Co kdyby provax argumentovali jako antivax?

Krátká odpověď – nikdo by se s nimi nebavil.

Před časem jsem na své facebookové stránce Tucna’s blog zveřejnil seznam dle mého nejčastějších argumentačních faulů odpůrců očkování:

Nedokážu vysledovat, kam až se dostal a ještě dostane, ale každopádně vzbudil emoce. Tak nějak cítím, že bych se měl ke všemu ještě vyjádřit a vysvětlit, o co jde.

Popisek obrázku

Aby to nebyla i příště tak nezáživná činnost [diskuze s antivax], zkuste si u ní zahrát bingo. Doporučuji variantu sloupců, či řádků, a případné zvolání BINGO! doprovodit i ukončením diskuze.

naznačuje, že debata s mnoha odpůrci očkování prostě není možná. Když už přímo nepíšou dávno vyvrácené argumenty, tak alespoň neustále opakují tytéž mantry, aniž by cítili potřebu podložit je důkazy. Přičemž neví, co to důkaz je. Prostě stále dokola totéž, jak už jsem psal zde.

V článku ukážu, jak by vypadala argumentace ve stejném duchu vedená členy provax. Netvrdím, že to opravdu píšou; tak hluboce jako antivax jsem se zastánci nezabýval. Jde o paralelu, která má ukázat odpůrcům, jak absurdně vypadá používání frází z výše uvedeného binga.

Na začátku jen zadefinuji pojmy, ať nedochází k nesrovnalostem. Slovem antivax myslím odpůrce očkování a slovem provax zastánce očkování. Dají se diferencovat přídavnými jmény jako fanatický, umírněný, agresivní, apod. Tomu se ale vyhnu. Jistě též existují více než dvě skupiny, minimálně ta třetí je mi to jedno. To jen pro úplnost.

Fakta vs. názory

Nechci odbíhat od problematiky argumentace, proto nebudu rozebírat do detailů obsah samotných tvrzení. Je nutné zdůraznit, že důkazní břemeno je na straně těch, co něco tvrdí. Ne těch, co s nimi nesouhlasí.

Rozdělím na základě výše zmíněného binga celou argumentaci na provax a antivax. Vynechávám invektivy, k těm jistě není co dodat. Též poznámka o homeopatii slouží coby doplňková a znázorňuje korelaci mezi odmítáním očkování a přijímáním alternativní medicíny. Bill Gates a farma lobby jsou použity jako připomínka vysoké oblíbenosti konspiračních teorií u odpůrců očkování.

Antivax„Píšou to na naturalnews.com; píšou to na whale.to.“
Provax„Píšou to na idnes.cz; píšou to na vakciny.net.“

Je třeba pečlivě rozlišovat ověřené zdroje informací od těch ostatních. Odkazovat se v diskuzi založené na faktech na články různých blogů, informačních serverů, či přímo tendenčně zaměřených stránek není moc dobrý nápad. V principu samozřejmě není špatně, když běžné informační kanály uvedou něco odborného. Mějme ale na paměti, že když nějaký neodborný zdroj uvede informaci typu

„Na světě roste/klesá počet autistů.“

musí též dodat, kde na to přišel. Výzkum neprobíhá v kancelářích novinářů ani v obýváku laiků. Za takovým tvrzení musí stát oficiální statistiky a za tvrzením typu

„Prodej bio-potravin zapříčinil vzrůst autismu.“

pak musí stát i výzkum. Je možné, že jsou zdroje na původní studii i v neodborném článku, ale vy jako předkladatel musíte mít řádně zkontrolováno, zda je vše v pořádku. Navíc nemusí být na škodu rovnou odkázat na studii, než na převyprávěné informace. Zbytečně tak nezahltíte oponenta spoustou nesouvisejících informací.

Antivax„Neexistují dvojitě slepé studie pro podporu účinnosti očkování.“
Provax„Očkování je na 100 % bezpečné.“

Vyjadřovat něco na 100 % je v reálném světě často chybou téměř automaticky. Tvrdit, že je očkování bez vedlejších účinků, je nesmysl. To je vidno už z příbalového letáku. Druhý výrok je pak stejně směšný.

Vakcíny podléhají registraci SUKLu a jako takové tedy musí mít spousty klinických testů a dvojitě slepých studií. O legislativě píšu pár slov zde. Nebudu se rozepisovat více, jen dodám odkaz na databázi klinických testů, kde vyberu jeden třeba na MMR.

Antivax„Choroby začaly mizet ještě před zavedením plošného očkování.“
Provax„Než se zavedlo plošné očkování, situace byla stále stejná.“

Viděl jsem nepřeberné množství různých grafů, jeden různější než druhý. Opět je důležitý zdroj, přičemž novinář, alternativní léčitel, guru, … nejsou dobré. Trvejte na doložení původního. Ne jen reprodukci, či přímo výmyslu.

Problém byl i laické oko, které dokáže pomalu z jakékoliv časové řady vyčíst cokoliv.

Antivax„Kolektivní imunita neexistuje, takže mé neočkované dítě nikoho neohrožuje.“
Provax„Očkování je 100% úspěšné.“

Stejný problém. Absolutní úspěšnost očkování nemá. Tvrdit, že ano, je nesmysl.

Kolektivní imunita v důsledku znamená, že se sníží riziko nakažení neočkovaných lidí tím, že se prostě nedostanou do styku s nemocí. Tedy, pokud budou všichni kolem očkovaní a budou mít tak menší riziko nakažení, je zřejmé, že neočkovaný člověk v jejich středu bude mít též menší riziko, i když očkovaný není. Pokud chcete něco takového popřít, připravte si k ruce něco pořádného, ne konspirace typu „vakcíny jsou udělané tak, aby šířily nemoci“.

Antivax„Znám lékaře a sestřičky co neočkují.“
Provax„Znám lékaře a sestřičky co očkují.“

Nabízí se prosté „No a?“ Tento argument má své místo u povídání v hospůdce s kamarády. V diskuzi, kde se lidé neznají a chtějí se dobrat pravdy o určité problematice, ne. Tímto směrem nikam nedojdeme. Proč by mělo záležet na tom, že zná někdo lékaře a sestřičky, kteří neočkují? Nebo očkují? Má to snad vliv na funkčnost probíraného, v tomto případě vakcín?

Navíc existuje nebezpečí, že jde jen o subjektivní dojem diskutéra. Nebo že vám lže.

Antivax„Znám děti, které poškodilo očkování.“
Provax„Znám děti, které nepoškodilo očkování.“

Jde o podobný případ. O ničem nesvědčí a případné porovnání, kterých dětí je více, tedy jestli těch, o kterých někdo tvrdí, že je poškodilo očkování, oproti těm, o kterých někdo tvrdí, že je očkování nepoškodilo, dopadne téměř s jistotou ve prospěch těch očkováním nepoškozených. Snad to ani nemá cenu vytahovat. Klidně bych to přirovnal k

„Znám lidi, kteří zemřeli v autě. Auto je smrtící zbraň!“

Je to jen prosté zdůraznění negativ (positiv) při opomenutí positiv (negativ), kdy se diskutér snaží vzbudit dojem, který potřebuje. Takový výrok může být validní, ovšem opět v doprovodu důkazu. Tedy něco jako

„Ve studii <vložte> bylo prokázáno, že podání vakcíny způsobilo u <vložte> % dětí <vložte>

Tady i nenápadně narážíme na další problém s tímto argumentem. Je třeba silně rozlišovat mezi dojmem a fakty! Pokud se chcete na dané téma bavit, doporučuji otázku „A jak víte, že dané problémy způsobilo právě očkování?“. Odpovědi typu „protože je to jasné“, „potvrdil mi to homeopat“, … jsou samozřejmě nepřípustné.

Antivax„MUDr. Ludmila Eleková píše, že je očkování špatné.“
Provax„Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. píše, že je očkování dobré.“

Čistě z hlediska argumentačních klamů jsou si výroky dost podobné. Místo konkrétních důvodů odkazujeme na lidi. Musím ovšem upozornit, že pokud by se měl člověk rozhodovat čistě na základě důvěry tiše přejít faul ad hominem, měl by si v hlavě ony argumenty přeformulovat na

„Budu věřit praktické lékařce bez výzkumné činnosti v daném oboru?“

oproti

„Budu věřit lékaři, epidemiologovi a vědci v oblasti vakcinace?“.

Antivax„Vakcíny obsahují jedy jako formaldehyd, rtuť a hliník.“
Provax„Vakcíny obsahují látky jako sůl, vodu a bílkoviny.“

Nazvat něco jedem může být dost závádějící. Otrávit se můžete i obyčejnou vodou. Bez uvedení množství a toho, co se s danou látkou následně stane, je informace bezcenná. A naprosto zbytečná. Argument je stejně zavádějící jako

„Homeopatický přípravek Belladonna je z rulíku zlomocného“

Antivax„Vakcíny obsahují tkáň potracených plodů.“
Provax„Vakcíny neobsahují tkáň potracených plodů.“

Když už dojdou všechny argumenty, může se oponent snažit zaútočit na vaše etické cítění a vytáhnout něco takového. Snaží se ve vás vzbudit pocit, že se snad kvůli výrobě vakcín záměrně provádí potraty? Nebo že bez potratů by to dnes nešlo? Ptejte se na konkrétní zdroje. Možná budete překvapeni.

Antivax„Počet dětí stižených autismem prudce roste.“
Provax„Počet dětí stižených autismem roste stále stejně.“

Okamžitě přidejte otázku

„Kdo to tvrdí a kde na to přišel?“

Část „kdo to tvrdí“ zavání argumentací ad hominem, ale pokud chcete učinit rychlé rozhodnutí, u kterého tolerujete nějakou míru chyby, může být rozdíl mezí tím, co tvrdí odborníci, a tím, co tvrdí léčitelé či novináři, velmi důležitý.

Antivax„MMR způsobuje autismus.“
Provax„MMR nezpůsobuje autismus.“

Velmi zvažte, jaké argumenty použijete pro podporu. Andrew Wakefield? Zapomeňte na něj. Jeho studie byla po dvanácti letech stažena. Nemá cenu zabíhat na tomto místě do detailu, mám v plánu připravit samostatný článek. Co je ale důležité, jeho výstupy jsou neplatné. A byl to první člověk, který deklaroval vztah mezi vakcínou MMR a autismem. Přemýšlejte tak, že nebýt jeho práce, která byla označena za vadnou, možná vás vztah MMR a autismus ani nenapadne. Argumentace vědeckou publikací, která byla retracted, je chybou a nemůže být brána vážně.

Co dál? Soud potvrdil, že MMR způsobuje autismus? Hoax.

Atd.

Pokud jste provax, žádejte důkazy o vztahu MMR a autismu. Pokud jste antivax, můžete požádat o studie, které tento vztah vyvrací. Je to jednoduché.

Antivax/Provax„Studium mi zabralo už stovky hodin.“

Od laika s velkou pravděpodobností irelevantní. Při použití takového argumentu doporučuji zjistit, co si člověk představuje pod pojmem studium. Setkal jsem se běžně s vysvětlením „přečíst spoustu knih a článků“, kde knih znamená díla proti očkování zaměřených laiků a samouků a články ve formě vylhaných, případně přeložených nevědeckých zápisků někde na webu.

Na druhou stranu, pokud studiem zamýšlí četbu odborných, tedy odborníky napsaných a odborníky zkontrolovaných (!) prací, pak je vše v pořádku. I argumentace by tomu měla nasvědčovat; takový člověk bude jistě schopen citovat peer review články.

Antivax/Provax„Znám příbalové informace.“

Zde musíme opět ujasnit pojmy. Viděl jsem kolovat příbalové letáky, které vypadaly přinejmenším pochybně. Případně přímo jen vykopírované části na různých webech. Pro příbalové informace nemusíte chodit nikam daleko, jsou k dispozici na stránkách SUKLu. Buďte obezřetní v případě naskenované A4 stránky, případně jen textových výtahů, u kterých nebude schopen předkladatel doložit zdroj.

Příbalové informace se můžou lišit v různých státech, takže nebuďte překvapeni. Ale trvejte na doložení zdroje, ať se můžete ujistit, že nejsou smyšlené.

Závěr

Zatím jsem se zabýval jen diskuzí s odpůrci očkování. Možná někdy zkusím něco podobného i na straně zastánců.

V článku jsem chtěl ukázat, jak špatná argumentace odpůrců očkování je. Pořádně přemýšlejte nad tím, co použijete pro podporu svých tvrzení. Pokud jste odpůrce očkování, zkuste si vzít v příští debatě dané bingo k ruce. Ve chvíli, kdy budete chtít použít něco z něj, uvědomte si, jestli máte opravdu dobré zdroje pro podporu. A něco nepoužívejte vůbec. Po odkazu na Natural news vás téměř zaručeně přestane brát poučený oponent vážně. Andrew Wakefield to samé.

Když postavíte svou argumentaci na konspiracích a oponenta označíte za ovci s vymytým mozkem či zaměstnance farma lobby, počítejte s tím, že vás přestane brát vážně kdokoliv.

P.S. : Pokud máte chuť, můžete si udělat vlastní bingo. Stáhněte si soubory odtud a Gimp odtud. Jako nejrychlejší se mi jeví nahradit vašimi texty ty v tabulce v souboru text.docx, udělat screenshot a vložit do otevřeného bingo.xcf do vrstvy word, vybarvit vrstu barva dle chuti a nahradit nápis v první vrstvě. Pak ještě vymažte bílou barvu z políčka uprostřed, čímž odkryjete hvězdu. Hotovo.

P.P.S. : Pokud už opravdu cítíte potřebu použít v diskuzi invektivy a povýšený tón, dejte si pozor, ať při poučování neuděláte chybu. Vypadá to směšně.

Tags: , , ,

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

11 Responses to “Co kdyby provax argumentovali jako antivax?”

  1. Petr Says:

    tak jsem si to tady pročetl
    autor místo toho aby šel s kámošema na pivo a hádat se o tom zda real nebo barca se vyžívá v psaní o ničem

    studie o záporech očkování nechce číst resp. je neuznává
    a studie a kladech očkování (jejich pravdivosti se lze pousmát) chválí

    jako informatikovi bych doporučil jít si raději nainstalovat nějaký ten server a jít s kamarádama do hospody :)))

  2. Pavel Vlašánek Says:

    Zdravím Petře,

    reagovat můžete i na článek, pod který píšete.

  3. Karlos Says:

    Pavle, co se týče argumentace antivax, tak s Vámi v zásadě souhlasím. Je třeba umět argumentovat a předkládat pro svá tvrzení příslušné studie, které prošly recenzím řízením.

    Jinak ale souhlasím s Petrem. Antivax studie nectete a autory zesmesnujete jen proto, že jsou proti očkování. Popř. si vyberete jednu nekvalitní, tu zesmesnite a uvedete, že všechny antivax studie jsou na nic. Naopak jsem Vás nevidel kriticky rozebírat provax studie, těm zřejmě slepě věříte. Tudíž si Vás musím zaskatulkovat jako osobu zaujatou.

  4. Pavel Vlašánek Says:

    Karlosi,

    chápu, že to může vypadat zaujatě. Jenže jak deklaruji celou dobu – nejde mi o to najít pravdu v této problematice; nejsem odborník na očkování a nikdy nebudu. Zaměřuji se jen a pouze na argumentaci a informace, navíc pouze na straně odpůrců. Není to tom, že bych se je snažil nějak pohanit. Prostě jen píšu o svých zkušenostech. Navíc, přímo tady máte i příklad potencionálně špatné argumentace na straně zastánců.

    Můžu vám říct, že pokud to opravdu vypadá jako protěžování jedné strany, zkuste mi odpovědět na jednoduché otázky

    – znáte nějakého odborníka na straně antivax?
    – znáte nějakou studii, kterou se provax ohánějí a je naprosto špatná?

    Já bohužel ne a nemám tedy zatím ani o čem psát. Přímo se obávám, že odpůrci vs. zastánci je z principu velmi nerovný souboj, kde stojí povětšinou rodiče, samouci a bohužel i šarlatáni, proti odborníkům. Je to smutné, ale vypadá to tak.

  5. misacek Says:

    Zni mi to rozumne, to co tady pisete, jenom bych se pozastavil nad tim, jak se tedy urci, ktera studie je hodnotna a ktera neni.

    Mam tady jedne tvrzeni a spoustu otazek, velmi nepodlozenycha a velmi subjektivnich, ktere me vedou k odmitani:

    Povinne ockovani je velky byznys, placeny ze spolecnych penez soukromym subjektum.

    To ze se nejaka skupina lidi, uci stejne veci stejne a pak na ne ma stejny nazor, ktery si navzajem potvrzuje, neni uplne prekvapive.

    Kdyz je kolektivni imunita tak dulezita, proc se nehlida jeji vyprseni a neockuji se POVINNE dospeli po jejim vyprseni?

    Proc v nekterych statech (Nemecke) neni ockovani povinne, kdyz to je univerzalni dobro? Kolik lidi skutecne odmita ockovani ve statech, kde to povinne neni?

  6. Pavel Vlašánek Says:

    Zdravím,

    s legislativními otázkami se určitě neobracejte na mě; nejsem schopen poskytnout kvalitní odpověď. Jen se nabízí proti otázka – „Proč mají v různých částech světa jiná silniční pravidla?“, „Proč mají v různých státech jiné zákony?“, apod.

    To, která studie je metodicky v pořádku a která ne, se patrně nedá obsáhnout v krátké formě pochopitelné pro laika. Je ale důležité vnímat vědu jako decentralizovanou a s účinnými mechanismy pro odhalení podvodu. Je to prosté, když jeden tým zfalšuje výzkum, přijde na to druhý tým, který se pokusí o totéž. Navíc je naprosto absurdní myslet si, že je technicky možné něco jako „všechny podplatit“.

    Ale možná jsem vás jen špatně pochopil.

  7. misacek Says:

    Spis nez „Proc maji v ruznych castech sveta ruzna silnicni pravidla“ by bylo lepsi si polozit otazku: Je bezpecnost silnicniho provozu zasadne jina v zemich, kdy silnicni pravidla (temer) nemaji?

    Ja to vnimam tak, ze kdo ma penize na placeni vyzkumu, toho vysledky se kazou. Zrovna v pripade statem kupovanych vakcin, ktera toho statu zakon vyzaduje kupovat, mi to pripada jako velka motivace. Ano, nejde uplatit vsechny, ale jde si koupit silu toho hlasu, ktery o tom mluvi.

    S vedou jste to pochopil uplne spravne. Neshodujeme se jenom v tom, ze to vzdycky funguje spravne. Treba by clovek rekl, ze takovy hoax co byl kolem oteplovani zeme a na to navazanych nesmyslnych veci, mozny neni a ona je.

  8. Pavel Vlašánek Says:

    To už je zcela jiná otázka, nepouštěl bych se tak zeširoka. Stejně přehlédnu i narážku na globální oteplování.

    Každopádně, váš příspěvek mi kvůli obecnosti nedává smysl. Můžete uvést konkrétní případ?

    Můžeme pak lépe rozlišit co z vašeho vnímání odpovídá realitě.

  9. Taky skoro doktor Says:

    Rekce na mysacka.
    Kdyby jste věděl jak to chodí ve světě tohoto „byznysu“ tak se podobnými úvahami nebudete zabývat.
    Ale i ten kdo se tam nepohybuje si může selským rozumem domyslet, že jakékoliv práce v oblasti výzkumu a studií jsou bedlivě sledovány konkurencí (a ne jenom konkurencí). V případě, že by se odhalilo cokoliv nekalého tak konkurenční firmy takového podvodníka rozcupují a zlikvidují. Proto vím, že se nikdo o nic záměrně nepokusí ono stačí jakýkoliv malý omyl a je z toho velký problém. Kdo by si chtěl ty problémy ještě zvětšovat. Je to tvrdý svět a máte pravdu, že se hraje o dost velké ( i když zdaleka ne největší) peníze. Zkrátka „neviditelná ruka trhu“ si to už pohlídá a vaše starosti na mojí hlavu.
    VB

  10. Lúmenn Says:

    Zdravím, zajímal by mě váš tvůj názor na tohoto lékaře a jeho články, které jsou antivax, ale podložené argumenty a velmi dobře napsané: http://www.vitalia.cz/serialy/kauza-ockovani-humanni-medicina-nebo-byznys/.
    Jinak zajímavý web, mám ráda lidi s otevřenou myslí.

  11. Pavel Vlašánek Says:

    Zdravím a děkuji,

    články MUDr. Vavrečky si už příliš nepamatuji, četl jsem některé asi před rokem. Můžeš se ale podívat do diskuzí kolem; aktivně přispíval.

    Každopádně, pokud se dobře pamatuji, nebyl tehdy schopen (ochoten) doložit ani jednu kvalitní antivax studii a při žádosti o konkrétní důkazy odpovídal velmi vágně a vyhýbavě.

Leave a Reply