když to někdo s Wordem opravdu umí, jistě jde dosáhnout profesionálního výsledku. Já svou diplomku taky psal ve Wordu, i když hlavně proto, že ještě nebyla k dispozici vhodná LaTeX šablona.

  Mé okolí a časopisy do kterých píšeme, naštěstí upřednostňují LaTeX. I když Word bývá běžně také jedna z možností. Pro mě je též velmi důležité mít možnost psát z jakéhokoliv místa a přístroje, aniž bych musel rozdělané dokumenty brát s sebou, nebo mít tam kde potřebuji pracovat specifický OS a nainstalovaný software. ShareLateX je tedy jasná volba.

 3. Leslie Says:

  Dobre tipy,
  ALE dodavam: citovat ucebnice – tj. obecny zdroj informaci – je na mnohych fakultach UK neakceptovatelne!
  Byt jsou tipy dobre, clanek je plytky a zdaleka neaspiruje k navodu, jak psat odborne prace, natoz clanky. Hodil by se spise nadpis – Par tipu jak psat…..

 4. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Leslie,

  zákaz citovat učebnice i v bakalářských pracích by mě opravdu překvapil. Ale může být, proč ne. Můžete pro zajímavost uvést příklad?

  Jistěže jde o tipy a ne o návod krok po kroku. Když si autor vezme k srdci co píšu např. ohledně řádného nastudování, práci s daty, jak začít se psaním … tak se pak opravdu jedna o „jak psát závěrečnou práci“. Záleží na úhlu pohledu.

  Ještě dodatek po čarou. Možná jsem slovem „učebnice“ nevyjádřil úplně přesně co mám na mysli. V textu upravím.

 5. Jan Berka Says:

  I když také LaTeX využívám a napsal jsem v něm bakalářku, diplomku a pár článků, kvalita práce s použitým nástrojem pro sepsání textu příliš nesouvisí, navíc Word má podle mně přece jen pro spoustu lidí příznivější učicí křivku (nehledě na to, že na středních školách se v rámci počítačové gramotnosti učí Word, nikoli LaTeX – tzn. na vysoké už má Word u lidí bez zájmu o IT výhodu známého zla před neznámým :-)).
  Já před lety přišel k LaTeXu a měl jsem z toho pocit „jé, to je skoro jako bych psal nějaký skript, super“, zatímco student humanitního oboru zase může mít pocit „to je skoro jako bych psal nějaký skript – no fuj“.

  Chválím zahrnutí bodu 7 – já jsem na něj u diplomové práce z nedostatku času (a snad i kvůli přílišnému sebevědomí) rezignoval, překlepů a chyb bylo hodně a dojem oponenta z práce to zbytečně (zbytečně z toho hlediska, že bylo snadné tomu z mé strany předejít) snížilo.

 6. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím pane Berko,

  podle mých zkušeností souvisí kvalita práce se zvoleným nástrojem často dost silně. Už jen proto, že Word dovolí uživateli věci, které LaTeX ne. Typické je nadužívání bílých znaků. Jde to zpravidla poznat i na matematice a používání odkazů v textu. Ale i ve Wordu jde odvést kvalitní práce, o tom není pochyb. Akorát si člověk musí, dle mého, dávat větší pozor a mít štěstí na perfektní šablonu.

  Jsem pro, aby i studenti humanitních oborů LaTeX zkusili. V jejich případě odpadá často nutnost matematiky, tedy naučit se LaTeX je pro ně podstatně jednodušší. A pokud je k dispozici šablona, dostáváme se k psaní pomalu jen toho samotného textu bez nějakých triků.

  (mimochodem, LaTeX je výborný v případě, kdy se píše nějaký text do šuplíku. Tedy bez finální šablony. To co je pak v něm otázkou chvilky se ve Wordu stává muky)

  Napadá mě, že bych možná mohl přímo sepsat nějaký srovnávací článek.

Leave a Reply