Přemýšlej než podepíšeš, aneb podvodníci z XEnergie

Ze všech stran jsme bombardováni upozorněním:

Pořádně si přečtete, co podepisujete!

Není přece možné, že se šmejdům a podomním prodejcům daří. Co to je za lidi, kteří jim stále baští tytéž finty? Není přece možné, aby se taková věc stala mně.

Stala se mi. Popíšu, jak vše pobíhalo, následné jednání se zúčastněnými stranami, ale především co dělat, když podepíšete něco, co jste neměli a vlastně ani nechtěli.

Jak to celé začalo

Začátkem února začátkem dne zaklepala na mé dveře sympatická dvojice. Představili se a mladá slečna pokračovala ve smyslu:

„Jsme zástupci energetického regulačního úřadu. Přišli jsme vás informovat o změně ohledně elektřiny a plynu.“

Potřeboval jsem se co nejdřív vrátit k práci, tak už jsem vymýšlel výmluvu, ovšem ona okamžitě navázala:

„Už dvakrát jsme vám posílali dopis, na který jste nereagoval.“

Načež mi ukázala pokrčený papír v euro složce. Hned ho schovala a já začal uvažovat. Je pravda, že elektřinu a plyn nějak zvlášť neřeším. Beru je jako samozřejmé věci kolem sebe, o které se nezajímám, dokud fungují. Přesto se mi nezdálo, že bych ignoroval dopis takového stylu, což jsem jí také sdělil. Dostalo se mi odpovědi:

„To nevadí, proto jsme tady. Kdybychom to nevyřešili hned, musel byste pak osobně na pobočku.“

Začalo mě to zajímat. Pořád jsem měl v hlavě myšlenku na co nejrychlejší ukončení, ovšem vidina „musel byste osobně na pobočku“ zapůsobila přesně jak měla. Byl jsem požádán o poslední vyúčtování elektřiny i plynu. Fingoval jsem pár minut hledání, vyřídil maily a sebral vyúčtování elektřiny. Plyn jsem zapřel, ještě že tak.

Druhá fáze

Vyúčtování si slečna vzala se slovy:

„Zkontrolujeme, jestli nemáte nesrovnalosti v platbách.“

Vytáhla ruční scanner a začala kopírovat. Podruhé mě trklo, že něco nehraje. Nastoupil její kolega a začal vysvětlovat, proč tady vlastně jsou.

„Změnil se dodavatel elektřiny. Vypíšeme si tady papíry a po vás budeme požadovat podpis, že jste s tím srozuměn.“

Slečna mi vrátila vyúčtování a požádala o strpení.

„Zatím můžete najít ten plyn, bude to chvíli trvat.“

Šel jsem tedy zpět k práci a po chvíli se vrátil. Papíry nebyly připraveny, tak se mnou mladý muž prohodil pár slov. O babičce v Ostravě, jeho dětství a podobně. Za moment jsem dostal papír k podpisu. Protože nejsem blázen, vzal jsem ho do ruky a přečetl. Šlo o dvojlist. Zkontroloval jsem údaje, proletěl očima výčet zákonů na rubu a podepsal. Vše vypadalo v pořádku. Dostal jsem další papír a to už se mi žárovička rozsvítila na plno. V záhlaví bylo velké logo společnosti XEnergie.

Náhla prozřetelnost

Slečna dodala:

„Tady nám podepište ještě plnou moc, že můžeme dané změny udělat za vás.“

Chvíli jsem přemýšlel, co se vlastně právě stalo. Bylo mi sděleno, že se nic neděje, že se pro mě nic nezmění. Akorát ušetřím, nebudu platit nečeskému zprostředkovateli, budu stále u ČEZu… Proč bych neměl být stále u ČEZu, napadlo mě? V nenadálém přívalu informací jsem se ztratil. Každopádně, podepsal jsem i plnou moc. Proč ne. Řekl jsem si, že teď už to dohraji do konce. Alespoň se něco přiučím a hlavně – zákon je na mé straně. O tom později.

Stalo se tedy, že jsem nevědomky přešel od ČEZu pod XEnergii. Nechal jsem se obelhat. Byl jsem naprosto skvělý cíl. Člověk, který chce mít vše za sebou co nejdřív, tudíž spěchá a tím přehlíží důležité detaily. Třeba logo XEnergie v záhlaví přední stránky dvojlistu, který jsem podepsal jako první.

S párem jsem se rozloučil a byl informován, že mám v příští hodině očekávat telefonní hovor ohledně potvrzení.

„Řekněte, že jsme tady byli, že všemu rozumíte a že se změnou souhlasíte.“

Slovníček

Jako vsuvku přikládám vysvětlení slov distributor, dodavatel a souvisejících.

Přenosová soustava

Systém zařízení, které zajišťují přenos elektřiny od výrobců k velkým rozvodnám. Vlastníkem je v České republice společnost ČEPS.

Zdroj: zde

Distribuční soustava

Systém zařízení, který dostane transformovanou elektřinu přímo ke koncovým zákazníkům. Mimo jiné k domácnostem.

Zdroj: zde

Distributor elektřiny

Vlastník distribuční soustavy. V České republice jde o společnosti ČEZ, EON a PRE. Distributora si nemůžete vybrat, je pevně svázán s místem odběru elektřiny. Je nesmyslné, když vám někdo říká „zůstanete u ČEZu“, pozor na to. Pokud jste v oblasti pokryté distribuční sítí ČEZu, budete vždy u ČEZu. S tím se nedá hnout a upozornění na toto může vyvolat falešný dojem, že i váš dodavatel bude ČEZ.

Dodavatel elektřiny

Od roku 2006 si můžete zvolit, čí elektřinu budete po distribuční soustavě vlastněné distributorem odebírat. Situace se může jevit komplikovaně, ale vše je způsobeno charakterem elektrické energie. Nemá žádnou jakost, je jedno, kdo jí vyrobí, neexistuje kvalitnější elektřina a méně kvalitní. Nedá se skladovat. Celý trh je nastaven na tato fakta; pokud vás zajímají detaily, můžete se začíst třeba tady.

Změna dodavatele

Změna dodavatele nemusí být nic špatného. Nemusí se jednat o podvod, opravdu můžete ušetřit a opravdu stačí jen podepsat. Dejte si však pozor na pár věcí:

 • Na jak dlouho uzavíráte smlouvu s novým dodavatelem?
 • Je za odstoupení od smlouvy pokuta?
 • Co skryté poplatky; jaká bude opravdu konečná cena energie?
 • Existuje aktivační poplatek či podobné, které budete muset zaplatit hned zkraje?
 • Nemáte ve smlouvě se stávajícím distributorem pokutu za odstoupení od smlouvy?

Nemá cenu rozepisovat předchozí pro XEnergii. Vůbec jsem o tom neuvažoval, nechci spolupracovat s podvodníky. Spojil jsem se se známou přímo z energetického businessu a ověřil, o co jde. Jak říká, přechody jinam od lidí, kteří si nic takového nepřáli, řeší běžně. Zaslala mi dokumenty pro stornování změny. Já nakonec použil jiné verze, ale dávám k dispozici i tyto. Stahujte zde.

Za necelou hodinu volala operátorka z XEnergie. Já jí oznámil, že jsem byl mystifikován a nechci mít s takovou společností nic společného. Paní byla překvapena.

„To není možné, naši prodejci jsou řádně proškoleni. Určitě vám nemají lhát o nějakém dopisu nebo že jsou z energetického úřadu. Mají hned říct, že jsou z XEnergie a nabízí vám přechod od ČEZu.“

Slíbila prošetření a případné okamžité rozvázání spolupráce s mladým párem. Dále jsem výrazně nesouhlasil s přepisem, sdělil paní operátorce, že zašlu poštou odpovídající dokumenty a zavěsil.

Hledal jsem zkušenosti dalších lidí. Co si budeme povídat, buď je XEnergie obětí celorepublikové dehonestující internetové kampaně konkurence, nebo byla má zkušenost víceméně typická. Diskuze zde a tady, profil na serveru podvodné firmy, další profil, stížnost na d-testu, dnes už promazaný facebook a další.

Zákon a řešení

Jako poznámku pod čarou je třeba říct, že už od roku 2013 platí na území Ostravy zákaz podomního prodeje. Troufám si tvrdit, že žádná solidní společnost vám v takovém případě nebude nic nabízet mezi dveřmi.

Ve starém občanském zákoníku je pro nás zajímavý § 57:

(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Pro tento případ rozšiřuje § 57 energetický zákon § 11a:

(2) Byla-li s podnikající fyzickou osobou uzavřena smlouva, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence, ustanovení § 57 občanského zákoníku se použije obdobně. Spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba, na kterou se podle věty první vztahuje ustanovení § 57 občanského zákoníku, může od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty.

Od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník, který předchozí upravuje v oddílu 2. Vybírám § 1829:

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

První dodávka zboží bývá v případě energií tři měsíce. Není tedy třeba plašit, být nervózní, jednat rychle a zbrkle. Klidně si dejte kafe, vychladněte a nechejte vše na zítra.

Komunikace

Napsal jsem email na ČEZ ve znění:

Dobrý den,

právě u mě byli zástupci společnosti XEnergie a podáním nepravdivých informací přesvědčili k podpisu. Mám v plánu poslat odstoupení od smlouvy a zůstat dále u vás, sehnal jsem si potřebné dokumenty (viz. příloha).

Chtěl bych se ujistit, že po vyplnění „Odstoupení od smlouvy“ a zaslání písemně na vaši adresu bude vše v pořádku.

a během dne obdržel odpověď

Vážený pane Vlašánku,

dovolujeme si reagovat na Váš e-mail týkající se změny dodavatele elektřiny ke společnosti XEnergie.

Rádi bychom Vás informovali, že zaslané formuláře jsou postačující ke zrušení změny dodavatele. Odvolání plné moci a odstoupení od smlouvy je třeba zaslat společnosti XEnergie, odvolání výpovědi prosím zašlete společnosti ČEZ e-mailem (cez@cez.cz), faxem (371 102 008), prostřednictvím České pošty na adresu ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň nebo doložte osobně na kterémkoliv kontaktním místě Skupiny ČEZ.

V příloze naleznete potřebné formuláře.

Dokumenty můžete stáhnout zde. Je nutné změnit adresy v souladu s vaším případem. Do Odvolání plné moci a žádost o ukončení smlouvy přidejte i číslo zmiňované smlouvy.

Odvolání plné moci a žádost o ukončení smlouvy jsem poslal na XEnergii a Odvolání výpovědi na ČEZ. Zaslal jsem vše emailem i doporučeně poštou a po nějaké době obdržel od ČEZu ještě tentýž dokument k vyplnění přímo do schránky. Bylo na něm zdůrazněno, že stačí zaslat emailem, tak jsem jej zaslal ještě jednou. Přišla finální odpověď:

Sdělujeme Vám, že odvolání výpovědi jsme přijali opětovně pod číslem […]. Na základě tohoto dokumentu nebude případný požadavek na změnu dodavatele elektřiny přijat. Zůstáváte i nadále zákazníkem společnosti ČEZ Prodej s.r.o. Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Ještě s doporučením odvolat plnou moc, kterou jsem dal XEnergii. S ní byla ovšem komunikace podstatně těžší.

Posílal jsem doporučeně i emailem odstoupení a zpětvzetí plné moci, ale nebyly mi schopni ani jednou potvrdit, zda je vše správně a v pořádku. Prodleva mezi emaily byla podstatně vyšší než u ČEZu, v rámci dnů. Potvrzení, zda je emailem zaslané odstoupení v pořádku? Ignorováno. Potvrzení, zda je poštou zaslané odstoupení v pořádku? Slečna se po emailu ptala na číslo podacího lístku. Bohužel, bylo nečitelné a nebyl jsem ho schopen správně dešifrovat. Každopádně, bez něj mi odmítla potvrdit, zda mé odvolání dorazilo. Posílal jsem ji i číslo smlouvy, EAN, ale nic. Bez čísla ne.

Výsledkem tedy je, že zatímco se ČEZ opravdu snaží, pomáhá, sám posílá šablony dokumentů, ochotně reaguje na žádost o zkontrolování údajů, XEnergie nedělá nic. Měl jsem pocit, že jen hledají cesty, jak co nejvíce zdržovat. Jistě můžete namítnout, že zatímco ČEZ bojuje o zachování zákazníka, XEnergie nemá proč se snažit. Jejich postup je pro mě však jen velmi těžce stravitelný, neboť i když byli několikrát informováni, že jsem k nim přešel pouze na základě podvodného jednání, necítil jsem z jejich strany chuť k nápravě vzniklé situace. Vlastně jen hodili přes palubu své prodejce, aniž by podnikli něco pro mě.

Po pár dnech mě to přestalo bavit, tak jsem jim zavolal. Po minutě čekání zvedl telefon sympatický muž, což byl jediný člověk z XEnergie, se kterým jsem komunikoval a který na mě působil opravdu příjemným dojmem. Uvedl jsem ho do problematiky, postěžoval na slečnu odmítající informovat mě o doručení bez čísla podacího lístku a co se stalo? Najednou nebyl problém. Pán se zeptal na jméno a číslo smlouvy, vše zkontroloval a sdělil:

„Ta smlouva je stornovaná. Mám tady napsáno, že jste při telefonickém rozhovoru nesouhlasil. Není a nebude aktivní, vůbec se nebude řešit. Nemusíte se bát, z naší strany je vše uzavřeno.“

Závěr

Vše tedy dobře dopadlo. Pro mě cenná zkušenost, za kterou děkuji.

Vůbec netuším, jestli bych s XEnergií opravdu ušetřil. Možná ano, možná ne. Neměl jsem a nemám nejmenší chuť něco takového zkoumat. I když je tento článek mimo problematiku vědy i argumentace, má společného jmenovatele s některými dalšími na blogu. Tím je informovaný souhlas/nesouhlas.

Rozhodli jste se neočkovat? Výborně, a jste si jisti, že máte pro takové rozhodnutí kvalitní informace? Rozhodli jste se léčit alternativně a nenechat se ždímat farma lobby? Proč ne, ale nenaletěli jste lhářům? Kvalitní a ověřené informace jsou základ dobrého rozhodnutí. Lži, manipulace a zamlčování jsou základem špatného.

P.S. : Znáte NucleoSTOP? Zařízení vyrobené coby vtip, s domnělou schopností odfiltrovat elektřinu z atomových elektráren. Vtip to byl přesně do chvíle, kdy si to lidé opravdu začali objednávat.

Tags:

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

105 Responses to “Přemýšlej než podepíšeš, aneb podvodníci z XEnergie”

 1. Honza Says:

  Wow, tak to je drsný příběh, ale s dobrým koncem. Ten podomní prodej se zakazuje v hodně městech, ale stále to firmy hodně porušují. Já mám prostě zásadu, že nic neobjednávám když na mě někdo zazvoní, nebo mi volá. Vždycky potřebuji čas na rozmyšlení. Jednou jsem si takhle po telefonu předobjednal jakési holící stojky na rok dopředu a potom musel měsíčně platit několik stovek, protože nešla vypovědět smlouva. To jsem ale tedy neznal možnosti, které v článku popisujete…

 2. Pavel Vlašánek Says:

  Pro mě to byla výborná zkušenost. Hned to člověka donutí nastudovat si problematiku pořádně. Asi je to vážně třeba zažít.

 3. Martin Says:

  Dobrý den,

  tato společnost zaklepala na dveře mojí babičky a pod záminkou, že je jedná o pouhou formalitu donutila k podpisu smlouvy. Prý společnost Xenergie koupila ČEZ a jde jen o standardní postup. Jelikož je patrné, že jsou takto školeni všichni jejich obchodní zástupci apeluji na všechny aby s nimi smlouvu neuzavírali, za žádných okolností. Firmy které lžou a dělají z lidí idioty musí naše společnost bojkotovat.
  PROSÍM NIC NEPODEPISUJTE A TUTO FIRMU IGNORUJTE JEDNÁ SE O ZLODĚJE

 4. Pavel Vlašánek Says:

  Je opravdu zvláštní jak podobné jsou zkušenosti lidí, přičemž XEnergie toto jednání svých zástupců odmítá a označuje ho za neorganizované ojedinělé případy a chyby.

 5. Jajik Says:

  Zdravím, no tak jsem dopadla uplně stejně, taky mi obchodní zástupci nakecaly výše uvedené lži, dle Vašeho návodu jsem vše zrušila. Je to síla, co se děje. Příště už místo vlídného přijetí na každého pustím psa :-).
  Díky za tento příspěvek.

 6. Nadia Says:

  Ahoj, dopadla jsem úplně stejně!!!! Mám na sebe takový vztek a chce se mi brečet, že existujou takový hajzlové. A to jsem vždy říkala že nejsem blbá a nic bych neodepsala, ale oni mluvili taak důvěryhodně, že jsem jim to zbaštila i s navijákem 🙁 asi hodinu po tom mi to nějak nehrálo tak jsem si pro jistotu zavolala do ČEZ. Zatím nevím, co to bylo za společnost, stalo se mi to včera. Byli to dvě ženský kolem 20-30let. Velmi milé a elegantní, vytáhli si mini skener z kabelky a ještě si to ofotili 🙁 Jestli ke mně do bytu vejde ještě někdo jako ony, tak je okamžitě vyhodím!
  Tak snad mi to taky dopadne dobře.

 7. Pavel Vlašánek Says:

  Ahoj Nadio,

  naštěstí se nemá co špatného stát, pokud zašlete papíry na správná místa. Když přidáte i emaily, případně faxy, nic tím nezkazíte. Držím palce ať je vše co nejdříve za vámi a máte klid.

 8. Hanka Says:

  Pavla, opravdu moc a moc děkuji za tento článek, jehož rady jsem také (bohužel) musela využít. Přeji krásný den!

 9. Hanka Says:

  Samozřejmě oslovení mělo být „Pavle“ 🙂 Tak aspoň ještě jednou DÍKY!!!!!

 10. Libor Says:

  Moc díky za info, Pavle.
  „Obchodník“ mě potkal před domem i přes zákaz podomního prodeje (o kterém jsem ještě tehdy nevěděl), když jsem telefonoval, počkal až hovor skončím a pak měl začal namotávat podobně, jako jsi popsal, do toho nějaký small-talk o tom, odkud je a že jsem se narodil skoro stejně jako on – haha… No prostě jsem mu všechno podepsal, ale hned po jeho odchodu jsem začal smlouvu studovat a zkušenosti se společností XEnergie jsem si vygooglil, čímž jsem se dostal naštěstí i sem.
  Long story short – smlouva uzavřena 17:20, odstoupení od smlouvy odesláno z pošty 18:55 🙂
  Ještě jednou díky.

 11. Jarda Says:

  Na maily neodpovídali proto, že v oddělení vyřizování smluv často pracuje jediný člověk, který jenom provádí verifikační hovory. Jakékoliv další dotazy tak jsou nad jeho síly.

  To že se XEnergie distancuje od svých prodejců, je zavedený postup u podobných door-to-door marketing firem. Ve skutečnosti jsou školeni na to aby lhali a vyměňovali si nejvíce efektivní postupy. Ale jak nastane problém – který může být i eskalován trestním oznámením a soudním procesem – firma všechno hodí na prodejce a jede se dál.

  To je první linie obrany.
  Taková XEnergie má jistě v záloze řadu loutkových firem. Takže pokud soud zakáže XEnergii činnost, veškerý personál a finance se přesunou do loutkové firmy třeba i-XEnergie.

  V těchto firmách vládne brainwashing a kolektivní psychóza, která může být pro nepoučeného člověka nepochopitelná. Takže podomního prodejce není ani třeba podezřívat z neupřímnosti, je velmi důmyslně indoktrikován. Lhaní je považováno za chytrý úskok, za který by se člověk neměl stydět.Naopak, měl by na něj být hrdý.

  Možná vám příjde, že přeháním, sám jsem nevěřil, že je něco takového možné, dokud jsem u takové firmy (konrétně firmy Luna, které už asi neexistuje/byla přejmenována)

  Jeden komplexní obraz takovéto firmy je vykreslen v dokumentu Viktor, člověk vítězný – volně shlédnuté na netu, stačí použít google.

 12. Zdena Says:

  Pavle a ostatní, děkuji, právě mne dnes u mých dveří potkala podobná zkušenost. Přestože jsem měla pochybnosti a už jsem párkrát také podobné prodejce odmítla, dokonce jsem se dnes konkrétně i ptala, jestli nejde o něco podobného, nakonec souhrou okolností a své naiviity jsem také nakonec podlehla a podepsala prý pouze to, že mi dvě slečny brigádnice v rámci služby pro zákazníky překontrolovaly údaje na fakturách a podaly informace, aniž by se cokoliv měnilo, včetně účtů, pro které mám zřízené inkaso atd. Dokonce mi i dopsaly na kopie, že dodavatelem je i nadále ČEZ a RWE. Sice hned vzápětí jsem se při zpětném kontrolním telefonátu od XEnergie dozvěděla, že mi vlastně lhaly, prý budou sankcionovány a vše se ruší. Hned jsem se spojila se zákaznickými linkami ČEZ a RWE a tam mi poradili přesně stejný postup, jaký jsem si přečetla u Vás, tj. vše poslat písemně, a také nabídli, že mi dané dokumenty pošlou. Zítra doporučeně a raději i s dodejkou posílám. Kromě práce navíc mne ale nejvíc štve, že se podobné věci dějí. Začala jsem si googlovat a naštěstí narazila na tento blog, moje sebevědomí totiž kleslo někam hodně, hodně nízko a pocit studu, že jsem jako ta ovečka na obrázku nahoře, také nic moc. Ale když jsem si četla jednotlivé příspěvky, tak mi došlo, že slušná reakce a určitá důvěra v lidi je vlastně normální chování a ten klam a mam ze strany těch lidí že ten je vlastně nenormální. Opravdu díky!

 13. Rezonujúci kráľ šarlatánstiev | Lovci šarlatánov Says:

  […] na omyle. Aj ľudia inak veľmi obozretní môžu ľahko podľahnúť (Tučna o svojej skúsenosti napísal blog). Prípadne si pozrite dokument Šmejdi. Prečo ľudia uveria šarlatánom a v lepšom prípade na […]

 14. Pavel Vlašánek Says:

  Díky za komentáře; jsem rád, že článek pomohl!

 15. Jana Says:

  X Energie neplatí svými lidem provize za získané zákazníky!!!!!!!

 16. Míša Hrudková Says:

  Ahoj,

  děkuji za postup jak odstoupit od smlouvy. Babička to totiž podepsala s domněním, že jde o zástupce RWE!!! Přestoupit k jinému dodavateli samozřejmě nechtěla a ani po té co jí přišel od nich dopis, že gratulují, že přešla k nim jí nedošlo, že jde o ty „RWE zástupce“ co u ní byli kvůli „snížení ceny“. Řeším to místo ní a doufám, že nebudou komplikace, protože podle všeho u RWE ještě žádost o přeregistraci nemají.

  Tak držte palce ať nám nepřijde nějaká pokuta 🙁

 17. Pavel Vlašánek Says:

  Hodně štěstí Míšo,

  důležité jsou hlavně zákonem stanovené lhůty. Pokud je ještě dost času, můžete být v klidu 😉

 18. Karel Says:

  #13930 Odpověď

  Karel

  Také se připojuji k negativním zkušenostem s OZ X energie. Nějaká paní navštívila mou 82letou tchyni. ´Ta mě zavolala na telefon, že je tam nějaká paní /Dostálová, Dolíhalová, Dlouhá????/ a že jí něco nabízí.Přesto, že jsem dotyčné do telefonu výslovně zakázal dál s ní jednat a pokud po ní bude něco chtít ať mi zavolá později, že jedu autem a nemohu nic vyřizovat. Jenže všechno bylo jinak. Paní ji začla vyhrožovat, že jí posílali už dvě upomínky a pokud to nepodepíše, že dostane další a ještě pokutu a že to nařídil pan Babiš. Již jsem zařídil vše aby smlouvy byly zrušeny. Na smlouvách podpis nečitelný. ID OZ pochopitelně chybí! SPZ auta v kterém jezdí: 8B3 2589. Stalo ve V. Hostěrádkách, okr Břeclav, dne 20.8.2014

 19. Karel Says:

  Pavle, popsal jsi to velice přesně, jenže vysvětli to našim starším spoluobčanům. Nelze. A ty hyeny v podobě OZ toho zneužívají a nic se jim nestane!!! Občan v této republice je v roli užitečného pitomce. Zaslouží si naši rodiče, dědové a babičky, kteří nás vychovali takové jednání?
  Veškeré platby necháme přepsat na sebe.

  Zdravím Karel.

 20. Tereza Says:

  Uplne presna zkusenost se ted stala moji babicce…od smlouvy odstoupeno. Nicmene mi vadi, ze jim to prochazi. Zvazuju podani podnetu na Energeticky regulacni urad pro nekalou obchodni praktiku a porusovani prav spotrebitele. Sice mi rekli, ze to asi nema cenu, protoze podomni prodej neni celoplosne zakazan a ze je to slovo proti slovu, nicmene mi prijde des, ze by neslo nic delat. Jsem advokat, takze to muzu sepsat…. kdyby se nekdo chtel svym podpisem pod ten podnet pridat, dejte vedet!

 21. Pavel Vlašánek Says:

  Díky Terezo,

  dám to i na facebook. Mohu pro kontakt zveřejnit váš email vyplněný v tomto příspěvku?

 22. Karel Says:

  Zdravím paní Terezo.

  Já jsem už určité kroky proti těm šmejdům podnikl. Potřeboval bych se s Vámi kontaktovat. Pavle, můžete Tereze poskytnout můj email? Zde ho veřejně uvádět nechci. Děkuji.

  Zdravím, Karel.

 23. Martin Klimeš Says:

  Totéž se stalo mojí babičce, stejný postup. Původně paní tvrdila, že má něco chybně ve smlouvě. Poté si vyžádala vyúčtování. Jedno dokonce ukradla (to od E-ONU, to ale babička zjistila až později). Babička jim NIC NEPODEPSALA, přesto jí došel za pár dní dopis a v něm gratulace a poděkování, že k nim přestoupila, stejně tak smlouvy (2 kopie) s jejími podpisy, které skutečně vypadají jako její, ale ona jim nic nepodepsala! Takže zfalšované, nebo nakopírované, nevím. Na smlouvě vůbec není její mobil, ten si tam musel někdo vymyslet a stejně tak babička té paní tvrdila, protože dům kde bydlí je napsán na mého otce a strýce, že nemovitost není její, tak v poznámce je napsáno „KO František Klimeš také TEZ“ je to blbě čitelné, nebím co by to mohlo znamenat. František Klimeš byl bratr dědečka, je už několik let po smrti.

 24. Karel Says:

  Zdravím Martine.

  Na smlouvě máme totéž. KO asi znamená přítomnost třetí osoby /kontrolní osoba/, ale vymyšlená se stejným příjmením a to TEZ je pouze špatně napsaný TEL , což znamená telefon a za tím následuje zfalšovaný podpis!
  Já jsem to předal policii, jinak se to řešit nedá. Z jakého jste regionu, já z JM.

 25. Martin Klimeš Says:

  Karle díky za reakci. Já jsem také z JM, od Hustopečí.

 26. Karel Says:

  Pro Martina

  Asi jde o stejného OZ. Trestní oznámení jsem podal na oddělení PČR právě v Hustopečích! Doporučuji stejný postup, Tyhle šmejdy je potřeba KO. Mohu i poradit, ale po zkušenostech na sociálních sítích musí být člověk velice opatrný. Pohybuje se zde taky několik šmejdů a nevím komu věřit. Veřejně zde nebudu již nic sdělovat,
  pouze osobní kontakt.

  Zdravím Karel.

 27. Vlastimil Paseka Says:

  Pravděpodobně stejná osoba stále řádí. Nyní obelhala moji mámu v Přísnoticích (20km jih od Brna). Já nemám čas ani chuť to trestně oznamovat. Štve mě jen, že musím nyní sepisovat nějaké žádosti co bych jinak nemusel -:(
  Kdo tu mrchu potrestá má u mě flašku koňaku, ale ze smlouvy není poznat kdo to asi je a ostatní dokumenty ukradla sebou.

 28. Karel Says:

  Zdravím Vlastimile,

  Těch podvedených bude asi spousta. Já jsem v důchodu a tak mám času dost a zjistil jsem velice závažné skutečnosti a řeší je policie. Podrobnosti zde uvádět nebudu, protože i tady se pohybuje určitě několik šmejdů.
  A co se týče té mrchy, tak se jedná o paní ve věku asi 40ti let, štíhlá, černovlasá, béžový plášť, černé kalhoty a černé lodičky na vysokém podpatku. Tak byla u nás, ale mohla u vás být v jiném oblečení.
  Co je třeba udělat. Poslat doporučeně odstoupení od smlouvy a zrušit plnou moc. Tak jsem to řešil já a proběhlo to vcelku bez problémů, ale trvalo to skoro měsíc. Také jsem si telefonicky ověřil, že to tam skutečně došlo. Mezi tím nám došel blahopřejný dopis, že jsme se stali jejich klienty. Hrůza a děs. Je otřesné, že si nějaká mrcha léčí svoje ego na našich rodičích a prarodičích. Doporučuji ještě blog: xnergie a všechno s ní spojené. Já tu mrchu dostanu!

  Zdravím a držím palce. Karel.

 29. Mla Says:

  Zdravím všechny,
  pozor šmejdi z Xenergie chodí po bytech i v Ostravě, i když je zde podomní prodej zakázán. Mladá dvojice – žena a muž. Žena je velice výřečná a muž se prý zaučuje… Balamutí starší lidi tím, že nepřišli nic prodávat, ale odvolávají se na nějaké sdružení dodavatelů elektřiny a plynu, které chce zpřehlednit trh, na kterém je chaos, chtějí sloučit produktové řady více dodavatelů pod jednoho dodavatele. A pod záminkou zjištění, jakou produktovou řadu jejich oběť má, tak vylákají stávající smlouvu a ani se nenadějete, máte sepsanou novou smlouvy s Xenergií po uplynutí platnosti smlouvy se stávajícím dodavatelem (mimo to ke komu přijít i šmejdi vědí, že oběti brzy končí doba platnosti stávající smlouvy)… Smlouva je velice nečitelná (oběť dostane asi 5. kopii této smlouvy bez data uzavření, bez dohodnuté ceny, bez podpisu OZ a bez kontaktu na něho….. Co k tomu více říci, prosíme vedení X energie, aby se nad tím zamyslela, protože toto je na podání oznámení policii ČR.

 30. Dave Says:

  Dobrý den,
  předevčírem jsem se dozvěděl, že tchán podepsal už začátkem listopadu smlouvu s xenergy a bál se nám to říct. Takže se ptám co se s tím dá ještě dělat? Smlouva byla podepsána 7.11.2014 na plyn i elektřinu. Je na ní psáno, že nabývá platnosti datem podpisu na 2 roky. 3.12.2014 přišel dopis datovaný k 28.11.2014 s údaji coby nového zákazníka kde oznamují, že plánovné datum změny dodavatele nastane u plynu 21.15.“2015″ a u elektřiny k 1.12.“2015″. Je možné od této smlouvy ještě odstoupit bez jakýchkoliv sankcí? Předem díky za každou radu.
  David K.

 31. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Dave,

  záleží na tom, jestli už došlo ke změně dodavatele. Pokud ne (což je pravděpodobné), můžete využít občanský zákoník (viz. článek výše), přesně:


  (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  Neměl by tedy nastat problém.

 32. Zuzana Says:

  Dobrý den,
  tak mne také navštívili, většinou tyto lidi hned odmítám, ale tento byl velice přesvědčivý a samozřejmě jsem se nechala nachytat. Uzavřela jsem to s nimi toto úterý a naštěstí zjistila včas. Doufám, že půjde vše podle vašeho plánu dobře a vše dobře dopadne.

 33. Petr,Bohumil,Zdenka.Š. Says:

  Dobrý den,OZ Křížová mou matku-86 let oklamala,mne a bratra podepsala.Po 3 měsících komunikace a nervů s xenergie,všechny podvodně uzavřené smlouvy ukončeny. Snad tato neseriózní osoba neobdrží provizi????Chválím a děkuji skutečným pracovníkům xenergie /odd.stížností,operátorkám na tel.lince,za pochopení námi ani z jejich strany nezaviněného vzniklého problému.

 34. Martin Says:

  Ahoj, je opravdu X – energie nevýhodná? Já se účastnil aukce a asi z 20 dodavatelů to vyhráli právě oni. Čtu smlouvy důkladně a nenašel jsem tam nic podezřelého a cena je opravdu nižší než od původního dodavatele. Je pravda, že jsem musel podepsat plnou moc k zastoupení v aukci a že je tam penále pokud vypovím smlouvu dříve než za dva roky, ale to má i můj, jinak velmi solidní tel. operátor Vodafone.

 35. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Martine,

  doporučuji před komentováním přečíst článek, ať víte o čem je a pod co píšete 😉

 36. Martin Says:

  Dobrý den Pavle,
  Já ten článek četl. Jde mi o to, že já tu plnou moc k zastoupení v aukci podepisoval taky u sebe doma, lidem kteří se ke mě vetřeli a to dokonce na podruhé, protože nejdřív jsem je vyhodil. Chtěl jsem vědět jestli někdo nemá i s tímto zkušenost. Po tom co tady čtu bych se ani nedivil kdyby žádná aukce neproběhla a to celé byl jen další trik tzv. šmejdů.

 37. Pavel Vlašánek Says:

  Aha, tak to se omlouvám. Už z vaši první věty to vypadá, že obhajujete výhodnost z hlediska ceny a ne to o čem píši a co se diskutuje, tedy nekalé praktiky. Jestli je X-Energie opravdu levnější, mě osobně při jejich chování vůbec nezajímá.

 38. marek ruzek Says:

  Fascinuje me cim dal vic demence ceskeho naroda..neni tomu az tak davno kdy si kazdy odberatel ztezoval js cena energii stoupa atd a kdyz se v roce 06 otevrel trh a mohli si sami odberatele vybrat komu a za kolik budou platit za cistou dodavku tj. Kwh/Mwh jak kdo chcete tak zas s tim mate problem.tohle uz je vazne jak u blbejch..boze muj draty sou jedny a to co v nich tece si kazdy vybere sam komu a za kolik bude platit cenuza prepravu urcuje eru a dodavku si zvolte sami. Koukal sem schvalne na ceniky priklad cez ma nyni 1213,- v D02d kdezto vyse zminena xenergie 1079,- upozornuju ze bez dph tak jak se to uvadi v rocnich vyuctovanich…takze co vam tak strasnyho udelali? Kdyz ostatni ceny jsou dany pro vsechny stejne.proc si neztezuje 1300000 ostatnich zakazniku?a zase jen jednotlivci..zajimave.myslite si ze za vami pobezi cez nebo rwe nebo eon a bude vam rikat : my mame cenu 1213,- bezte vedle treba kdyz to tu omilate k xenergii tam maji cenu 1079..pokud si tohle opravdu myslite tak hodne stesti..navic kdyz si to mame vsichni hlidat sami kolik platime..a kdyz nam bylo umozneno si vybrat tak co mate zas za problem tez mam jineho dodavatele a nebudu platit co nemusim eletrika je porad jen elektrina tece porad tema samejma dratama odecty porad bela cez tak o co jde..a argument typu ze je to s.r.o vsak i cez prodej je tez s.r.o muze zkrachovat upe stejne a uprimne nu to hrozit muze vic nez jinym kdyz i nekolik tisic lidi mesicne od cezu odchazi prave k dodavatelum jako je xenergie boh.energy a dalsi..to ze za vami tito jejich poradci chodi vam prokazuji laskavost protoze vam vse vyridi doma a nemusite se starat pokud je to nechate vyridit a nebudete do toho procesu zmeny zasahova t ruznym rusenim atd.. Ja mam tuhle zmenu 4roky a porad to mam nizsi..vsechny problemy si delate sami ..viz muj soused netusim uz kdo nej byl ale tez podepsal a pak ze ho ten dotycny podvedl ze ta cena co mu slibil je vyssi nez ma ted..jenze blbec si porovnal novou slibenou cenu bez dph s cenou cezu S dph ..to da snad rozum ze to pak mel vyssi..nu a z toho pak sou „podvody“ z lidsky nevedomosti a debility..sakra uvedomte si ze kdyby tito dodavatele to nizsi nemeli nemuzou ani na trh ..kdo by totiz podepsal treba z tech 1213;- treba na 1367,- asi jen dement.. zkuzte pouzivat mozek

 39. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím pane Růžku,

  přečtěte si článek znovu – řešíme podvodné jednání XEnergie při podpisu smluv. Neřešíme ceny apod. Vaše útočná reakce na něco, co nikdo nerozporuje, působí poněkud směšně.

 40. Michaela Hrudková Says:

  Tak to tedy opravdu nevím co jste četl pane Růžku, protože jde o podvodné jednání při podpisu smluv! Vydávají se za zástupce jiné společnosti a než se nadějete upsal jste se někomu jinému!!! Vlastně mě napadá, jak jste se k tomu tématu dostal, když jste tento problém neměl??

 41. marek ruzek Says:

  To taky nema byt prima reakce na nejake jednani ale na celkovy princip nehodlam nikoho hajit ani podezrivat ale v dobe kdy vse co se uzavre mimo kancelar musi telefonicky overovat co dany prodejce rikal ci nerikal at je to elektrina ci jine sluzby .. Navic tyto hovory jsou monitorovany takze proc by tito prodejci meli duvod lhat kdyz se to vzapeti overuje ..hrozi jim i 200.000tis pokuta za lzive informace jak sem se docetl takze nejak ztracim smysl v tom ze by se treba predstavili ze jdou z cezu kdyz je to pak overovano a jestli tusim spravne maji urcite nejaky prukaz daneho dodavatele nu meli by mit jinak pochybuju ze by se s nimi nekdo bavil… Proste vlada to myslela dobre ze si muzem vybrat ale nedomyslela treba to ze uz se prakticky nikdo poradne nevyzna ve vyuctovani a ani ikdyz uz tuhle moznost mame devaty rok o ni drtiva vetsina nevi…ale holt neznalost zakona neomlouva..takze kdyz by nekdo prisel a rekl mate cenu tu a mohli by jste mit tolik proc ne ..kazdy znas tedy ti co maji vyuctovani platime sluzbu OTE coz je operator trhu s el a pl sice je to nejakych 7kc za to ze nam to u jednoho dodavatele ukonci a nastavi u jineho..takze kdyz uz se za to plati proc to neudelat..7krat 4.500000mil odberatelu na el je uz slisna suma ..

 42. Pavel Vlašánek Says:

  Pane Růžku,

  prosím vás, zde se diskutuje k věci. Pokud nemáte co říct k probíranému tématu podvodu a chcete si jen tak obecně zanadávat jaký jsme to národ dementů a hlupáků, tak zvolte nějaké jiné místo na internetu než můj blog. Děkuji.

 43. marek ruzek Says:

  A ktomu to tematu sem se dostal tak ze je novy rok a procitam si na internetu nabidky ale i recenze..takze kdyz sem cetl titulek co obsahuje slova podvod a dalsi slova rozklikl sem.. a neni to poprve uz i loni sem cetl podobne nesmysli zas na jine dodavatele..tak sem holt reagoval od toho tu je tato diskuze nebo se pletu? To potom muze byt „podvodnik“ i cez protoze sem i cetl asi loni ze nejaky pan taky podepsal a pak sel na cez kde mu rekli ze cez s tim dodavatelem nema nic spolecneho pritom vlastne ma a to me musi jinemu dodavateli umoznitt fungovani na trhu a ktomu musi mit spolu smlouvu o sdruzenych sluzbach takze proc cez lze..nu proto aby lide nesli jinam platit min a nebo treba co probehlo i medii pred vanoci…proc cez v roce 2013 posilal lidem dodatky kde bylo ze maji cenu 1427 a kzdyz tento dodatek podepisi budou mit nenu o 10% nizsi a pak ve vyuctovani meli cenu 1429 tudiz o dve koruny drazsi nez meli pred popisem toho dodatku..vylozeny vysmech..nu ale proc je tedy posilali..protoze lidi houfne odchazeli jinam tak aby nemohli navi to dostali zafixovany na dvaroky takze ti co nepodepsali dodatek meli 1213 ti co podepsali jim zustalo 1429 .. Taky docela podraz..nehlede na to ze pokud by dodatek ukoncili drive dostanou od cezu 4000,- pokutu..a dalsi pecka pokud to neukonci odberatel v radnel terminu pokracuje tato fixace dal o rok a to i opakovane..to je fer…tohle mi prijde jako podvod vic nez jestli se nekdo predstavil tak co onak kdyz to ve vysledku bude levnejsi..

 44. Pavel Vlašánek Says:

  Ano pane Růžku, pletete se. Tato diskuze opravdu není určena pro to, abyste si přečetl titulek a pak jí šel zaplnit stesky nad tím, jak jsou lidé kolem vás dementní.

 45. Karel Says:

  Pane Růžku, z vás by byl velice úspěšný obchodní zástupce jakékoli energetické společnosti. Pokud zazvoníte u mé 85leté babičky a nabídnete vše co jste shora popsal, tak všemu bude rozumět a s radostí vám vše podepíše a ještě vám dá něco na přilepšenou do kapsy! Fascinuje mě čím dál víc demence českého národa.

 46. Veronika K. Says:

  Dobrý den,pěkně napsaný článek a zároveň i varování.
  Bohužel ale také přidávám příspěvek ze svého okolí 🙁
  Když moje babička přišla k nám po 2 dnech ,kdy jí ti „podvodníci“ navštívili na návštěvu,byla celá špatná.Popisovala mi to takto:Zazvonila na nás mladá dvojice,dveře otevřel manžel (můj dědeček).Představily se jako jako „česká energetická inspekce“ a že mají nařízení ministerstva hospodářství kontrolovat,jestli neplatí zbytečné služby (např.zákaznickou linku,elektronické zásilky atd.).Děda je pozval dál,chtěli vidět poslední vyúčtování služeb (plyn,elektřina).Řekly jim tedy,že platí zbytečné poplatky a že to za ně můžou vyřešit.Podepsali jim nevědomky smlouvu o změně dodavatele jak plynu tak elektřiny.Bohužel na to přišli až další den,kdy se dívaly,co to vlastně podepsali.Já jsem jim hned chtěla pomoct a první co mě napadlo je tedy zavolat na zákaznickou linku X energie.Když mi to zvedla paní na druhé straně ,sdělila jsem jí daný problém a že mě přepojí na příslušné oddělení.Po 10 minutovém poslouchání přepojovací znělky se mi opět ozvala ta stejná paní s tím,že nemají žádného volného operátora a že si mám zavolat následující den.Ihned jsem jí odpověděla proč mám volat další den,když jsem volala cca ve 2 hodiny odpoledne.No nic hovor jsem ukončila a hledala jsem na internetu na webových stránkách současných dodavatelů (ČEZ,RWE).Zavolala jsem tedy na zákaznickou linku RWE,kde jsem vše vysvětlila,následně mi ochotný pán řekl,ať zavěsím a že mi za chvilku zavolá zpátky,ať moc neprovolám.Pán mi poradil jak postupovat dál,babičce dokonce dovezl kurýr od RWE předtištěné odstoupení od smlouvy,které babička poslala do X energie a pomohly jí se stornováním.A v ČEZU jí pomohly obdobně.Takže nakonec dobrý konec,ale je odporné,jak se snaží napálit důvěřivé seniory ! 🙂

 47. jan Says:

  Dobry den, dne 22.1.15 se pan POSPISIL od firmy CEZ( Xenergie) objevil u mych dveri s tim ze ma stavajici spolecnost ma pozastavenou cinnost, a ze vse zaridi tak abych nebyl bez el.proudu.Dal mi na sebe kontakt tel.777 940 869, ze se na nej mohu kdykoli obratit , bohuzel toto cislo neexistuje. Timto chci upozornit na firmu Xenergie kdy jeji dealeri radi na karvinsku.

 48. Zosyia Says:

  Dobrý den, děkuji za všechny spotřebitele za tento dobře napsaný varovný článek. Bohužel jsem si jej přečetla až poté, co mě od společnosti X ENERGIE navštívil obchodní zástupce Patrik Valenta. Bohužel jsem měla tu smůlu, že jsem zrovna byla na nemocenské doma a podepsala jsem – bez možnosti ověřit si na netu, zda je někdo právě neoznačil za podvodnou firmu. Přišel i s kolegou a tvrdili mi, že mě POUZE přišli INFORMOVAT, že EON a RWE budou odebírat nyní energii z Česka – přes českou burzu – místo z rakouských a německých trhů a že jde jen o tuto „administrativní“ změnu, díky které se ale sníží ceny za energie, protože se nebude platit marže. A o tom mě přišli vlastně informovat a dali mi k podpisu „nové“ ceníky, že s tím snížením energie souhlasím. Oskenovali si i mé SIPO a smlouvy s RWE a EON, pichli mi složku s podepsanými ceníky a že je to vše vyřízeno a šli. NAPROSTO ŽÁDNÁ zmíňka o tom, že jsou vlastně zástupci naprosto jiné firmy, se kterou EON a RWE nemají nic společného a ke které mě chtějí zlanařit, abych přešla! NIC! Bylo mi to nějaké divné, tak jsem pak hned šla na net a tam jsem našla tento článek a jemu podobné.
  Jsem upřímně TOTÁLNĚ naštvaná! Ať si je firma jaká chce, ale s prodejci, kteří takto postupují, uvádí nepravdivé a neúplné informace a uvádí tak člověka v omyl, na trhu moc dlouho nebude a po této zkušenosti jim to z celého srdce přeji! Jak se nemůžou prezentovat bez lží a polopravd, tak nevím, jak si to získávání klientů a hlavně jejich následné udržení představují! Hned jsem volala do EONu a RWE, kde mi paní v callcentru samozřejmě potvrdili, že EON ani RWE žádné dodavatelské trhy nemění a že je to podvod od konkurence. Už jen kvůli tomuto podvodnému chování od X ENERGIE samozřejmě zůstávám u EONu a RWE, kteří na mě nikdy žádné „fígle“ nezkoušeli! Hned jsem poslala dle instrukcí od paní z EONu Odstoupení od smlouvy (vzor zde, kdyby někdo potřeboval – http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/zmena-dodavatele/vzory-odstoupeni-od-smlouvy) – a to doporučeně a i s dodejkou, abych věděla, KDO a KDY to v X ENERGII převezme. EON i RWE mi ještě pošlou formuláře, kde jim potvrdím, že nesouhlasím s převodem energií k žádné jiné společnosti a pak jakýkoliv pokus X ENERGIE o převod mě k nim zablokují.
  Z call centra mi od nich nikdo nevolal, aby zjistil, jaká byla práce jejich slavných obchodních zástupců. Doufám, že ještě zavolají, abych jim to pěkně vytmavila!
  Mělo mi to být ale divné hned! Jak mi paní v callcentru RWE připomněla – oni ode mě žádné údaje a nějaké dodatečné skeny smlouvy získané na chodbách panelového domu nepotřebují, vše mají v PC! Což mi bohužel nedošlo :-/….Obchodníci to měli tak dokonale naučené, že vypadali opravdu důvěryhodně. A to si na „takové“ dávám pozor. Zrovna ode mě odcházeli moji rodiče (je jim 50, žádní lehce ovlivnitelní důchodci), část toho si také vyslechli a také nepojali žádné podezření… Teď si říkám, že jsem se měla více i zamyslet nad hláškou pana obchodníka Valenty, který pronesl, že „práce je to sice náročná (co se týče obcházení a shánění lidí), ale ty peníze za to stojí, že jo?“…Už to mi mělo být divné. Příště nikomu neotvírám a vše řeším jen přes callcentra nebo oficiální kanceláře ZNÁMÝCH a OVĚŘENÝCH firem!

 49. Petra Says:

  Přesně stejný problém teď řeším u babičky… vůbec netušila, že přestupuje jinam, jen měla přejít na jiný tarif. Chtěla jsem se ale zeptat, co to penále, které X Energie zmiňuje ve smlouvě? To se tím nikdo neoháněl při odstoupení od smlouvy? Mám celkem strach, kolik by to mohlo být…. Psali ceník na netu, ale nikde jsem to nenašla… 🙁

 50. Pavel Vlašánek Says:

  Petro,

  v zákonné lhůtě pro odstoupení vám žádné penále nehrozí.

 51. Dave Says:

  Tak píšu, že vše proběhlo bez problémů a smlouvy jsou zrušeny. Díky moc za rady.

 52. Petra Says:

  my jsme bohužel těch 14 dní prošvihli, ale jak píše někdo výš, předpokládám, že ještě můžu uplatnit tu výpověď do 5ti dnů než mi to začnou dodávat, ne?

 53. Pavel Vlašánek Says:

  Dave,

  výborně, skvělá zpráva!

 54. Pavel Vlašánek Says:

  Petro,

  nerad bych vás mystifikoval. Situaci už nesleduji a tudíž nevím, jestli se od té doby nezměnil související zákon. Doporučuji kouknout, jestli je znění aktuálního stejné jako v mém článku a pokud ano, vše by mělo být jak píšete.

 55. J. Says:

  Dobrý den děkuji za šíření osvěty. Pracuji na zákaznické lince jednoho známého českého obchodníka s elektřinou a i po té dlouhé době, co jsem zde zaměstnaná, mě někdy bere za srdce, čeho jsou někteří „lidé“ schopní. Když například zavolá babička skoro devadesát let, že jí nějaký pán řekl, že bude mít levnější elektřinu a ona pak skoro pláče do telefonu že si žádnou změnu nepřála, opravdu nemám slov. Tím hůř, že pro lidi v produktivním věku je následné odvolání změny dodavatele poměrně jednoduchá záležitost obsahující „nějaké to papírování“, kdežto pro starší osoby je to něco, s čím se jen těžko vyrovnají hlavně pokud nemají nikoho kdo by jim s vyplněním pomohl. Tak lidé, bděte. 🙂 Nic proti změnám dodavatele, ale vždycky slušně.

 56. Katarina Says:

  Dobry den,

  dnes byli na Zizkove, jejich nalehave buseni na dvere, na otazku kdo to je odpovedeli „to jsem ja“ a zacali tim, ze prisli zkontrolovat zda nenastali nejake zmeny pri odberu elektriny a plynu, bzli pro pre signalem, ye yde neni sve v poradku …. Chtela jsem jejich prukazku, a kdyz otevreli desky videla jsem, ze jde o XEnergii. O teto firme jsem sice nic nevdela, ale y jejich entree mi bylo jasne, ze jde o podvodniky. Nanestesti (pro ne) odmitli opustit dum a dokonce mne slovne napadali. Slyseli to sousede, kteri je vyhodili 5 min prede mnou, nicmene panove odmitli opustit soukromy dum i presto ze jsme je my – vlastnici o to zadali. Zkratim to, zalovali jsme policii, ktera je na nejakou chvili zadrzela a vec prosetrovala. Nevim co si z toho tito panove vemou, ale ja jsem nestihla dnes odpoledne zadnou praci a pekne se rozcilila …
  Moje rada, rovnou je vyprovodte z domu ven. Pokud jste zena sama doma, alespon jim bouchnete dverma a pri obtezovani zavolejte policii.

 57. OTAKAR LACNY Says:

  Dobrý den mám jenom dotaz ,jsem u Vás vedený jako odběratel elektřiny .předem dík za odpověď LACNY

 58. Radek Says:

  X energie? Výtečná společnost, vřele doporučuji. Rozhodně se s ní nebudete nudit! Nebudu popisovat jakým způsobem přesvědčili 80 ti letou ženu ke změně dodavatele. Nyní, když je paní v domově důchodců a v domku nebydlí, byla tato společnost tak laskava, že paní z svého obrovského důchodu může platit jen 500 korun měsíčně za odběr ničeho. Snažil jsem se s nimi dohodnout za paní, nicméně o vyúčtování, či případném snížení záloh se nijak nevyjadřují, zato opětovně žádají fotokopii OP s novým bydlištěm majitelky. Komunikoval jsem s Call centrem s panem ​Radkem Hrubým. Jsem přesvědčen o tom, že záměrně zneužívají starších lidí a jejich neschopnosti tyto situace řešit .

 59. Marie Says:

  Moc děkuji za informace i názory. Právě od nás odešel zástupce Xenergie. Nepustila jsem ho dál, i když tvrdil, že se jedná jen o sloučení účtů, že dodavetelé ČEZ i RWE zůstávají, jen se mění firma, která za ně dělá vyúčtování a tím nám ušetří 10 %. Řekla jsem, že si to musím nejprve ověřit a určitě nic nepodepíši. Odešel s tím, že zítra zavolá. Tak teď vím, na čem jsem. Ještě jednou moc díky.

 60. martx42 Says:

  První podezření je, když někdo zvoní u bytu a chce se se mnou bavit. Druhé a finální, když ode mě chce jakoukoliv smlouvu, v tu chvíli rozhovor končím, protože je to jasný. Vždy. Jednou jsem měl konflikt s prodejcem, který proklouzl do domu s pošťákem a chtěl se přeze mě dostat k nájemníkům. Docela jem na sebe křičeli, on na můj zvýšený hlas reagoval ještě hlasitěji, jakože je v právu. Měl jsem pocit, že čeká, až ho budu chtít fyzicky dostat z baráku, aby mi to konečně mohl spočítat. Nevěděl jsem, jestli můžu volat policii, když jsem vlastníkem bytu a on byl ve společných prostorách, do kterých se bez klíče nedá dostat. Každopádně pak odešel a pak jsem si uvědomil, že ztratil dost času vybavováním se se mnou a tím i peníze.

 61. Gary Says:

  Díky za info. Málem jsem to taky dneska podepsal, scházelo málo, posílají teď takový velmi milý mladý dámy, okouzlující. No ale před podepsáním smlouvy jsem si ji chtěl přečíst, a na tom to zvadlo.

 62. Silva Says:

  Dobrý den, mám podobnou zkušenost. Vždy jsem každého takového člověka odmítla, ale byla jsem zrovna pár týdnů po porodu, když u mě zazvonili z XEnergie a já jim to podepsala 🙁 Samozřejmě, jen co jsem zavřela dveře jsem věděla, že jsem to neměla dělat…nevím ani, proč jsem to udělala, možná za to mohly hormony 😀 Každopádně jsem poslala výpověď a odvolání plné moci. XEnergie mou výpověď přijala bez problému, smlouva se zrušila. Ale o odvolání plné moci se v dopise nepsalo ani slůvkem. Proto se chci zeptat, jak to bylo u vás? Já jsem tam volala, že mi nepotvrdili odvolání plné moci, pán řekl, že to předá a pošlou mi to. Sice dopis znovu došel, ale opět jen potvrení zrušení smlouvy a o plné moci ani zmínka. Tak teď nevím, jestli to teda mám dál řešit a nebo zrušení smlouvy znamená i zrušení plné moci?

 63. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Silvie,

  s tím jsem měl taky problém. Nakonec jsem z nich dostal alespoň potvrzení z jejich oficiálního emailu, které mi, podle právníka, alespoň v základu stačí.

 64. jan Says:

  Dobry den , ja cekam , na odpoved 2 mesice . Pristi tyden jdu na COI. A pak se uvidi , treba rozhodne soud o neplatnosti me smlouvy . Xenergie je bohata, ta na to ma platit soudni poplatky.

 65. Tomas Says:

  Dobry den i u mne byli dnes od X energie , ja blbec podepsal ,ale nahledl jsem do recenzi na Xenergie a jeste ten den jsem zaslal vypoved , do peti dnu to lze i bez udani duvodu, zustavam a jsemi nadale u Cezu ,

 66. Nikol Says:

  Dobrý den, dneska jsem řešila opačný problém. Eletřinu máme u X – energie a nemáme s nimi problém už 3 roky . Je to jediná společnost, u které jsme měli přeplatek.
  Nedávno měla babička telefon, že Lama energy přebírá x- energii a potřebují přepsat smlouvu. Pár dnů nato volal jejich obchoďák , že dorazí. Jen mě to nedalo a volalal jsem na x-energii a zjístila, že nás od nich nikdo nekontaktoval a o ničem takovém neví . Tak jsem milého pána vyprovodila s tím, že nemáme zájem o změnu energie. Vykladal úplně něco jiného než paní v telefonu, dokonce že dala souhlas k této schůzce, že chce změnit dodavatele el. energie.

  Ještě si dejte pozor na dodavatele a obchoďáky jsou schopni Vám napsat novou smlouvu , i když máte nadále platnou smlouvu u jiného dodavatele a s tímhle se taky špatně bojuje.

 67. Nicole Says:

  Dobrý den, to co všichni píšete jak balamutí lidi, stalo se to i mně. Bohužel do ted to řeším 🙁 .. Jelikož mám dvě děti a furt mi do toho skákali, podepsala jsem. Chodím do práce a dopis o odstoupení jsem poslala v den zahájení dodávky elektřiny. Je nějaká možnost, skulinka jak z toho ven? Bez té jejich smluvní pokuty?? Navíc mi přišla složenka 700,- na Zálohu na OMP,pokud se nepletu v písmenkách.. Děkuji za radu!! Jsem bezradná a hloupá v tady těch věcech 🙁

 68. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Nicole,

  článek je už staršího data a já si nejsem jist, jestli se nezměnila legislativa. Doporučuji vám kontaktovat, pro přesnou radu a postup, vašeho původního dodavatele (ČEZ, apod.).

 69. Nicole Says:

  Už to s něma řeším, ale ptám se hlavně na tu smluvní pokutu.. Když mě přece oni přetáhli bez jakekoliv pokuty tak by to šlo , že i čez si mě přetáhne zpět,ne? .. No uvidíme.. Každopádně oni jsou chytří dost a takhle oblbnout člověka..klobouk dolů :-/

 70. Alena Says:

  Mam s touto spolecnosti podobnou zkusenost. Jejich zamestnanec prostrednictvim podomniho prodeje presvedcil moji temer 90 letou babicku, aby podepsala zmenu dodavatele energie i plynu, ale celou dobu ji tvrdil, ze podepisuje papiry k seniorske sleve od Cezu a navic vse bylo uzavrene na jejiho manzela, ktery ale jiz nekolik mesicu nezil (chyba byla take u nas, protoze jsme vcas neprepsali smlouvu u dodavatele na nekoho jineho).

 71. Zbyněk Says:

  Podvody pokračují, dnes málem oblbli i mne.
  Zazvonili u dveří bytu a že prý zastupují distributora (první a málo průhledná lež; u nás je distributorem Eon a teprve později vyšlo najevo, že jsou z Xenergie)
  a že kontrolují správnost tarifů (druhá lež).
  Prý můžeme mít při věku nad 65 let levnější distribuci (= třetí lež, podle informace přímo z Eon-distribuce žádné tarify diverzifikované podle věku neexistují),
  prý ušetříme (čtvrtá lež, nabízený tarif je podle ceníku Xenergie v souhrnu o cca 500 Kč/1MWh vyšší než náš současný tarif).
  Dodavatel elektřiny prý zůstává dosavadní (pátá lež).
  O společnosti Xenergie nepadlo ani slovo, logo firmy Xenergie jsem uviděl teprve v záhlaví formuláře smlouvy, kterou sami vyplnili a podstrčili k okamžitému podpisu. Když jsem si smlouvu vzal a řekl, že si ji nejdřív ještě přečtu a ať se staví později, tak už nepřišli. Asi dobře vědí, proč. Teprve tehdy (a taky po telefonátu do Eon-distribuce) vyplynuly na světlo Boží všechny ty jejich lži. Je to smlouva znamenající změnu dodavatele elektřiny a plynu. Podvod. V ní byla zaškrtnuta i platba za odběr plynu – rovnou další podvod, o distribuci či dokonce odběru plynu a změně dodavatele nebyla vůbec řeč.

 72. Jitka Says:

  Mám s nimi také bohaté, bohužel nepříjemné zkušenosti. Maminka, které bude 80 let a nikdy nic podobného
  nepodepsala, jim nalítla také. Okamžitě jsem poslala odstoupení od smlouvy, včetně zrušení plné moci.
  Přišlo od nich vyrozumění, že berou na vědomí o a smlouvu ruší. Brala jsem, že je vše vpořádku a víc se tím
  nezabývala. Jaké bylo mé překvapení, když jí na mobil přišla zpráva, že jí gratulují k přechodu k X-energii
  a zasílají nějaký balíček. Okamžitě jsem našla papír o tom, že ruší smlouvu a volala tam. Sdělili mi, že jí
  volali a že ona jim po telefonu odsouhlasila změnu. Takže pozor, jsou schopni i takovýchto praktik. Bohužel
  někteří staří lidé ani nevědí co po nich chtějí a toho využívají. Pozor také na Bohemia Energy a Comfort Energy, jsou to stejní lidé. I kdyby měli nejlevnější energie, tak díky jejich praktikám bych k nim nešla.

 73. Katka Says:

  Tak bohužel i já naletěla…..v červnu 2014 u mě zaklepali dva milí pánové a ukecali mě ( má hloupost). Chtěli po mě občanský průkaz, aby si ho vyfotografovali, peněženku jsem nechala v autě, s kterým odjel přítel. Takže jsme se domluvili, že pánové přijdou zítra. Po jejich odchodu jsem koukala na internet, kde jsem se dočetla o jejich podvodných praktikách a hned jsem jim volala, že to ruším a druhý den chodit nemusí….pánové volali ještě týden a snažili se mě ukecávat….Volala jsem i do společnosti, kde jsem žádala o zrušení „vlastně ničeho“, protože smlouva nebyla dokončena. Po nějaké době přišel z XEnergie dopis, že mě jako nového zákazníka vítají, tak jsem opět volala a poukazovala na to, že jsem smlouvu nedokončila. Paní mi oznámila, že se to tedy ruší a já žila v domnění, že nadále zůstávám u ČEZU. A právě dnes mi do schránky přišel dopis od CEZU, že přijímají mojí výpověd. No tak jsem nelenila, hned tam volala a paní mi oznámila, že jim to přišlo od XEnergie….tak to už jsem celá nasupěná volala do XE. s tím, že jsem už nekolikrát volala a ujištovala se, že je smlouva zrušená….velmi podrážděný pán, mi oznámil, že tam mám planou, DOKONČENOU smlouvu. No to jsem šla už do kolen….ptala jsem se několikrát jak je to možné, že jsem s ničím takovým nesouhlasila….pán nebyl schopný nic říct. Nakonec jsem pohrozila právním zástupcem. Na to reagoval a řekl, že je možné odstoupit 5 dní před zahájením dodávky elektřiny. Tak tedy doufám, že jakmile pošlu odstoupení od smlouvy, tak už to bude konečně uzavřená záležitost……

 74. Eva Says:

  Taky jsem naletěla. Pak jsem smlouvu zrušila a naúčtovali mě 6000Kč deaktivační poplatek.
  Jestli někdo ví co dál, poraďte. Dík

 75. Petr Says:

  Dobrý den,
  jedná se o snížení sazby a mě přijde, že jako alternativní dodavatel je to super!! (x-energie).
  Nemusím platit zbytečně vyšší sazby, dominantního dodavatele co mu patří elektroměry či plynoměry.. od roku 2007 si může, každý z nás (zákazník) vybrat svého dodavatele a to je demokracie!
  S pozdravem Petr

  ps: já už šetřím

 76. Helena Says:

  Dobrý den,také jsem naletěla a nevím si rady.Prosím o radu jaký postup mám ještě zvolit,nebo kam se mám obrátit.Zveřejním zde svůj problém- mou komunikaci s Xenergie.

  Dobrý den,
  nemám a neměla  jsem  zájem být zákazníkem a odběratelem Xenergie.
  Tímto jsem se stala omylem-nedopatřením-chci napsat- podvodným jednáním podomního prodejce 16.7.2014,kdy jsem podepsala smlouvu na základě jeho mylné informace.
  Po důkladném zvážení situace jsem poslala písemné odstoupení od smlouvy dne 21.7.2014.
  Mé odstoupení od smouvy bylo přijato dne12.8.2014.
  Byla jsem přesvědčena,že je vše správně ukončeno.

  Proto mě nepříjemně překvapil a šokoval v lednu 2016 dopis od Xenergie,že jsem se zde  stala odběratelkou elektrické energie.
  Ihned po přečtení dopisu jsem se spojila se svým stávajícím dodavatelem ČEZ s tím,že jsem jejím zákazníkem,jsem s jejich službami spokojena a nehodlám na tom nic měnit.Vše potřebné za mne vyřídili.Byla jsem přesvědčena,že je vše zajištěno.

  K mému překvapení jsem obdržela dopis,že mám zaplatit ještě 750Kč-poplatek,který mi  byl přiznán na základě-prý mého-přihlášení.Byla jsem informována ,že je to retenční bonus.Nerozumím tomu,nebyl mi podle mého názoru a přesvědčení poskytnut.Volala jsem na Xenergie a zde mi bylo řečeno,že jsem se -telefonicky-přihlásila k odběru elektrické energie.Toto se nezakládá na pravdě.Nikdy jsem se telefonicky nepřihlašovala.
  Nebyl důvod. Se svým stávajícím dodavatelem elektřiny jsem spokojena.

  29.3.2016 mi byl poslán dańový doklad na deaktivační poplatek 6030Kč.Nechápu a odmítám tento poplatek platit z těchto důvodů-
  1.-12.8.2014 mi byla ukončena smlouva k odběru elektrické energie
  2.-Odběratelem elektrické energie v r.2016-1.1.2016-23.2.2016 jsem se stala bez mého vědomí a souhlasu.

  Tím to ještě nekončí- byla mi poslána esm že mám zaplatit 6130Kč za odstoupení od smlouvy.
  Psala jsem meil a jejich odpověd zněla že jsem se se telefonicky přihlásila a tím jsem se stala jejich odběratelem. Tak tedy nevím jak se mohu bránit,když jsem se prý telefonicky přihlásila ,ale není to pravda. Poradíte mi prosím?

 77. Míša Says:

  Dobrý den,

  To je docela děsivé. Požádejte je o důkaz, že jste se telefonicky přihlásila k odběru. Telefonáty by měly být nahrávany. Pokud Vam řeknou, kdy přesně došlo k onomu „prihlaseni“ můžete od operátora získat výpis a dokázat, že jste tam nevolala!

  Hodně štěstí!

  Míša

 78. Helena Says:

  Děkuji za odpověd a přeji hezké, spokojené dny bez starostí.Helena

 79. Nina Says:

  Dobry den,ja to resim tez v lednu byla sepsana smlouva po dobu tri mesicu se mi nikdo od nich neozval,volala sem si zda je vse platne a bylo mi receno ze smlouva je neplatna protoze neprobehl overovaci hovor. Druhy den mi z Xenergie volali ohledne overovaciho hovoru rekla sem jim ze smlouva neni platna.. pry to mam napsat piseme,napsala sem jim pisemny dopis ze zzadam o stornovani smlouvy prisla mi od nich rychla odpoved i sms ze vse akceptuji. Nyni po dalsim mesici mi prisel od X energie dopis ze bylo zamitnute odstoupeni !!!!! a hrozi mi pokuta ! volala sem si na X energi tam mi operator zdelil ze je smlouva neplatna ? tak ja nevim cemu verit na koho se obratit neporadite mi? uz jsem z toho fakt nestastna. Jsem stale pod Eonem takze ke zmene dodavky nedoslo ani jiny dopis o zmene dodavatele mi neprisel…..

 80. xjeny Says:

  Paní Evo, jak jste dopadla s tím poplatkem 6050?? My jsme na tom podobně, dnes došla sms, že mám uhradit do tří dnů!!! Volala jsem okamžitě současnému dodavateli a ti mi řekli, že nemám nic platit, že za nás přebírají právní zodpovědnost. Nevím, jak se k tomu postavit. ??

 81. Nina Says:

  Nakonec jsem si to vyridila s operatorem. Opet a zase mi tvrdil , ze ohledne pokuty to nemam brat vazne a dopis vyhodit. Ovsem trvala jsem na tom aby mi to poslali piseme a zaroven zadala o vyjadreni ohledne 6000kc ze nejsem opravdu nic dluzna. Do 3dnu od hovoru mi prisel dopis ze smlouva byla stornovana na moju zadost a nejsem nic dluzna. Tak doufam, ze uz to je opravdu vyresene a budu mit klid .

 82. Mila Says:

  Zdravím všechny, moji rodiče mají šmejdům z Xenergie platit deaktivační poplatek 6050 Kč, mají dvě odběrná místa, smlouva získaná podvodným jednáním. Bojujeme, neplatíme. Podívejte se na http://www.eru.cz, dole lišta Legislativa a pak Výkladové stanovisko č. 10/2016, podstatné řečeno na str. 3. Nechala jsem si to přetlumočit právníkem. Jde o to, že smlouva podepsaná mimo kancelář, je vypověditelná kdykoliv od okamžiku uzavření a nejpozději 15. den zahájení odběru.
  Viz právník:
  je to poměrně jasné- úřad (včetně vyjádření ministerstva
  průmyslu a obchodu) doporučuje výklad zákona tak, že pokud vypoví
  spotřebitel smlouvu, uzavřenou dálkovým způsobem nebo mimo prostory
  obchodníka (př. smlouvu podepsal doma), může odstoupit do 14 dnů (vyplývá i
  z občanského zákoníku) a vypovědět v celé době, bez jakékoli sankce – možnost
  začíná uzavřením smlouvy a končí po 15 dnech od zahájení dodávky. Jiný
  výklad by podle mě byl i nelogický.
  I kdyby byla výpověď nazvaná odstoupení a naopak, u spotřebitele myslím by
  byla tolerance i v tomto, jak úkon nazval.
  Otázka je, jestli platba, kterou požadují je sankce – to už záleží na obsahu
  samotné smlouvy (můžou to záměrně nazývat jinak, ale výklad
  soudu zase by byl ve prospěch spotřebitele).

 83. Petr Vojacek Says:

  Podepsat můžeš, přečíst musíš. Kdyby ses řídil tímto pravidlem, tak jsi nemusel psát tak dlouhý článek.

 84. Mila Says:

  Jestliže podpis smlouvy vynutí mladá sympatická žena na člověku, kterému je přes osmdesát let, a ten podepíše ne proto, že by byl zcela dementní, ale pouze proto, že si nedovede představit, že by mu ta mladá sympatická žena říkala z očí do očí jen samé lži, kdo je pak podle vás větší ubožák ? Tak toto je úroveň etická, ale i v úrovni právní je vymáhání sankčního (deaktivačního apod.) poplatku za odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory firmy a odběr nebyl vůbec zahájen nebo trvá méně než 15 dní, NEZÁKONNÉ. Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k ustanovení § 11a
  odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
  odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění od 1. ledna 2016. Přesto firmy tyto poplatky vymáhají a neinformovaní lidé je hradí nebo jsou vystrašení. Napište oné firmě, že jste podali stížnost na Energetický regulanční úřad Jihlava (taky ji podejte), že budete záležitost medializovat a do pár dnů máte doma odstoupení od sankcí.

 85. Martina Says:

  Dnes se mi babicka s dedou priznali, ze take podepsali. Ten pan se dokonce ohanel kartickou E-on… Smutna je tahle doba. A zlobit se na ne nemuzu, nenapadlo by je v zivote, ze ai takovou karticku muze udelat kdokoliv. Uz chapu, jaktoze stari lide i pres medializaci stale naletavaji. Smejdi maji nove a nove zpusoby, jak je osidit. Dekuji za tento clanek, kdyby nahodou prisla nejaka vyhruzka o zaplaceni sankce, budeme vedet, jak pokracovat a hlavne, budu moct babicku uklidnit, ze vsechno dobre dopadne a ze muze zase zacit v klidu spavat…

 86. Moja Says:

  Dobrý den, dnes jsem naletěl Xenergii za sjednání po telefonu jsem prý někde řekl ANO a oni mi prý prodlouží smlouvu na další dva roky, odvolání 14 dní jsem prošvihl byl jsem mimo republiku, nemám nic písemně, Dodávky ale aź po 1.10.2016 tak snad podle NOZ §1829 C. dá se to nějak zrušit.

 87. Lucie Says:

  Dobrý den,mám také xenergii a jsem s tím spokojená protože ušetřím.
  Není to jako CEZ se kterým mám špatné zkušenosti a ještě jsou dráhy.. Tak se nad tím zamyslete. Než začnete někoho odsuzovat.

 88. Igor Zapletal Says:

  Dobrý den , dnes nás navštívil pán ,který tvrdil ,že je ze společnosti E-on kterou má můj přítel za dodavatele energie. Průkaz neukázal a jen blekotal, já říkala ,že nechceme změnu dodavatele , jak tady píší, chtěl sipo ,že kontroluje ceny energie ,mě to nějak nesedělo , byl nervozní a probíral svou rodinu a počasí. Ofotil si sipo a já se ho ptala,že tomu nerozumím ,jestli je to nějaký průzkum trhu a on ,že to neumí vysvětlit…Říkám ,proč tam není E-on a je tam X-energie. Dal mému muži podepsat nějaký papír a řekl ,tady si to přečtěte a podepište. Než to stačil podepsat ,tak říkám , dej to sem ,já si to přečtu a vida…byla to plná moc o změně dodavatele .Podotýkám ,že muž je po mozkové mrtvici a podepsal by snad vše..Řekla jsem ,co to je ,říkal jste ,že to není změna dodavatele a ani jsem neviděla váš průkaz . Načež plnou moc na které bylo i číslo smlouvy hned roztrhal ,co měl v počítači vymazal .Hned jsem chtěla průkaz a ten“ prý“ztratil ,tak jsem chtěla jeho občanský průkaz a zapsala jméno a narození,vyletěl jak střela ze dveří .Doufám , že takové podvodníky budete ignorovat a nic nepodepisujte !!! Toto se stalo 11.10.2016. v Brně Králově Poli. Je to hrozné ,že jdou po lidech co jsou staří a nebo po nějaké nemoci – mozková příhoda.

 89. Jiří Says:

  Pan Igor Zapletal má VIDITELNĚ problém se svou identitou, když píše jako žena. Tady je alespoň vidět, že jde o tvrdý konkurenční boj.

 90. Mirka Says:

  Stejné zkušenosti mám f firmou Erep Energie

 91. Richard Says:

  Prave sem zabranil aby mati podepsala papiry panovi z XEnergie. Nemohl sem ho ani vyhodit z bytu a jeste mi vynadal ze sem muselo dovest sluzebni auto. Jak kdyby jel jen za nama. Jen sem zavrel dvere uz zvonil vedle.
  Nebyt toho clanku tak bych veril ze patri pod firmu najatou RWE. Schvalne chodi v dopolednich hodinach kdy jsou doma prevazne duchodci ti se ukecavaji lip na usetreny penize.

 92. hradiste Says:

  Zdravím všechny čtenáře, chci se podělit s dnešní zkušeností podomních prodejců X Energie a jejich praktikami. Slušně vystupující sympatický pár se představili jménem jako zástupci X Energie i jmény a nevtíravým způsobem oznámili, že jsou pověřeni napravit nedostatek ČEZ distribuce v otázce aplikace slevy z jednotkové ceny plynu i elektřiny. Na můj dotaz k čemu potřebují ofotit předložené dokumenty (smlouvy, faktury) sdělili potřebu dokumentovat dosavadní doklady a vyúčtování k prokázání nesprávnosti tax apod. Malůvkou naznačil princip řazení energií směrem k zákazníkovi, ale nenápadně zaměnil posloupnost a v malůvce dosavadní distributory nahradil jedním =X Energie – což samozřejmě přináší úspory. Po předložení ceníků elektřiny a plynu s hlavičkou X Energie mi již nejistota vzrůstala k pochybnostem (k požadavku vysvětlení mi sdělili, že musíme být s cenami srozuměni) a nakonec mi byla předložena k podpisu elektronická obrazovka s logem X Energie s návrhem smlouvy a s gratulací, že jsme se rozhodli změnit „dodavatel“! Tuto již jsem odmítl podepsat bez prověření a okamžitě jsem volal současnému dodavateli, proces volby dle operátora a čekání již nezvládli (trval jsem na svém a ověřit skutečnosti) a omluvili se, že další klienti čekají a zavolají druhý den….S operátorem jsem se tak domluvil již osamocen a potvrdil, že bychom změnili dodavatele se všemi důsledky a také mne varoval, že proces změny dodavatele může pokračovat i bez mého podpisu smlouvy…..:-§(
  Tak jsem si našel tuto diskuzi a ihned podal dle výše uvedených rad „odstoupení od smlouvy“ a „odvolání výpovědi“ dosavadnímu dodavateli a očekávám následující. Doporučuji NEVĚŘIT!!!

 93. Marie Says:

  Dobrý den,xenergie je nejlevnější u nás,jsem u nich 4 roky a servis a vubec vše okolo je super.Konkurence je mocná a dělá proto vše aby slušné lidi očernila,ano mohlo se stát že někteří zaměstnanci dělají firmě špatné jméno ale co já vím na slušné chování xenergie zaměstnancu si zakládá a klade duraz na to aby lidi nikam netlačila!!

 94. Petr Says:

  Dobrý den,
  dne 7.7. 2017 jsem podepsal přihlášku k výběrovému řízení aukci pro domácnost se společností EREP ENERGIE, s.r.o. Brno, konkrétně s p. Tomem Kratochvílem. Informoval mě o možnosti aukce s tím, že se k ničemu nezavazuji. Několikrát jsem se ho ptal, zda mým podpisem mi vyplývají jakékoliv závazky. On mě informoval o tom, že nikoliv. že je to jen aukce a že mi budou během 3 dnů volat a sám se rozhodnu, zda s tou vysoutěženou cenou budu souhlasit, či nikoli a pokud a pokud ne, plná moc i smlouva se tímto ruší. Dnes, tj. 27. 7. 2017 mi volala paní, že pokud jim nedám svolení k vypovězení stávajícího dodavatele, kterým je MND, tak tak porušuji přihlášku a mám očekávat obsílku s 3 násobkem uvedených cen v přihlášce, což je u plynu 3×600 a u el. energie 3×2000 Kč, což je uvedeno v závěrečných ustanoveních přihlášky.
  Prosím o radu, zda můžu ještě odstoupit. Děkuji předem, Petr

 95. Jan Šalda Says:

  Tohle co se Vám stalo je maličkost. Stalo se mi, že mi byl automaticky aktivován balíček připojení internetu na mobil od ČEZu, přístroj nebyl používán a dalo mi práci deaktivovat tento balíček. Stálo to pouze 260,- Kč. Nic jsem neobjednal, k ničemu jsem nedal souhlas a ejhle, ono to funguje. Takže bacha, nová obchodní politika. Nic neobjednáte, neakceptujete, nepoužíváte přístroj a platby jen sviští. Jsou to všichni tzv. šmejdi

 96. Petr Says:

  Maličkost? Upsal jsem se v jedné nule – za plyn 3×6000 a el. energie 3x2000Kč. Tj., při součtu 24 000Kč. No můj měsíční plat.. Je cesta jak z toho ven?

 97. Míša Says:

  Dobrý den,

  podíval jste se na dokumenty, kde je to napsáno, že jste se k tomu zavázal (malé písmo)? Pokud to nikde není tak to po Vás přeci nemůžou požadovat. Popřípadě ať Vám dokážou, že jste se k tomu zavázal. Popřípadě volal jste jim? Pokud jim budete volat doporučovala bych si hovor nahrávat, aby to případně nezkreslili/neupravili.

  Zkuste kontatkovat stávajícího dodavatele. Mají s tím zkušenosti a sami nechtěji přijít o klienta.

  Jsem laik, ale tohle mě k tomu napadlo.

  Hodně štěstí!

 98. Petr Says:

  Zdravím Míšo,

  jsme stejného smýšlení. Stávajícího dodavatele jsem hned kontaktoval, že to prověří, ale ještě se neozvali, tak snad… Jinak bohužel jsem toho dotyčného pána jen poslouchala, ale přečetl jsem si to až včera, což už bylo po 14 denní lhůtě od odstoupení. Pokuty a vše ostatní je tam bohužel napsáno.

 99. Pavel Says:

  Zdravím všechny, kdo ještě nenaletěl.
  Dnes jsem byl telefonicky kontaktován paní ze spol. Aukce-energisí s.r.o., že ke mně přijede jejich zaměstnanec a že si mám připravit poslední vyúčtování el. a plynu. Vzhledem k tomu, že jsem již takovýchto hovorů zažil mnoho, tak jsem věděl, co dělat. No a v podstatě jsem se začal paní po telefonu vyptávat na věci, které jsem považoval za důležité. Ale paní si nevěděla rady a téměř na každou otázku odpověděla, že o tom moc neví, ať to projednám s tím, kdo za mnou přijede. Tak jsem s návštěvou souhlasil a těšil se, jak slečnu vyškolím (samozřejmě jsem si žádná vyúčtování nepřipravoval, věděl jsem, že nic podepisovat nebudu). Ještě téhož dne přijela mladá slečna. Do baráku jsem ji ani nepustil, protože by to bylo na dlouho a mě bylo jasné, že až ji zahltím svými otázkami, tak bude lepší být na čerstvém vzduchu. A skutečně. Nejprve začala mluvit jak to funguje, že když bude hodně lidí, tak dostanou daleko lepší cenu, že už fungují na trhu dlouho, že se na jejich ceny nikdy nedostanu atd. A pak jsem se začal ptát:
  – jak mi mohou garantovat, že vysoutěžená cena bude nejnižší – odpověď – protože shromažďujeme velmi mnoho lidí, takže dodavatel půjde s cenou dolů
  – musím po podpisu smlouvy respektovat výsledek a přejít k novému dodavateli – odpověď – jeho cena bude nejnižší, tak proč byste nepřešel, je to na vás
  A tak jsem pokládal další a další otázky a odpovědi byly stále stejné – budou mít hodně lidí, cena bude nižší, budu to mít bez starosti. Když jsem slečnu opakovaně žádal o sdělení, zda-li mi budou schopni garantovat, že jejich cena bude skutečně nižší než jakou bych byl schopen si zajistit sám, už začala vykřikovat, „proč by jako neměla být“. Nakonec jsme ji řekl, že se podívám na jejich stránky a pak se rozhodnu (to jsem již věděl, že je rozhodnuto).
  Téhož dne jsem se podíval na www stránky Aukce-energii.cz – a vskutku jsem nebyl překvapen, že se jedná o další šmejdy v oboru energií. No a proč? Tak tedy. Svým podpisem na jejich přihlášce se upíšete na dobu neurčitou (to je ještě dobré), ale – dáte jim v podstatě plnou moc ke všem právním krokům v oboru energií a vy jim do toho nesmíte zasahovat pod smluvní pokutou 5.000,- Kč (takže zapomeňte, že si půjdete vyjednávat lepší cenu sami). Smlouvu s novým dodavatelem musíte přijmout, resp. oni ji přijmou za Vás, protože jste jim k tomu dali plnou moc, ale samozřejmě Vás o tom budou informovat. Garantují Vám cenu nižší, než je u standardního ceníku dominantního poskytovala ve Vašem regionu na dobu tří let, což je i doba, na kterou bude smlouva s novým dodavatelem sjednána. Co to znamená? Pokud má jiný dodavatel nižší cenu než ten dominantní, tak můžete mít v nové smlouvě cenu stejnou, takže se pro Vás nic nezmění (ale mohli jste si sami bez menších obtíží vyjednat cenu jinde a nižší). Ale pokud další dva roky půjdou ceny dolů, což je v současné době vysoce pravděpodobné, tak budete tratit i tisíce ročně.
  Je to tedy skutečně výhodné?

 100. Lukáš Says:

  Dobrý den. Společnost Aukce energií velice úzce spolupracuje se společností Terra Group. Tato společnost každoročně soutěží energie i pro skauty. Zajišťuje stejný servis i pro Aukce energií. Určitě se v aukcích nedostanete na ceny jako Skauti, protože se na tom nic nevydělává a firma aukcí ty lidi do terénu určitě posílá za peníze. Možnost dostat cenu z aukce je opravdu zajímavější než mít ji od dodavatele a je to dáno opravdu množstvím lidí. Slyšel jste někdy o otevřených podílových fondech? Berte to jako podobný způsob.

 101. Magda Says:

  Dobrý den. Včera mi rodiče oznámili, že dostali dopis od „Aukce energií s.r.o.“ o porušení smlouvy podepsané dne 12.12.2016. Rodiče přešli k Lamě 10/15. Sankce činí 5000,- na jedno odběrné místo. Problém je v tom, že rodiče mají na sebe napsáno jeden elektriku a druhý plyn, takže to s nimi podepsali hned 2x! Další variantou je zaplacení nákladů ve výši 3000,- za vyhodnocení stavu, analýzy, zajištěné úkony, výběrové řízení a zajištění administrativních úkonů a mohou po převedení částky na daný účet od smlouvy odstoupit. Jsem z toho zděšená, netušila jsem, že rodiče něco takového podepsali. Hlavně jim vrátili podklady (zabavenou smlouvu od Lamy a staré SIPO lístky) až téměř po roce, co u nich zaklepali u dveří. Jak mám postupovat? Tohle přeci nemyslí ta firma vážně.
  Nikdy od nich nedostali žádné vyjádření jak ona „aukce“ dopadla, celou dobu si mysleli, že to všechno patří ještě k té Lamě. Bohužel.

 102. pierre Says:

  Dobrý den, na trhu se objevila další firma se shodnými praktikami: IQ tender. Jednatelem je pan Jan Reitoral (je jednatelem také firem EREP ENERGIE a DMD invest https://rejstrik.penize.cz/jan-reitoral ). Firma Erep je svým jednáním už moc profláknutá, tak musí obírat důvěřivé důchodce pod jinou hlavičkou 🙂 Tak pozor na ni.

 103. Jaroslav Says:

  Pozor! Vzhledem k tomu, že podvodné praktiky společnosti EREP Energie a celkově hyenismus jednatele Jana Reitorala jsou na internetu už více než známé, začal Reitoral pro svoji podvodnou (a totožnou) činnost zakládat společnosti s novými jmény: IQ Tender = EREP Energie = DMD Invest.

 104. Mike Says:

  Dobrý den, pan Tomas Kadek zakladatel již druhé firmy (první v likvidaci) s názvem FER ENERGIE má nakredene databáze ze společnosti Bohemia Energie a mnoho dalších kde působil. Využívají mezeru v zákoně kdy smlouvy sjednávají distančním způsobem kdy stačí aby majitel odběrného místa dvakrát řekl ano a pokud do 14 dní neodstoupí podle občanského zákoníku je to platne uzavřena smlouva. Navíc Fér Energie nevypisuji žádné výběrové řízení ale naplňují svého dodavatele Energie pro tebe který to vždy jakoby vyhraje!!! Krátce jsem pracoval u této společnosti ale po zjištění veškerých okolností spolupráci ukončil tedy!!! Obchodníci v terénu se pro domluvení schůzky představují jako revizaci kteří se staví podepsat dodatek ke smlouvě ale podstrčí majiteli přihlášku do aukce a pokud s tím posléze člověk nesouhlasí nárokují deaktivační poplatek!!! Konec neseriózních společností které okrádají nevinné lidi!!!

 105. Petr Says:

  Máte někdo zkušenost s tím, jak EREP = IQ Tender řeší, když odmítnete zaplatit pokutu, protože to, co nabízejí je zcela nevýhodné?

Leave a Reply