MMR způsobuje autismus! Potvrzeno soudem? Ne

Internetem se prohání článek s variantami šokujícího oznámení

„Soud potichu potvrdil autismus z MMR vakcíny“

v názvu. Vezmu coby styčný bod verzi, na kterou jsem narazil nejčastěji, a to tu ze serveru

Svět kolem nás

Podíváme se, jak je to doopravdy, a uvedeme řádné zdroje, ať si může čtenář udělat vlastní názor.

První pohled

Článek vyšel na serveru alternativního, nebo jak je to správně, zpravodajství. Není podepsaný a neodkazuje na původní zdroj. V úvodu má obrázek, který okamžitě navodí tu správnou antivax atmosféru. Proč pořád někteří lidé přikládají takovým příspěvkům váhu? Netuším. Snad kvůli touze po senzaci. Zabývejme se ale v první řadě skandálním obsahem a formu nechejme na později.

Dozvíme se o případu dvou dětí, kterým soud přiznal kompenzaci stovek tisíc dolarů za poškození jejich zdraví způsobené očkováním. Styčným bodem je vakcína MMR a autismus, který byl diagnostikován po jejím podání. Nemůže chybět odkaz na Andrew Wakefielda.

V úvodu se dočteme o článku z Natural News, který není původním zdrojem informace a dole uvedený badatel.sk je, stejně jako ten český, jeho překladem. Což není nikde uvedeno.

Rozeberme si, co se tam píše, krok po kroku.

Analýza

Původním zdrojem není Natural News, ale pravděpodobně tento článek Davida Kirbyho. Obsahuje více informací a jde víc do detailu, ale my se můžeme dále držet do češtiny přeloženého výtahu. Na přeskáčku uvedu různé pasáže textu.

Rodiče desetiletého Ryana Mojabeho uvádějí, že jejich syn poprvé dostal encefalitidu po tom, jak byl očkován MMR vakcínou v prosinci 2003.

Zvláštní. Píše se tady o encefalitidě, přičemž se máme bavit o autismu.

I přes doznání příčinné souvislosti mezi očkováním a Ryanová encefalitidou, vláda i soud se zdráhali vyjádřit svůj názor na veřejnosti, zda Ryanová encefalitida vedla i k rozvoji dalších onemocnění, konkrétně autismu.

Hm. Pořád se nepíše, že by MMR vyvolala autismus. Zkusme najít nějaký ten oficiální dokument, který do toho vnese trochu světla. Je na místě upozornit, že by čtenář mohl po prostudování překladu nabýt dojmu, že takové dokumenty nejsou k dispozici. Obratně se tady manipuluje s pojmy jako cenzura, diskrétně, utajeno před veřejností. Nenechejme se tím zastrašit a věnujme pár vteřin googlení. Revised ruling regarding factual findings (opravné rozhodnutí o skutkových zjištěních) najdeme lehce.

Je tady.

Zkusme si vyhledat místa, kde se píše o autismu. To by mělo být naprosté minimum, když se člověk rozhodne tento dlouhý dokument jinak nečíst.

Petitioners allege that the MMR vaccination that Ryan received on December 19, 2003 (the first MMR vaccination), resulted in a Vaccine Table Injury, specifically an encephalopathy that produced “a severe and debilitating injury to his brain, described as Autism Spectrum Disorder (‘ASD’).”

Navrhovatelé, v tomto případě rodiče, tvrdí, že očkování způsobilo encefalopatii, která následně způsobila autismus. Pozor, tvrdí to rodiče.

Among the documents that were filed in support of the petition were: (1) petitioners’ affidavit, see Petitioners’ Exhibit (Ps’ Ex.) 1; (2) Ryan’s prenatal records, see Ps’ Ex. 2; (3) Ryan’s birth certificate, see Ps’ Ex. 3; (4) Ryan’s pediatric records, see Ps’ Ex. 4; (5) Ryan’s vaccination records, see Ps’ Ex. 5; (6) affidavits concerning Ryan’s medical treatment in Tehran, Iran, see Ps’ Ex. 6; and (7) records from the June 1, 2005 evaluation of Ryan by Mike Wilson, a behavior consultant, with whom the San Andreas Regional Center contracted to help the Mojabi family address Ryan’s behavior, as well as records pertaining to the diagnosis and assessment of Ryan’s autism, see Ps’ Exs. 8-12.

Jsou uvedeny dokumenty pro podporu tvrzení rodičů. Zajímavé jsou vlastně jen ty v (7), které uvádí pozorování výchovného poradce a záznamy vztahující se k hodnocení a diagnóze Ryanova autismu. Jsou datovány k 1. 6. 2005.

On May 10, 2004, at Ryan’s sixteen month wellchild visit, Dr. Armstrong completed a Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) screen. Ps’ Ex. 4 At 25. That CHAT screen indicated that Ryan was interested in other children, pretend play, peek-a-boo, points with index finger, makes eye contact, and brings object for show. Id. On January 25, 2005, Dr. Armstrong examined Ryan for his twenty-four month well-baby check. Ps’ Ex. 4 at 31. During the visit, Dr. Armstrong conducted another CHAT screen, and again Ryan postively performed each of the listed behaviors.

Další výskyt slůvka autism. Dočteme se, že byly provedeny dva Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) screeningy a oba vyšly negativně. První z 10. 5. 2004 a druhý z 25. 1. 2005.

Poslední zmínka je:

The assessment of the examining physician was that Ryan had a upper respiratory infection. The doctor also recognized a potential speech delay and referred Ryan to an audiologist. Ryan was diagnosed with autism on December 28, 2005.

Ryanovi byl, pravděpodobně s pomocí zmíněného audiologa, 28. prosince 2005 diagnostikován autismus.

Nejsem lékař a nechci se pouštět do spekulací, nakolik je CHAT screening spolehlivý. Přeskočme tak ke shrnující části dokumentu, Findings of Fact. Ve třinácti bodech máme popsáno, co bylo uznáno jako fakt, a o autismu tam není ani slovo. Soud ho tedy považoval za neprokázaný.

Navíc si nejsem jist, zda nedošlo k chybě při překladu. V českém textu se mluví o encefalitidě, v originálu o encefalopatii.

MMR Vaccine; Vaccine Petitioners, Table Injury Claim of Encephalopathy Asserted; Factual Findings

Každopádně, závěr je jasný.

Soud v případě Ryana Mojabiho nepotvrdil příčinou souvislost mezi vakcínou MMR a autismem.

Podívejme se na druhý případ, kterým je Emily Moller. Opět není problém najít rozhodnutí soudu.

Je zde.

Zkuste Ctrl + F. Kolikrát tam najdete slovo autism? Popř. ASD? Ano, nulakrát.

Soud v případě Emily Moller nepotvrdil příčinou souvislost mezi vakcínou MMR a autismem; dokonce se autismem vůbec nezabýval.

Navíc máme v článku faktickou chybku. Ona mladá slečna se jmenuje Emily Lowrie, její matka Jillian Moller.

V hlavní roli manipulace

Proč se takové lži vůbec píšou? Je za tím jen touha veřejnosti po senzacích? Po zprávách, které zapadají do jejich vidění světa? Nebo jsou snad autoři dobře placeni jidášským grošem? Každopádně se všichni důvěřivci nechali napálit. Ukažme si, co je na českém překladu špatně a na co si dát příště pozor.

O něčem už jsem psal výše. Nepodepsaný článek na nedůvěryhodném, pardon, alternativním serveru se šokující koláží malého dítěte v úvodu, se špatně uvedeným původním zdrojem. Wtf? To vám nestačí k tomu, abyste tu zprávu nebrali vážně? Až tam příště budou psát o jednorožcích, kteří bloudí po nocích a unášejí miminka z kolíbek spících matek, uvěříte tomu taky? Navíc tam jsou zkomolená jména obou dětí, dost pochybná větná stavba, chyby i chybějící celá slova – „V nedávno zveřejněném rozsudku, část která byla utajena před veřejností“. To už jsou jen stylistické mouchy, ovšem v seriózní zprávě by být neměly.

Na začátku uvádí:

O tomto se z hlavních mainstreamových zpráv nedočtete.

To je pravda. Zkuste google česky a potom anglicky.

Krom konspiračních a proti-očkovacích webů nic moc. Není to zvláštní? Tak velký boom a seriózní média mlčí? Domnívám se, že existují v podstatě dvě možnosti:

 • vládne cenzura,
 • to, co tvrdí článek, ve skutečnosti neexistuje, a tedy není o čem psát.

Jak už jsem se mohl přesvědčit, konspirátoři nemají problém s přijetím hypotézy „všichni jsou podplaceni“. Nemyslím si, že je důstojné tuto myšlenkou pitvat, takže jen zkratkovitě. Ke všem těm vědcům, epidemiologům, imunologům, statistikům, …, přibývají i novináři? Opravdu myslíte, že je to možné? Existuje na světě vůbec někdo, kdo není podplacen vakcinační lobby?

Z článku přímo číší hra na city a na cosi tajemného a esoterického v celé kauze.

Americký soud nedávno diskrétně, bez přílišné medializace, pěkně potichoučku potvrdil, že kombinovaná vakcína na spalničky, příušnice a zarděnky (MMR – measels, příušnice, Rubella) skutečně způsobuje autismus.

I přes doznání příčinné souvislosti mezi očkováním a Ryanová encefalitidou, vláda i soud se zdráhali vyjádřit svůj názor na veřejnosti, zda Ryanová encefalitida vedla i k rozvoji dalších onemocnění, konkrétně autismu.

Avšak už jen fakt, že tyto dokumenty zůstávají cenzurovány svědčí o tom, že vláda před veřejností skrývá něco důležité. Něco, co pravděpodobně má jistým způsobem dočinění s korelací mezi MMR vakcínou a autismem.

Příběhy rodičů byly po celou dobu pravdivé …

To je špatně. Hra na city zbytečně zkresluje vaše vnímání a vy pak můžete ztratit ostražitost ke lživým tvrzením. Pokud je informace publikována tak, aby ve vás vyvolala emoce, doporučuji zbystřit a nenechat se unést na autorově vlně.

Článek je také plný vyložených nedostatků, které jsou zjevné, i když se nezačteme do původních zdrojů. Všimněte si, že citování výroku soudu je o encefalitidě, zatímco úvahy mezi řádky podstrkují autismus. Spousta vět z textu vůbec nevyplývá jako „I přes doznání příčinné souvislosti mezi očkováním a Ryanová encefalitidou“, „Něco, co pravděpodobně má jistým způsobem dočinění s korelací mezi MMR vakcínou a autismem.“, „Po pravdě, vše, co dr. Wakefield zjistil na konci 90 let minulého století v souvislosti s MMR vakcínou – to, co ho stálo kariéru a reputaci, se ukázalo jako nevyvratitelná skutečnost.“, apod.

Předložený článek je tedy lživý a neúplný balast, který drží pohromadě jen díky konspiracím a neochotě čtenářů zjišťovat fakta.

Předzávěr

Úplně na předzávěr bych rád ztratil pár slov k National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP), který je zmíněn v úředních dokumentech výše. Tento program odškodňuje lidi poškozené očkováním. Fond je financován daní 0,75 $ z každé dávky vakcíny a funguje od roku 1988. Protože je pravděpodobně nezjistitelné, jestli tu kterou komplikaci způsobilo právě očkování, zavedla se tabulka. Pokud se na člověku objeví k dané vakcíně v daném období dané příznaky, má nárok na odškodnění. A to je to, co se stalo v případě Ryana a Emily. Nezáleží na tom, jestli byly dané problémy způsobené očkováním. Záleží pouze na tom, zda pasují do tabulky.

Osobně moc nedoporučuji vnímat rozhodnutí soudu coby důkaz ve vědeckém slova smyslu. Ve vědě nerozhoduje jeden člověk, popř. porota, na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale na základě svých výpočtů. Tedy i kdyby soud rozhodl „tyto problémy způsobila vakcína“, neznamená to, že tyto problémy vakcína opravdu způsobila.

Pro zajímavost můžu uvést publikaci, která prokazuje, že vztah mezi encefalitis a vakcinací neexistuje.

Lack of association between childhood immunizations and encephalitis in California, 1998-2008

Závěr

Shrnutí je prosté:

Soud souvislost mezi MMR a autismem nepotvrdil; v případě Ryana nevzal diagnózu jako prokázanou v případě Emily se o autismu vůbec nemluvilo.

Můžete dál klidně spát. Naletěli jste podvodníkům. A víte co? Můžete si za to sami, protože věříte anonymním, neověřeným a recyklovaným bludům. Pokud s tím chcete něco dělat, zkuste pro začátek:

 • nečíst alternativní bulvár,
 • pokud už ho číst musíte, pečlivě si překontrolujte všechny údaje,
 • pokud to není možné, protože jsou anglicky, naučte se anglicky.

Chcete se orientovat ve světě kolem a udělat si vlastní fundovaný názor? Neumíte anglicky? Zapomeňte na výmluvy a naučte se to. Dokud tady budou pisálci spoléhající na nízkou informovanost publika, nebezpečná iracionalita, lži a šíření strachu nikdy nezačne ustupovat. Uvědomte si, že téměř cokoliv, co čtete na internetu, vyjma peer review článků, neobsahuje vlastní výzkum. Nepíšou to lidé s laboratoří a experimenty za zády. Z toho jasně vyplývá, že když nějaký web vydá něco o šokujících zjištěních, musí být zdroj někde jinde. Někdo to musel doopravdy vyzkoušet a vypočítat. Ten někdo to pak musel publikovat. A z toho to pak mohl nějaký popularizátor, nebo manipulátor, přepsat.

Pátrejte po původních zdrojích! Jiná cesta, jak se nenechat obelhat, neexistuje.

Podívejte na kousek diskuze, kterou najdete pod článkem. Jména nechávám čitelná, neboť jde o volně přístupný zdroj.

Stále to samé dokola. Fakta nejsou důležitá, důležité je, že tvrzení zapadá do mého světonázoru. Ptejte se u podobných článků sami sebe „můžu tomu věřit“? Vypěstujte si červenou žárovičku, která se vždy ve správnou chvíli rozzáří a signalizuje ne, NE, NE!

P.S. : pokud máte chuť, podobné analýzy v angličtině najdete třeba tady a tady, nebo tady. K dispozici je i povedený článek ve slovenštině zde.

Tags:

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

236 Responses to “MMR způsobuje autismus! Potvrzeno soudem? Ne”

 1. Milan Says:

  Zdravím pane Vlašánku,

  již delší čas sleduji Váš blog a dávám Vám palec nahoru! Jen více odborníků a názorově zdatných jedinců jako jste Vy. Vždycky se mi líbila práce Sisyfa. Nyní mi trošku připadá, že jim dochází dech. Většina odborníků je již v důchodovém věku a mládí se nějak nehlásí…
  Takže držím palce a jen více článků!

  Mgr. Milan Žerníček

 2. Matej Kacaljak Says:

  Thumbs up Pavle!

  Na tomto clanku som sa btw posekal s kamaratkou pravnickou-ani sa neunuvala si overit fakty…

 3. Honey badger Says:

  Len detail,

  „The doctor also recognized a potential speech delay and referred Ryan to an audiologist. Ryan was diagnosed with autism on December 28, 2005.“

  Tie dve vety spolu nemusia suvisiet. Audiolog – lekar so specializaciou v ORL nediagnostikuje autizmus, teda aspon tak to je v nasich koncinach. U nas diagnostikuju autizmus psychiatri.

 4. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji pane Mgr. Žerníčku i Matěji. Já viděl u sebe na zdi ten článek tolikrát, až už mi bylo trapně.

  Honey badger, díky za poznámku. Musím se přiznat, že mi ono „Ryan was diagnosed with autism“ nějakou dobu nedalo spát. Stále jsem se nebyl schopen dopátrat kdo ten autismus diagnostikoval; ani v dalších zdrojích na toto není jasná odpověď. Často se dá dočíst, že Ryan autismus vůbec neměl, a veškerá tvrzení o tom že ano, jsou jen dílem rodičů. Diskutoval jsem to i na jednom fóru kde jsme se shodli, že kdyby to byl někdo jiný než audiolog, byl by pravděpodobně v duchu celého dokumentu explicitně uveden. V rámci korektnosti však zjemňuji a přidávám „pravděpodobně“.

 5. ab Says:

  A co když je autor článku jen šikovný manipulátor, který najde fakta tam kde nejsou atd….nevěřím farmaceutickým firmám pořád, jsou články kde se rozebírají souvislosti až do laboratorních reakcí atd a něco na tom je,ale bylo by krásné kdyby to byly jen žvásty a dalo se očkování plně věřit…

 6. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím anonyme,

  autor jakého článku?

 7. Martin Kubačák Says:

  Děkuji Vám za zajímavý rozbor, pouze pro vás něco o očkování jako celku. Snad to bude pro Vás dost podložené. https://www.youtube.com/watch?v=qYZsfTPKRlw

 8. Milan Helt Says:

  Úplnou náhodou som sa dostal na Váš blog a tento článok ma veľmi zaujal. Tiež momentálne riešime očkovania u syna. Musím povedať, že Váš článok je asi to najlepšie čo som za posledny čas vôbec čítal.
  Ťažko je polemizovať o matkách z FB a komentoch, každý má pravo na názor, ale je smutné keď sa nechávajú tak ľahko zmanipulovať.

 9. Milan Žerníček Says:

  To Martin Kubačák:
  Tak zde jste šlápl přesně do té (dez)informativní „břečky“, se kterou se ze na tomto blogu bojuje. Připojil jste zde video na youtube s paní Anike Petekovou. Paní Peteková je evidentně řečnicky velmi zdatná, ale její přednáška je jen snůškou nepodložených tvrzení, nepodložených studií a laických názorů.
  Např:…farmaceutický průmysl přiznává…(kde, kdy?). Na konci si udělá reklamu na své knihy a doporučí, aby se lidé neočkovali a raději používali dobré(?) homeopatika.
  Pokud tedy máte opačný názor než pan Vlašánek, předložte klinické studie, které nás přesvědčí o opaku.

 10. M.Pokorný Says:

  Klobúk dolu. Presne takéto analýzy potrebujeme. Nanešťastie zaberú viac času a úsilia ako tvorba tých nezmyslov, proti ktorým bojujú.
  Sám sa učím skepticky vnímať prijímané informácie. Sú však prípady, kde ani ja nemám istotu.
  Škoda, že je stále väčšina ľudí, ktorí sa nechajú oklamať. Niektorí to jednoducho odmietajú, iní sú leníví hľadať, ďalší nemajú čas a ten zvyšok hľadaniu zdrojov venuje len málo času. Preto treba ľudí ako Vy, aby zreteľne poukazovali na klamstvá, vysvetľovali a dokladali podložené fakty. Určite to nie je zbytočné, okrem tej prvej skupiny zarytých odmietačov je určite možné ovplyvniť všetkých.

  90-te roky bol „informačný vek“, no veľmi rýchlo prerástol do „dezinformačného“. Musíme sa naučiť tieto informácie triediť a filtrovať.
  Ste jeden z mála bojovníkov proti tomu. Vážim si Vašu prácu a držím Vám palce.

 11. Jediny skeprik Says:

  Krasna argumentacia, pokial sa nestretnete s pripadom, ze par mesiacov po ockovani sa u zdraveho dietata objavi zavazne zdravotne postihnutie. Tam sa na vyroku sudu mozte z vysoka ….

 12. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji za komentáře, mám radost že vám mé články pomáhají v utváření názoru.

  K anonymum: nemusíte se bát podepsat. Neriskujete výsměch, odsuzování, či snad nějaké perzekuce. Mám pocit, že je drtivá většina anonymů z řad lidí, kteří s článkem nesouhlasí, či jsou přímo na „protiočkovací“ straně. Možná vám právě to brání vystupovat sami za sebe. Není důvod, diskuze zde jsou velmi kultivované, jak můžete vidět pod ostatními články, a bude jistě přínosné když nebudeme vzájemně debatovat coby přezdívky, ale jako skuteční lidé.

  Poslední dva komentáře mají zajímavou vazbu. Vytvořit poplašnou zprávu ve smyslu „po podání vakcíny se u mého dítěte objevilo po půl roce onemocnění“ je velmi prosté. Vytvoření případné zprávy, která to vše dá na pravou míru, je jak píše pan Pokorný, časově několikanásobně náročnější. Anonyme, vy dokážete určit následek očkování měsíce po podání vakcíny? Jakým způsobem?

 13. ok Says:

  http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/

 14. Pavel Vlašánek Says:

  Můžete klidně i rozvést, co tím chcete sdělit „ok“.

 15. r Says:

  mily jediny skeprik. jedna otazka. pokial sa par mesiacov po neockovani objavi zavazne zdravotne nepostihnutie, potom co urobite so sudom? lebo velke mnozstvo deti ma nejake postihnutie nezavislo alebo v roznom case od ockovania.

 16. ok Says:

  nič .váš článok bol na webe sme.sk a pod ním táto reakcia diskutéra s linkom. čakal som reakciu od vás pretože sa v tom pitvete :o). ja som sa tým priznám sa nezaoberal

 17. Pavel Vlašánek Says:

  Skvěle, takže jste jen tak vložil link, který jste někde viděl. Tak nějak jsem si to myslel. Reakce z mé strany je tudíž zcela zbytečná, což je zřejmě zjevné.

 18. ok Says:

  prečo ? .tá reakcia by ma práve zaujímala.ten diskutér si práve myslí že je tento link je nejakou pádnou odpoveďou na váš článok

 19. Pavel Vlašánek Says:

  „ok“, požádal bych vás, abyste se vyjadřoval trochu konkrétněji. Až teď, při vašem třetím příspěvku, je jasné co jste chtěl říct tím prvním.

  Psal jsem, že má reakce je zbytečná, když jste onen článek nečetl. K čemu by vám byla? Tedy pokud si ho přečtete, zkuste prosím přidat i můj předchozí

  http://personal.tucna.net/mudr-ludmila-elekova-a-propagace-bad-science/

  který rozebírá myšlenku jednoho podobného. Obzvláště důležité je sdělení „korelace neimplikuje kauzalitu“.

 20. pavol bojda Says:

  super ze ste si dali taku namahu , je tazke priznat ze ten clanok nebol objektivne a pravdivo zostaveny, pretoze by som bol velmi rad keby to bolo definitivne oficialne potvrdene. bojim sa vsak jedneho. Ze jeden takyto hlupy a zavadzajuci clanok vytvori teraz dojem ze MMR vakcina je uplne bezpecna. Samozrejme ze nieje, jedna sa o koktejl ktory okrem samotnych vyrusov – konkretne vírusy osýpok a mumpsu ktore sa kultivujú na kultúre buniek z kuracích embryí, vírus rubeoly na bunkách z umelo potrateného ľudského plodu (skrýva sa pod označením MRC-5, WI-38 alebo PER-C6) a samotný vírus rubeoly Wistar bol izolovaný z umelo potrateného bábätka; označenie 27/3 znamená, že išlo o 27. umelo potratený plod, 3. vzorku tkaniva (obličky) mozu vakciny obsahovat vedlajsie kontaminanty, najmä fragmenty ľudských bielkovín a DNA z ľudských embryonálnych buniek, ako aj kontaminujúce vírusy pochádzajúce z živočíšnych výrobných médií: vírus vtáčej leukózy a vírus kravskej hnačky,ktoré sú podozrivé z karcinogenity. A to nehovorime o tazkych kovoch. To vsetko sa da do telicka maleho dietata vo veku 1 roka. Cele je to postavene na hlavu. Myslite si ze vas v den ockovania informuju o vedlajsich ucinkoch? Viete vobec ake su vedlajsie ucinky?
  -Nežiaduce účinky: Bežnými nežiaducimi účinkami sú celkové bolesti,vyrážky a horúčka (čiže rovnaké príznaky ako pri samotných ochoreniach). Vážnejšie vedlajšie účinky: vakcínové osýpky (možno až
  u 5% očkovaných), bronchiálne kŕče, bolesť hlavy, vaskulitídu (zápal ciev),zápal pankreasu, cukrovku, krvné ochorenia ako trombocytopénia (znížený počet doštičiek), angioneurotický edém, lymfadenopatiu, poruchy imunity, leukocytózu, pneumonitídu, zápal stredného ucha, zápal podkožného tkaniva, vakcínovú rubeolu, alergické reakcie, opuch svalov a kĺbov, Stevens-Johnosonov syndróm (životu
  nebezpečné kožné ochorenie), zápalové črevné ochorenia – Crohnovu chorobu, ulcerujúcu kolitídu, vakcínový mumps (až u 1%) ktorý zahŕňa príznaky ako pri skutočnom mumpse – opuch slinných žliaz, zápal
  semenníkov a meningitídu. Bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vakcínou a mumpsovou meningitídou.
  Ďalšími uvádzanými nežiaducimi účinkami je smrť „z neznámych príčin“ a početné neurologické komplikácie: zápal očí a poruchy videnia, zápal a poruchy nervov, hluchota (kvôli poruche sluchového nervu), kŕče spôsobené horúčkou, kŕče bez horúčky, poruchy učenia, poruchy svalovej koordinácie, transverzná myelitída, demyelinácia nervových vlákien, GuillainBarré syndróm a encefalitída.
  subakútna sklerotizujúca panencefalitída, Meningitída

 21. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím pane Bojdo,

  co myslíte oficiálním potvrzením? Oficiální dokumenty, které uvádím, mluví jasně.

  Ony závěry „co se stane když se vše smíchá a píchne miminku“ nechávám odborníkům. Já, jako laik, i ostatní laici, to nejsme schopni kvalifikovaně posoudit. Popis, který uvádíte, je velmi často účelový (neříkám, že jste to zrovna vy, myslel špatně). Spousta věcí lze vylíčit tak, aby nahnala strach.

  Např.

  přejíždění koňských žíní přes střeva – houslový koncert

  příběh začínající brutální vraždou rodiny, kde se dále musí přeživší potomek potýkat s mentálně narušeným doprovodem – Hledá se nemo

  apod.

  Požádal bych vás, aby jste svá tvrzení podkládal zdroji. Jinak nemají valnou cenu. Děkuji.

 22. Pepe Says:

  Staci si precitat oficialny pribalovy letak mmr vakciny a hlavne jej neziaduce ucinky – pozri link. Mna by skor zaujimala informacia, ci existuje nahodna slepa klinicka studia, ze mmr je 100% bezpecna(aj ine vakciny). Nikde sa nenachadza.(asi vieme preco). Preco to farmakartel nenvyvrati?(myslim dlhsie sledovanou studiou – viac ako par dni, ci tyzdnov)
  Zaujala ma vasa veta : Zvláštní. Píše se tady o encefalitidě, přičemž se máme bavit o autismu. Chcete povedat, ze to nema suvis? Nie je nahodou autizmus porucha nervoveho systemu? Myslite si ze autizmus nastane hned po ockovani? Preco vo svete nastava „epidemia“ autizmu? Ako pediatri zapisuju neziaduce ucinky?…kolko dni sleduju…len par dni – ak nieco nastane neskor uz to nesuvisi s ockovanim. Treba si precitat viac o ockovani, hlavne jeho historia, princip a rizika. Je mnozstvo studii vedcov (nie pediatrov a podobnych platenych XY..)kt. poukazuju na rizika. Neviem co viete o A. Wakefieldovi a jeho dlhorocnej praci s timom, ked ste ho nazvali „cobi doktorem-nespravne titulovany“ Z vasho pohladu je doktor len ten co nosi biely plast a ponuka lieky farmafiriem(bez vlastnej vedeckej studie)?

  Tu je oficialny sk letak

  http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/pil/priorix-pil-20915.html

  Co si myslite, coje to ten neobvikly plac alebo Guillan-Barre syndrom……atd

  Ked sa nieco stane dietatu je to statistika napr. 1/100000 az…..pokial sa to nestane vasmu dietatu!

 23. JozefCierny Says:

  Reakcia na link pripojeny „ok“. Po kliknuti udrie do oci graf, ktory porovnava pocet ockovani vakcinou MMR v meste Kurashiki (prefektura Okayama) s vyskytom autizmu u deti v Yokohame (vzdusna vzdialenost je tam zhruba 500km). Z tohto mozno tazko vyvodzovat kauzalnu suvislost. V grafe je odkaz na pracu prof. Teradu – ten sa vsak zaoberal len ockovanim MMR a nie autizmom, dalej je tam odkaz na pracu prof. Hondu a Ruttera, ktora tvrdi, ze medzi MMR a autizmom nie je suvislost. Podarilo sa mi tam preklikat aj ku kritickym reakciam na pracu Hondu a Ruttera, ale nikde som nenasiel konkretne oficialne data s jesnym povodom, ktore by ich pracu popierali.

  Ta stranka mi pripada zavadzajuca a plna demagogie. Netvrdim, ze ta vakcina je dobra a neskodna, ale ta stranka ma nepresvedcila o opaku.

 24. pavol bojda Says:

  pan Vlašanek,

  ake zdroje mate na mysli? vedlajsie ucinky su uvedene na pribalovom letaku, ktory by vam mala doktorka precitat pred ockovanim,aby ste si boli vedomi napr. toho ze za par dni moze nastat napr. “ smrť „z neznámych príčin“ “ !! viete,nemusite mat 4 univerzity aby ste mophli pripustit skodlivost tazkych kovov na imunitny a nervovy system maleho dietata. existuje spojenie medzi napr. autizmom a pritomnost tazkych kovov v ich tele : http://fullcircle.asu.edu/2013/02/7997/ … otazka znie, preco stale vacsie mnozstvo doktorov sa priklana na stranu odporcov ockovania…uz sa vobec nejedna len o hrstku konspiratorov.. ako je to mozne? co sa vsetci zblaznili? preco to robia, mudri,studovani ludia , ktori z toho nemaju nic iba dobry pocit ze sa snazia pomoct? tomu nerozumiem.. to ze ockovanie je preveliky biznis , na to netreba ziadny link, to vsetci velmi dobre vieme

 25. Pavel Vlašánek Says:

  pane Bojda vyjadřujete se velmi vágně. Z vašeho příspěvku jste vypíchl příbalový leták.

  Ano, mám opravdu na mysli konkrétní příbalový léták. Pokud nevíte kde je najít, jsou na http://www.sukl.cz/ (popř. slovenský ŠÚKL). Z vašeho vyjádření třeba nebylo zjevné, kterou MMR vakcínu myslíte.

  Jak už jsem psal hodněkrát – jakékoliv laické domýšlení implikací, je úplně mimo přírodní vědy. Takhle to nejde. Buď je vaše implikace někde publikovaná, nebo neexistuje. Je to velmi prosté.

  vaše: „preco stale vacsie mnozstvo doktorov sa priklana na stranu odporcov ockovania“ – důkaz prosím.

  vaše: „to ze ockovanie je preveliky biznis , na to netreba ziadny link“ – na to třeba link. Předložte prosím zdroj na peníze, které se v nich točí. Už jsem o to pod vedlejším článkem žádal i MUDr. Pijáka a zůstalo to bez odezvy. Opravdu by mě to zajímalo, protože informace stran tohoto se dost různí.

 26. Pavel Vlašánek Says:

  Dobrý den Pepe,

  autismus není encefalitida. Netřeba hledat žádné kličky. Pokud se bavíme o autismu bavíme se o autismu a pokud se bavíme o encefalitidě bavíme se o encefalitidě. Vydávat jedno za druhé je lhaní.

 27. pavol bojda Says:

  dakujem za link, nechapem vsak co mate na mysli, ake laicke domysleni? myslite ucinok tazkych kovov na organizmus? to myslite vazne? …minimalne som vam dal link na studiu o pritomnosti tazkych kovov v krvi postihnutych autizmom. a dokaz o pocte doktorov ? pre mna je dokazom ze len v nasom meste viem o 5 detskych lekaroch… to neznamena ze ich nieje viac, ale su tu a viem ze mnohi sa boja verejne povedat svoj nazor. ja ich mena viem, chcete odomna aby som vam ich dal? to o co ide, je aby ludia mali moznost sa slobodne rozhodnut, pretoze vedlajsi ucinky od cukrovky, cez autoimnunne ochorenia, az teda po extrem teda smrt moze nastat a nehovorte ze sa mam s tym zmierit a to riziko mam zakonom prikazane podstupit, nie, nemusim, a nech si teda hraju loteriu ti rodicia ktori chcu ale s plnym vedomim plusov a minusov. lenze neustale sa strasi tym ze nezaockovani mozu byt nosicmi ale to je predsa hlupost, nosicom moze byt hocikto, to ci sa virus prejavi alebo nie je individualne a nezaockovane deti by preto nemali byt odstrkovane na okraj spolocnosti ako hrozba pre spolocnost..je to demagogia a ucelove zavadzanie a sirenie strachu… tento blog je o autizme a toto je trosku mimo, ale treba to povedat

 28. Pavel Vlašánek Says:

  Pane Bojdo,

  myslím úplně vážně vše co píšu. Pokud se ohledně těžkých kovů budeme držet v kontextu vakcín – co máte na mysli? Rtut už v dnešní době asi ne, tedy hliník? Považujete hliník za těžký kov?

  To, že kolem sebe máte 5 lékařů, takto osamoceno nevypovídá o celku nic. Tedy „počet lékařů se zvyšuje“ nejste schopen doložit, tím pádem veškeré vaše úvahy, které berou tento argument coby fakt, selhávají. To může být první z těch laických implikací. Druhá, může být financování – nedoložil jste zdroj pro hypotézu „jsou v tom velké peníze“. Tedy to nemůže vzít coby fakt a něco z toho vyvozovat.

  Ale především – pokud najdete studii, že autističtí pacienti vykazují zvýšený výskyt kovů, nemůžete už si sám domyslet, že očkování=těžké kovy=zdroj autismu. Toto musí být napsáno zcela explicitně, jinak je to jen vaše vyvození a to je při nejlepším domněnka. Ne důkaz.

  A na tomto blogu, sbíráme důkazy.

  Nejsem proti vám, ani tady nepropagujeme vakcinaci. Pokud se budete vyjadřovat stylem

  fakt – zdroj
  fakt – zdroj

  budete šetřit místo, nebude pochyb o čem mluvíte a hlavně pak jasně oddělíte své názory od fakticky doložitelných skutečností. Takto to totiž vypadá, že vše co píšete je jen váš (pravděpodobně převzatý) názor a ten jak opakuji nemá v přírodních vědách váhu.

 29. pavol bojda Says:

  skodlivost hlinnika a jeho zlucenin na organizmus je snad jasna: – bak. praca aj so zdrojmi tu : is.muni.cz/th/101237/lf_b/Hlinik.doc

  čo hovoria odbornici: „Pravdou je, že niektoré vakcíny obsahujú hliník vo forme hydroxidu hlinitého. Nepravdou však je, že tento hliník je škodlivý, a že ho treba z vakcíny odstrániť. Práve naopak. Hydroxid hlinitý je vo vakcíne látka, ktorá zosilňuje účinok očkovacej látky. Zvyšuje imunitnú odpoveď na očkovanie.Nazýva sa adjuvans. Bez hydroxidu hlinitého by bola reakcia na očkovanie slabá, pretože látky, ktoré vytvárajú protilátky – antigény by prešli organizmom bez žiaducej reakcie nášho obranného imunitného systému. V súčasnej dobe sa v odborných lekárskych kruhoch venuje pomocným adjuvantným látkam veľká pozornosť.Vďaka ním sa dá zvýšiť a predĺžiť účinok vakcín bez zbytočného zvyšovania množstva samotných špecifických protilátok, ktoré zaisťujú vznik protilátok proti chorobe – takzvaných antigénov. Isté je, že ak by sme týždeň jedli hliníkovým príborom, do tela by sa nám dostalo viac hliníka než po očkovaní.“

  fakty: Do očkovacích látok nie je pridávaný elementárny (čistý, nezlúčený) hliník, ale hliník zlúčený v hydroxide hlinitom a/alebo fosforečnane hlinitom. Podľa odbornikov sú tieto zlúčeniny neškodné lebo sú tažko rozpustné. Pravdou však je že hydroxid hlinitý (Al(OH)3), sa stáva ľahko rozpustným už po malej zmene kyslosti prostredia.

  volá sa to aluminium toxicity :

  „Spôsoby otravy zahŕňajú spomalenie činnosti enzýmov a syntézy (tvorby) bielkovín, zmeny vo fungovaní nukleových kyselín a zmeny priepustnosti bunkových membrán (membrána = niečo ako pokožka u bunky; oddeľuje vnútro bunky od vonkajšieho sveta – pozn. prekl.). Nie je známa nijaká telesná potreba hliníka… Pri fyziologickej kyslosti prostredia (pH) vytvára hliník ťažko rozpustný hydroxid hlinitý (Al(OH)3), ten však možno ľahko rozpustiť po malej zmene kyslosti prostredia.

  … U zdravých jedincov sa len 0,3% ústami prijatého hliníka nevylúči tráviacou sústavou, pričom obličky účinne odstránia hliník z ľudského tela. Iba keď sa obíde prekážka v podobe tráviacej sústavy, ako napr. pri injekčnom podaní alebo pri pokročilej poruche obličiek, môže sa hliník v tele hromadiť. Napr. pri vnútrožilovo podanom hliníku sa v tele udrží (z tela nevylúči) 40% hliníka u dospelých a až 75% hliníka u novorodencov. …

  Doposiaľ tomuto kovu nebola pripísaná nijaká biologická funkcia, čo je však dôležitejšie: hromadenie hliníka v bunkových tkanivách a orgánoch vyústi do ich poruchy a otravy. Hliník sa do tela dostáva z tráviacej sústavy v podobe fosforečnany-viažúcich zlúčenín (hydroxid hlinitý), mimo tráviacu sústavu skrz očkovanie, tekutiny používané pri dialýze alebo úplnú vnútrožilovo podávanú výživu (napr. pri predčasne narodených deťoch, čo ešte nevedia sať – pozn. prekl.), … a skrz pokožku z antiperspirantov (prípravkov zabraňujúcich poteniu – pozn. prekl.). Ak značná záťaž hliníkom prekročí vylučovaciu kapacitu tela, nadmerné množstvo sa ukladá v rôznych bunkových tkanivách, vrátane kostí, mozgu, pečene, srdca, sleziny a svalov. Toto hromadenie hliníka v tele spôsobuje chorobnosť a úmrtnosť rôznymi spôsobmi.“
  zdroj:http://emedicine.medscape.com/article/165315-overview

 30. Jaromír Šrámek Says:

  Pane Bojda,
  vaše argumentace mi do značné míry připomíná „důkaz“, že kniha je životu nebezpečná, protože když vypadne z okna knihovny ve 20. patře, dopad na hlavu kolemjdoucího může být smrtelný. Argumentačně podkládáte to, co nikdo nezpochybňuje – totiž že hliník podávaný chronicky v množství překračujícím eliminační kapacitu je škodlivý. Problémem je, že parenterálně podaný hliník v malém množství – a to je zmíněno i ve vašem překladu – vytvoří nerozpustné sloučeniny v místě podání. Tím je eliminován z efektivní dostupnosti pro případnou patogenezi (jen pro ilustraci, tento mechanismus vylučování, tedy metabolicky nedostupné depo, je hojný u rostlin, vyskytuje se ale i v lidském těle v obměně lipofilních látek jako tzv. pigment z opotřebení)

  P.S. Při překladu si dávejte větší pozor. 0,3% hliníku z potravy se vstřebá a je vesměs vyloučen ledvinami. Důvod (není uveden přímo) je zjevný, tento hliník totiž koluje jako rozpustný v těle. Tím ovšem může mít zdánlivě paradoxně větší potenciál být toxický než hliník podaný subkutánně.

 31. Jediny skeprik Says:

  Tak teda dalsie poplasne spravy, ak je pre teoretika osobna skusenost poplasniu spravou :C

  http://www.naturalnews.com/SV40.html
  alebo
  http://www.slobodavockovani.sk/news/vakciny-ocami-chemika-co-sa-dostava-do-detskeho-organizmu-pri-ockovani/

 32. Jediny skeprik Says:

  Maminy najhoršie je to že lekár nás nepoučí a všetko si musime študovať same prečo nás nepoučia povedia iba opuch a prípadne horučka prečo? Však take posrane antibiotiká maju viac nežiaducich ked sa zamyslime ako zasah vakcínou do organizmu ako oni hovoria skoro bez nežiaducich!čoho sa boja???ako máme hlasiť nežiaduce ked ich 90%mamin nevie?a dalej hlasia Dr nežiaduce?z čoho su potom tie super štatistiky?že 1% je nežiaducich učinkov?treba si priratať asi plus 70% lebo ako vidím na okolí každá 3-4 mamina hovorí že mali nežiaduce..a Dr vždy povedia že to není z toho geneticke alebo bla bla ved treba sa zobudiť..nie sme v komunizme že nemame prístup k info!už ma to vážne štve táto naša cenzúra.Ved su to preboha naše deti!!!my sme ich porodili my sa budeme o ne starať a pozerať sa im do očí ked sa im niečo stane myslíte že Dr to bude neako štvať?a pokiaľ viem veľa zdravotníkov ani neočkuju svoje deti…bože ja sa už modlím nech to je dobrovoľné konečne!!!ale nebojte sa odmietnuť viem že stale mame v tych hlavach že to chráni ale není to tak.Ja idem odmietnuť a budem na to hrdá aj ked som mala strach ale povedala som si je to moje dieťa mam právo za neho rozhodovať a nie neaky Dr čo dostava za to príplatky!!!! emoticon a som rada že ešte není neskoro

 33. Pavel Vlašánek Says:

  Musíme dále rozlišovat mezi fakty a názory. Na své řečnické otázky odpovědi asi neočekáváte; přidám taky pár – jak dlouho bude trvat, než si lidé uvědomí, že citace z webů jako naturalnews nebo slobodavockovaní nemají smysl? Všimla jste si, že snad v každém článku a diskuzi, kde byly vyložené nesmysly, tyto weby figurovaly? Kolik lží a překroucených zpráv musí ještě napsat, aby je lidé přestali brát vážně? Proč se lidé vystupující proti očkování pod mými články většinou nechtějí podepisovat?

  Jen znovu zopakuji, že pokud odborník potvrdí ten a ten závěr (např. důsledek očkování), není důvod nebrat ho vážně. Pokud však odborník řekne A a laik řekne B, tak je názor laika, řekněme, téměř irelevantní a není nadřazen. Bavíme se v oblasti přírodních věd, změřitelné reality. Názory nemají cenu. Realitu vaše názory vůbec nezajímají a faktům je jedno co si o nich myslíte. Jen proto platit nepřestanou.

  Můžu dát příklad. Představte si, že vám najednou za jízdy vypoví auto. Jede dál, ale přestanou svítit světla, kontrolky, zhasne rádio, vypadne posilovač. Co s tím? Na webu si přečtete, že to může být závada alternátoru. Dáte auto do servisu, ale tam vám řeknou, že byl vadný kontakt u baterie. A co vy? Budete dál trvat na tom, že byl vadný alternátor. Vaše argumenty budou „přečetla jsem si to na internetu; v tom autě jsem ve chvíli kdy zhaslo seděla tak jsem to přece viděla; známému se to stalo taky a byl to alternátor;…“.

  Laik není schopen vhlédnout na tak hluboké úrovni do odborné problematiky. Jeho závěry můžou být špatné ať už z hlediska kauzality, nebo z hlediska ignorování některých faktů.

  Pokud máte očkování (nebo celou medicínu) za zlo, můžete vložit odborn(ou/é) publikac(i/e), která za vašimi názory stojí. Peer review články samozřejmě.

 34. Jediny skeprik Says:

  Dobre, tak info z http://www.chop.edu snad tato stranka nebude tebou povazovana za nerelevantnu:

  Vakcína proti hepatitíde B má málo vedľajších účinkov. Avšak, jeden vedľajší účinok je vážna. Asi jedna z každých 600.000 dávok vakcíny proti hepatitíde B je sťažené ťažké alergické reakcie zvanej anafylaxia. Príznaky anafylaxia je žihľavka, ťažkosti s dýchaním, poklesom krvného tlaku. Aj keď nikto nikdy zomrel, pretože vakcíny proti hepatitíde B, môžu sa príznaky anafylaxie spôsobené vakcínou byť docela desivé.

  Starý vakcínu proti pertussis mali oveľa väčšie riziká ako vakcíny proti hepatitíde B. Starý vakcínou proti čiernemu kašľu nazývaný „whole-cell“ vakcína a mala vysokú mieru závažných vedľajších účinkov. Trvalý, neutíšiteľný plač došlo v jednom zo 100 dávok, horúčka vyššia ako 105 stupňov došlo v jednom z každých 330 dávok, a kŕče s horúčkou, došlo v jednom z každých 1750 dávok. Vzhľadom k negatívnej publicite týkajúce sa tejto vakcíny, jeho použitie znížení v mnohých oblastiach sveta.

  Prvý očkovaciu látku proti rotavírusu bol stiahnutý z používania z dôvodu problému s bezpečnosťou. Vakcína bola uznaná spôsobovať zriedkavý, ale potenciálne veľmi závažné, vedľajší účinok nazývaný intususcepcie. Intususcepcia nastane, keď jedna časť tenkého čreva, záhyby do inej časti čreva. Keď sa to stane, môže dôjsť k upchatiu čriev.Intususcepcia je lekárska pohotovosť a deti umierajú na túto chorobu.

  Toto su cisla, ktore priznavaju firmy a lekari. Kolko vsak lekari nahlasia problemov ktore sa objavia? Podla mojej mienky mozno kazde ste a mozno ani to.
  A co je pre vas relevantna odborna publikacia? ak niekto nieco napise, tak ho znemoznia, pripadne su ochotny pracu aj odkupit, a stranky ktore sa tejto problematike c
  venuju su znevazovane aj vami prezentovanou metodou.

 35. pavol bojda Says:

  pan vlasanek, v odkaze na stranku sloboda v ockovani sa jednalo o clanok uverejneny v casopise dieta. Tento casopis je poslednu dobu oznacovany za proti vakcinacny a podporujuci vsetky protivakcinacne prudy a konspiracie ako sa zvykne pouzivat, a to iba z jedneho jedineho dovodu, ze davaju priestor aj nazorom z druhej strany. V ziadnom pripade to vsak nieje pravda a rovnako a viac priestoru dostavaju v casopise aj pro vakcinacne prudy. Ako pisete, ide vam o pravdu. v spominanom clanku je uvedeny rozhovor s chemikom doc. Ing. Josefom Prouskom, CSc., z Oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a priemyselnej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,zameranom na prídavné látky, nachádzajúce sa vo vakcínach. Skor ako nieco zavrhnete lebo slobodavockovani,lebo naturalnews, oboznamte sa prosim s obsahom.

  este by som sa vyjadril k vasmu komentu: „P.S. Při překladu si dávejte větší pozor. 0,3% hliníku z potravy se vstřebá a je vesměs vyloučen ledvinami. Důvod (není uveden přímo) je zjevný, tento hliník totiž koluje jako rozpustný v těle. Tím ovšem může mít zdánlivě paradoxně větší potenciál být toxický než hliník podaný subkutánně.“
  Pan Vlasanek, oblicky = ladviny. pisete to iste co ja len v ruzovom, az na vas divny zaver,ktoremu nerozumiem. ako ste prosim vas prisli k tomu ze 0.3% vstrebaneho hlinnika z traviacej sustavy je horsi ako hlinnik podany injekcne? z clanku ste si ucelovo vybrali co vam sedi a zvysok ste ignorovali. Ide vam naozaj o pravdu ?

 36. Pavel Vlašánek Says:

  Odpovím rovnou na oba komentáře, neboť jsou si dost podobné.

  Jen pane Bojdo, ta zpráva pro vás kterou zmiňujete není ode mne, ale od MUDr. Šrámka.

  Oba poslední příspěvky narážejí na zdroje a oba na špatné. Ten první – odkazujete mě na stránky nemocnice? Proč? Navíc takto obecně, bez odkazu na konkrétní článek, který máte patrně na mysli.

  Časopis Dieta, opět nespadá do kategorie kvalitních zdrojů. Nejde o recenzovaný časopis, navíc je řekl bych, dost tendenčně zaměřený. Paní Krausová není odborník na vakcinaci, není ani vědec, a z tohoto úhlu pohledu nemůže rozpoznat co je stran vakcinace kvalitní a co ne. Koneckonců, zaregistroval jste probíhající distanci odborníků, od tohoto periodika?

  Zmiňujete doc. Prouska. Otázka je opět na snadě – je snad aktivní v oblasti výzkumu vakcinace? Je to odborník na danou oblast? Podívejte na jeho publikace

  http://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?id=3296;zalozka=3;lang=sk

  Kolik se jich dle názvu zabývá očkováním?

  V dnešní době máte k dispozici množství informací. K tématům lze najít nepřeberně zdrojů, pročež je nutné udělat nějaké vstupní síto. Na tomto webu, a mělo by to být samozřejmostí všude, je tím sítem peer review. Pokud byl článek vydaný v odborné publikaci a prošel recenzním řízením, můžeme se o něm bavit. Pokud nebyl nejde o vědeckou práci a nemusíme s ním ztrácet čas. Vemte si třeba Dieta – mají snad své vědce, svůj výzkum, své laboratoře? Nemají, je tedy jasné, že jen přepisují informace odjinud. A to „odjinud“ by měl být peer review článek. Pokud není, je tato informace nevěrohodná. A pokud je, odkažte přímo na ten původní peer review článek.

  To jsem si nevymyslel já paní skeprik, to jsou naprosto elementární pravidla v přístupu k vyhodnocování informací.

 37. Jediny skeprik Says:

  Nuz pavel, vasa odpoved je stale ta ista, spochybnovanie akehokolvek zdroja informacie, nie ste schopny vecnej odpovede, klasicka spochybnovacia metoda cohokolvek. Comu ste ochotny verit, ked vam nestacia stranky nemocnic, a tie asi nebudu spochybnovat vakcinacnu liecbu, alebo aj to ste ochotny tvrdit? Za vierohodne povazujete len ‚studie farmalobby‘? Tak z tych sa pravdu nedozviete, alebo spochybnite aj posledny pripad korupcie Johnson & Johnson?

 38. Jediny skeprik Says:

  Teda autor tychto tem nehovori o problemoch vakcinacie?

  1. Rizikové vlastnosti látok – základné princípy.
  2. Chemické, fyzikálne a biologické rizikové faktory.
  3. Zdroje a distribúcia rizikových látok vo vonkajšom prostredí.
  4. Vnútorné znečistené prostredie.
  5. Riziká a chemické zlúčeniny.
  6. Toxické kovy v životnom prostredí.
  7. Chlórované organické mikropolutanty.
  8. Chemické, fotochemické a biologické transformačné reakcie.
  9. Hodnotenie a riadenie zdravotných a ekologických rizík s použitím REACH.
  10.Nové trendy v zmenšovaní rizík.
  11.Pokročilé oxidačné procesy na čistenie vôd.
  12.Rizikové látky a príčiny niektorých chorôb.
  13.Prioritné polutanty životného prostredia.
  14.Toxické účinky aerosólových častíc.
  15.Polutanty životného prostredia vykazujúce endokrinné účinky.

  Nuz pan pavel, co by ste este chceli? Ved pan bojda hovori hlavne o toxicite latok, a vo vakcinach je velke mnozstvo toxickych latok na co aj vo svojom poslednom prispevku upozornil, vyberam napr: vajcia, hlinik, formaldehyd, sv40m, a dalsie a dalsie a dalsie, a tymto latkam sa doc Prousa venujem ale nie je za svoju pracu plateny pharmalobby, a to vam zrejme vadi. Tak vyvstava oazkaa to pri vas|: cui bono?

 39. Pavel Vlašánek Says:

  Paní skeprik,

  jen pro zajímavost – otázku kvality zdrojů jsem zde řešil už mnohokrát. Samozřejmě po vás nemůžu chtít, abyste si přečetla mé články a diskuze pod nimi (je to odhaduji tak na několik hodin práce), takže zkusím dát další příklad. Před pár dny napsal Honey Badger článek o černém kašli:

  http://www.hbockovanie.blogspot.sk/2013/11/hot-topic-cierny-kasel-pertussis-co-na.html

  píše tam:
  „vakcína aj keď nezabráni infekcii, môže zmierniť priebeh ochorenia“

  a mě zajímá jak na to přišel. A hle – má tam odkaz

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1177947/

  Výborně. Já tedy můžu vidět, že se v tom autor orientuje a je schopen dodat relevantní zdroje.

  Nebo:
  „AP Vakcína sa zdá byť menej účinná a je drahšia než wP, má však menej nežiaducich účinkov. Nové vakcíny sú vo vývoji“

  a opět zdroj

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24066885

  Takhle to má být. Kdyby autor odkazoval na weby jako slobodavockovani nebo jak jste odkazala vy, stylem http://www.nejakanemocnice.edu tak bych to ani nečetl. Tyto weby totiž nemají vlastní výzkum a vše odborné co publikují je převzaté, popř. odkaz nevede na konkrétní studii.

  K vašemu seznamu – za vědcem v dané oblasti musí být vědecké publikace v dané oblasti. Máte k dispozici nějaký článek o vakcinaci od daného autora?

  Nemám co bych dodal. Pokud paní skeprik nevidíte, nebo nechcete vidět, rozdíl mezi peer review článkem a jakýmkoliv jiným, tak se bohužel nemáme o čem bavit.

 40. Jediny skeprik Says:

  Nuz chlapce, s tebou skoda stracat cas, bo, tebe sa nejedna o pravdu ale o zhananie keditov. u nas sa hovori : [smazáno adminem; speciálně anonymy bych požádal o zachování slušné diskuze]

 41. aja Says:

  A zacinalo to tak jednoducho, rozhovor cez fb s jednou nevzdelanou osobkou a zrazu chjapcek nevie kam z konopi!!!! a vlastne vie, vymazava prispevky!

 42. Pavel Vlašánek Says:

  Další profil paní skeprik? Příspěvky nesmazávám, jen jsem přesměroval vaše vulgární a offtopic komentáře tam kam patří. Do spamu.

 43. Pavel Vlašánek Says:

  Nemusíte už pod starým nickem psát, je automaticky přesměrováván do spamu. A nechci na tom nic měnit, nemám zájem diskutovat s někým, kdo se vyjadřuje jako vy paní skeprik.

  Pokud budete pod novým účtem vystupovat slušně, nebudete nikoho napadat a budete mít zájem diskutovat (i když už ne se mnou) nebudu s tím mít žádný problém.

 44. Pavel Vlašánek Says:

  Paní skeprik váš neutuchající spam vystavím u sebe na facebooku, nemusíte se bát, že bych to nějak skrýval.

 45. r Says:

  skeprik, skeprik, obycajne to byva tak, ze ked nemas argumenty, zacnes nadavat. a ako vidim, plati to.

 46. pavol bojda Says:

  pan vlasanek, nehnevajte sa ale je to chemik , ano, neni odbornik na vakciny ale vyzna sa vo svojom odbore, a zavery ktore uvadza , na tie nemusi mat predsa ziadnu pracu, nebudte smiesny. ked vam poviem ze ked sa polejete kyselinou, budete mat vazne popaleniny, musim mat pred menom 5 titulov a 4 publikacie? … to su vsetko fakty. este raz sa spytam, ako ste prosim vas prisli k tomu ze 0.3% vstrebaneho hlinnika z traviacej sustavy je horsi ako hlinnik podany injekcne?

 47. Pavel Vlašánek Says:

  Pane Bojdo,

  mám podezření, že nečtete komentáře příliš pečlivě. Požádal bych vás, abyste tomuto věnoval pozornost, neboť se už opakuji. Rozdělím pro přehlednost do dvou bodů:

  1. Komentář s „0,3%“ jsem nepsal já (Pavel Vlašánek) ale MUDr. Jaromír Šrámek. Na odpověď si musíte počkat od něj.

  2. Opět zdůrazňuji, že se musíme držet kontextu. Váš příklad s kyselinou – nezáleží na koncentraci? Co když někdo přidá kapku kyseliny do Středozemního moře, popálí vás taková sloučenina? A co další látky, co když se k té kyselině přidá hydroxid?

  Je samozřejmé, že je hliník (stejně jako, troufám si tvrdit, snad většina látek) ve velkém množství škodlivý. Neztrácejte čas dementováním věcí které nezazněly, ale reagujte přímo. Klidně zůstaňme u doc. Prouska a odkažte mě na konkrétní studii, kde mluví o chemikáliích v množství a sloučeninách, které jsou ve vakcínách. Opravdu by mě to zajímalo.

 48. pavol bojda Says:

  Pán Vlašánek, ospravedlňujem sa, naozaj som si nevšimol že to písal pán Šrámek, takže vaše podozrenie je zrejme pravdivé. 🙂 V každom prípade, treba povedať že ja niesom taktiež za každú cenu proti očkovaniu. ale taktiež slepo proste neverím niečomu len preto že nejaká vláda alebo zdravot. organizácia povie že je to ok, hlavne ked ludia z rovnakej oblasti tvrdia opak. Je jedno že ich je podstatne menej, núti ma to pýtať sa. Viete, dodnes sú na svete dokonca v usa štáty kde do pitnej vody pridávajú fluor a veskerá snaha aktivistov,odborníkov, doktorov na otvorenie diskusie ze by sa to mohlo zastavit je ignorovaná. Ved sa to robi uz 40 rokov tak to predsa musi byt ok.. ale nieje. O ucinkoch fluoru v pitnej vode si mozete precitat toho na internete mrte a to su fakty , ziadna konspiracna teoria. Proste vela veci sa na svete ticho akceptuje, a nikto s tym nič neurobí. Toľko k mojej nedôvere.

  čo mňa trápi:
  – preočkovávanie…U nás sa preočkovávanie vykonáva plošne, vo veku 11 rokov. Korektnejší prístup by bol zistiť stav imunity a očkovať neimúnnych. Nemyslíte?

  – Píšete, že : “Ony závěry „co se stane když se vše smíchá a píchne miminku“ nechávám odborníkům. Já, jako laik, i ostatní laici, to nejsme schopni kvalifikovaně posoudit. “ Pán Vlašánek, samozrejme ze odborníci z výroby tvrdia že všetko je ok. Lenže vedľajšie účinky sa nezisťujú len pred uvedením na trh, ale aj počas samotného užívania vakcín. Tieto vedlajšie účinky sa nahlasujú doktorovi ktorý očkovanie vykonal a on by to mal nahlásiť. Smutné je že len mizivé percentá rodičov prídu za doktorom a nahlásia viditelné zmeny v zdravotnom stave svojho dieťaťa a podľa výpovede niektorých rodičov samotný doktor často krát spojitosť s očkovaním odmieta a nič nenahlasuje. Zoberte si napr. Encefaliticky plač, čo je symptóm postihnutia nervového systému. Problém je že symptómy niesú úplne špecifické, preto je časová súvislosť zásadne dôležitá. Ako vedecké je keď niektorí pediatri prehlásia bez znalosti patofyziologie tejto reakcie že je to normálne alebo že to nesúvisí? Vedecké by bolo hlásiť všetky reakcie po očkovaní, úplne všetky. Keď sa neobvyklé reakcie zamietnu, pretože sa s tým lekár nikdy nestretol alebo mu to nezapadá do škatuliek, ako sa zistia nové vedľajšie účinky? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1981251?dopt=Citation

  A kto sú podľa Vás odborníci? Farma spoločnosti ktoré zaújíma v prvom rade zisk? Farma spoločnosti ktoré na výrobu vakcín používajú postupy porušujúce etické i náboženské princípy? Vírusy osýpok a mumpsu sa kultivujú na kultúre buniek z kuracích embryí, vírus rubeoly na bunkách z umelo potrateného ľudského plodu (skrýva sa pod označením MRC-5, WI-38 alebo PER-C6) a samotný vírus rubeoly Wistar bol izolovaný z umelo potrateného bábätka; označenie 27/3 znamená, že išlo o 27. umelo potratený plod, 3. vzorku tkaniva (obličky); pri vývoji tejto vakcíny bolo celkovo použitých vyše 80 umelých potratov. To sú fakty pan Vlašánek. Ako inak by ste to chceli napísať aby ste to nepovažovali za úmyselne strach naháňajúcu formuláciu? Hovoríte že chcete dôkazy. Viete o tom že podla legislativy EU vyrobcovia nemusia uvádzať obsah zbytkových látok z výroby? A tak ich ani neuvádzajú. To Vám nevadí? A ak odhliadneme od vedlajších účinkov tak aj hlavne ide o slobodu v očkovaní… SLOBODA. To je to čo majú občania vo vyspelých krajinách ked sa rozhodujú či očkovať alebo nie.

  – Existujú tabuľky zástancov očkovania ukazujúce pokles určitých ochorení po zavedení očkovania, potom existujú tabuľky odporcov očkovania alebo ani nie odporcov ale ľudí čo hľadajú pravdu a tí ukazujú úplne iný pohľad. Tažko sa v tom vyznať, ťažko povedať kto má pravdu. Sú však štúdie ktoré vyvracajú tvrdenia že za poklesom ochorení je vakcinácia. Podľa tejto štúdie, na zníženie úmrtnosti a ochorení malo najväčší vplyv zavedenie obyčajných hygienyckých návykov. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16023513
  To ani nehovorím že za úspešnosťou neochorenia často krát vôbec nemá nič spoločné s protilátkami vo vakcíne. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3359130/?tool=pubmed

 49. Milan Žerníček Says:

  Pane Vlašánku,
  když si čtu diskuzi, která se rozpoutala pod článkem, tak Vám ze srdce nezávidím…Pan Sreptik či pan Bojda si prostě jedou svou, míchají jedno s druhým. Tohle opravdu není seriózní diskuze o problému, ale myšlenkový hnůj.
  Pánové, zkuste si například pročíst diskuzi pod serverem http://www.osel.cz, který přináší objektivní a podložené informace. Budete se možná divit.
  Vám, pane Vlašánku, přeji hodně zdaru! A připojím heslo, které použil A. Einstein: „Jen dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist“
  http://www.alberteinsteinsite.com/quotes/
  Hodně zdaru!

 50. Pavel Vlašánek Says:

  Pane Bojdo,

  toto už je mnohem lepší příspěvek než všechny předchozí. Děkuji za konkrétní články, ještě jsem neměl čas podívat se na ně pořádně, ale už ten o mytí rukou mě zaujal.

  Píšete ovšem opět velmi rozvláčně a zeširoka, pojďme se zaměřit detailněji jen na jednu věc ať se vyhneme slohovým pracím popř. motáním všeho přes sebe.

  Navrhuji třeba ty finance. Píšete už po několikáté, že farma firmám jde jen o zisk, popř. že se v očkování točí velké peníze. Zkuste napsat zdroj této informace, tedy jak jste na to přišel? Že jde někomu jen o zisk je velmi laciný argument, protože se dá říct na vše kolem. Detailněji jsem o tom psal v předchozím článku. Zkusme tedy rozebrat toto a vás bych požádal o předložení relevantních důkazů.

 51. Pavel Vlašánek Says:

  Pane Mgr. Žerníčku,

  není to tak hrozné. Pan/paní skeprik je první svého druhu na mém blogu a pan Bojda mi nepřijde jako troll, ale jako člověk co se opravdu pokouší argumentovat. Toto je podle mého cesta, vzájemně si vyměňovat informace a popř. dojít k nějakému závěru.

  Akce na začátku, kdy je nutno specifikovat co je to podložený a kvalitní zdroj, je sice repetitivní (zvláště tady na blogu a z mé strany), ale považuji ji za nutnou a potřebnou.

 52. Súd nesúd | Lovci šarlatánov Says:

  […] Súd nesúd […]

 53. hric Says:

  ale uz mam dost!!!! Tento pan je bud poskodeny ockovanim alebo chudak sam nevie o com pise a co vlastne chce a uz vobec nevie ako to vo svete chody chce tu od nas daku studiu ktora bola publikovana v renomovanom casopise ….LOL tak nech mi da on sem jednu studiu ktora ukaze kolko deti zobrelo na choroby ktore boli ockovane a ktore neboli ockovane.
  Je to troll ktory dostava peniaze ze tu sedi a roby zo seba debil…
  ale pane pavel neskoro ste zalozili tento blog aj fuckebookovu stranku a marne sa snazite presvedcit ludi o tom ci onom
  Ludia sa zobudili a vi stim aj tak nic nespravite…
  naco su vam studie chodte za rodicmy ktore deti zostali po ockovani postihnute a do oci im povedze ze sa milia a ze to s ockovanie nieje …
  Rofl no proste komicke…

 54. Pavel Vlašánek Says:

  Hric,

  budu předpokládat, že jste žena.

  1) všimla jste si, že komentujete pod rozborem vylhaného článku, který se šířil médii? Nějak mi opět uniká kontext.
  2) chováte se jako klasický člen antivax, viz. můj předchozí článek; agresivně napadáte okolí, navíc off topic příspěvky, nepředkládáte fakta, ale pouze názory (tipuji, že podpořené povídačkami); člověka, který dokáže poznat lež a upozornit na ni označujete jako slepého propagátora vakcinace; …
  3) o co vám vlastně jde? Chcete čtenáře svou rétorikou přesvědčit o tom, že je očkování špatné? Nebo me analýzy špatné? Nebo co?

  Obávám se, že jen plýtváte časem. Antivax anonym bez důkazu neschopen racionální diskuze, jistě není nic, co by lákalo čtenáře k zamyšlení.

 55. hric Says:

  zena niesom ale mate pravdu som proti ockovaniu lebo mam znamich ktory maju postihnute deti po ockovani ale zase nechcem spochybnovat ockovanie ako take ale zaujimave je aj to ze moja sestra bola zaockovana aj tak ochorela na cierny kasel a este jednu chorobu, priznam sa ze mmtalne neviem na aku, ale bola proti nej ockovana….
  potom napr niektory ludia uz davno tvrdili ze americania odpocuvaju cely svet dokonca to bolo prezentovane aj v seriali simpsonovci ale nikto tomu neveril az kym snowden neviniesol ze nsa opocuva cely svet…
  aby sme pochopily o com tu chce taram ide o to ze ked vam sem dam dokument ktory niekto vyniesol tak vy ho tu spochybnite ze nebol publikovany v dakom sprostom casopise ktory moze kludne financovat niejaka farma firma alebo ma daku spojitost snou… lenze nevidite to pozadie toho vsetkeho…
  samozrejme sa to poprie lebo ak by sa daco take prevalilo ako sa aj tak vznicke takyto blog fuckbook stranka co ma za ucel toto diskreditovat ale ze niekto mozno zato ze nieco take vyniesol prisiel o svoj zivot alebo o diplom pracu rodinu atd…. a toto je fakt nie ziadna konspiracia…
  a este mi neda ako tu obvinujete niektorych doktorou co sa kazdy den stretavaju s malimi detmi a ockuju ich a maju v podstate s prvej ruky data a vidia na vlastne oci ako su tie deti poskodene samoz.. nie vsetky lebo kazdy sme iny….
  niektory dotory prisly o svoje prace kvoly tomu lebo povedali pravdu.
  a este k tomu sarlatanstvu dajte sem oficialne data ktore nam ukazu kolko ludi rocne zomrie na rakovinu co sa tika normalne dostupnou liecbou a liecbou sarlatanskou a kolko sa uspesne vylieci ako napr. moja svokra doktor jej daval 2mesiace liecbou chemo samozrejme uverila sarlatanstvu a stale je snami metastazi na peceni zmizlli a rakovina v kostiach nepostupuje dalej ale sa zastavila
  liecila sa B17 MMS a teraz berie Vitamin C…
  tak sem nepiste polopravdi a neklamte ludi lebo fakt niekomu ublizite…
  zato ze niektore liecby su naschval alebo schvalne pred verejnostou ututlavane nieje nic nove ani ziadna kospiracia ale fakt ktory sa neda vyvratit nicim….

 56. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji za rozepsané stanovisko. Předně, nikdo vám tady nechce vymlouvat váš názor (tedy alespoň já určitě ne). Jak jsem psal, je mi víceméně jedno jestli necháváte sebe a své děti očkovat.

  Chci si ale udělat názor sám, a jako člověka, pracujícího též ve výzkumu, mě neuspokojí informace z bulváru, webů, dokonce ani vlastní pozorování rodičů. O nebezpečí vyvozování závěrů laiky, už jsem zde psal mnohokrát.

  Ptám se tedy sám za sebe na validní informace, řádně publikované, na straně antivax. Toť vše. Mimochodem, opravdu teď velmi odbíháme od tématu článku, požádal bych vás v zájmu přehlednosti, aby jste komentoval tam kde to patří.

  Tedy, pokud máte potřebu napsat sem svůj názor čiňte tak, ale poprosím slušně.

  Srovnání se Snowdenem není na místě; vakcinací se pohybujeme na poli přírodních věd.

  Pokud tedy máte zájem o diskuzi. Snad nikdo netvrdí, že je očkování stoprocentně účinné a bezpečné, ale jak víte, že postižení dětí vašich známých způsobilo právě očkování?

 57. hric Says:

  nedavno som bol u maminy v praci a jej kolegina mi vravy ze ma kamarata ktoremu dieta dostalo po ockovani mmr vakcinou neutisitelny plac ktory trval 4-5 hodin ak mate deti tak si to asi viete predstavit co rodic preziva v takej situacii ak by sa to mne osobne stalo co dufam ze sa nestane lebo mam 5mesacnu dceru ktoru nechcem ja osobne dat ockovat. ma autisticke priznaky co je ze nereaguje na podneti od rodicou do toho casu krasne chytalo hracky malo ocny kontakt a usmievalo sa ….
  druhe dieta uz nedali ockovat …. potom moj kolega ma 3deti prve tiez dostalo neutisitelny plac ale nie po mmr ale po 3davke hexa vakciny co je ale zaujimave ostatne dve deti tiez nedali ockovat a tie su co sa tika chorob ako chripka angina atd … zdrave a to ockovane to je stale chore ako to pozname ked date dieta do kolektivu tak stale daco donesie domou….
  to vidim aj na svojej dcere ktora tento rok isla do skvolky ma 3 roky ma vsetky ockovania za sebou bo v tej dobe som sa tomuto dako nevenoval tak povediac mi to bolo jedno…
  dcera zo skvolky pride chora kasel sople samozrejme chytila to aj zena aj ja ale dcerka ktora mala 3 mesiace to nedostala a to sme v podstate boli vsetci chory…
  idu tu o strasne peniaze co sa tika vakcin byznisu keby ze sa prevali ze vakciny su nefunkcne tak by stoho bolo strasne halo ako sa aj ukazalo podla dokumentu na stranke ac 24 co sa tika merk teraz je jedno aka je to stranka lebo na mass mediach to neukazu a velmi dobre vieme preco…
  co sa tika toho snowdena to bol iba priklad aby sme chapali co mam namysli a treba si uvedomit co sa deje vo svete a ako tento svet funguje
  napr…. preco sa nelieca choroby ako je malaria AIDS rakovina atd… ked uz vyse 70 rokou mame na tieto choroby liecbu uspesnu… preco? lebo by to nebolo vobec vynosne pre farma byznis a kazdy by sa mohol liecit doma sam za par euro…
  urcite sa teraz pitate co meliem…. vsak? ano uz davno vieme vsetky choroby liecit bez vedlajsich ucinkou a priebehu tyzdna aj skorej…. urcite zase budeete skepticky ale to sa da cakat pristroj na liecbu tichtto chorob sa vola ZAPPER mam to odskusane dokonca to dokaze aj zubne kazy vyhubit
  skuste postudovat odporucam dake dobre forum a precitat si dake prispevky od pouzivatelou pristroja…

 58. r Says:

  mily hric. moznoze pan vlasanek ako cech to posudit nevie, ale vy ste snad ani nedokoncil skolsku dochadzku. vasa slovencina je horsia nez otrasna. a poznat svoj jazyk je sucastou vseobecnej vasej ne-inteligencie. to nehovorim o obsahu. ten s tym prudko koreluje..

 59. hric Says:

  Zase další výzkumník vakcín nachytán při falšování výzkumů; průmysl vakcín je zamořený vědeckými podvody

  https://www.federalregister.gov/articles/2013/12/23/2013-30424/findings-of-research-misconduct

 60. hric Says:

  r na gramatiku sa ti mozem vies co to mi zdravie mojich deti ani moje nezachani

 61. r Says:

  ja viem, tebe zachrani zdravie zapper. teba uz ani zuby nebolia.

 62. vlk Says:

  Všecka tahle striktní věda a oficiální peer review články, klinické studie a jejich exaktní závěry jsou super, ale jedno mi není jasné, proč tak bezstarostně věříte oficiálním zdrojům? U těch neexistuje prostor pro podvod, manipulaci, finanční či jiné zájmy? Kde berete jistotu, že je předem vyloučen jakýkoli stín pochybností nad platností prováděných studií?
  Jako strikní hledač pravdy pouze z oficiálních stanovisek selháváte stejně jako jiný hledač pravdy z „alternativních“ informačních zdrojů, protože vy osobně jste žádnou z těch nebo oněch studií neprováděl a tak jediné, co máte, je víra v platnost a nezaujatost závěrů těch studií, jinak nemáte nic.
  Tolik k vaší exaktvní a kritické investigativní práci autore webu.

 63. Pavel Vlašánek Says:

  Vlku,

  mluvíte o tomto článku? Cituji oficiální rozsudky. Dokonce přímo ty dokumenty, na který se původní článek odvolává.

 64. vlk Says:

  Tak se zdá, že pan Vlašánek ve své neschopnosti připustit možnost neplatnosti závěrů oficiálních výzkumů se nakonec nechá ve své slepé víře oklamat snáze, než člověk, který čerpá i z jiných míst, než si dovolí dojít k nějakému utimátnímu závěru.

 65. Pavel Vlašánek Says:

  Oficiální vyjádření soudu není výzkum. A tento článek je o vyjádření soudu.

  Navíc výzkum, dokonce peer review, zpochybňuji minimálně zde

  http://personal.tucna.net/mudr-ludmila-elekova-a-propagace-bad-science/

  Nuže, o čem to mluvíte?

 66. vlk Says:

  Mluvím obecně. Pročetl jsem vaše příspěvky zde a vždy se odkazujete a žádáte peer review studie jako jediný platný argument. Nuže, odpovězte na můj první příspěvek.
  Vyjádření soudu stojí na čem? Že by na výsledcích nějaké studie, nějakého výzkumu, závěru odborníka? Trochu to vypadá, že sám se přímé odpovědi vyhýbáte. Když jste schopen zpochybnit peer review jedné MUDr., jste toho schopen i u jiné/ho MUDr.?

 67. Pavel Vlašánek Says:

  V přírodních vědách jsou peer review studie jediný platný protiargument proti jiným peer review studiím.

  Vyjádření soudu v tomto případě stojí na posouzení toho, zda jsou děti opravdu stižené encefalopatií (encefalitidou) a následně, zda sedí doba propuknutí onemocnění s tabulkovou hodnotou. Pokud sedí, jsou odškodněny. Neprobíhá výzkum, neřeší se kauzalita. Máte to všechno v článku.

  Máte na mysli něco konkrétního? Nebo opět jen obecně?

 68. vlk Says:

  Děkuji za reakci, ale na moje otázky v prvním příspěvku jste mi neodpověděl.
  Prosím ještě jednou o reakci na něj.
  Dále, je to tedy posudek, zda jsou děti opravdu stižení encefalopatií a následné vyhodnocení dle tabulky (sestavené kým prosím a na základě čeho, že by studie?..)
  Ano, mé dotazy jsou obecné a zatím bez odpovědi.

 69. Pavel Vlašánek Says:

  Vyjádřil jsem se ve smyslu, že peer review klidně zpochybňuji a dal vám i příklad. Oficiální zdroje jsou vyjádření federálního soudu, navíc tytéž, na které se odkazuje vylhaný článek. Na základě čeho jsou sestaveny tabulky netuším, ale viděl bych to na určitá doporučení založená na zkušenostech, případně studiích; které pravděpodobně nebyly natolik průkazné, aby bylo možné určit jednoznačný kauzální vztah. Pokud to víte vy, nebojte se podělit.

  Vlku, jestli budete takto pokračovat i nadále, musím diskuzi s vámi přerušit. Nebaví mě opakovat věci z článku, a už vůbec ne sám sebe v rámci po sobě jdoucích komentářů. Na žvatlání nemám čas.

 70. vlk Says:

  Jestli nejste schopen mi odpovědět na můj první komentář zde (další proteď pomineme), je to zarážející. Otázky v něm jsou jasně položeny a doteď nezodpovězeny. Otázku poznáte podle věty zakončené otazníkem. Prosím vás o odpověď na můj první komentář zde na této webové stránce.
  Mezitím ještě reakce na vaši poslední odpověď: Psal jste, že výrok soudu není studie, ale pak docházíte k tomu, že soud vycházel z posudku (jistě odborníka) a pak ze srovnání s tabulkou hodnot a tato tabulka byla jistě sestavena na základě výkumu, shodneme se na tom? Pokud ano, vyvrací to vaše předchozí tvrzení „Oficiální vyjádření soudu není výzkum. A tento článek je o vyjádření soudu.“ – skoro to vypadá, že vám o nějaká fakta či pravdu vůbec nejde, jinak byste takto trapně neodbíhal od diskutované pointy.
  Chápu, že má obecná rovina otázek vám nevoní, že se raději pídíte po konkrétních studiích a peer review, to ale nijak nesnižuje legitimitu mých právě obecných dotazů.

 71. Pavel Vlašánek Says:

  Je mi líto, ale pokud máte stále pocit že vedete diskuzi, nebo že jsou vaše otázky nezodpovězeny, či snad nějak stimulující, nemám co dodat.

  Nezlobte se, ale o další diskuzi s vámi nestojím; přijde mi naprosto zbytečná.

 72. vlk Says:

  Děkuji za váš čas, o nějaké vedení mi nejde ani nešlo. Chtěl jsem pouze vaše odpovědi na mé snad dvě naprosto banální otázky, bohužel jsem je neobdržel, ani náznakem jste se nedotknul mého dalšího zamyšlení, vzniklé další otázky jste spíš okecal než odpověděl, nevadí, nezlobím se na vás, beru to jak to je.

 73. vlk Says:

  Jinak je snadné shodit někoho, komu nejde ani gramatika ani etiketa, ale když vám někdo podá přímé svědectví o fatálních důsledcích po očkování na svých dětech a nebo dětech sých příbuzných a vy jste s ním hotovi otázkou, jak si může být jistý, že komplikace zavinila vakcína, pak je to pěkně neetické a směšné, skoro sprosté počínání. Ten samý výsměch praktickým lékařů, kteří po 30 letech praxe podávají svědectví o negativním dopadu očkování dětí, no jo, jsou to sice MUDr, ale nemají peer review publikaci, co s něma, jsou to lháři nebo idioti a hotovo. Jste nadutí až až.

 74. hric Says:

  Dobry den sa praje a mame tu zase daco noveho Pane Vlasanek

  http://vactruth.com/2012/04/29/monkeys-get-autism/

 75. Pavel Vlašánek Says:

  Hric,

  vkládejte konkrétní peer-review články a ne příspěvky antivax webů. Jinak nemáme o čem diskutovat.

 76. hric Says:

  Pan vlasanek pravdu sa nedozviete s renovovanich bullshit stranok atd…. ako tak kukam tak vam nieje nic dost dobre len to co propagujete alebo to co sa vam paci na propagandu…
  a ak ide o samotne studie tak to si vieme kazdy doma spravit aj sami kupim si mys zozeniem si vakcinu a pichnem ju mysi a budem si ju pozorovat ako sa pravala pred a po vakcine….

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628439

 77. r Says:

  pan vlasanek, na toto neodpovedajte. bolo by to pod vasu uroven. ako slovak sa vam ospravedlnujem, ze mame na slovesku aj taketo existencie. a zialbohu, je ich dost.

 78. Pavel Vlašánek Says:

  r, už to s hricem opravdu ukončím. Sice už vložil publikaci, ale ty nesmysly psané kolem jsou pořád to samé dokola.

  Hric, pokud si myslíte, že je ten článek kvalitní tak buď

  a) nerozumíte výzkumu
  b) nerozumíte statistice
  c) nečetl jste ho

  Zkuste si přečíst odbornou (a velmi stručnou) reakci.

  http://www.ane.pl/linkout.php?pii=7114

  S body a) a b) bych neměl problém, kdybyste nevystupoval tak jak vystupujete. Není se třeba stydět za to, že člověk nerozumí vědě.

  Tímto s vámi končím, investovat energii vašim směrem je naprosto neproduktivní a zbytečná činnost.

 79. miroslav Tuhy Says:

  Dobry den prajem, krasne dakujem za tuto stranku lebo ludia ci myslia uz kadeco aj to ze ockovanie sposobuje autizmus aj ja som si to myslel ale potom mi zena ukazala tuto stranku tak som len kukal ako blazon…. Lebo mame dceru ktora sa mala ist dat ockovat a uz po prvom ockovany mala mensie vedlajsie ucinky bola nervozna nechcela papat a zle spala ale na druhy den uz bolo lepsie…. tak som kusok behal po internete a kukal daco o ockovani lebo daco som pocul od znamich ze ak mala zlu reakciu tak ze si treba premysliet druhe ockovanie a upozornit doktorku ze by bolo lepsie asi druhe ockovanie kusok odlozit.
  No lenze moja zena citala tuto stranku a cital som ju aj ja. tak sme dospely k zaveru ze ju teda dame ockovat podla povinneho ockovania.
  doktorku sme upozornily ze mala zlu reakciu na prve ockovanie doktorka povedala ze to je normalne pozrela dcerku a povedala ze je uplne v pohode tak nam ju zaockovala…
  po pol hodine ako sme prisly domou tak dieta zacalo strasne kricat a toto trvalo 6hodin. ani si nieviete predstavit co je to pre rodica ktoremu dieta len tak zacne kricat a neviete co sa deje a neda sa nijak utisit
  odviezol som zenu aj s dcerou do nemocnice a mame encefalitidu..
  Tak vam chcem Zo SRDCA PODAKOVAT

 80. Pavel Vlašánek Says:

  Anonyme,

  pokud se řídíte informacemi zde, řídíte se fakty. A to je v pořádku.

  Vaše vyprávění, stejně jako způsob reakce je trochu podezřelé a to, že jste schován za proxy, tomu jen nahrává.

  Pokud nenapíšete pod svým skutečným jménem bez jakéhokoliv schovávání, nelze vás brát ani trochu vážně.

 81. miroslav Tuhy Says:


  [admin: smazáno. Agresivní komentáře trpět nebudu. Proxy přidávám k blokaci.]

  Rovněž zvážím mazání neověřených příhod. Tento web není o nepodloženém strašení rodičů.

 82. hric Says:

  Nech si kazdy spravy svoj nazor na tuto temu..
  https://www.youtube.com/watch?v=smywi4NjigU

  ak by niekto náhodou slepo veril FDA
  https://www.youtube.com/watch?v=xPt3IQfIXgo

 83. hric Says:

  Dr David Ayoub proves mercury causes autism

  https://www.youtube.com/watch?v=QpF9CRApAOo

 84. Jaromír Šrámek Says:

  hric, vy si skutečně myslíte, že publikace na YouTube je věrohodný kanál? Uvědomujete si, že rozdíl mezi publikací na YouTube a publikací formou napsání textu vápnem na opuštěnou ohradu je rozdíl pouze v možné grafické kvalitě a v počtu oslovitelných lidí. Zejména pokud jde o informace svojí podstatou vědecké, je tento způsob publikace prakticky jistou známkou toho, že ze strany takto publikujícího došlo k řadě takových pochybení, že neměl jinou možnost.

  Abych předešel obvyklé námitce „spiknutí“, tak si dovolím připomenout, že tu a tam se do vědeckých časopisů poraří dostat nejrůznější texty vycházející vesměs z tzv. alternativní medicíny. Většinou jsou takové články publikovány v ne zcela přiléhajících časopisech a na první pohled nevykazují známky špatné vědecké práce. Tak se mohou např. ve sbornících IEEE objevit i práce „dokazující“ diagnostickou hodnotu iridologie, v časopise zabývajícím se metabolismem anorganických látek „epidemiologická“ studie toxicity nebo třeba mohla vyjít i nechvalně proslulá Wakefieldova studie. Jinými slovy se to dá napsat tak, že recenzenti posuzují nikoliv soulad obsahu s nějakým přesvědčením, ale posuzují (resp. měli by..) soulad obsahu článku se zaměřením časopisu (mj. aby byli schopni zajistit recenzenty, kteří zhodnotí kvalitu provedených experimentů více než jen povrchně) a pak samozřejmě posuzují kvalitu – ovšem kvalitu ve smyslu vědeckém, tedy dobré provedení experimentu, nezkreslování předchozích údajů, přítomnost všech podstatných informací, vypořádání se s alternativními interpretacemi zjištění,…

 85. Kosk Says:

  Zábavné, sledovat ty reakce. Ačkoliv např. Aspergerův syndrom, který se řadí do autistického spektra byl s velkou pravděpodobností u Alberta Einsteina, který určitě nebyl očkován (narodil se přibližně v době, kdy teprve vznikalo první očkování, proti Variole), nebo Amadea Mozarta, který se narodil ještě o více jak století dříve (a asi i dalších, kteří zmizeli v dějinách bez povšimnutí), tak existují nepodložené teorie, že to je vlivem očkování. Tyto choroby jsou zde pravděpodobně od nepaměti, ale nebyly známy a tedy ani rozeznány.

  Sám jsem nejspíše trpěl dysgrafií (nedokázal jsem psát dobře háčky a čárky nad slovy, a to i když jsem se to snažil najít a opravit, nějak jsem je prostě nějak neviděl… ). Ovšem, když jsem já chodil do školy, tak to byla „nepozornost“ a léčilo se to při větším výskytu specifickou masáží hýždí otcovým řemenem. Mohl bych také vytvořit teorii, že to je velmi účinná léčba, jelikož dnes už tím tak moc netrpím. Ale spíše jsem už dospělý.

  Vzhledem k obtížnosti diagnostiky, obtížnosti získávat dosti „kontrolních vzorků“ – kde sebrat velké populace neočkovaných – je ověřování podobných teorií krajně obtížné, navíc by trvalo roky a v podobě klinické studie by bylo neetické.

  Ale z vlasní zkušenosti otce dítětě s Aspergerovým syndromem vím, že jediný viditelný efekt konspiračních teorií je třeba to, že moje manželka stále pochybuje o tom, jeslti něco neudělala špatně… což jí přivádí ještě větší deprese, než které by měla bez těchto teorií. Protože, v souladě s autorem článku předpokládám, že jsou to nesmysly, kterými se někdo baví/chce zviditelnit, tak jen lituju, že je nemůžu nakopat do zadní části těla.

  Pěkný web. Bohužel jen pro lidi co umějí a chtějí myslet.

 86. hric Says:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021304

 87. hric Says:

  tak a mame tu preco stranka ako tato a dalsie podobne vzniklý.

  http://rt.com/news/five-eyes-online-manipulation-deception-564/

 88. hric Says:

  http://youtu.be/wfqpZqEP6gg

 89. Pavel Vlašánek Says:

  Hric,

  naposledy – jestli budete vkládat odkazy bez jakéhokoliv komentáře, dostanete ban.

  Komentáře na mém webu jsou určeny pro diskuzi. Přestože diskuze s vámi není možná, jsem ochoten akceptovat váš názor. Pokud však žádný nenapíšete, jen vložíte video, nebo link, jedná se o pouhé tapetování a zabírání místa.

 90. hric Says:

  prepacte pan Vlasanek uz sa to nestane.
  mam tu pre vas dake studie http://preventdisease.com/news/pdf/Thimerosal_Immune_System_Abnormalities.pdf
  a odkaz na clanok v ktorom je vsetko podstatne zhrnute a su tam dalsie odkazy.

  http://www.czechfreepress.cz/zdravi/pocet-chemikalii-o-nichz-se-vi-ze-jsou-toxicke-pro-detsky-mozek-se-za-poslednich-7-let-zdvojnasobil.html

 91. Jaromír Šrámek Says:

  Takže jen pár ze začátku seznamu:

  Bradstreet (2003): Zásadní chybou je evidentě zcela sociodemograficky nesrovnatelná skupina případů a kontrol. Dost totiž pochybuji, že 44 % populace USA odmítá jakékoliv očkování z náboženských důvodů. Rozdíly v případné environmentální expozici rtuti mohou být dramatické (vliv průmyslu, konzumace mořských plodů vč. zohlednění kvality, některé exotické „přírodní léky“,…). Tedy výsledek neprokazuje naprosto nic.

  NTP: Nedohledatelný dokument, NTP se k němu nehlásí. Podezřelé.

  Lowell et al.(1996): Hrubá desinterpretace. Dotyční popisují (podrobněji v Liver Transplant Surg 1996;2(6):475-478) případ otravy pacienta, který dostával po transplantaci jater pro cirrhózu v důsledku infekční hepatitidy vysoké dávky imunoglobulinu i.v. Chyba je v tom, že vztah „dávka-toxicita“ není přímá úměra, obvykle existuje minimálně „offset“, tedy jistá prahová dávka, pod kterou není látka toxická. Uvedení tohot výsledku jako něčeho, co by souviselo s očkováním, svědčí o nekompetentosti nebo demagogii toho, kdo něco takového uvádí.

  Baskin et al.(2003): Opět hrubá desinterpretace. Vliv na přežívání buněk je prokázán až po expozici takové koncentraci po tak dlouhou dobu, že toho nelze při vakcinaci ani zdaleka dosátnout ani při nejméně příznivé situaci.

  Heyworth a Truelove (1979): Autoři (tedy dle abstraktu, fulltext jsem nesehnal) pouze prokazují, že na konci 70. let byla ve vakcinách koncentrace thiomersalu vyšší než bylo deklarováno výrobcem. Silně neaktuální výsledek svědčí o vědecké nekompetentnosti nebo o demagogii toho, kdo tvrdí, že má takový výsledek relevantní vztah k roku 2014.

  Förström et al. (1980): Autoři prokazují, že se objevuje měřitelná reakce na podání u nezanedbatelného počtu atopiků a zejména u zdravé populace. Ten výsledek je zajímavý – a zaujal i více lidí. O řadu let později byla provedena retrospektivní analýza (van ‚t Veen AJ1, van Joost T. Sensitization to thimerosal (Merthiolate) is still present today. Contact Dermatitis 1994 1994;31(5):293-8) /a další a další/ s nižším výsledkem – a obvykle jde jen o výsledek testu, takže se klinicky projeví jen výraznějším zarudnutím po očkování. Takto se chová ale většina organických látek – tedy i problém by byl jen v případě, že by reakce byla dramatická. To ovšem prakticky nikdy není a tedy i použití tohoto textu jako „důkazu škodlivosti thiomersalu ve vakcínách“ je chybné.

  ______________________
  To je dost dobrý důvod pokládat váš odkaz za něco, čím nemá smyslu se zabývat. Vybírat „perly z kupy hnoje“, tedy hledat kvalitní texty skutečně dokazující, že je thiomersal ve vakcinaci nebezpečný, máte vy, protože tvrdíte, že tam jsou. Kupa nekvalitního nebo nesouvisejícího balastu je velmi silnou indicií pro předpoklad, že jde jen o balast.

 92. hric Says:

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LLgeTHgrOHs

  musim sa len smiat na vasej propagande tu lebo je neuveritelne ako tu prekrucate fakti …
  ved nebude dlho trvat a tato vasa propaganda skonci strasnim fijaskom ….

 93. Frantisek Says:

  Hm, hezka diskuse 🙂 Jsem „vedec“, teda aspon ve smyslu ceskzch zakonu nebo pravidel, alias mam prislusnou evaluaci. Ne ze by mi to k necemu bylo nebo by mi na tom nejak zalezelo (zejmena kdyz znam komisi, ktera mi ji pridelila). Ale vzhldem k tomu, ze chci panu Vlasankovi zpochybnit cely system jeho ziskavani informaci, alias system recenznich casopisu atd., tak mu tim chci rici, ze (trochu) vim, o cem se bavim.
  Cela Vase diskuse a argumentace stoji na tom, ze – jak zde kdosi poznamenal – z bahna hnusu zvaneho peer review clanky se vam podari vybrat ty spravne k podpore sve argumentace. Jenze z bahna hnusu tezko najit perly, pokud nejste alepson Albert Einstein na desatou. Recenzni system zdegeneorval na system zdimani penez na psedovedu/pavedu/nevedu a pro hodnoceni vedy v rukach politiku/pravniku/doplntee sami. Ke kazdemu peer review clanku v medicine – garantuji vam ze ke kazdemu – vam obratem najdu (do 2 let od vydani toho prvniho) clanek tvrdici opak. Navic, vsimnul jsem si ze zde citujete jen clanky v anglictine, to jsme odepsali jine jazyky? A navic, existuji casopisy, ktere nemaji impakty atd, ale jsou zrovna z ohledu „specialit“, kam nakonec patri i specialni nasledky ockovani, zajimave.
  A na okraj, nemate pocit, ze vax a antivax scena je na obou stranach totalni ideologii? Obe strany jsou si az nevedecky jisty. A strane vax bzch navíc vytknul jeden zasadni argument, který nerada slysi, a to je jinak vede velmi blizký argument „predbezne opatrnosti“. Kdyz nemam szstem, kde mohu opravdu pozorovat vsechny souvislosti (na tom se snad shodneme), jak mohu vedet, který moment je oním „motýlím křídlem“??? Treba ta vakcina jim být může. A jiste, taky muzu pak umrit na tu nemoc… Fyzik by Vam rekl, ze na vyvraceni hypotezy staci jeden opak. Vax scena tvrdi, ze jak ockovani je super a je bezpecne a bla bla a bla. Kolik pripadu tezkzch komplikaci je treba na vyvraceni tehle hzpotezy? Kolik soudnich sporu stalo za vytvorenim toho odskodnovaciho mechanismu v USA? Kolik pravniku vzdelalo milardy dolaru na nezadoucich ucincich leku, ktere byly na zacatku zcela bezpecne? Viz treba snad i vulgarne popularni Tetracyklinova afera.
  Take by mne velmi zajimala odpoved na to, kdo opravdu poradne otestoval ty vakciny. A nechodte na mne s mysma. Kde mame ty dvojite (nebo apson jednoite 🙂 ) slepe klinicke studie??? Obavam se, ze tento opravdu vedecky pristup naposled se pokousel delat jakýsi dr. Mengele aspol a byl „jaksi“ shledán nehumánním (byt nektere poznatky vyzkumu nacisticke mediciny se staly zakladem ledasceho, co dnes povazujeme za jasne). Proste provest vedecky test ucinnosti vakcin je „jaksi“ nemozne, je to jeste horsi nez u ucinnosti leku na jine nemoci, kde aspon vidim, zda nemoc ustupuje. Takze opravdu to neni obchod s naději???

  Momentalne u nas vypukla „epidemie“ spalnicek. Jaktoze nejvice zasazeni jsou zdravotnici rocniku 70-80, kteri byli ockovani? Opravdu je tomu diky jedne vakcinaci nebo diky necemu jinemu (mate na to peer review???), treba ze vakcinace je neucinna po x letech, ze neplati teze o dozivostni odolnosti jednou nakazeneho, ze tahle generace zrovna (btw castecne tertacyklinova generace) je oslabena celkove kdovicim anebo treba spatnou vakcinou, nebo se virus spalnicek „zmenil“ jako chripkovy?

  A jen tak cvicne k tematu silene choroby a jejich chapani – doporucuji si nastudovat dejiny antisemitismu a moru. Co kdyz ma antivax scena „kousek pravdy“ a lide v době kapitana Kirka si budou o nas myslet totez co si my myslime o stredovekem zejmena katolickem vnimaji pricin moru? (a taky o zpusobech likvidace moru, ktery jsme zda se uspesne zlikvidovali (pomerne) zavedenim stejzch opatreni, jake delali ti nenavideni zide).

  A jen jednu vecnou poznamku k analyze – ruzne „neuroporuchy“ typu zapal mozkovych blan, encefalopatie, encelafalitida (a taky Crohnova choroba) atd se prece uvadi v souvislostzi s poruchami autitickeho spektra rekneme ve fazi „podezrele korelace“. A to s pripustenim si, ze o problematice autismu vi lidstvo evidentne stejne HOUBY, jako o autoimunitnich chorobach, neni uz jen fakt „podezrele korelace“ duvodem k zamysleni se a hledani toho, kde se dale vyskytuji podobne korelace? Kupodivu taky u MMR vakcin… Ano, jaksi na to nejsou prislusne studie (teda jsou, ale proti kazde jedne se da neco najit, stejne jako u kazde medicinkse studie)… Abych pouzil Vasi metodu: kdyz budete mit auto, kde vam po nastoupeni jednou sviti kontrolky a podruhe ne, servis uz vymenil vse, co to podle nej bylo, vyrobci to nahlasil a ono vam to auto dela stale to stejne, ackoli to delat nemuze, kdo je blbec? Vy protoze to vidite na vlastni oci nebo cely system rekneme milionu lidi, kteri jsou s timto autem ruzne propojeni od navrhare az po posledniho technika v service na servernim polu? Odpoved vax sceny je, ze VY. Neni to divne??? Odpoved antivax sceny je, ze si takove auto uz nidky v zivote nekoupi. Ano i to je divne, protoze se to stalo – zda se – v jednom aute z vyrobenych milionu, ale neni to logicka doslova vedecka reakce pricetneho cloveka??? (Ten priklad jsme si nevymysle, to auto mi stoji o 4 patra nize pred kancelari). Problem nastava, kdyz na svete existuje jediny vyrobce aut a vsichni jsme jeho respondenty! A jen na okraj, myslite, ze se mi dostane peer review pece treba v Automotorevue, kdyz o svem autu napisu???

  A posledni moje poznamka, problem celeho vax a antivax hnuti je, ze se bitva nevyresi peer review clanky, ani „clanky“ v Blesku. Zadny, zduraznuji zadny, vedec zatim neprisel na metodologii, jak z nepresnych dat, kterymi vladne medicina, dat dohromady komplexni obraz pricin a souvislosti ve fungovaní lidských nemocí a lidkseho zdravi a najit cely kauzalni nexus toho, co chci zkoumat/dokazat/vyvratit… Pretahovat se v bitve, kdo najde lepsi/horsi/pitomejsi clanek je asi stjen jako kdyz se petileti chlapecci precuravaji na pisku, kdo dal, a podle toho vyberou sefa party…

 94. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Františku,

  prosím vás, nebudu obšírně reagovat na váš příspěvek, neboť mi uniká kontext. Komentujete pod článkem, který se zabývá vylhanou zprávou a nepřesně popsánými závěry soudu. Není zde primárně řeč o vědeckých pracech, tudíž upřesněte pod co jste zamýšlel reagovat a já komentář přesunu. Přijde mi škoda, ho jen tak zahodit.

  Zvažte prosím ještě následující:

  1) nevybírám peer-review články pro podporu čehokoliv. Nic zde nepropaguji, krom kritického myšlení. Pokud narážíte na antivax, ptal jsem se na zdroj jejich poznání. Jen to. Žádné porovnání s provax, nebo s jinými. O to mi nikdy nešlo.

  2) neexistuje něco jako „vědec“ (v uvozovkách). Pokud považujete pro svou argumentaci za nutné upozornit na vaši osobu, nepište anonymně, ale představte se. Buď jste vědec (máte vlastní recenzované publikace, věnujete se výzkumu), nebo nejste. Vyjádřete se prosím korektně a bez ezoterického náboje, pokud už to musíte psát, nebo to přejděte úplně. Jsem spíše pro druhou možnost, příčí se mi dlouhé příspěvky, kterými kladete na čtenáře až zbytečně velké nároky. Musí se prokousat množstvím nesouvisejících informací, aby se dostal k tomu, co chcete sdělit.

 95. hric Says:

  mam tu pre vas zas nieco zaujimaveho dufam ze si najdete cas si to prestudovat ak sa to tu uz objavilo tak sa ospravedlnujem
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/
  a este ma prekvapuje ze pan vlasanek tvrdi o sebe ze je skeptik ale asi iba s jednej strany pohladu.

 96. Pavel Vlašánek Says:

  hric,

  co z toho článku vyplývá, co vám na něj přišlo zajímavé? Nebojte se rozepisovat více. Byl bych nerad, kdyby se ukázalo, že jste ho nečetl.

 97. hric Says:

  cital som to len tak zbezne co mi prislo zaujimave je to ze cim viac vakcin dostanu deti tim sa zvisuje pocet umrti …
  to o nieco sveci ….
  je fakt zaujimave ako niekto ako vi tu alebo na lovci sarlatanou mozte tvrdit a obvinovat a ohovarat a zosmiesnovat doktorou ktorim nesiahate ani len po palce na nohach ci uz len skusenostami alebo dlhorocnou praxou.
  este je aj zaujimave ze pred tim ako sa niektory lekary sveta postavili na stranu antivax boly uznavany dostavali financie ale ako nahle presli na druhu stranu tak su ohovarany a utlacany to je fakt zaujimave
  lebo co stoho ma ten doktor..? no nic … ale zato ze bude propagovat vakcinaciu tak bude uznavany a podporovany financne.

 98. r Says:

  je fakt zaujimave, ako moze niekto v takej hrbe neodovodnenych a nepodlozenych utokov-paargumentov napisat tolko gramatickych chyb.

 99. Pavel Vlašánek Says:

  hric: Tak si ho přečtěte pořádně. Pak si můžete přečíst můj rozbor zde:

  http://personal.tucna.net/mudr-ludmila-elekova-a-propagace-bad-science/

  Nevím na co narážíte, nikoho zde nezesměšňuji. Též ty finance. Myslíte, že antivax není business? Lékař píchne vakcínu a tím to pro něj končí. Pro antivax léčitele (lékaře) je to teprve začátek (různé očkovací detoxy, knihy proti očkování, „poradenství“, …).

 100. Jaromír Šrámek Says:

  hric: Ano, svědčí to o tom, že publikování epidemiologické studie v neepidemiologickém časopise většinou zavání metodologickým pochopení, které nemusí být neepidemiology/nebiostatistiky rozpoznáno. Zde konkrétně je rozebráno např. zde: http://scienceblogs.com/insolence/2011/05/16/vaccines-and-infant-mortality-rates/

 101. Taky skoro doktor Says:

  Dobrý den Pavle
  Nevím zda je to pro vás dobrá zpráva, ale na tento váš článek odkazuje Doc. Mudr. Rastislav Maďar PhD. na svých stránkách i na stránkách největší očkovací společnosti Avenier.( Nemusím posílat odkaz, lehce si to najdete.)
  Nevím, jestli je to dobrá zpráva pro ostatní zastánce očkování, protože bych předpokládal, že on bude jedním z prvních, kdo se o takový článek pokusí. Je to dost silná zbraň a tak mne vlastně mrzí, že jste byl první vy ale přeji vám to. (ale příště je nechte ať se více snaží)
  S pozdravem
  VB

 102. hric Says:

  ak sa budete mat cas tak si pozrite toto
  https://www.collective-evolution.com/2014/04/09/fda-document-reports-autism-link-after-tetanus-pertussis-diptheria-combination-vaccine/

 103. Pavel Vlašánek Says:

  Hric,

  schází mi vyjádření k vašemu předchozímu postu. Vnímáte, co vám píšeme?

 104. hric Says:

  prepacte, ale klamete tu lúdi, ako stále tvrdím aj budem tvrdiť a nebude dlho trvať a vás krásny svet o bezpečnom ockovani sa rozpadne…

  Although some studies were unable to find correlations between SIDS and vaccines,22–24 there is some evidence that a subset of infants may be more susceptible to SIDS shortly after being vaccinated. For example, Torch found that two-thirds of babies who had died from SIDS had been vaccinated against DPT (diphtheria–pertussis–tetanus toxoid) prior to death. Of these, 6.5% died within 12 hours of vaccination; 13% within 24 hours; 26% within 3 days; and 37%, 61%, and 70% within 1, 2, and 3 weeks, respectively. Torch also found that unvaccinated babies who died of SIDS did so most often in the fall or winter while vaccinated babies died most often at 2 and 4 months—the same ages when initial doses of DPT were given to infants. He concluded that DPT “may be a generally unrecognized major cause of sudden infant and early childhood death, and that the risks of immunization may outweigh its potential benefits. A need for re-evaluation and possible modification of current vaccination procedures is indicated by this study.”25 Walker et al. found “the SIDS mortality rate in the period zero to three days following DPT to be 7.3 times that in the period beginning 30 days after immunization.”26 Fine and Chen reported that babies died at a rate nearly eight times greater than normal within 3 days after getting a DPT vaccination.27

  a nieco navyse…
  http://www.youtube.com/watch?v=tQ3bGsTtS6w

 105. Taky skoro doktor Says:

  První čeho jsem si všiml byl ten podmiňovací způsob u tvrzení že by DiTePe mohlo mít souvislost se syndromem náhlého úmrtí. Stejnou váhu má tvrzení, že všechny děti před úmrtím pily mateřské mléko, dýchaly, koupaly se v teplé vodě …..a vím já co ještě takové mimino může dělat.
  Nebo snad neumíraly stejným způsobem novorozenci i v minulosti před zavedením očkování? Bude zajímavé zjistit jaká byla četnost a jaké ostatní vlivy působí v přítomnosti. Stejně pravděpodobná může být i genetická predispozice neboť dnešní generace je prolezlá všemi civilizačními nemocemi, které jsou důsledkem způsobu života , stravování a znečištěným prostředím.
  Tento váš příspěvek doufám ani vzdáleně nepovažujete za důkaz.
  DV
  P.S.
  Když už nám to tak hezky předžvýkáváte, stálo by za to dát si práci i s překladem.

 106. Taky skoro doktor Says:

  Pro méně chápavé okopírovaná stať z wikipedie:
  Historie[editovat | editovat zdroj]
  Možnost náhlého úmrtí kojenců je známá již po staletí, zmínky lze nalézt již v Bibli; obvykle se však předpokládalo, že příčinou smrti je zalehnutí matkou. Přesvědčení o této příčině šlo tak daleko, že např. Pruské všeobecné zemské právo z roku 1794 zakazovalo spánek dětí mladších 2 let ve společné posteli s rodiči, sankcí mohlo být vězení nebo tělesný trest.[1]

  Rizikové faktory[editovat | editovat zdroj]
  Příčina onemocnění není známá, jsou však známy četné rizikové faktory, jejichž přítomnost zvyšuje pravděpodobnost SIDS.

  Obecné rizikové faktory
  pozitivní rodinná anamnéza se SIDS
  apnoe v dětství
  chronická hypoxie
  poruchy CNS
  geografické faktory
  zimní období, chladné klima
  rasa/etnikum
  Rizika na straně matky
  intrauterinní hypoxie
  fetální růstová retardace
  infekce močopohlavního systému
  anémie
  kuřačka
  drogová závislost
  nedostatečná výživa matky
  nedostatečná prenatální péče
  nízká socioekonomická úroveň
  nízký věk matky (16–17 let)
  základní vzdělání matky
  neúplná rodina
  krátký odstup od předchozího těhotenství
  rizika na straně plodu
  nízká porodní hmotnost
  asfyxie
  předčasný porod (prematurita)
  Rizika vzniklá po porodu
  mužské pohlaví
  věk (maximum výskytu 2.–4. měsíc věku dítěte)
  umělá výživa
  přehřívání dítěte (oblečení, přikrývky)
  příliš měkký povrch pro spánek
  přetápěné místnosti
  spánek s rodiči
  horečnaté onemocnění během posledních 2 týdnů
  pasivní kouření
  „bez dudlíku“
  poloha na břiše

  Někdo zapomněl na očkování, tak vám ho tam pro klid duše dopíšu.

  VB

 107. Jaromír Šrámek Says:

  Taky skoro doktor(DV): Ten podmiňovací způsob je správně, takhle by to bylo skutečně v pořádku, kdyby se autoři (Miller NZ, Goldman GS: Hum Exp Toxicol 2011;30(9):1420–1428) pokoušeli ukázat, že lze předpokládat, že taková možnost je a dále se vypořádat s tím, že většina zdrojů něco takového pomíjí – např. předložením skutečně kvalitní laboratorní práce nebo doplněnímkvalitního epidemiologického výzkumu. Jejich práce neobsahuje ani jedno. Jen třešničkou na dortu je to, že oba autoři jsou poměrně významnými proponenty antivax hnutí, vědecky jde o bezvýznamné existence. Ve slušném časopisu by to vedlo recenzenty ke zbystření a buď k angažmá epidemiologického recenzenta nebo k odmítnutí epidemiologicky se tvářící práce (omlouvám se všem epidemiologům) jako práce, která se míjí s tématem časopisu (in vitro a klinické studie).

  Na druhou stranu možná chápu i pohnutky redakce, Human&Experimental Toxicology je s IF 1.453 na chvostě toxikologických časopisů (přesněji 65/85), občasnou publikací takového blafu si mohou zvýšit citovanost a tím i IF. Navíc, a o tom se lze přesvědčit v archivu, tito autoři v HET publikují opakovaně, zhruba ve stejné kvalitě a vždy využívají Open Acces volbu. Tedy jsou platícími autory. I když je mi OA sympatické, tak v takovýchto případech jsem opatrný, protože autor publikující u SAGE vyznačí volbu platit za volnou dostupnost článku již při odeslání článku – a tedy hrozí, že na recenzenty bude vyvíjen tlak na přijetí (např. Springer nabízí také možnost zaplatit za volnou dostupnost, ale autorovi je volba dostupná až pokud je článek přijat k tisku).

  (to jen pro upřesnění)

 108. Taky skoro doktor Says:

  Díky za upřesnění pane Šrámek
  VB (to DV byl překlep)

 109. hric Says:

  Dobry den sa praje mne len zaujima ako nam idete vysvetlit ako je mozne ze v banskej bystrici dostali ockovane deti cierny kasel…

 110. Pavel Vlašánek Says:

  Hric,

  1) stále nevidím vaši reakci na vámi vložený článek o dětské úmrtnosti. Četl jste mou analýzu? Už jste si alespoň všiml, že to co jste vkládal jsem na blogu rozebíral v extra článku?

  2) pokud máte pocit, že je očkování 100% úspěšné, bohužel jste si z diskuzí neodnesl snad vůbec nic.

 111. Taky skoro doktor Says:

  Když dovolíte pokusím se Hricovi odpovědět.
  Po zavedení očkování aceluární vakcínou ( v ČR to bylo 2007 ) se snížil počet reakcí na očkování, protože dosud používané celobuněčné vakcíny měly relativně vyšší reaktivitu, ale imunitní odpověď hlavně z hlediska časové protektivity je trochu horší u nových vakcín. Z hlediska ochrany života to tak moc nevadí, neboť nejvíce na životě ohroženou skupinou jsou nejmenší kojenci a děti do dvou let. Vakcína proti pertusi má zatím tu špatnou vlastnost, že rychleji vyprchává její účinek, ale neradujte se ani prodělání nemoci vás nechrání celoživotně. Je to dáno toxicitou bakterií jejichž toxin potlačuje imunitu ( hodně zjednodušeně řečeno ). Vyvíjí se nová vakcína u které bude tento problém vyřešen.(mimochodem je to český patent).
  Zatím se tedy začalo přeočkovávat booster dávkou v deseti letech aby se prodloužila ochrana.
  Nevím jak u vás v Bánské Bystrici, ale určitě jste nezaznamenal žádné úmrtí. Je to tím, že po prodělání nemoci i po prošlém očkování nejsou klinické průběhy vážné a život ohrožující.
  Pán Hric toto všechno by je možné celkem jednoduše zjistit, kdyby ovšem byl zájem. Protože ale ten zájem z vaší strany je nulový, není divu, že se divíte.
  VB

 112. Taky skoro doktor Says:

  Taky doktor si taky zjistil, že výskyt v Ban.Bystrici byl u žáků střední školy. Tak se naskýtá otázka, jestli na Slovensku dostávají děti v 10ti letech tu booster dávku. Nechť si to pan Hric vezme za domácí úkol, ať může dokázat, že se o věc trochu zajímá a výsledek svého pátrání nám může sdělit.
  VB

 113. Marie Says:

  http://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm101580.pdf

  mohu prosím tedy poprosit o vysvětlení v sekci nežádoucí účinky???

  Navíc v článku se sice píše o encefalitidě,ale už by jste mohl vědět,že je to vlastně zánět mozku a toto spouští autoimunitní onemocnění,včetně autismu…
  S pozdravem Marie

 114. Marie Says:

  namátkou jen jeden článek,na konci je i zdroj a studie co vy požadujete o tom,že autismus může způsobit i borelioza…
  Pak je klidně možné že ho může způsobit encefalitida,která vznikne po očkování

  http://www.medicalnewstoday.com/articles/113734.php

  Marie

 115. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Marie,

  pro zorientování – navazujete na něco, co bylo řečeno někde jinde? Článek, který komentujete, je o lžích protkaném případu, který šířily hlavně alternativními nedůvěryhodné servery. Není obecně o vztahu autismus – očkování.

 116. hric Says:

  pre pana Taky skoro doktor tu je clanok s bb http://bbonline.sk/cierny-kasel-na-banskobystrickej-strednej-skole/
  tak naco sa mam dat ockovat alebo svoje dieta vakcinou ktora ma neochrani pred chorobou a este ktomu moze pockodit zdravie dietata a nech mi tu nikto netvrdi ze sa to nemoze stat lebo zatial tu nikto nedal ziadnu
  studiu ktora by dokazovala ze zaockovane deti su zdravsie a vakcina ich aspon na 80percent chrani pred chorobami a nieje ziadne riziko vedlajsich ucinkou na zdravie…

 117. Taky skoro doktor Says:

  Pane HRIC
  Vy jste nečetl můj příspěvek? Očkovat dítě by se mělo proto aby nezemřelo během prvních dvou let života.
  Ještě jednou opakuji ta vakcína, stejně jako prodělání nemoci vás neochrání navěky. Ale zajistí vám, že na následky infekce nezemřete. Je doloženo, že budete sice mít více komplikací pokud jste nemoc prodělal nebo byl očkovaný, než když se nakazíte neočkovaný, ale žádná z těch komplikací nebude život ohrožující. Ale kdyby jste se nakazil a dosud se s nemocí nesetkal a nebyl očkovaný budete mít problém jenom jeden a to přežít.
  Zní to sice drsně a možná i přehnaně, ale podívejte se na historické statistiky a snad vám to docvakne.
  Proti tomu jsou nějaké vedlejší účinky úplná legrace. Zkuste si pro sebe vyřešit rovnici:
  1mrtvý na následky nemoci = X postižených vedlejším účinkem vakcíny. Jaké by podle vás mělo být to X aby jste vzal na vědomí přínos vakcinace.
  Nebo vám nabízím k vyřešení druhou rovnici ala HRIC :
  X mrtvých na následky nemoci = 0 postižených vedlejším účinkem vakcíny (když je očkování k ničemu)
  Jaké by bylo to X se dočtete v historických tabulkách. (a nemusíte se namáhat s omíláním mantry, že díky vysoké životní úrovni se to už nemůže opakovat, bylo by to jen k smíchu)
  VB

 118. Marie Says:

  Dobrý den Pavle
  🙂 ano velmi dobře vím,pod který článek jsem reakci vložila..Jde o to,že bych ráda reagovala i na vzniklou diskuzi pod ním 🙂
  Samozřejmě my to tady nevyřešíme,dokonce ani nemám v úmyslu kohokoliv přesvědčovat o jakémkoliv postoji.
  Je velká škoda,že neznám mnoho lidí co by dokázalo věci posoudit tak nějak ze středu. Bohužel ani Vy Pavle nejste mnohdy objektivní…Ale nebojte to ani já 😀 I když se snažím 🙂

  Co se týče mého vloženého komentáře jde o to,že striktně odmítáte jakoukoliv souvislost vakcíny s autismem. Říkáte,že to není podložené žádnou studií..
  Nu dobrá,co tedy říkáte na příbalový leták,kde v sekci nežádoucí účinky vakcíny naleznete slůvko AUTISMUS???
  Já vím co mě odvětíte,že to tam napsat musí,že se jistí,že to není ověřené….
  Ale ono to není tak,že by si každý jen tak něco vycucal z prstu. Nepředpokládám,že pokud napíši,že po vakcíně se mi zatrhl nehet tak se to tam objeví 😀 To jen pro odlehčení…

  Víte,jako matka,jako občan mám povinnost si přečíst každý příbalový leták. To že ho pediatři k nahlédnutí nedají,že ani neupozorní na rizika je na jinou debatu
  Každopádně pokud se začtu do příbalového letáku je jen na mě zvážit zda možná rizika jsou pro mě,případně mé děti přijatelná.
  Pokud ovšem v příbalovém letáku naleznu slova jako je AUTISMUS, Guillain- Barré syndrom,SIDS a další zarazím se a začnu přemýšlet.
  Ano,tato vakcína není u nás v ČR registrována,ale v USA ano…
  Ještě jsem neměla čas se mrknout a srovnat složení v naší registrované vakcíně a této TRIPEDIA…
  Každopádně i když nebyla zatím zjištěna kauzální spojitost,je to důvod k zamyšlení,nemyslíte???

 119. Marie Says:

  Poprosila bych Taky skoro doktora ,aby mě vysvětlil,jak je možné,že mé skoro dvouleté dítě žije a přežilo i bez očkování-děkuji

  Pokud ovšem budete něco psát o kolektivní imunitě hned Vás opravím…
  Kolektivní imunita by existovala,kdyby byla proočkovanost populace cirka 90procent…Ale to u nás opravdu není,u nás je proočkována maximálně dětská část populace,ale dospělý se s určitostí přeočkovávat nedávají…
  Pak lze i psát o paměťových buňkách,sice silně neprobádaná oblast,ale souhlasím s tím. Ovšem paměťové buňky fungují i když se s patogenem setkáme volně a virus ani nemusíme chytit…

  http://www.wikiskripta.eu/index.php/Principy_obrany_proti_virov%C3%BDm_infekc%C3%ADm

  Ale pokud jste opravdu skoro doktor,tohle Vám vysvětlovat nemusím,sama jsem jen laik 🙂

 120. Marie Says:

  Pak je tu Pavle ten druhý odkaz,i to má sloužit hlavně k zamyšlení. Před nějakou dobou by nikoho ani nenapadlo a zřejmě by byl považován za blázna,kdyby někdo řekl,že autismus může způsobit i borelioza…
  Spíš se setkávám s názory,že autismus je vrozený,ale to si pak odporuje s teorií,že autismus mohu „dostat“ po prodělání boreliozy…

 121. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji za reakci Marie,

  nepíšu v článku (a jinde na blogu) své názory, ale fakta. Až na pár snad jasně označených výjimek. Možná to vypadá, že nejsem nestranný, ale bohužel fakta mluví jasně 🙂

  Vyjádření k autismu a vakcínám mimo ČR nechám jiným. Nejsem lékař a nebudu se ani pokoušet o kvalitní diskuzi.

  Opravdu jsem někde napsal

  „Co se týče mého vloženého komentáře jde o to,že striktně odmítáte jakoukoliv souvislost vakcíny s autismem. Říkáte,že to není podložené žádnou studií..“

  ?

  Psal jsem naopak už vícekrát, že nevím jestli očkování způsobuje autismus (nejsem odborník), ale že proces popsaný v článku rozhodně nelze vzít coby argument pro názor „ano, způsobuje“.

 122. hric Says:

  krasna rovnica dakujem vam za nu..
  predpokladam ze asi neviete nic o prace pana Dr.Becka, Pana Rifleho, Pana Lakhovskeho….
  Lebo keby ste vedeli o ich praci a ich vynalezoch tak by ste mali iny nazor na liecbu smrtelnych ochoreny.
  a je mi do placu ked mi tu pisete ze radsej budete mat vedlasie ucinky s vakciny ako by ste mali prekonat normalnym sposobom niejaku chorobu… asi ste nikdy nemali astmu alebo daku alergiu ci uz sennu alebo na dake jedlo a nehovoriac o tom ze nemate doma dieta ktore trpi dacim takym.
  lebo ako rodic si neviem predstavit ze moje dieta sa bude liecit po cely zivot na niejake alergie alebo nebodaj daco horsie ako je ochrnutie alebo autizmus atd…
  Dr.Beck dokazal deaktivovat virus HIV svojim pristrojom ktory si dokaze spravit doma skoro kazdy za 30eur
  tak preco sa tento pristroj nepouziva na liecbu chorych ludi ?
  preco stoji liecba na HIV tisice eur a aj tak vas nevilieci…
  tu sa pitajte a budte mudry.
  stale tu strasite ludi ze co ak vase nezaockovane dieta dostane daku strasnu chorobu na ktoru zomieralo strasne vela ludi dakedy cez a po 2svetovej vojne ked ludia nemali ani poriadne cistu vodu a poriadnu stravu
  a este daco ktomu ciernemu kaslu moja sestra uz som to spominal bola riadne zaockovana a tiez dostala cierny kasel a nemala ten tzv lachsi priebech ochorenia a to v tej dobe boly tie tzv. ucinejsie vakciny..

 123. Jaromír Šrámek Says:

  Marie: Dovolím si reagovat postupně.

  ad příbalový leták: Výrobce je motivován uvést v letáku (resp. v SPC) co nejvíce nežádoucích účinků, protože tím si zakládá lepší pozici pro případné soudní spory. Za nežádoucí účinek, který není neočekávaný, tedy je uvedený v SPC, nenese právní odpovědnost. Proto je snaha do SPC protlačit cokoliv, do se objevilo i jako náhodná koincidence v postmarketingové studii. V SPC je uvedeno i upozornění, že jde pouze o záchyt koincidence, že nejde o potvrzenou věcnou souvislost. Prostě směrodatné jsou výsledky rozsáhlých epidemiologických studií, oponovat jim náhodným záchytem je věcně špatně. Tak např. nedávno jsem byl přítomen u pitvy pána v klobouku, který zemřel při dopravní nehodě. Plyne z toho snad to, že klobouk je možnou příčinou dopravních nehod? Nebo že je rizikovým faktorem dopravních nehod? Zdá se to absurdní? Ale přesně v tomto duchu je veden argumentace „ale v příbalovém letáku to je“!

  ad „Poprosila bych Taky skoro doktora ,aby mě vysvětlil,jak je možné,že mé skoro dvouleté dítě žije a přežilo i bez očkování-děkuji“
  Naprosté a úplné nepochopení základních principů. Zcela jasně říkám, že když někdo něco takového vypustí z úst/klávesnice v souvislosti s tím, že tvrdí, že něco o očkování „nastudoval“, je to nejméně na pořádnou facku.
  Drtivá většina opatření preventivní medicíny je o manipulaci s rizikem. Pokud nezvládáte uchopit pojem riziko, doporučuji představit si ruskou ruletu, kterou z nějakého důvodu hrát musíte. Je celkem rozdíl, jestli má (šestiranný) revolver v zásobníku jeden náboj nebo nábojů pět. Váš dotaz naznačuje, že si myslíte, že je to jedno. Není. Je to jasné?

  ad kolektivní imunita: Volně navazujete na předešlé, chybu děláte hned ve na několika úrovních. Tak především není pravda, že kolektivní imunita funguje pouze při vysoké proočkovanosti veškeré populace. Důležitá z hlediska neočkovaného jedince je především ta část populace, která ho může nakazit, tedy u dětí zejm. vrstevníci, zdravotníci a učitelé. Dále efektivita kolektivní imunity se infekce od infekce liší – u velmi špatně přenosné infekce může stačit i velmi malá kolektivní imunita (způsobená očkováním nebo proděláním infekce, pokud toto vede k rezistenci) a šíření populací se výrazně omezí. Naopak u vysoce nakažlivých infekcí je třeba k efektivní ochraně neočkovaných (ať již indikovaně neočkovaných nebo parazitujících) poměrně vysoké kolektivní imunity.
  Váš výkřik o paměťových buňkách je celkem mimo, s kolektivní imunitou souvisí jen tak, že ti, kteří mají paměťové protilátky, reagují na kontakt s patogenem podstatně rychleji a efektivněji (a tedy se i tak podílejí na omezení šíření). Ve skutečnosti se rodíme bez paměťových buněk, ty vznikají až poté, co se organismus s příslušnou infekcí setká (a infekci přežije), jejich vývoj trvá poměrně dlouho (mimo jiné se mu). Jen výjimečná je dobrá zkřížená reaktivita, kdy infekce jednou infekcí chrání i proti jiné infekci (viz neštovice). Navíc sekundární imunitní odpověď nemusí začínat „od nuly“, protože u řady infekcí jsou po jednou prodělané infekci nebo po očkování protilátky přítomny v krvi („na stráži“) dlouhodobě nebo trvale. Když se s patogenem setkáte „volně“ (to je asi myšleno bez očkování?), tak paměťové buňky nebudou a bude probíhat primátní odpověď. Ta je mnohem delší, mnohem méně efektivní (dokud nedojte ke konstrukci odpovídajcích IgG nebo IgA) a u řady závažných infekcí se rozvine až po vzniku vážných komplikací nebo se pro úmrtí nemocného nerozvine vůbec.

  ad autismus a borelióza: Názor můžete mít. Ve skupinách antivax je lidí s názorem neuriekom. Ovšem pokud je názor v rozporu s fakty, nemá žádnou cenu a je to hovadina. No a pokud je to hypotéza, která není podložena ničím jiným než pata-biologickým „teoretizováním“, pak má jen mizivou hodnotu – a bez důkazů ani v nejmenším nerozporuje poměrně dobře podložené poznatky neurobiologů, podle kterých je autismus vrozenou poruchou. Asi vás to překvapí, ale ani věda ani medicína není teorie umění – když se sejde několik názorů, vůbec nemusí být rovnocenné, některý může být ve světle tvrdých dat jasně špatný a brát ho v potaz je nejen zbytečné, ale přímo hloupé.

 124. Jaromír Šrámek Says:

  hric: „Dr.Beck dokazal deaktivovat virus HIV svojim pristrojom ktory si dokaze spravit doma skoro kazdy za 30eur tak preco sa tento pristroj nepouziva na liecbu chorych ludi ?“
  To je jednoduché – biofyzikálně je jeho „vynález“ nesmysl. A na to, aby se konala revoluce v biofyzice, by bylo třeba, aby se mu porařilo ukázat, že to funguje. Nepodařilo se mu to.

  Totéž se týká i „vynálezů“, pod kterými jsou podepsaní Georgij Lachovskij a Royal Raymond Rife – jen ti jsou už nějakou dobu mrtví. Přesto např. Rifeho „vynález“ byl, protože čím větší blbost, tím vehementněji se propaguje, testován i nezávisle – a nula od nuly pošla: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/canjclin.44.2.115/abstract

 125. Marie Says:

  Pak jsem narazila na tyto studie,ale nejsem si jistá,že jsou správně vedeny…Tím,že nejsem vědec to nemohu posoudit.
  Ovšem co na to říkáte Vy Pavle? Dokázal by jste ty grafy nějak rozebrat? Myslíte,že je to výmysl,nebo blud?

  http://www.nebancs.hu/friss-cikkek/71-bizonyito-tanulmanyok-a-nem-oltott-gyermekek-%20egeszsegesebbek.html

  Trochu mě i zaráží jak hodně chcete ověřené studie a naprosto jim důvěřujete,ale na druhé straně jste odsoudil Wakefielda 🙂
  Už jste prosím zkoumal,kdo první přišel s tou myšlenkou,že je to podvod? Kdo první tuto myšlenku uveřejnil? Už jste se dozvěděl,že jeho tým dostal omluvu? A proč?
  Nějak mi nejde do hlavy,že by jeden bezvýznamný vědec v oblasti gastra měl vliv na stovky rodičů,když svoji práci presentoval pouze v jednom lékařském časopise 🙂

  Zde je studie,kde byly zkoumány děti s PAS,byl jim nalezen ve střevech VIR spalniček,stejný kmen co se používá ve vakcíně-velmi zajímavé….

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1187154/pdf/mp55000084.pdf

  Nu teď musím končit,dítě se vzbudilo 🙂
  Hezký den Marie a omluva za spamy 😀

 126. Marie Says:

  Omlouvám se,reagovat budu až večer,až bude klid
  Marie

 127. Pavel Vlašánek Says:

  Podívám se Marie, ale taky až později.

  Prozatím je třeba upozornit pro zachování kvalitní diskuze – nepodsouvejte mi stále nějaké domnělé výroky a myšlenky 😉 Např.

  „Trochu mě i zaráží jak hodně chcete ověřené studie a naprosto jim důvěřujete“

  Vědci nedůvěřují; nejde o víru, ale o analýzu faktů. Načež i naráží vaše pokračování. Je přece jedno kdo s tím začal (mimochodem, případ Wakefield zpracuji na článek). Já četl přímo ten jeho článek. A můžete tedy, jako nevědec, klidně věřit, že jde o špatnou a zmanipulovanou práci. Nebo se vrhnout do studia, podívat se na ni sama a přeměnit víru na vědění.

  Otázka jak mohl zblbnout tolik rodičů asi nemá uspokojivější odpověď, než že lidé uvěří každé blbosti a navíc jsou rádi když můžou přesně najít a obvinit původce nějaké potíže. Třeba autismu.

 128. Taky skoro doktor Says:

  Pan Jaromír už oběma odpověděl za mne a já se s ním můžu jen souhlasit.
  Pro Hrice mám jen jednu doplňující informaci o situaci v předočkovací éře v letech 49-56 (to už lidé měli čistou vodu a dostatek potravin a zdravějších než dnes ). Ať se podívá do tabulky úmrtí, ještě v roce 56 zemřelo 125 lidí a z toho 112 dětí do 2 let. Zdá se mu to snad málo, aby si dovolil považovat očkování za zbytečné?
  To nemluvím o tom, že to jsou jen bezpečně doložené diagnostikované případy. (diagnostika na úrovni 50tých let)
  Od těch let se událo mnoho, medicína je na vyšší úrovni a tak by nejspíš dříve beznadějné případy dokázala vyléčit. Ale za cenu odpovídajících nákladů. Jenže bohužel nikdy nebyla doba příznivější pro šíření nemoci než je nyní, tak kdo ví jak by to dnes dopadlo. Já rozhodně nepatřím k lidem, kteří by to chtěli na vlastí kůži zkoušet. A zkoušet to na svých dětech je ještě horší paní Marie.
  Pro zajímavost nahlédněte na :http://www.pmfhk.cz/WWW/HVD_2008/11_Fabi%C3%A1nov%C3%A1.pdf
  Takových a podobných údajů najdete i na internetu mnoho. V knihovně to máte černé na bílém.
  VB

 129. Marie Says:

  Zdravím…
  Pavle opravdu nemám pocit,že bych Vám cokoliv podsouvala,pokud to tak vyznělo tak se omlouvám. Je to můj subjektivní pocit…Tak jsme lidé,na mé pocity doufám studii nepotřebujete 😀
  Opět trochu odlehčení v tomto tak vážném tématu…

 130. Marie Says:

  Jaromíra bych poprosila,aby své výpady směřoval jinam a facky si dával komukoliv,a i on ať se drží diskuze…Tímto poprosím Pavla,zda by tyhle invektivy zarazil….Uráží mě,že mi kdokoliv píše,že by někoho kdo nepochopil fackoval…
  Tohle jsem snad neslyšela ani ve škole,v klidu mě pedagog opravil a vysvětlil.
  Na tyto komentáře tedy odmítám odpovídat,protože jsem momentálně namíchnutá a potřebuji to vstřebat…Možná je to tím,že jsem až úzkostně slušná a vyhýbám se střetům…
  Navíc si za svými názory stojím
  Marie

 131. Marie Says:

  a skoro doktor-myslím,že Vám nepřísluší mě soudit. Ani já to nedělám a to mám vůči očkování velké výhrady…
  Tak a doufám,že tímto už diskuze bude vedena věcně…bez odsuzování a útoků
  Samozřejmě že chápu,že se to neobejde bez osobních náhledů na věc…Ale já se nikomu nebudu zpovídat z toho že neočkuji,nedej bože poslouchat věty typu,že ohrožuji a podobně.
  Já si to nemyslím a vy mě to dokažte 😀

 132. Taky skoro doktor Says:

  Dobrý večer Marie
  Víte já Jaromíra do jisté míry chápu, protože někdy je těžké udržet nervy na uzdě nad některými zcela iracionálními názory ( i když ho to neomlouvá). Zkuste ale příště napočítat do deseti a pořádně si rozmyslet než něco napíšete třeba se vyhnete podobným „invektivám“.
  Mezi námi, začínám také litovat, že panu Hricovi jsem se snažil cokoliv vysvětlovat. Někteří lidé prostě nejsou přístupní jakýmkoliv logickým argumentům a úroveň jejich argumentace je trochu dost „foolish“….. (to si ostatně každý může přečíst výše)
  VB

 133. Taky skoro doktor Says:

  Teď mi naskočil váš komentář paní Marie. Já vás nechci soudit od toho máme soudy a ten ústavní vám jasně řekl, že v případě bezdůvodného odmítnutí povinného očkování vám hrozí trestní postih. Tak asi to co děláte není zrovna košér. Pokud vám vadí, že vaše chování pouze někdo kritizuje tak se tomu nedivte a raději pomlčte.
  Když totiž napíšete cituji:
  “ Víte,jako matka,jako občan mám povinnost si přečíst každý příbalový leták.“
  pak se vás ptám kde zůstala ta vaše občanská povinnost ve vztahu k očkování ???
  VB

 134. hric Says:

  no jasne dr.beck bol sarlatan a jeho vynalez nefunguje ved to je jasne lebo nasa krasna medicina si nieco take nemoze dovolit ..
  ako mozte tvrdit ze jeho vynalez nefunguje skusal ste ho? mate dake studie ktore to dokazuju?
  A American Cancer Society tej sa da verit ako CDC a WHO…
  a tu vam prikladam link ktory stoji za pozretie ak epa tvrdi ze hlinik je velmo neurotoxicky tak preco je vo vakcinach?
  http://www.epa.gov/ncct/toxcast/files/summit/48P%20Mundy%20TDAS.pdf

  a este poprosim o tu studiu ktora dokazuje ze ockovane deti su zdravsie ako neockovane a ze ich vakcina chrani pred danou chorobou…
  a este ako nam tvrdite ze MMS je tiez uplna hlupost tak preco sa moja svokra vyliecila s rakoviny pecene kde jej doktor daval 2roky s chemo a bez chema 2 mesiace..?

 135. Pavel Vlašánek Says:

  Marie,

  věřím, že to neděláte schválně. Jak ovšem můžete vidět, dochází při diskuzi s vámi k nedorozuměním, minimálně jak u mě tak u Jaromíra. Zkuste prosím jasně oddělovat své názory od faktů. Pokud napíšete např., že

  „Kolektivní imunita by existovala,kdyby byla proočkovanost populace cirka 90procent“

  nebo

  „Dle mého názoru, kolektivní imunita by existovala,kdyby byla proočkovanost populace cirka 90procent“

  případně

  „Je pravda, že kolektivní imunita by existovala,kdyby byla proočkovanost populace cirka 90procent?“

  nebo klidně

  „Kolektivní imunita by existovala,kdyby byla proočkovanost populace cirka 90procent [zdroj]“

  Jde o naprosto odlišné informace. Dejte si na to prosím pozor, obzvláště na internetu je třeba vyjadřovat se tak přesně jak to jen jde a jasně deklarovat co víte a co si jen myslíte. Pokud budete mít čas, doporučil bych vám k pročtení:

  http://personal.tucna.net/grafika-argumentace/

  Pokud tyto věci rozlišovat nebudete, budete bohužel nevyhnutelně působit jako že si vymýšlíte, či případně přímo lžete 😉

 136. Taky skoro doktor Says:

  Že je hliník neurotoxický samozřejmě vím. Proč je ve vakcínách vím také. Divím se, že to nevíte vy a máte potřebu se na to ptát.
  Proč a z čeho se vyléčila vaše švagrová samozřejmě nevím. (leda, že bych měl v ruce její dokumentaci)
  Bylo by pro vás lepší, aby jste podobné „argumenty“ ani nezveřejňoval, protože jsou úplně off topic.
  Nevím jestli Dr. Beck byl šarlatán nebo jestli věřil, že to funguje. A podobnými nesmysly neztrácím čas. Můžete své tvrzení dokázat?
  K té studii jen tolik, není to deset deka šunky a já nejsem řezník, který vám jí musí dodat.
  Tak jak se na to ptáte obecně je to nesmysl. Každé očkování má svoje „specifika“ a musel by jste si to rozebrat případ od případu. Jedna GENERÁLNÍ a všeobjímající studie prostě neexistuje a ani existovat nemůže. Pokud někdo takové všeobecné tvrzení propaguje (Dr. Eleková např.) pak lže.
  VB

 137. Pavel Vlašánek Says:

  Já bych si tipl, že odpovědi na Hricovi generální otázky budou v učebnicích imunologie.

 138. Marie Says:

  Zdravím skoro doktora 🙂
  Ano ústavní soud potvrdil,že pokud by mě někdo nahlásil na určité úřady a ten by mě uložil pokutu za neočkování musím ji uhradit a to bych také udělala. Protože soud rozhodl správně dle zákona. Samozřejmě můžeme polemizovat o tom co je,nebo není morální a dostali bychom se do rozepře,ale o to nám jistě nejde 🙂
  Na odpověď o občanské povinnosti Vám já odpovím takto-čtení příbalového letáku je má osobní povinnost do které mě nenutí žádná vyhláška či zákon 🙂
  Do očkování jsem nucena a to je dle mého diametrální rozdíl 🙂

  Pavle,doufám,že teď jsem svůj názor vyjádřila dostatečně pochopitelně. Zapomněla jsem,že jste pánové a podle mých zkušeností pánové rádi chytají za slovíčka a neumí číst mezi řádky 🙂 Ale to není nic proti Vám,to tak prostě je. Vidím,že mám tu čest s pragmatiky a vědci,proto se budu snažit formulovat více věcně,s čímž mám pochopitelně problémy 🙂

 139. Marie Says:

  Co se týče kolektivní imunity bylo to ode mě spíše plácnutí do vody,přiznávám. Vím,že kolektivní imunita jako taková se nedá měřit procenty,závisí na té dané nemoci,na stavu obyvatelstva,na to kde daná nemoc propune a třeba i věk očkovaných a podobně.
  V souvislosti s očkováním se o ní často hovoří,já už slyšela bezpočet čísel a procent jak moc musí být proočkována společnost,aby se navodila kolektivní imunita,že jsem to číslo snad až zprůměrovala 😀

  Krom toho ono to číslo co jsem plácla je i tak holý nesmysl,protože je určité procento lidí co nejsou očkováni z jakýchkoliv důvodů,ale i procento lidí,kteří sice očkovaní jsou,ale nemají protilátky. Pokud něco píši špatně prosím opravte mě…

 140. Marie Says:

  Mohla bych Vás Pavle poprosit o rozebrání tohoto článku? Mě přijde celkem srozumitelný,ale jelikož matematika je opravdu mimo mé ženské chápání prostě toto nedám 🙂
  Nebo vytkl by jste mu něco? Je to článek na téma kolektivní imunita
  Pokud je tam něco špatně tak budu ráda na upozornění. Samozřejmě tam nejsou odkazy,protože tohle jsou výpočty daného pána,tedy myslím. Ale konečně trochu chápu výzam slova kolektivní imunita

  http://www.vitalia.cz/clanky/18-kauza-ockovani-kolektivni-imunita/

  A už jste koukal na tu studii co jsem sem vkládala? Případně některý ze zdejších skoro lékařů,či přímo lékařů? Máte k té studii něco co by jste vytkli?
  děkuji

 141. hric Says:

  jasne ze mam potrebu sa nato opitat lebo ako mozte tvrdit ze ockovanie nieje nebezpecne a zaroven tvrdit ze hlinik v vakcinach je neurotoxicky..?

 142. Pavel Vlašánek Says:

  Podívám se Marie, ale zatím nevím kdy se k tomu dostanu.

  Hric, toxická může být i obyčejná voda. Je to o množství.

 143. Taky skoro doktor Says:

  Hric kromě množství, jak poznamenal Pavel, jde také o formu. Myslí, že lépe a srozumitelněji než kolega Petráš bych to nezvládl. Odkaz zde: http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2011_31.htm
  Nastudujte, tam odpověď na svojí otázku určitě najdete.
  VB

 144. Taky skoro doktor Says:

  Koukal jsem na ten maďarský článek. (Opravdu není k dispozici v jiné řeči? – maďarština to je peklo).
  Ten článek odkazuje na „studie“ – řekl bych spíše dotazníkové akce pořádané homeopaty a odpůrci očkování.
  Relevance takových průzkumů ani zdaleka nedosahuje přesnosti průzkumů veřejného mínění byť renomovaných agentur. Je to logické, těch vlivů na vývoj člověka je tolik, že je nemožné srovnávat podle jednoho kriteria a ještě zprostředkovaně podle toho, kolik si toho rodiče pamatují.
  Kromě toho ten úzkostný rodič (který chrání dítě i před očkováním) se bude určitě starat o zdraví dítěte lépe než většina ostatních.
  Ti „normální“ rodiče nebudou určitě tak do důsledku řešit např. zdravou stravu, hygienu, aj.
  A máte tak zkreslující podmínky, že brát takovou dotazníkovou akci vážně a považovat jí za studii není možné.
  Dále pochybuji, že by ty průzkumy dělali striktně ze zdrav. dokumentace. Kdo by jim ji poskytl ?
  Ale i kdyby je zde zase problém. Jeden rodič jde k doktorovi s jakoukoliv zvýš. teplotou a kašlem , jiný to vyléčí doma a s takovou prkotinou doktora neobtěžuje. A máte další zkreslující data.
  To je taky odpověď Hricovi, proč takové studie jsou nesmyslné a proč je organizují homeopati.
  Je ovšem pravda, že v Německu taková akce proběhla. Institut Roberta Kocha uspořádal takovou akci a závěry jsou zcela odlišné od vámi nabízených. Ale uznávám, že některé výsledky nebyly nijak přesvědčivé, spíš bych řekl nula od nuly pošla.
  Takže takové „studie“ z hlediska praxe života a logiky věci jsou k ničemu.
  VB

 145. Taky skoro doktor Says:

  Odkaz k dotazníkové studii v Německu
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/
  VB

 146. Marie Says:

  Moc děkuji skoro doktorovi za rozebrání těch statistik.
  Já už nad tím několikrát přemýšlela,jak by se toto dalo udělat,jak by se ten zdravotní stav dal vykoumat,ale svým způsobem máte pravdu v tom,že ne každý běží s teplotou k doktoru,s kašlem a podle toho to nelze dělat
  Ovšem pak tu máme chronická onemocnění,autoimunitní onemocnění,alergie,astma-no prostě vážná onemocnění a s tím snad k lékaři jde každý,ne?… Kdyby byl třeba nějaký dotazník pro pediatry,přeci jen dnes už všichni pracují s počítači,to by možná bylo řešení..Jen uvažuji nahlas,je mi jasné,že tohle není moc reálné,stálo by to majlant,lékaři nemají tolik času atd.
  Ale ono se tohle prostě potřebuje udělat si říkám,aby už jednou provždy bylo jasno…

 147. Marie Says:

  můžu se prosím zeptat jakou mají zde přítomní lékaři a vědci a skoro lékaři teorii o tom proč zmizely nemoci jako je mor,tyfus,cholera,spála???
  A proč si myslí,že by se to samé nestalo i s očkovanými infekčními nemocemi? Nebo myslí?
  Jaký na to máte názor?
  Děkuji

 148. Marie Says:

  ještě bych měla otázku taky na lékaře…
  Co je pravdy na tom,že před očkováním byla obrna diagnostikována jinak než dnes??,

 149. Taky skoro doktor Says:

  Marie zklamu vás. I tyfus, cholera jsou očkované nemoci a žádná z vámi vyjmenovaných nezmizela, ale jen se trochu odstěhovaly. Tyfus si můžete přivést i ze středomoří, choleru ze severu Afriky. Očkuje se i u nás, ale pouze lidi cestující do destinací, kde se nemoci vyskytují. Spála a mor se opravdu neočkuje , leda tak spalničky.
  Takže vaše otázka je trochu nepřesná a zmatená.
  S těmi počítači – víte jak ta ministerská akce u nás dopadla. Tak bych si opravdu nedělal iluze, že by to mohlo zafungovat. Další poznámka k těm chronickým chorobám. Obecně je mnoho chronických chorob(ne všechny), které se rozvinou do chronického stavu po opakovaném zanedbání akutních stavů. Tak ta vypovídací hodnota také není vysoká.
  VB

 150. Taky skoro doktor Says:

  V loňském roce 2013 na Madagaskaru 256 případů moru, 80 úmrtí.
  VB

 151. Taky skoro doktor Says:

  Polio diagnostika :http://www.wikiskripta.eu/index.php/Poliomyelitis_anterior_acuta
  VB

 152. hric Says:

  Nieco k teme clanku…
  nech si kazdy sam utvori alebo pretvori svoj nazor
  AutismOne & Generation Rescue 2013 Conference Congressional Panel, z panelové konference v Kongresu, kde vystupovali kongresmani Dan Burton (republikán, Indiana), Dr. Dave Weldon (republikán, Florida) a Bill Posey (republikán, Florida)
  http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=vakciny-mohou-zpusobit-autismus&cisloclanku=2014050124

 153. r Says:

  mily pan hric. pripada mi nieco medzi komickym a velmi komickym pouzivat link na nwoo ako relevantnu informaciu. to je ako keby sa hitler odvolaval na mein kampf pri obhajovani svojej filozofie.
  ps. snad by bolo lepsie, keby ste svoj postoj obhajoval kompetentnymi kapacitami v obore. a to -pri vsetkej ucte- kongresmani urcite nie su.

 154. Taky skoro doktor Says:

  Hrici, je to geniální nápad jak získat volební hlasy. Doba je prostě taková divná. Nezkusíte s takovým programem jít do voleb na Slovensku, třeba se to osvědčí, kdo ví?
  VB

 155. hric Says:

  a vy ste nieco viac ako pan kongresman?

  a tu posielam link ako sa robia klinicke studie…
  https://www.youtube.com/watch?v=bgV5cKGWm_U

 156. Taky skoro doktor Says:

  Hrici bezva kino a super zahrané. Nemáte lístky na další vystoupení?
  Je to fake jako hrom.
  Marně hledám web stránku s touto firmou a s tímto logem. Až ji najdete dejte vědět.
  Zatím zdravím
  VB

 157. Jaromír Šrámek Says:

  hric: Kongresman je v odborných otázkách „z titulu funce a profese“ zhruba stejnou autoritou jako ta paní, u které si cestou z práce kupuji housky.

 158. Pavel Vlašánek Says:

  Hric,

  „Režie: Tereza Reichová, Námět: Zuzana Vlasatá“ – nic? Je na internetu vůbec něco, čemu hned nezačnete věřit, ale první se nad tím zamyslíte?

 159. hric Says:

  Ano je napríklad ze očkovanie je bezpečne a nespôsobuje autizmus a autoimmune ochorenia…
  ktomu hliníku ešte, samozrejme zalezi na množstve ktore prejde mozgom a organmi a kto mi zaruci ze to malé množstvo neposkodi ten mozog organ….. hlinik je tam kvoly tomu aby sa zevraj ten antigen naviazal na ten hlinik a tim padom aby si na ten antigen imunita spravila protilatky ale ak sa tento hlinik s antigenom dostane do mozgu tak moze sposobit hocico a to sa predpokladat neda .. ak by ste neboli vo veci zaujaty a slepo by ste neverili propagande atd… tak by ste uznali ze fakt na tom nieco moze byt pravda ..
  a este k Dr.Beckovi na jeho pracu naviazala pani Dr.hulda clark a ak by ste hned vsetko nepochovali pod zem tak si daco o tom nastudujete a nedate mi sem daky link na studiu ktora ma zevraj dokazat ze rakovina sa neda liecit takymto sposobom… Jasne radsej chodte na chemoTrapiu nech vaz zabije ako Kamaratovu mamu za necele dva tyzdne uspesna liecba ze..!!!!? kusok porozmyslajte o co na tomto svete ide a ako sa vsade klame a podvadza len pre zist s niecoho kludne aj na ukor zdravia a ti co toto podporuju ako aj vy tu tak mate ruky od krvi a Pre kazdu Svinu sa vary voda…

 160. Jaromír Šrámek Says:

  Ano, to, že na někoho navazuje zrovna dr. Clark, to je skutečně dobré doporučení.
  http://www.skepdic.com/huldaclark.html

 161. Taky skoro doktor Says:

  Prosím vás neznáte někdo někoho komu se ten hliník už dostal až do mozgu?
  Jak se tak rozhlížím po světě,….. na té teorii něco bude.
  VB

 162. Jaromír Šrámek Says:

  Pokud vím, tak prokazatelný hliník v mozku je (byl) pouze u dialyzační demence. To je ale pro antivax docela špatný příklad, protože kumulativní dávka hliníku byla celkem vysoká a přesto se rozvíjela jen u některých pacientů a spíše až po letech na dialýze.

 163. Taky skoro doktor Says:

  Na internetu se objevují i mnohem sofistikovanější „informace“ made in antivax.
  Na Vitalii například vyšel článek :
  „Studie potvrdila dřívější obavy: Nežádoucí účinky chřipkové vakcíny“
  Pokud si někdo myslí, že se v něm pojednává o chřipkové vakcíně, pak se hluboce mýlí. Ten článek je o pandemické vakcíně Pandemrix, která byla částečně použita jednou v r. 2009, kdy hrozila pandemie prasečí chřipky. O tom, že se nejedná o vakcínu, kterou se běžně očkuje a že má být použita pouze ve výjimečné situaci při hrozící pandemii a že ji nikdo od té doby ani neviděl, o tom se jaksi autor opomněl zmínit slovem. Naopak, zvýšené riziko nežádoucích účinků chytře využívá k posílení svých teorií o škodlivosti očkování jako takového.
  Vše je zabaleno do vědeckého hávu.Takovému článku uvěří i jiní borci než je Hric.
  Když jsem vytkl redakci, že i jen název je zavádějící, odpověď zněla „je to složité, jinak to neumíme, o nic nejde“ s autorem jsem na kordy už delší dobu. Ale i on přiznává, že o té manipulaci nevěděl, ale že je to prkotina.
  Takto to funguje ve světě dospělých a pan Hric by měl přehodnotit své postoje. (ale ne že bych to očekával)
  VB

 164. r Says:

  prosim pana hrica, aby si precital a okomentoval toto: http://tech.sme.sk/c/7208774/ockovanie-nesposobuje-autizmus-dokazal-vyskum.html

 165. r Says:

  alebo lepsie to zverejnit cele: BRATISLAVA. Očkovanie nespôsobuje autizmus, nie je nijaký vzťah medzi MMR vakcínou a autizmom a na autizmus nemá vplyv ani thiomersal či ortuť vo vakcínach.

  Také sú závery rozsiahlej metaanalýzy austrálskej univerzity v Sydney, ktorá vyšla v odbornom magazíne Vaccine. Vedci preskúmali dáta zahŕňajúce 1 256 407 detí z viacerých krajín sveta, vrátane Európy či Ázie. Výskum nefinancovala žiadna farmaceutická spoločnosť.
  Trápi vás očkovanie? Máte nejaké otázky? Všetky odpovede nájdete na OCKOVANIE.SME.SK

  Výskumníci vo svojej obrovskej analýze skúmali vplyv očkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, ale aj kombinovanej MMR vakcíny (osýpky, mumps, rubeola). Dáta neukázali žiadne zvýšené riziko v súvislosti s ktoroukoľvek z testovaných očkovacích látok, ani rizikový vplyv žiadnej ďalšej látky vo vakcíne.

  „Výsledky ukázali, že nám nezostalo nič. Znamená to, že tam nejestvuje žiadne spojenie,“ hovorí pre britský denník Guardian autor výskumu Guy Eslick. „Verím, že táto správa sa dostane k množstvu rodičov, ktorí premýšľajú, či zaočkovať svoje deti.“

  Tvrdenie, že očkovanie môže spôsobovať autizmus, sa objavilo v roku 1998. Neskôr sa ukázalo, že Andrew Wakefield pri svojom výskume klamal a pravdepodobne aj sfalšoval svoje výsledky.

  Následne magazín The Lancet štúdiu stiahol – vo svete vedy to znamená, akoby štúdia a jej tvrdenia nikdy nejestvovali, pretože porušila základné princípy fungovania vedy či slušného postupu.

  Čítajte viac: http://tech.sme.sk/c/7208774/ockovanie-nesposobuje-autizmus-dokazal-vyskum.html#ixzz32KX3Wqu4

 166. Taky skoro doktor Says:

  r
  Máme krásný den, dobré zprávy, udělal jste mi radost „r“
  Nevíte jak se k tomu dostat i bez těch 36 dolarů? Přinejhorším to zaplatím, protože to stojí za to.
  VB

 167. Pavel Vlašánek Says:

  Taky skoro doktor: pošlete mi svůj email, třeba na pavel.vlasanek@tucna.net .

 168. Taky skoro doktor Says:

  Nezlobte se Pavle není to věc nedůvěry, spíš zásady, ale raději zůstanu anonymní pro všechny.
  Snad někdy.
  VB

 169. Pavel Vlašánek Says:

  Já se nezlobím, chtěl jsem vám jen ušetřit dolary 🙂 Na web tu studii k dispozici nedám.

 170. Taky skoro doktor Says:

  Já už to zaplatil! Blbec.

 171. Marie Says:

  zdravím všechny 🙂
  reaguji na skoro doktora 🙂
  proč se tedy u nás stále očkuje proti obrně,když se u nás nevyskytuje cca půl století???? Já se omlouvám,kolikrát špatně formuluji otázku 🙂
  Jde o to,že u nás se nikdy plošně neočkovalo proti ani moru,ani choleře,ani tyfu a prostě tu nejsou…A byly a v hojné míře,myslím,že byly opravdovou hrozbou.Není dost dobře možné,že pokud by se neočkovalo i proti ostatním infekčním nemocem také nebudou???

  Doufám,že jsem otázku již položila srozumitelně

  Když se totiž podívám na země s výskytem těchto nemocí ,jsou to země třetího světa….Nebude to tedy malinko jinak?? Není možné,že nemoci které u nás v podstatě vymizeli a očkuje se proti nim,viz obrna zmizí z jiných důvodů než je očkování???
  Já selským rozumem říkám v čem je mor jiný než obrna??? Ono se říká,že obrna nebude vyjmuta z očkovacího kalendáře,dokud nebude eradikována-PROĆ???Copak mor byl eradikován a toho se nebojíme??
  Můžete mi to prosím vysvětlit z vašeho úhlu pohledu???
  Děkuji

 172. Marie Says:

  Pavle ,technická otázka 🙂 jak je možné,že mi nechodí upozornění na email i když tuto možnost zaškrtnu???

 173. Marie Says:

  pro r
  já si o Wakefieldovi myslím,že byl trochu obětní beránek…Proč by cokoliv falšoval???On se problematikou očkování přece nezabýval,jen si všiml souvislosti
  Myslím,že bylo třeba na někoho hodit ten vyšší výskyt spalniček a víc neočkujících,nebo oddalujících rodičů

  Já myslím Pavle,že tato studie a hlavně to jak se článek o zfalšování dostal na světlo by stála za kontrolu a možná bychom se divili.
  Teda snažím se věřit,že toto opravdu děláte poctivě a nezaujatě 🙂

 174. Marie Says:

  Jromíre a co hliník versus Alzeimerova choroba????
  Co já vím,byly studie,celkem asi 6 na toto téma a tři řekly ano,tři ne,takže jsme na začátku. Ale jaký názor na to máte vy???
  Tím bych chtěla říci,že hliník nemusí být tak nevinný jak si tu všichni myslíte…

  A co třeba hliník a fluor současně??
  http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2001/05/03.pdf

 175. Marie Says:

  http://medicinman.cz/?p=leky-latky/al

  toto je velmi zajímavé
  Vážně bych netvrdila,že se hliník do mozku nedostane
  Co jsem vyčetla tak poločas rozpadu hliníku v mozku je 7 LET !!!!!

 176. Taky skoro doktor Says:

  Tak postupně.
  ad1) Obrna se vyskytovala v r.2012 na území Pákistánu, Nigérie a Afghánistánu. v ostatních částech světa byla eradikovaná. (na územích Pák. a Afg. ovládaných talibanem a podobnými blbci se vyskytuje těch případů drtivá většina protože oni to očkování zakazují)
  Bohužel od té doby se začaly vyskytovat další případy na území : Sýrie, Iráku, Kamerunu, Rovníkové Guiney, Keni, Etiopie a Somálska. Tedy v zemích, kde se nedaří z různých důvodů(válka, peníze) zajistit pravidelné rutinní očkování. Před tím, než v těchto zemích nastaly problémy s očkováním, se zde obrna nevyskytovala. (naposledy před érou očkování). To o něčem vypovídá, odpovězte si sama. Doufám, že nechcete aby se do tohoto seznamu dobrovolně zařadila i ČR? Je to tedy logická odpověď na to proč ve třetích zemích – protože z různých důvodů zanedbávají očkování.
  Mor, na rozdíl od tyfu a cholery se vyskytuje natolik sporadicky , že vakcína „Plague“ není u nás a myslím ani jinde v Evropě registrována. Je k mání jen na výjimku. Ten mor, cholera, tyfus totiž opravdu více souvisejí s úrovní hygieny a vzhledem k tomu se očkuje pouze při cestách do zemí s nižším hyg. standardem, kde se nemoci vyskytují. Proto je také hloupost očkovat zbytečně u nás.(tak vidíte, že ti vakcinologové mají také mozek). Naproti tomu divoký polio virus se může vyskytovat volně v přírodě a můžete k němu přijít ani nevíte jak a pak už to jede. Zkrátka není nemoc jako nemoc a nemůžete to navléknout na jedno kopyto. Mor se šíří z hlodavců morovými blechami zatím co tyfus a choleru vám může přinést exotický snědý číšník i s obědem v restauraci.

  ad2) Wakefield byl podvodník, myslí si to většina soudně uvažujících lidí i soudy.

  ad3) Máte pravdu hliník je silně neurotoxický. Nemáte pravdu, že hliník obsažený ve vakcínách ve formě hlinitých solí by měl jakkoliv škodit. Nebylo to prokázáno. Viz studie výše.

  ad4) hliník se do mozku dostat může, ale ne z podání vakcíny. Viz. výše Jaromír “ dialyzační demence“
  Intoxikace hliníkem
  U nemocných se selháním ledvin opakovaně exponovaných dialyzačnímu roztoku připravenému z neupravené vody s vysokým obsahem hliníku docházelo v minulosti k vývoji aluminiové intoxikace s ukládáním hliníku do mozku, kostí a kostní dřeně s vývojem tzv. dialyzační demence, mikrocytární anémie a osteomalacie. Prevencí je použití vody upravené reverzní osmózou a nepodávání léků obsahujících aluminium. Dnes je aluminiová intoxikace u dialyzovaných pacientů velmi vzácná. Terapie spočívá v podávání desferioxaminu s následným odstraněním komplexu desferioxaminu s aluminiem vysokopropustnou membránou.
  S pozdravem VB

 177. Marie Says:

  moc děkuji skoro doktorovi za obsáhlou odpověď
  Já si samozřejmě spoustu věcí myslím jinak,ale o to co si myslím já nejde 😀 Každopádně si udělám čas a ty vaše informace si pozjistím,nějak mi to nesedí 🙂
  A to k Wakefieldovi: Jen citujete co citovali jiní,ale co se na tu studii mrknout,co jít do hloubky? 🙂
  Teď se přiznávám,že po dnešním parném dni jsem unavená a mozek pracuje na omezenou kapacitu 🙂

  Ještě se mi tu nikdo nevyjádřil k té studii o spalničkovém viru u autistických dětí,budu moc ráda,když se na ní někdo mrkne a řekne co si o ní myslí

 178. Jaromír Šrámek Says:

  ad Wakefield: Marie, studie, tedy odpovídající článek, není literární útvar podobný filozofickému traktátu, ze kterého by měly nějakou velkou hodnotu i fragmenty. Pokud bylo prokázáno, že podváděl již při tom hlavním, totiž při sběru dat, tak nemá cenu se takovou studií zabývat. Tedy pokud nejste biostatistik a nepokoušíte se hledat zvláštnosti ve statistickém chování podvržených studií.

  Taková studie je totiž do značné míry výtahem z poměrně velkého množství materiálu, který byl nashromážděn. Jen pro představu, v polovině března jsem odesílal takový článek (z oblasti analýzy obrazu). Jednalo se o poměrně jednoduché pozorování, i když s možnými dalekosáhlými důsledky, takže článek sám má asi 6 stran (ještě jsem nedostal proofreading, takže nevím, jestli ne jen 5 stránek), ale kdybych vzal všechny dokumenty, které bych měl mít správně vytištěné a archivované (protokol přípravy modelu, protokol měření, zdrojové kódy pro analýzu obrazu, surová data, skript v R pro analýzu surových dat,…), tak by se jednalo minimálně o 50 stránek textu a několik desítek snímků. Pokud jsou vážné pochybnosti o kvalitě studie, tak se hodnotí především tento „surový“ materiál. U klinických studí navíc obsahuje informované souhlasy, vyjádření etické komise, identifikaci studovaných pacientů,..

 179. Pavel Vlašánek Says:

  Marie,

  ad komentáře) bohužel nevím. Je ale třeba potvrdit odběr komentářů pod všemi články u kterých máte o odběr zájem.

  ad Wakefield) na článku pracuji právě teď. Nemusíte mít obavy o nestrannost; jako vždy píšu fakta, ne „jásimyslímže“. Můžete každopádně doložit své zdroje, rád je případně zahrnu.

 180. hric Says:

  zaujimave co sa pise tu o formaldehyde…?
  http://www.cdph.ca.gov/programs/hesis/Documents/formaldehyde.pdf

 181. hric Says:

  Diphtheria and Tetanus DTaP
  Toxoids and Acellular
  Pertussis Vaccine Adsorbed
  http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM101580.pdf
  strana 11
  Adverse events reported during post-approval use of Tripedia vaccine include idiopathic thrombocytopenic purpura, SIDS,
  anaphylactic reaction, cellulitis, autism,

 182. Pavel Vlašánek Says:

  hric,

  několikrát jsem vás varoval.

  – Nediskutujete, pouze tapetujete; vůbec nereagujete na podněty.
  – Vámi uváděné bylo diskutováno vícekrát, z čehož jasně vyplývá, že diskuzi ani nečtete.

  O toto nemám na svém blogu zájem, neboť jde o pouhé zaplevelení prostoru. V rámci zkvalitnění debaty máte ban.

 183. Taky skoro doktor Says:

  Na Jana Husa taky uvalili klatbu a byla z toho válka. Doufám, že se dějiny nebudou opakovat.
  Ale z duše vás chápu.
  VB

 184. Peter Says:

  Zdravim.
  Ja sa chcem len opýtať pan Vlašánek koľko deti mate a či už su zaočkované? Ruku na srdce! Ak nemáte deti tak si niesom istý že viete aké je to mat doma dieťa ktoré je od narodenie zdravé, pokojné a po očkovaniach postupne sa meniace nie tým správnym smerom. Teraz je mu 7 a ma silne ADHD s podozrenim na AS – poviem Vám že je mi nanič a do plaču dosť často. Mam aj ďalšie malé dieťa a neviem čo mám robiť, ale verte po očkovaní neprahnem.

 185. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Petere,

  je mi líto vaší situace.

  Z čeho odvozujete kauzalitu mezi očkováním a změnou u vašeho dítěte?

 186. Alena Says:

  I my jsme se stali obětí vakcíny ..I můj syn dostal po očkování encefal. A je autista.

 187. Taky skoro doktor Says:

  Zatím nikdo neprokázal souvislost mezi očkováním a autismem. Nevím kde berete jistotu, že vaše dítě bylo poškozeno právě po očkování. Nové studie a analýzy ukazují spíš na hormonální příčinu onemocnění.
  VB

 188. hric Says:

  Jasne ze tu nikto nema deti lebo ak by mal tak by velmo zvazil ci si da to dieta otravit ockovanim
  k mojku prispevku vysie co sa tika formaldehydu sa vyjadrim len okrajovo.
  je krasne sledovat ako tu niekto tvrdi ze ziadna s adjuvantou vo vakcine nieje zdraviu nebezpecna aj napriek tomu su latky poukazane ako velmo toxicke az neurotoxicke uz len pri ich vdychnuty a nedaj boze vpinchnute do dela 3 mesacneho babetka a este zarazajuce je ako tu tito skoro lekary tvrdia stale a to iste co je dookola prezentovane tzv medicine ako bezpecne a uznavane a preukazane za bezpecne ked na druhej strane sa tvrdi opak…
  A este je krajsie ako je tu zmietana alternativna medicina ako celok lebo co nieje podla tzv. mediciny uznane za liecbu je sarlatanstvo aj ked uz bolo preukazane ze velke davky Vitm C. sa daju pouzit na liecbu nielen na onko pacientoch ale aj na inych ochoreniach a nemam to s vlastnej hlavy a este k liecbe MMS tak som sa rozpraval s mojou svokrou a povedala ze mi da prefotit jej zdravotny zaznam o jej rakovine pecene a jej tzv. Sarlatanskej liecbe tejto nevyliecitelnej choroby ako ju nazval jej onkolog ktory ked ju stretol po 2 rokoch ktore nemala prezit bez chemickej liecby tzv. jedinej moznej v dnesnej medicine ktora stoji niekolko 100 eur za jedno pomenujem to napr. chemicky vstrek do ludkseho organizmu .
  tak vam sem potom poslem s radoustou aj jej posledne vysestrenie zo ziliny kde ju celu preskenovaly az do hlbky kosty a hlaaaa rakovina nieje a v kostiach kde nasa skvela medicina konci a nevie si pomoct nemoc zazracne nepostupuje a je na ustupe to mi je ale sarlatanstvo diky bohu ze som sa nedal vtedy odbit a neustale som na nnu nalihal nech vyskusa ten sarlatansky produkt od sameho dialbla ktory ju zevraj rozozere zovnutra ///…. panaboze len to nieeeeee….
  vsetci sa tu hrate na spasitelou a na vystudovanich lekarou ale ste nic ine ako ub,…. klamari ktory len boli oklamany systemom ktory zaraba na nestasti druhych a tim pomahate tomuto systemu ale nie ludom ktory tiez slepo veria tomuto systemu…
  Pan Vlasanek aneb Tucna mozte mi dat kolko chcete banou ale pravdu nezabanujete a skvor ci neskor pravda vide na povrch a vi pojdete stouto zumpou na dvo ako ten klacek ktory plava v tej zumpe
  nechcem sa nikoho dotknut neberte to prosim vas osobne ale uz mam dost tichto klamstiev na tichto vasich strankach ako je lovci sarlatanou aTd… ktore su platene cez statne institucie alebo neziskovky a vaz pane skoro doktor si mozte zavesit vas diplom ci co to dostanete zaveesit na stenu a modlit sa ze vas jedneho dna daky poskodeny otec alebo matka neukamenuje na ulici ..
  pekny den vam tu prajem a neskor vam sem prilepim tu zdravotnu dokumentaciu….

 189. Daniel Says:

  Jenom to tady nechám, aby si každý mohl udělat názor na to, jaký je rozdíl mezi korelací a kauzalitou…

  http://www.tylervigen.com/

 190. pajko lajko Says:

  Je az na neuverenie aky su ludia slepy…
  Este nikto neprekazal ze ockovanie sposobuje autizmus..
  Uz len nazou clanku je zavadzajuci ..
  Clanok by mal mat nadpis Mmr vakcina moze sposobit autizmus…
  Este nikto nedokazal ze mmr vakcina nesposobuje tak isto ako nikto nedokazal ze sposobuje..
  Ale rodic ktory ma doma dieta ktore pred ockovanim krasne reagovalo behalo liezlo smialo sa bolo plne zivota po ockovany je nervozne krici nevie sa sustredit na nic dlchsie ako 2sekundy a vy Pani tu tvrdite ze takyto rodic nema paru posudzovat alebo konstatovat ze jeho dieta je poskodene oskovanim stohoto mi vypliva len jedno ze nikto s Panov tu nema dieta.. Sam mam doma deti a nastastie zdrave…
  A neviem si predstavit ze by sa mojmu dietatu nieco podobne stalo. To je nieco co sa neda popisat co rodic preziva za muky a bolest ked vidi ako sa jeho dieta trapi a sam seba obvinuje ze nemusel dat dieta ockovat ale to je samozrejme v nasom state nemozne lebo nikto nechce mat problemi zo systemom a ma dost vlastnich starosty ako rodic a ako zamestnanec a tak sa spolieha na doktorou a tzv nasich specislistou co o tomto rozhoduju ale nikto nehladi nato ze ked sa nieco taketo stane tak jedine kto prebera zodpovednost za dieta je rodic..
  Tak sa tu kusok zamyslite nad sebou Pani skoro doktor a Pan Vlasanek lebo stojite na zlej strane aj ked si to nepripustite ale cas ukaze a vy uvidite kde je pravda ale to bude neskoro a pre tie deti ktore poskodilo ockovanie …
  Podla Indskej tradicie Karmy vsetko zle sa ti raz vrati.. Bud teraz alebo v dalsom zivote…

 191. pajko lajko Says:

  Neuveritelne je ako si moze niekto stale naivne mysliet ze ked zaockujete dieta v 3mesiacoch vakcinou ktora obsahuje hlinik formaldehyd msg a atd… A dake polomrtve bunky dakeho vyru ze si nane organizmus vytvory imunitu.. Ved to je uplna blbost .. Vysvelim…
  Vpichnete do tela vsetky tieto srack.. Malemu dietatu podla kapacit tuto zevraj pribehmu do miesta vpichu tzv imunita a ta zacne bojovat proty polo mrtvemu virusu ale to tam je este hlinik aby bola odozva este vacsia.
  Prirovnam to napr… Ked idete cez les a napadne vas polo mrtvi medved tak tiez zacnete proty nemu bojovat alebo ho nechate nech v klude zomrie… Ved ten chudak je uz skoro mrtvy lenze do toho pride este daco dalsie co vas vyhecuje a zacnete behat ako splaseny okolo toho medveda a medved vam moze jedine tak riadnu strelit a tym poskodit vase zdravie co je imunita… Takze nic dobreho to pre vas neznamena ziadna obrany schopnost sa u vas neprejavy len ste prisly k urazu…

  A prosim vas Pani este mi sem mozte dat niejaku studiu ktora by potvrdila ze hlinik a formaldehyd msg sorbitol 80 atd.. Je pre ludsky organizmus prospesny alebo ma dake liecive ucinky na telo alebo pre zdravie dietata.. A neohrnat sa tim ze ake mnostvo je vo vakcinach obsiahnute lebo potom by ste mohly tiez sem dat studiu ktora ukaze ze urcite mnozstvo tejto ci onej latky je pre 3mesacne babo neskodne alebo ma pozitivny vpliv na zdravie…

 192. Taky skoro doktor Says:

  Vážený
  Podle toho co píšete, jsou vaše představy o tom jak fungují vakcíny mírně řečeno, velmi nepřesné.
  Vakcína ani žádná její složka nemá zlepšovat vaše zdraví ani být prospěšná organismu. Má vás jen a pouze chránit před infekční nemocí.
  Každý lékař by měl vědět, že primární imunitní odezva se odehrává ve spádové mízní uzlině v podpaží očkovaného ramena, u dětí očkovaných do zadnice je to v tříselné uzlině. To už je vybádané a není třeba abyste to vylepšoval svými názory a vysvětlivkami.
  To, že očkování MMR nemá žádnou souvislost s autismem přesvědčivě dokazuje výše citovaná australská metaanalýza. Takže už to někdo dokázal a ne že ne.
  Krásně jste nám nastínil chudáka rodiče, který má postižené dítě po podání vakcíny (opravdu dojemné).
  Problém ale není v té vakcíně. Zkuste se zeptat, kolik let bylo matce a otci v době početí, jakými nemocemi trpěla matka v dětství ……atd. atd. Hormonání problémy, vyšší věk, degenerace spermií a jiná podobná témata jsou mnohem pravděpodobnější příčinou nárustu výskytu autismu a podobných problémů u dětí.
  Nikdy jste se nepozastavil nad tím jak stoupá neplodnost, jak se zvyšujícím věkem roste riziko downova syndromu? Asi ne, ono je jednodušší a hlavně módní vše svést na vakcíny a dát tak za uši těm syčákům z provakcinační lobby.
  VB

 193. Eathishit Says:

  Zdravim vas stoji za precitanie a uvazenie a prehodnotenie vasej hypotezi

  http://www.phc.ox.ac.uk/news/whooping-cough-found-in-a-fifth-of-uk-school-children-who-visit-their-doctor-with-a-persistent-cough

 194. Taky skoro doktor Says:

  Je to trochu off topic.
  VB

 195. hric Says:

  Ak ma pan admin neblokne tak mame tu zase nieco na obhajobu ze mmr sposobuje autizmus
  a dufam ze uz konecne tu pritomny pochopia ze CDC je platena zato aby klamala nie aby informovala verejnost o pravde…

  http://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16

 196. cirh Says:

  Spojitost MMR s autismem, aneb důkazy velké zdravotní kamufláže

  http://www.naturalnews.com/images/CDC-DOJ-Investigation-MMR-Vaccine-Autism-NN-Watermark.jpg

 197. Pavel Vlašánek Says:

  Poznámka pro Hric,

  nemusíte se snažit. Máte za své chování kompletní ban čímž jste přišel o možnost diskutovat na mém blogu.

 198. hric Says:

  Lem ma zaujima preco sa nechcete vyjadrit k novim skutocnostiam okolo MMR wakcin..?
  je to preto lebo nechcete uznat ze ste sa milily a klamali verejnost a neviete si uznat vlastnu chybu alebo este stale verite ze cdc vam vravi pravdu..?

 199. hric Says:

  a zaco mam ban zato ze som tu presadzoval pravdu… tak to je od vas ubohe ze v dnesjnej dobe je pravda zla a zlo je dobre…

 200. Eathishit Says:

  NeMyslite ze by bolo dobre prepisat nazov Clanku..? Lebo timto zavadzate ludi a klamete ich…
  Najviac sa mi paci ako tu v diskusii pani reaguju na tzv konspiracie ohladne mmr vsetko je podla vas v poriadku a vsetko su len chore konspiracie ale ked pravda visla na javo tak to proste ingnorujeme ale to ze ste sa tu nad niekim povysovali a nazivali ho konspiratorom ktory nevie co vravi je vsetko ok…?
  dufam ze vam uz do hlav natecie konecne ze CDC a FDA a atd sluzia nie pre ludi ale pre zaujmi korporacii a ockovanie nieje nic viac iba stroj na peniaze.
  vsetky choroby maju svoju specificku frekvenciu na ktoru su nachylne tak ako to uz tu niekto spominal vsetky choroby sa daju detekovat a nasledne zabyt…
  tu si mozte pozriet ako taky pristroj funguje a coho je schopny
  https://www.youtube.com/watch?v=kELJRX9WsiQ
  ak sa toto uz davno vie preco sa nelieci takto ale ludia stale zomieraju na choroby ktore sa daju velmo lachko vyliecit rakovina … ebola… mumps chrypka … HIV atd…
  No predsa preto lebo farma biznis nepotrebuje pristroj za max 50 eur ktory ich vylieci ked mozu inkasovat miliony eur za liecbu ktora vas nevilieci…
  Mam znamu ktora ma hepatitidu C a musela cakat na liecbu 3 mesiace aby jej ju schvalily a stoji 1milion
  tak kde sme sa to dostali Hm..?

 201. Pavel Vlašánek Says:

  V čem titulek klame? Navzdory titulkům konspiračních serverů to soud v případě o kterém hovořím opravdu nepotvrdil.

  Pokud máte pocit, že zapper funguje, klidně si ho kupte a používejte. Co je mi po tom. Akorát vás musím zklamat; 50 eur vám stačit nebude.

 202. Taky skoro doktor Says:

  Člověk, který napíše, že nemoci jako ebola, rakovina a AIDS jsou lehce léčitelné, buď neví o čem mluví, nebo nemá všech pět pohromadě. Žasnu čemu jsou lidi schopni uvěřit. To snad je lepší věřit, že víra tvá tě uzdraví. (rozhodně to má reálnější základ). Pavle obdivuji vaše nervy, mne to dohání k šílenství.
  VB

 203. Eathishit Says:

  sklamem vas asi ja 50eur som mozno aj vela povedal samozrejme ze zalezi na zrucnosti doticneho tu mate plno schem na zapper ktore si mozte aj doma spravit
  https://duckduckgo.com/?q=zapper+schema&t=ironbrowser
  a Taky skoro doktor verim comu verim lebo verim ze medicina v dnesnej dobe je na dve veci…
  a ak neverite ze to funguje tak neverte ale tento pan ma ine skusenosti a ma dostatok dokazou ze to funguje
  DR.BECK
  nieco pre info tu https://www.youtube.com/watch?v=MkiX0jJJozk
  V ramci vasej Lekarskej A doktorskej zacinajucej Praxe odporucam pozriet a porozmyslat nad tim..
  Tento Pan ma asi vacsie skusenosti ako vi tu vsetci do kopy.

 204. Pavel Vlašánek Says:

  Homemade zapper jsem ještě neviděl, díky za inspiraci.

  Nepříjde vám ale zvláštní, že s tímto materiálem ještě vůbec existují nějaké nemoci? Jak je to možné?

 205. Taky skoro doktor Says:

  Eathishit, VY VĚŘÍTE, že to funguje. Já VÍM,že to nefunguje. V tom je podstatný rozdíl.
  Nevylučuji, že vaše víra vám může pomoci. Víra ano, ten přístroj ne.
  Pořád čtu jak kapitáni farmaceutického průmyslu hází klacky pod nohy a likvidují podobné vynálezy, jen aby nepřišli o své zisky.
  Mne to spíš připadá, že někdo si snaží na víře a důvěře nemocných mastit svojí kapsu. A to je opravdu ekl.
  Když naši ŠMEJDI prodají stařence hrnec za 10 tisíc, alespoň si v něm uvaří bramboračku. Když podobní a ještě horší ŠMEJDI vás oberou o peníze a k tomu i o zdraví je to odsouzeníhodné.
  VB

 206. Eathishit Says:

  To Taky skoro doktor–podla odpovede sudim ze ste asi an i jedno video co som sem dal nepozeral alebo vam nejde dobre flash player alebo nefunguje youtube
  Comu verite Vi je mi jedno zo srdca ale tvrdit nieco co ste podla mna ani len nevideli na vlastne oci a tvrdit tu ze to nefunguje ked je to dokazane nie jednim doktorom, vedcom a dalsimi ktory tento pristroj pouzivaju a aj sa snim vyliecili je od vas dost smiesne..
  Podla vsetkeho si nevidite na koniec nosa…
  To vydlo ako ste sa tu hadali ze MMR nesposobuje autizmus ze to nic nema s ockovanim danou vakcinou a kazdy kto tvrdil opak bol oznacovany za konspiratora a vymetenca a pozrime sa CDC falsovalo studie ake prekvapenie
  tak by som sa ani necudoval ze oficialna medicina bude toto zariadenie povazovat za nefunkcne a nebezpecne
  To ako aj s MMS kvap. nefunguju su nebezpecne atd… hlavne ze ziadne vedlasie ucinky sa nepreukazali a nikto nemoze robit studiu lebo by sa prislo ze to fakt funguje a to by bol pruser lebo by sa clovek sam doma za 20eur vyliecil sam… ale mi potrebujeme davat ludom chemo za tisice eur a nakoniec aj tak zomru ved to je humannejsie a prospesnejsie pre farma biz… vsak ?

 207. Taky skoro doktor Says:

  Eathishit. Odpovězte si na Pavlovu otázku.
  Proč lidi umírají na tak „snadno vyléčitelné“ nemoci, když by se mohli zachránit sami a za pouhých 560Kč (aktuálního kurzu). Jsou tak hloupí, že jim nezáleží na životě?
  Kdybych věděl, že to funguje, byl bych mezi prvními, kteří by to svým pacientům doporučovali. Není lepší reklama, než pověst zázračného doktora. Ale nestojím o to za předpokladu, že nebudu vědět, ale pouze věřit, že to funguje.
  Protože jinak bych sám sebe degradoval na šarlatána. Víte kolik lidí zemřelo i přesto, že tu mašinku používali???

  VB

 208. Taky skoro doktor Says:

  Kromě toho si vlastně vzpomínám, že nejde o nic nového. To už dávno vymysleli soudruzi v SSSR. Ten přístroj se jmenoval „VYDĚRŽI PIJANĚR“ (psáno foneticky, nemám v PC azbuku ). Byl to Zapper jako vyšitý. Jen místo klopného obvodu 555 byl vybaven induktorem. Vzpomínám si, že to hodně brnělo. Asi si to vzala paní Dr. Hulda za vzor. Dnes už ta podvodnice není mezi námi, ale její duch (bohužel) žije dál.

  VB

 209. Petula Says:

  Víte ,pane Vlašánek, staré pořekadlo praví:na každěm šprochu je pravdy trochu, já nejsem fanatik,ale zaínám pochybovat o všech těch lécích co do nás lékaři cpou a sami se nenechávají ani očkovat např proti chřipce,…a jiným civilizačním nemocem,…jak to??,u těch dětí je to sporné, a očkování nutné,aby si tělo vytvořilo protilátk,lae bezpečné to jistě není a jak je vidět ,všechny ty sajrajty mají vedlejší účinky ať už jakékoli a když na to někdo poukáže,tak je lhář a manipulátor.Víte, o n je to velký bussiness to lékařství, ….o tom jsme přesvědčená a vím,že spousta doktorů, která věděcky potvrdila svá takováto tvrzení, šla od válu

 210. Jaromír Šrámek Says:

  Petula: Můžu vás ujistit, že většina klinických lékařů (pokud v to nepočítám přinejmenším kontroverzní existence typu dr. Eleková nebo dr. Vavrečka), se např. proti chřipce očkovat nechává. Očkování proti civilizačním chorobám neznám, vy ano?

  Tvrzení „na každém šprochu je pravdy trochu“ je demagogie v krystalicky čisté podobě. Tedy pokud bych o vás šprochl něco krajně nelichotivého, podle této „logiky“ by to pro vás mělo platit přinejmenším v mírnější formě. Jiné pořekadlo, i když to se do čítanek nedostalo a nedostane, říká zhruba toto: „I na čisté košili ulpí kus hozeného hovna“.

 211. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Peťulo,

  „Na každém šprochu pravdy trochu“ mě teď rozesmívá o to více, že máme právě zkouškové období. Přál bych vám vidět ty řady studentů, kteří poté co plácnou naprostý nesmysl zkouší „Ale když se to vezme tak a tak; aha, já bych to řekl asi spíš takhle; nene já to myslel jinak než je to napsané; …“ 🙂

  Nahoře máte příklad. To co tvrdí původní článek „Soud potvrdil…“ neobsahuje ani zrnko pravdy. Je to naprostá lež, protože se to nestalo. To tvrzení prostě neplatí stejně jako není pravda (ani trochu 😉 ), že 5 * 5 = 99511452. Je to prosté.

  Mimochodem pokud někdo lže a cíleně mate, samozřejmě si zaslouží jít o válu. Ovšem vy o někom takovém víte? Já vím spíše o těch, co si z toho udělali slušný business typu „detox po očkování“ apod.

 212. pajkolajko Says:

  nech sa paci pani tu mate dalsi dokaz o spojitosti mmr a autizmom…
  este stale nam tu chcete vykladat ze vakciny su bezpecne… Jaj zabudol som tito pani su plateny s americkej ambasadi v ramci programu demokracie sveta a volnemu pristupu k informaciam…

  https://childhealthsafety.wordpress.com/2009/02/03/junk-science-junk-justice-or-corruption-in-medicine/
  http://www.ageofautism.com/2012/05/italian-court-rules-urabe-mumps-strain-of-mmr-causes-autism.html
  http://www.rescuepost.com/files/vaccine-italia-decision.pdf

 213. pajkolajko Says:

  pan vlasanek ake klamstvo? prestante klamat ludi prosimvas ci vam nieje hamba
  ako sa vam zaspava v noci hm?
  akoze co je klamstvo na tom ze americka vlada plati rocne niekolko miliard dollarou detom ktore su poskodene ockovanim co je na tom klamstvo… vieste co je klamstvo toto co tu pisete na tejto stranke

 214. Marie Says:

  Zdravím Pavle po nějaké době. Nalezla jsem rozbor Tvého článku 🙂 Dává mě smysl 🙂
  http://www.slobodavockovani.sk/news/ad-mmr-zpusobuje-autismus-potvrzeno-soudem-ne/

 215. Pavel Vlašánek Says:

  Ahoj,

  už jsem jej četl a stihl i zareagovat 🙂 Autor se bohužel mylně domnívá, že soud uznal příčinnou souvislost, i když ne pro autismus. To je chyba, a tak jako tak – v jediném o čem jsem psal (že je původní článek vylhaný) se mnou autor souhlasí. Zbytek je už jen takové domýšlení a nastavování 🙂

 216. Eathishit Says:

  Nieco na prestudovanie vam posielam
  http://www.greenmedinfo.com/blog/200-evidence-based-reasons-not-vaccinate-free-research-pdf-download

  no som zvedavi co na toto poviete pani, ak vam nestaci 200 studii o ockovani tak potom uz neviem

 217. pajkolajko Says:

  http://www.youtube.com/watch?v=8GRwfTkrAnw

  pani a na toto co poviete ked uz aj v ceskej televizii nieco odvisielaju stale to bude podla vas len blud anti vac…?

 218. Pavel Vlašánek Says:

  Co kdybyste zkusil zapojit vlastní rozum a ne jen neustále nekriticky vstřebávat čím vás krmí různá média? 😉

 219. rudo Says:

  tu je vysledok antivac: http://www.etrend.sk/ekonomika/vakciny-1.html
  myslim, ze tych antivac treba …… .

 220. pajkolajko Says:

  ved jasne treba zapojit mozog to hey hlavne ze ho zapajate Vi… ale to ze sa tam hovori o tom ako CDC falsovala data to je urcite v poriadku a nestoji to ani za spomenutie..vsak? ved to je konspiracia… takze clovek nadalej m verit zlocineckej CdC…. a vi tu ste len kopa hnoja ktora
  … chlapci mpji

 221. Jaromír Šrámek Says:

  pajkolajko: Když už jsme u toho mozku, tak věnujte pozornost tomuto: http://www.snopes.com/medical/disease/cdcwhistleblower.asp

 222. rudo Says:

  pan vlasanek, kludne dajte ban aj „pajkolajko“. lebo je to dalsi nick hrica. rovnaky obsah, rovnaky styl, rovnaka gramatika.

 223. Pavel Vlašánek Says:

  Hric nevím, ale pajkolajko je jinak Eathishit a také miroslav Tuhy, který tady sepsal srdceryvný příběh a tom, jak na rady vyčtené z mého blogu dal očkovat dítě a to je teď postižené.

  Ale samozřejmě, že pokud bude i pod jinými nicky předvádět to samé tapetování bez jakékoliv diskuze, banu se nevyhne.

 224. pajkolajko Says:

  nech sa paci cez 200studii ktore dokazuju ze vakcini su nebezpecne

  http://www.greenmedinfo.com/sites/default/files/gpub_58635_anti_therapeutic_action_vaccination_all.pdf

 225. Pavel Vlašánek Says:

  Už ani nevím kolikrát jsem to psal, takže opět a znovu:

  pajkolajko, o seznamy tady nestojím (a věřím, že nejen já). Vyberte několik kvalitních studií, které jste sám četl a analyzoval, ať se můžeme bavit konkrétně.

  Jinak prostě jen papouškujete, co jste vyčetl jinde. A to nemá smysl.

 226. pajkolajko Says:

  verim ze tu urcite poznate primarku na Kramaroch ak tak sa jej spitajte ako dopadlo jej vnuca po ockovani…

 227. rudo Says:

  http://technet.idnes.cz/reportaz-cd-nedej-se-utajena-data-ockovani-fii-/veda.aspx?c=A150618_185307_veda_pka
  http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/06/po-temer-30-letech-se-vratil-do-spanelska-zaskrt-mohou-za-to-odmitaci-ockovani/
  argumenty typu ten a ten ma skusenost su o nicom. citajte fakty.

 228. rudo Says:

  ps. na kramaroch je primarok vela. takze zas o nicom. ps. spravne sa pise „spytajte“.

 229. Alexandra Lipková Says:

  Jsem ráda, že si někdo dá tu práci…Kloubouk dolů. Ale mám k tom ujednu výtku. Píšete, že „Pro zajímavost můžu uvést publikaci, která prokazuje, že vztah mezi encefalitis a vakcinací neexistuje.“ V příbalovém letáku vakciny Priorix (jediná dostupná mmr na trhu) se jako nežádoucí účinek uvádí i encefealitida a enecefalopatie. Takže v tomto světle moc nechápu proč uvádíte nějakou studii, když tento NU již byl prokázaný.

 230. Jaromír Šrámek Says:

  Alexandra Lipková: Uvedení NÚ v příbalovém letáku se opírá o záchyt koincidence během během studií a/nebo počátečních fází uvádění na trh. Ono jde o alibismus ze strany výrobce, protože pro případný soudní spor je pro něj výhodnější, když je takový účinek zjištěn. Při sestavování možných nežádoucích účinků není u vzácných stavů obvykle ani dost údajů na to, aby bylo možné hodnotit kauzální vztah. Hodnotit vzácně se vyskytující NÚ, tedy rozhodnout, zda jde o náhodnou koincidenci nebo je zde nějaká vazba, lze až na velkém počtu případů – a výsledky mohou být zdánlivě paradoxní.

  Dovolím si uvost poněkud drastičtější příklad: Poměrně klasicky uvažovanou asociací je očkování proti chřipce a Guillain-Barré syndrom. Skutečně se po očkování několikrát objevil, takže v SPC se jako hlášená NÚ objevuje. Po podrobnější analýze, která byla možná až s odstupem času, se ukázalo, že očkování proti chřipce ve skutečnosti snižuje četnost Guillain-Barré syndromu na srovnatelných skupinách (to už je vyšší dívčí biostatistiky). Jinými slovy, očkování proti chřipce chrání před Guillain-Barré syndromem (zhruba se ví, proč tomu tak je) – a přesto je Guillain-Barré stále uveden např. v SPC Influvac jako NÚ hlášený v post-marketingovém sledování.

  Takže pointa: Chápete to špatně. NÚ prokázaný nebyl, byla pouze zachycena koincidence. Teprve později bylo dokázáno, že jde o náhodné koincidence.

 231. Vita Roessler Says:

  Vazeny pane Vlasanku, dekuji za clanek. Skoda, ze ti, kteri sdílejí informace na webu, si je neoveruji. Samozdrejme, se muze stat, ze ockovani ma na nekoho negativni ucinek, jako jsou lide, kteri maji alergii na vodu, na dřevo, kov…..ale obecne je jasne dokazan prinos ockovani pro lidi. Obrna, TBC, neštovice, tetanus..vyse uvedene pripady, nemusi mit korelaci- černá kočka přes cestu a neštěstí. Určitě se to někdy přihodí.
  V tomto ramci je zajimava teze: DDT zachranilo mnohem vice zivotu, nez kolik pripadne poskodilo.
  S homeopatiky je to jednoduche BBC pred lety vypsala 1 milion liber pro toho, kdo dokaze jejich ucinnost. Tyto penize jsou stale volne.

 232. Alexandra Lipková Says:

  Tak to se trochu mýlíte, postvakcinační encefalitida a encefalopatie je prokázaný jev. Zeptejte se neurologů, co řeší tady tyto stavy u dětí p oočkování priorixu. Ve studiích se uvádí výskyt konkrétně postvakcinační encefalopatie 1:1,1mln očkovaných dávek. Ale jenom za rok 2016 vím o 2 postvakcinačních encefalopatiich diagnostikovaných ve FN neurology. A to jsou jen případy o kterých vím já osobně…takže jich samozřejmě je ročně dalko více. A nebavíme se o nějakých domněnkách a nepotvrzených náhodných koincidencích. Ale o potvrzené diagnoze POSTVAKCINAČNÍ ENCEFALOPATIE.

 233. Alexandra Lipková Says:

  Vita Roessler přínos očkování je zcela evidentní. Ale nestačí se ohlížet pořád do historie, je potřeba upravovat očkovací kalendář aktuální nakazové situaci. Proto bylo např. TBC z povinného očkování dětí vyloučeno a od roku 2010 se již neočkuje. Protože vakcína byla neefektivní, neučinná a se spoustou NU. Neštovice taky nepatří mezi povinná očkování. Momentálně probíhají epidemie příušnic mezi mladými dospělými, kteří jsou 2x očkování. Takže pouze se přehoupnul věk nakažení z dětství do dospělosti, kdy naopak toto onemocnění už představuje komplikace v podobě zánětu varlat a neplodnosti. Vakcína nemá doživotní učinnost narozdíl od prodělání nemoci v dětství…O tom proč byla zařazena hepatitida typu B do povinného očkování v kojeneckém věku, tak to je mi záhadou do ted. Asi proto, že někdo přišel s hexavackinou a byla potřeba ji prosadit a udat. Zdravotní opodstatnění to nema zhola žádné.

 234. Očkování a autismus - Pseudo.cz Says:

  […] Pavel Vlašánek, Ph.D.: MMR způsobuje autismus! Potvrzeno soudem? Ne (tucna.cz, 4. listopadu […]

 235. Peter Mésároš Says:

  Myslím, že na odhaľovanie, či sa ma niekto snaží vtiahnuť do konšpirácie, je vhodné použiť Occamovu britvu.

 236. broadband speed test Says:

  The positivity and optimism conveyed in this blog never fails to uplift my spirits Thank you for spreading joy and positivity in the world

Leave a Reply