Elektronická homeopatie a léčení na dálku

Objevil jsem zákoutí alternativní medicíny, které mne kombinací více faktorů opravdu šokovalo. Na stránkách

KeZdravi.cz

úplně dole najdete

Naprogramované kapesní homeopatické computery PSION

které vypadají takto

a o nichž se dočtete mimo jiné:

Homeopat zadá pomocí klávesnice název homeopatika v požadované potenci. Poté stisknutím tlačítka „MODE“ provede přenos vygenerované homeopatické informace buď přímo na pacienta nebo na inertní materiál (např. globule, alkohol), čímž se připraví homeopatikum plně srovnatelné s přípravkem vyráběným klasickým způsobem.

Poté, co jsem zpracoval posunutí své vnitřní hranice „tomu už přece nemůže nikdo uvěřit“ zase o kus dál, kontaktoval jsem prodejce a započal diskuzi.

Úvod

Na první pohled a v souladu s popiskem je zobrazené zařízení Psion Organiser II ve variantě LZ/LZ64/LP vyráběné od roku 1988. Pokud vás zajímají technické parametry, můžete se začíst zde.

V této chvíli to vypadá tak, že máme před sebou dnes už archivní kousek výpočetní techniky obohacený novým softwarem.

Reagoval jsem na výzvu

„Bližší informace a cenovou nabídku si můžete vyžádat na: info@kezdravi.cz“

a napsal o cenovou nabídku a bližší informace. Obojí mi bylo zasláno, ovšem nejsem si jist, zda bych se přímým zveřejněním neprovinil proti zákonu. Z materiálů budu tudíž jen citovat. Diskutoval se mnou Ing. Jaroslav Tručka, jednatel společnosti Empatie, s.r.o., která provozuje výše zmíněný web.

Nejprve vyřešíme cenu. Jsou k dispozici dvě varianty, a to čtyřřádkový za 3000 Kč a dvouřádkový za 2400 Kč. Jde o zařízení typů LZ/LZ64 a CM/XP. Největší perličku o samotných produktech si nechám na později, teď se podívejme, jak to má vlastně fungovat.

Co za tím má být

Na webu píšou:

K dispozici jsou pouze používané přístroje speciálně naprogramované pro účely psychodynamické biorezonance.

Že nejsou k dispozici nové, je vzhledem k roku výroby pochopitelné. Co je pochopitelné méně, je spojení psychodynamická biorezonance. Google? Nic. Zkusme si tedy poradit sami.

Psychodynamika je soubor psychologických směrů, které však mají jedno společné: snaží se za běžnými projevy našeho prožívání, usilování a jednání najít hlubší vrstvu skrytě působících činitelů, které ovlivňují naše vnější projevy.

BiorezonanceBiorezonance má být analogickým fenoménem jako rezonance ve fyzikálním smyslu, ale má se odehrávat mezi dvěma živými objekty nebo mezi živou bytostí a okolním neživým světem. Má umožňovat přenos informace, tedy vzájemnou komunikaci, ovlivňování, léčení apod.

Jde tedy o přenos informace rezonancí mezi objekty na hlubší vrstvě psyché? No, je to asi jedno. Řekl bych, že účel použití tohoto spojení není pro vysvětlení problematiky, ale pro navození jakési vědeckosti. Co mě ale zaujalo po odborné stránce, bylo konstatování, že jsou přístroje speciálně naprogramované.

Na můj email:

Dobrý den,

zaujala mě vaše nabídka homeopatických počítačů PSION.
[…]
Můžu požádat o cenovou nabídku, případně i bližší informace?

Děkuji

Pavel Vlašánek

odpověděl pan Ing. Tručka i tímto:

…computery jsou naprogramované mentálním programem…

No. Mentální programování si překládám asi tak, jako že někdo přeprogramuje cizí mysl. Tedy, že programátor donutí oběť myslet si to, co jí nařídí. Třeba. Ale jak to souvisí s neživým přístrojem? Snažil se ho snad někdo přesvědčit, že není jen tak běžný organizér, ale úžasný léčebný prostředek budoucnosti? Snad ne.

V zaslaném návodu je toto:

Mentální program je trvalou součástí přístroje a nezmizí po vyjmutí baterie.
[…]
Mentální program současně blokuje veškeré případné pokusy o zneužití této pomůcky pro mocenské nebo manipulativní účely.
[…]
Bezpečnost zde není klišé. Není výjimkou, že léčba nemocných neškolenými léčiteli vede k „přeskočení“ nemoci z nemocného na léčitele. Toto nebezpečí je při použití Psionu mentálním programem eliminováno.

Nebyl jsem si jist zda jsem to celé pochopil správně, jakože jde o kouzlo, tak jsem se zeptal:

Děkuji za informace.

Není mi příliš jasné jak funguje onen mentální program, zmíněný ve vašem emailu? Tedy, jakým způsobem je tam nahrán a jak je zajištěna jeho správná funkce?

S pozdravem,
Pavel V.

a obdržel odpověď:

Chápu… Potíž je v tom, že mentální programování dělá Dr. Vera Rosival […] svěřila mi postup, ale ne právo jej sdělovat. Rád bych Vám jen řekl, že je to velmi jednoduché, ale chce to svoje. Snad ještě to mohu sdělit, že jde o postup na bázi kvantové fyziky.

Jistě. Je třeba držet tajemství, především když se v něm točí peníze. Napsal jsem Dr. Rosival, ale neodpověděla. Musíme si tedy vystačit s panem Ing.

Co může znamenat na bázi kvantové fyziky neumím se svými znalostmi uchopit. Je to snad něco na úrovni příliš malých energií? Nebo přesně nezměřitelných energií? Myslet to jako nezměřitelné by bylo asi velmi žádoucí, aby třeba někoho nenapadlo zařízení podrobit výzkumu a pak prohlásit „nic to nedělá“.

Vysvětlení, které by dávalo smysl, jsem se nedočkal, tak jsem pokračoval dále. V návodu se píše:

Přístroj přitom vydává zvuk o frekvenci 10Hz připomínající tiché klepání. V průběhu tohoto procesu dochází k přenosu zadané homeopatické informace.

Zvuk o frekvenci 10 Hz rozhodně nepřipomíná tiché klepání. Možná ano, ale jen pokud jste třeba slon. Jak mi ale bylo sděleno, jde o nepřesnou formulaci:

S těmi 10Hz máte pravdu, asi jsem se vyjádřil špatně. Přístroj „klepe“ v taktu 10 x za sekundu.

Popsat skutečnost, že zařízení klepne desetkrát za sekundu, jako zvuk o frekvenci 10 Hz je opravdu velmi svérázné. Od člověka s inženýrským vzděláním jakbysmet.

Zatím má touha po zjištění, jak to všechno funguje, zůstává neukojena. Ptal jsem se dál, jak přesně se homeopatická informace přenese na pacienta, případně globule, a dostal odpověď:

Je to spojení tří elementů: frekvence, na které PSION pracuje (10 Hz) + mentální program + mysl člověka, který s PSIONEM pracuje.

Nějak se nám to zacyklilo, tak s tím přestanu a rovnou řeknu, že jsem se o tom, jak má zařízení fungovat, nedověděl nic smysluplného. Jen různě prokombinovaná vágní a v kontextu nevysvětlená slovní spojení.

Samotný proces léčby

Když jsme se nedověděli, jak zařízení funguje, zaměřme se na to, co má dělat. Má

přenést vygenerovanou homeopatickou informaci na pacienta poblíž, na pacienta kdekoliv na světě, případně na inertní materiál.

Popis pro aplikace na přítomného pacienta a inertní materiál je víceméně stejná:

(a) Zadejte na displeji homeopatika, případně názvy nozód, včetně požadovaných potencí.
(b) Otevřete krytu v horní straně computeru.
(c) Přibližte computer k rameni nebo dlani pacienta a stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu asi 5 – 7 vteřin. Přístroj přitom vydává zvuk o frekvenci 10Hz připomínající tiché klepání. V průběhu tohoto procesu dochází k přenosu zadané homeopatické informace.
(d) Po ukončení přenosu je možno zadanou sekvenci homeopatik uložit do paměti zmáčknutím klávesy „EXE“.

Pacient je případně nahrazen materiálem.

V další kapitole si ukážeme onu krytku a vysvětlíme, co se doopravdy tímto postupem stane. Zatím pokračujme aplikací na pacienta, který není přítomen.

Podobně jako předtím naťukáte seznam homeopatik, zmáčknete tlačítko, přístroj desetkrát za sekundu zaklepe, a přenese vytvořenou informaci na člověka na druhé straně světa. Ptáte se, jak může zařízení poznat, na koho má vlastně léčivý účinek aplikovat? Dobrá otázka. Ještě že máme návod:

(a) Zadejte na displeji homeopatika jméno, příjmení a datum narození léčené osoby.
(b) Jedná-li se o osobu, kde lze přepokládat, že existuje více nositelů stejného jména, kteří mají totožné datum narození (např. John Smith), zadejte ještě další identifikační údaj. Např. rodné číslo nebo adresu současného nebo trvalého pobytu.

To mi přijde zbytečně složité. Kdyby byl pacient ochoten poskytnout fotku, může se autor v příští verzi inspirovat japonskou kulturou.

Co je zatím ve skutečnosti

Konec legrace. Jednu část postupu léčby jsem zatím přeskakoval, a to samotné vložení informace o použitých homeopatikách do přístroje.

(a) Stiskněte tlačítko „S“. Na displeji se objeví „SAVE on A: “ Nyní již můžete zadávat údaje na řádek pod tímto nápisem.
(b) Napište název homeopatika v požadované potenci, např. ARNICA D 12.
(c) Klávesou se symbolem „↓“ přesuňte kurzor na další řádek na který napíšete název dalšího homeopatika v požadované potenci, například „RUTA C 30 “.
(d) Opakujte krok „c“ pro vložení dalšího homeopatika. Celkem je možno zadat až 15 homeopatik v různých potencích, obvykle však vystačíte s menším počtem.

Mysleli byste si, že autor nápadu alespoň napíše vlastní program pro výběr homeopatik? Chyba lávky. Zařízení nic takového neobsahuje. Pro objasnění, co se vlastně děje, nahlédněme do dobového manuálu.

The Organiser comes with a database for storing all manner of information. This chapter shows you how to save a record in the main data file. It also introduces you to the keyboard.

Píše se tam, že zařízení obsahuje možnost zadat do něj poznámku.

Select Save from the menu by pressing the S key. The screen looks like this with the database symbol in the right-hand corner:

Save on A:     
>_         

You could now start to type in a record like this one:

S HOLMES
01 006 7171
221B BAKER ST
LONDON W1

Tady se dovídáme, že stisknutí klávesy „S“ spustí možnost zapsání poznámky.

Ano, tak drzé to opravdu je. Jde prostě o softwarově nezměněné zařízení. Za 3000 Kč si koupíte úplně obyčejný organizér, který snad někdo mentálně ovlivnil. Normálně řečeno

koupíte si zařízení a do jeho aplikace ve stylu poznámkového bloku napíšete, co chcete.

Není na tom nic speciálního, nic magického. Poznámka v návodu nasazuje korunu:

Nomenklatura homeopatických přípravků se často liší podle autora literatury nebo země původu homeopatika. Při předávání homeopatické informace pomocí computeru nehraje roli, zda zadáváte homeopatikum pod názvem NATRUM MURIATICUM D 12 nebo NATRIUM MURIATICUM D 12, či NATRIUM CHLORATUM D 12. Také nehraje roli, zda zadáte název homeopatika podle nomenklatury české, francouzské nebo německé, např. STAPHISAGRIA nebo STAPHYSAGRIA. Obojí je správně.

No ještě aby nebylo!

A víte, co se stane, když držíte klávesu „MODE“ na dobu asi 5 – 7 vteřin? Píše se to v manuálu:

If you have no packs, pressing MODE has no effect.

Hm, a co s tím 10 Hz zvukem? Že by na něj v manuálu zapomněli? A krytka?

Zd

Zdroj: manuál

Pro úplnost ještě uvedu, že jsem se několikrát ptal, zda bylo zařízení upraveno po stránce hardware, tedy zda mu byla přidána nějaká součástka, a odpovědi jsem se nedočkal. Předpokládám však, že nebylo a že jde opravdu o původní Psion Organizer II tak, jak sjel před dvaceti lety z výrobní linky.

Závěr

Tento článek je opět trochu jiný než ty předchozí. Je o výpočetní technice a přímo se dotýká věcí, se kterými denně pracuji. Nevěřím, že si někdo s titulem Ing. opravdu myslí, že se přístroje dají programovat myšlenkami. Z mého pohledu jde o jasný podvod cílený na důvěřivé laiky.

Můžeme se podívat i na samotné aktéry. Metodu psychodynamizace prý vyvinul Dr. Gerd Messerer. Co říká google? Nezná ho. Ale náhodou můžete narazit na stránky jednoho pravděpodobného zákazníka pana Ing. Tručka.

A samotné Psiony použité k homeopatickým účelům? Nic.

Pod samotnými návody je podepsána společnost Empatie, s.r.o., a jak to tak vypadá, stojí možná i za samotným nápadem nakoupit archivní zařízení a vydávat ho za něco, čím není.

Závěrem bych jen dodal, že pokud budete mít někdy potřebu vyrobit si homeopatika doma, a to ve stejné kvalitě, ušetřete spoustu peněz a kupte si místo Psionu obyčejný sešit. Sešitářská lobby mi nezaplatila dost, takže nebudu jmenovat značku, ale kupte si klidně ten nejlevnější, který najdete. Pak do něj napište seznam homeopatik, která chcete aplikovat. Na jazyce nezáleží, chyba v názvu vůbec nevadí. Popsaný kousek papíru vytrhněte, opatrně přeložte, a za usilovného myšlení na cílovou osobu pomalu a zlehka vyhoďte do koše.

Dovolte, abych článek ukončil slovy, která mi pan Ing. Jaroslav Truček také poslal:

…ano, zabývám se trošku i marketingem…

P.S. : Pokud si chcete zřídit vlastní homeopatickou nemocnici, můžete si za necelých 100 liber + poštovné koupit 26 přesně takových Psionů.

P.P.S. : Pokud máte pocit, že klasická homeopatie je v pořádku, ale toto už je zjevné šarlatánství, tak vězte, že tolik rozdílů zas nenajdete. Množství účinné látky bude v globulích připravených tak či tak stejné, funkcionalita se opírá o tajemné, nevědecké a nezměřitelné záležitosti…

Tags: , ,

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

22 Responses to “Elektronická homeopatie a léčení na dálku”

 1. Tučna o elektronickej homeopatii | Lovci šarlatánov Says:

  […] Tučna o elektronickej homeopatii […]

 2. JackuB Says:

  To matení technologií mi dost připomíná online biotroniku (V ČR např. http://www.dub.cz/cs/biotronicke-pusobeni-tomase-pfeiffera.php )

 3. Pavel Vlašánek Says:

  „matení technologií“, to je výborný obrat. Přidávám do štítků 🙂

  Vidím jako positivum, že biotronika v podání pana Pfeiffera nepůsobí jako těžký business a škodlivé šarlatánství.

  Chtěl jsem kdysi i zajít na jeho koncert, docela by mě zajímalo jak zní to na co hraje.

 4. Kubo) Says:

  Strašne som sa smial. 😉 Trochu cez slzy, ale predsa. Toto: „Poté, co jsem zpracoval posunutí své vnitřní hranice „tomu už přece nemůže nikdo uvěřit“ zase o kus dál“ presne vystihuje môj prvý šok. … 😉

 5. Jirka Says:

  Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet.

  Nejhorší je asi to, že i u tak evidentního podvodu se vlastně nedá prokázat úmysl.

 6. brany Says:

  lol
  tak teraz ma napadlo, ze mam v skrini homeopaticky computer Atari 800XL !!!

 7. zizuliak Says:

  Rad by som upozornil na vetu „…čímž se připraví homeopatikum plně srovnatelné s přípravkem vyráběným klasickým způsobem.“ S tymto musim stopercentne suhlasit. V ramci kupenych klasickych homeopatik dostanete drahu latku, ktora nema na vas organizmus ziadny vplyv. Presne to iste dokaze aj tento diar. Ale pripadnym zaujemcom viem za 10 EUR poslat mentalne naprogramovany mail, ktory Vam na 10 sekund premeni vodu v zachode na homeopatikum. Nemusite mi ani pisat tie cudne nazvy, ono sa to zmeni presne na take, ake prave potrebujete. Nemusite mat ani email, ani internet, bude to fungovat aj tak. A tych 10 sekund zacne ubiehat prave vtedy, ked zacnete pit tu vodu z hajzlu. Pre akekolvek ine sluzby ma tiez kontaktujte. Ak ste dost blby a bohaty, tak som pre Vas ten spravny clovek 🙂

 8. Pista Says:

  No nevím čemu se tu dá smát. Já jsem si takový Psion pořídil přímo od Dr. Rosival. Když mi přestal po dvou týdnech fungovat p. doktorka mi po zaplacení nemalého servisního poplatku mentálně naprogramovala muj mobilní telefon. Takže teď si dokážu energeticky naprogramovat např. mého bimbase tak, že kterékoliv zájemkyni mezi 25 až 35 lety dokážu pomoci – stačí poslat foto na muj e-mail a popsat o jaký problém sa jedná. Poté pomocí mobilu mentálně naprogramuju svého bimbase a vaginální masáží se pokusíme problém vyřešit. Samozřejmě diskrétně a se zárukou bezplatného opakování až do odeznění mentální cerebrospinální dysfunkce.

 9. Tomáš Says:

  Vážený,

  kontaktujte mě na mém emailu, chci s Vámi probrat PSIONY osobně:) Nebojte se ničeho…

 10. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Tomáši,

  nevím komu svůj příspěvek cílíte; čtenářům je váš email nedostupný. Jestli byste rád napsal mi, tak tak učiňte třeba na pavel.vlasanek@tucna.net

 11. Taky skoro doktor Says:

  To je prostě bomba. Netušil jsem, že je něco takového možné. Chtěl bych jeden kus pro svého psa. Pořád chce aportovat, možná ho to z toho vyléčí. Jenom aby to bylo dobře mentálně naprogramováno, mám chytrého psa.
  Objednávám 2 kusy, kdyby jeden rozkousal.
  VB

 12. Says:

  Zdravím.
  Pozoruhodný podraz. Jak už si někdo zde v diskusi všiml, je zde nabízeno homeopatikum v kvalitě identické s profesionálně vyráběnými homeopatiky. Vzhledem k tomu, že profesionálně vyráběná homeopatika neobsahují žádné léčivé látky, ale jen fyzikálně nezjistitelné léčivé informace, není tento humbuk snad ani právně postižitelný.
  Pojem mentální programování není také podvod a nesmysl v tom smyslu, jak ho autor článku pochopil – že totiž někdo silou myšlenky vtiskne do psionu počítačový program schopný vyčarovat homeopatikum. Tento pojem má určitý exaktní význam, který je opět formálně obhajitelný, protože fyzikálně neprokazatelný. Pod pojmem „mentální programování“ se myslí údajná schopnost soustředěné mysli a víry, vložit do libovolného hmotného předmětu nějakou, víceméně libovolnou informaci nebo funkci. Zhruba na tomto principu se ve středověku vyráběly některé amulety, takže nejde o nic nového, jen se tradiční magická praktika převlékla do moderního slovníku.
  Po věcné stránce reálnost mentálního programování nijak neřeším, jen upozorňuji na pravděpodobný význam použité fráze.
  Obdivuhodné tedy na tom celém je, že tato lumpárna pravděpodobně není trestně postižitelná. Zejména pokud je někde v poznámkách k návodu uvedeno, že jde vyrábět pouze homeopatika určitého, dostatečně vysokého ředění, aby nespokojený zákazník určitě nemohl požadovat přítomnost nějakého byť minimálního měřitelného množství zmíněné chemikálie ve výsledném produktu.
  A dokonce můžeme spekulovat o tom, že snad i sám výrobce tohoto zařízení by mohl věřit v jeho funkčnost. Protože lidé přesvědčení o reálnosti mentálního programování (ve smyslu jak jsem výše popsal) opravdu existují a lidé ochotní léčit se homeopatiky (což je vlastně skoro totéž) také.

 13. Taky skoro doktor Says:

  Bohužel, asi máte pravdu. Pak už totiž těm normálním lidem nezbývá než si z toho dělat srandu a ty zoufalce, kteří tomu věří, litovat.
  Proto jsem nadhodil toho psa. Jistou inteligenci aby mohl být léčen mentálním programováním má. Neumím si ale představit jak má chudák pochopit, že se jedná o placebo.
  Máte i pravdu, že to není nic nového. Ovládat a využívat lidi za pomoci víry bylo vždy lákavé. Nejdřív šamani pak církve a sekty. Novodobé formy tohoto snažení jsou zde dobře popsány.Myslím, že vždy šlo o moc a o peníze a o člověka až na posledním místě. Teď to nebude jiné.
  VB

 14. Rezonujúci kráľ šarlatánstiev | Lovci šarlatánov Says:

  […] Toto však nie je koniec. Pri „zapperovaní“ je nutné držať v ruke kovové valčeky, ktorými do tela prúdi ten zázračný liečivý prúd. Komu by sa chcelo, že áno. A tak je tu riešenie – plazmový generátor (všimnite si že pribudlo ďalšie mega-super-ultra vedecky znejúce slovíčko – plazma). Pri pohľade na tento prístroj ma napadlo, že ide o nejakú súčasť reaktora jadrovej ponorky. V tomto prípade však ide skutočne o magické liečenie. Stačí ho zapnúť, navoliť frekvenciu, posadiť sa a vstrebávať „liečivé vlnenie“. A imaginárne parazity už putujú do imaginárneho pekla. Absurdné? Tak sa pozrite na cenu – 138 000 (!) českých korún. Ak ste začali prepočítavať, kto niečo také kúpi, tak si uvedomte, že za „posedenie“ pri takomto skvelom prístroji „terapeuti“ pýtajú aj 15 eur. Návratnosť investície bude rýchla a potom už plazmová sliepka začne znášať zlaté vajcia. Toto už nemá ďaleko k elektronickej homeopatii, o ktorej písal Tučna. […]

 15. Taky skoro doktor Says:

  Zkrátka pokrok nezastavíš.
  Asi to opravdu nemá konec, protože lidská hloupost je nekonečná.
  VB

 16. pAtko Says:

  Uplnou nahodou som preklikal na tento web (googlil som nieco o PSIONe), ale ….. nie je cele info o tej elektronickej homeopatii ci ako sa to nazyva len nejakou recesiou? Ved ktory sudny clovek s obcianskym preukazom nemoze uverit ze nejakym pipanim si pripravy liecivy roztok, to sa mi zda uplne uletene. Pozrel som si aj povodne stranky tej psychodynamizacie ci ako to nazyvaju, ale …. to nemyslite vazne, na to nemam slova.

 17. Lemo Says:

  Ano. Podle „reálných informací“ a logiky založené na tom, co VÍME, to dává smysl. Bohužel toho víme úplný zlomek a dle mých zkušeností kvantová fyzika má něco do sebe. něco, co se nedá moc vysvětlit a pochopit, ale dá se to běžně aplikovat. Dá se tak myšlením měnit chuť vína (a nemyslím tím to, že MNĚ chutná jinak, pozná to i někdo, kdo o tom neví), dá se „naprogramovat“ změna zdravotního stavu či nastavit „talisman“ z čehokoli, tedy aby daná věc nosila štěstí. Nemám v plánu přístroj kupovat či se tím více zabývat, ale dle mých informací a zkušeností bych ho rovnou neodsuzovala jen proto, že nezapadá do tabulek našeho reálného světa =o))) je přeci jedno, jakým způsobem se člověk uzdraví, pokud mu to funguje (i třeba v případě, kdy lékaři pomoct neumí a najednou člověk pocítí evidentní změnu) =o)) proč ne.

 18. Helena Says:

  http://gloria.tv/media/rwncHWvYJqv – svědectví lékařky, bývalé homeopatky, mluví něco i o těch přístrojích. Stojí za poslechnutí.

 19. Mordessin Says:

  Výborná satira, na které se dá jako bonus i vydělat.

 20. Radka Says:

  Děkuji za inspiraci

 21. Jaroslav Says:

  Dobrý den, pane Vlašánku,
  když jste tak férový člověk, jakým se v článku snažíte působit, tak jste mi případně mohl sdělit, že chcete něco publikovat. Pár nesmyslů, které uvádíte, bych uvedl na pravou míru. Dovolil bych si Vám ale doporučit nejprve se trošku vzdělat v oboru, který chcete napadat. 🙂

  Můžete si do Google zadat klíčová slova „radionic“ a „homeopathy“ a pak začít třídit a studovat. Nebo se zamyslete nad tímto výňatkem: “ The other instrument – the pocket diary Psion – looks like a bigger cell phone. The name of the homoeopathic drug and patient can be written down on its display. By pushing Mode, the homeopath sends information (i.e. homoeopathic drug) directly into the patient’s organism. This information can also be sent from distance, if the homoeopath knows the patient’s date of birth. Unbelievable! This was what I believed in!
  I used this instrument a few times. It worked. I didn’t need any homoeopathic drug. It was sufficient to have this device with me. During our last trainings, the lecturer emphasized the fact that in homoeopathy chemical substances don’t have any effect, but the most important thing is the transfer of information. I felt empty-headed at that time – I had attended the trainings for five years and I hadn’t heard that until then…“ Zdroj: http://www.jmanjackal.net/eng/enghomeo.htm

  Proč píšu „zamyslete se“ nad výňatkem? Protože běžnou lidskou reakcí, setkáme-li se s něčím, čemu nerozumíme, co přesahuje naše obzory, je odmítnutí, případně označení za kacířství (v moderním jazyce za šarlatánství). Tento strach rezonuje jak v uvedeném anglickém článku, tak i ve vašem příspěvku. Váš příspěvek bych shrnul slovy : Na hranici s ním, s kacířem!
  Mějte se, jak si zasloužíte – s pozdravem
  J. Tručka (ne Truček, jak jste mě v článku přejmenoval) Ani jméno nejste schopen uvést správně…
  PS: To, že ze mě v naší e-mailové korespondenci taháte informace, mi bylo jasné velmi rychle. Jen jsem nevěděl, za jakým ubohým účelem… Jsem rád, že jsem Vám žádné konkrétní informace neposkytl. Vaše fabulace a odsudky jsou Vaším problémem. Vyřešte si jej.

 22. Jaroslav Says:

  Vážený pane Vlašánku,
  Ještě přidám jeden případ z praxe, není to o computerech Psion, nýbrž o mentálním přenosu homeopatické informace bez jakékoli technické pomůcky. Protagonistkami tohoto příběhu, který se skutečně stal, jsou Dr. Petra Rosival (dcera Dr. Very Rosival) a její kamarádka, silná alergička. Jednou tyto ženy podnikly společný výlet na kolech a kamarádka Petry nešťastnou náhodou vydráždila vosy, které se na ni sesypaly. V okamžiku se dostavila prudká alergická reakce. Ani jedna z žen neměla potřebný lék ani mobil.
  V této kritické situaci uchopila Petra kamarádčinu dlaň, prstem do dlaně napsala „APIS 200“ a pak zatlačila do dlaně kamarádky, jako když odesíláme příkaz do počítače klávesou ENTER.

  Nemusíte mi to věřit, ani nepředpokládám, že mi to věřit budete, neboť je to opravdu neuvěřitelné, ale po této akci alergická reakce ustoupila stejně rychle, jak se objevila. Pro úplnost jen dodám, že homeopatikum Apis v potenci 200 se používá právě při řešení akutních alergických reakcí vzniklých po bodnutí včelou nebo vosou. Není to všelék, ale dosti často pomůže. Druhá důležitá informace je, že Petra je zkušená homeopatka, která přesně věděla, které homeopatikum by dokázalo problém vyřešit. A navíc dokázala najít způsob, jak homeopatickou informaci přenést do těla pacientky.

  To, co dokázala Petra, by nedokázal každý, to si pište. Takže závěr Vašeho článku, kde uvádíte, že byste mohl přenášet homeopatické informace tak, že si název homeopatika napíšete do sešitku, list vytrhnete, přeložíte a hodíte do koše, a mě opravdu pobavil. A víte co mě pobavilo nejvíc? Kdybyste totiž byl opravdu vzdělaným a zkušeným homeopatem, navíc se dokázal na pacienta na dálku mentálně napojit, tak by i tato zdánlivě absurdní metoda mohla působit. Nebo vylučujete mimosmyslový přenos informací? Zkuste se tedy podívat na film o kvantové fyzice, e. https://www.youtube.com/watch?v=GYJ6tYvu2TQ Jenže ve Vašem případě, stejně jako u členů spolku skeptiků Sisyfos, bude spíše platit latinské úsloví: Quod licet Iovi, non licet bovi – Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. Neberte si to prosím příliš osobně 🙂
  Zdraví Vás a Vaše webové stránky definitivně opouští
  Váš Jaroslav Tručka

Leave a Reply