Alue vs. Sisyfos – Nesmysly a fakta (3)

V první a druhé části jsem rozebíral video

do cca. čtyřicáté páté minuty. V posledním díle analýzu dokončíme s důrazem na uvedení věcí na pravou míru. Alue se pouští do kritiky vědy, pokračuje ve lhaní a dále vystavuje na obdiv svou bezbřehou ignoraci a buranství.

Poslední část

45:10
Alue začíná číst dopis, který jí napsal, na adresu Sisyfa, její čtenář Michal. Text je velmi dlouhý, rozhodl jsem se jej tedy rozdělit do částí a vyjádřit se ke každé zvlášť. Upozorňuji, že Aluška, soudě dle projevu, s dopisem souhlasí a doplňujícími gesty snad i naznačuje, že to vědě nandává. Čte ze slovenštiny, já přepisuji česky:

„Věda nám před 300 lety tvrdila, že je Země plochá jako deska a kdo přijde na okraj a nedá si pozor spadne do prázdna.“
Teorie ploché Země (tedy, že tvar naší planety připomíná disk) je myšlenka původem ze starověku. Pochází pravděpodobně od Egypťanů, kteří znázorňovali Zemi jako desku plovoucí na oceánu s nebem jako plachtou přichycenou na čtyřech sloupech. Od nich se dostala i do Bible, která plochou Zemi v náznacích implikuje. Jen pro ujasnění, pohybujeme se v časech před naším letopočtem. Ve starověku. Ovšem už v roce 340 př. n. l. podal důkaz kulatosti Země Aristoteles, ve svém díle O nebi, které též shrnovalo dosavadní poznatky o této problematice (založené třeba na Platónově dialogu Faidon). Pro zajímavost uveďme, že důkaz spočíval v pozorování stínu vrhaného Zemí na měsíc v době zatmění. Tento stín je vždy kulatý, což by při ploché Zemi nebylo možné. Udělejme velký skok do novověku, kdy i Kryštof Kolumbus při objevení Ameriky (1492) o kulatosti Země věděl. Bylo to zřejmé, když se blíží loď po oceánu, jsou pro pozorovatele na břehu vidět nejprve vrcholky plachet a pak až postupně se zpoza obzoru vynořující celý zbytek.

Nuže, věda nám před 300 lety tvrdila, že je Země plochá? Samozřejmě, že ne.

„Ze začátku 20. století ta samá věda tvrdila, že vlak může jet maximální možnou rychlostí 36km/h, nebo se z vagónu vytlačí vzduch a cestující se udusí.“
Tuto informaci nemá cenu příliš rozebírat, neboť fyzikálně nedává smysl. Slyšel jsem ji už vícekrát, různě modifikovanou. Rychlost použitá v tomto tvrzení osciluje někde mezi 20km/h a 50km/h, v některých verzích nesmí být stažené okénka, v některých ano, podle jiných se to týká pouze jízdy v tunelu, atd.

Co je ale hlavní, neexistuje dohledatelný záznam (např. vědecká publikace), která by potvrzovala domnělou skutečnost, že to tvrdila věda. Nuže, netvrdila.

„Že předměty těžší než vzduch nemůžou létat.“
Pokud by chtěl někdo tvrdit něco takového, musel by žít v oblasti, kde nejsou ptáci. Tento výrok je v některých zdrojích (česká Wikipedie; Tomio Okamura – Umění vládnout) připisován Williamu Thomsonovi.

Opravdu to řekl? Bohužel pro Alue a jí podobné, ne. Jde o velmi volně převyprávěnou a z kontextu vytrženou větu z jeho dopisu adresovaného Majoru Badenu Powellovi.

„Že úřad pro patenty a vynálezy je třeba zrušit, protože vše je už vynalezené.“
Že by toto někdy někde řekl nějaký vědec je klidně možné, ovšem že by to řekla věda? Dá se najít i tvrzení, že tuto myšlenku vyslovil sám zaměstnanec patentového úřadu. Každopádně nelze její původ potvrdit a navíc z ní ani nic nevyplývá.

„Navíc dnešní takzvaná moderní věda obsahuje tisíce axiómů a nebo postulátů kterou nejsou ničím podložené ani dokázané. Je to jen názor nějakého renomovaného vědce, který se domnívá, že by to tak mohlo být. A protože to moderní věda nedokáže vyvrátit, přijme tuto myšlenku jako postulát, tedy něco, co se přijímá jako všeobecně uznávaná skutečnost a není ji potřeba ověřovat ani dokazovat.“
Tento text umně balancuje na hraně pravdy a nenápadně tak podsouvá jen pár malinkých nepřesností, které ovšem dramaticky mění jeho význam. Ve vědě máme spoustu axiómů i postulátů, to je pravda. Co však už pravdou není, jsou tvrzení „nejsou ničím podložené“, „není je třeba ověřovat“, „je to jen názor nějakého renomovaného vědce, který se domnívá, že by to tak mohlo být“. Takto to samozřejmě nefunguje. Odcituji z Wikipedie pár matematických postulátů (axiomů):

 • Máme-li dány dva body, existuje právě jedna přímka, která jimi prochází.
 • Konečnou přímou čáru (úsečku) můžeme prodloužit tak, že vznikne opět úsečka.
 • Je možné nakreslit kružnici s libovolným středem a poloměrem.

Jak vám to zní? Jde o věci, které nejsou ničím podložené? Není je třeba ověřovat? Nebo to jsou snad názory nějakého páprdy, který se domnívá, že by to tak mohlo být? Nene.

„Einsteinova teorie relativity e=mc^2 byla velký absolutní boom a teď věda potichu přiznává, že neplatí absolutně, jak se ze začátku předpokládalo, ale jen za určitých podmínek.“
Zatímco předchozí výroky se dají klidně označit za všeobecně rozšířený omyl, tady se čtenář Michal definitivně pohroužil do náručí lhaní. Teorie relativity měla za cíl vysvětlit, proč se elektromagnetické vlnění nechová podle Newtonových pohybových zákonů. Její první částí je SPR (Speciální teorie relativity), která byla publikována roku 1905. Je k dispozici zde. Teorie tedy nebyla navržena, aby platila za všech podmínek, ale právě naopak. Vztahuje se k určité problematice, k určitým případům. Jsou i možnosti, jak ji experimentálně ověřit, třeba Ivesův-Stiwellův pokus pro potrvzení dilatace času.

Ke zbytku dopisu už není co dodat, takže jen pro úplnost:

„A že například myšlenka, že je jemná forma energie daleko přesahující rychlost světla. Dovolím si podotknout, že naše takzvaná moderní věda se spoléhá na nedokonalé nedokonalými lidmi nechápajícími vesmírné zákony vyrobené technické prostředky, pomocí nich poznává okolní svět a s velkou domýšlivostí i vesmír a které mají simulovat našich 5 smyslů, kterými poznáváme náš hmotný svět tehdy, když oni selhávají. Šestý smysl, intiuce, většinu populace už dávno zničil náš civilizovaný od přírody odtrhnutý způsob života. Tedy zase jen poznávání hmoty. Ale hmota je nejnižší forma existence ve vesmíru, a když chceme evolučně postoupit, musíme zkoumat vyšší formy energie a existence, a to není možné pomocí žádných hmotných i těch nejdokonalejších přístrojů. Za své životy a svůj vývoj jsme odpovědni jen my sami a žádná technologie. Kdy to konečně pochopíme!“

49:10
Alue se veze na vlně Michalova faux pas a oznamuje

„Víte, co to znamená, vážení vysokoškoláci? Že to, co máte napsané v učebnicích, velmi často není nějak dokázané. Jde o pouhý názor jakéhosi páprdy (sic!) s diplomem který to někde přednesl a ostatní páprdové „jó to je dobrý to tam napíšem“. Učíte se bludy“

Drahá Aluško. Vyplodit takový žvást na základě dopisu, ve kterém je ohledně vědy smítko pravdy, značí váš ohromný smysl pro realitu.

50:40
Dovíme se, že autorka videa byla zavedena k psycholožce ve svých sedmi letech. Bylo to proto, že byla zvláštní dítě, kterému její spolužáci nerozuměli, a protože se nedokázala smířit s nemocí matky. Zdůrazňuje, že nebyla podrobena léčbě, ale že jí bylo pouze změřeno IQ. Vyšlo jí 127. Uvádí, že dnešní výsledek je mnohem vyšší, ale nezdokumentovaný.

Tedy, IQ 127 v sedmi letech může znamenat cokoliv. Od vůbec nic po máme před sebou génia. Navíc ani neuvádí použitou metodu měření, kterých je více. Daná informace tedy jen nemá vypovídací hodnotu, zatímco ta druhá „dnešní výsledek je mnohem vyšší, ale nezdokumentovaný“ už zavání zbožným přáním. Zajímalo by mě, dle čeho tak Alue soudí.

51:40
„Toto byl můj vzkaz pro Věru Noskovou, která si myslí že je nejchytřejší na světě, ale vono tomu tak úplně není, víte?“

Končíme s Věrou Noskovou.

52:00
Na přetřes přichází Jiří Grygar. Alue zveřejňuje vtipné záseky, kterých se dopustil, aby se lidé taky trochu pobavili.

Jeden ze záseků je oslovování Alušky titulem paní. Obviní Sisyfos z toho, že si o ní nezjistili rodinné poměry.

Citovaná odpověd Jiřího Grygara: „ok, váš věk samozřejmě známe, protože ho na svých stránkách uvádíte, ale není účelem Sisyfa zjišťovat rodinné poměry laureátů. Jak víte, v anglosasky mluvících zemích se dokonce ze stejného důvodu upouští od zkratek Miss a Mrs a zavádí se zkratka Ms. U nás to zatím neplatí, takže naší zásadou je, že pokud si to dotyčná žena vysloveně nepřeje, používáme oslovení paní jako prioritní a myslíme tím právě to Ms.“

Alue oponouje tím, že to, co dělají v Anglii, nebo že v Německu jsou všichni frau, ještě neznamená, že to Češi budou dělat taky. Pýří se

„Pane Grygar, vy ve svém věku nevíte, že jste Čech?“

a ohrazuje se proti přejímaní jiných jazykových výrazů. Všimli jste si? V první části série byla poznámka „zapamatujte si to!“. Ano, slečna, která si vybrala ani vzdáleně české jméno, poučuje a nabádá ostatní k nepoužívání nečeských slov.

Další zásek má být asi to, že se jiří Grygar dodatečně opraví a uvede, že kámen nelze zaslat poštou, jak předtím nabízel. Alue se diví, uvádí, že na schůze Sisyfa stejně nikdo nechodí, tak jaktože předtím psal, že jí to pošlou a teď že si to má na schůzi vyzvednout sama? Obává se, že kdyby pozvání přijala, Sisyfos by ji nenechal říct, co chce, a udělal by z ní blbce. Myslím, že stačí pohled na předchozí ročníky, aby bylo jasné, že laureát má možnost přečíst řeč. Samozřejmě tak zazněla i řeč Alue tlumočená jejím zástupcem.

Alue si v duchu vykonstruovala celý proces, kde obviní Jiřího Grygara z toho, že vše připravil jako lest, o možnosti zaslání balvanu poštou vědomě lhal a chtěl ji jen vylákat na předávání. Po této úvaze Aluška pronese „tohle je lež jako věž, tomu já opravdu nevěřím“.

Možná už jste si všimli, co se z hlediska rétoriky děje. Autorka si sama vymyslela teorii a pak ji sama označila za lež. Máme tady podsouvání a následné vyvrácení argumentů které nezazněly. Jde opět o argumentační klam straw man.

Dalším zásekem má být jeho žádost o zaslání projevu, který četl Jiří Mašek. Alue oznámila, že „chystá odvetu, kde jejich posměšky a lži roznese na kopytech. Speciálně on a ta ženská v zeleném hábitu.“ Uvádí, že se celým jménem jmenuje Alue Karolína Loskotová a ne Karolína Loskotová, jak se píše na diplomu, a že pro ně není žádná Aluška.

To byly záseky Jiřího Grygara a poslední slovo, které mu autorka věnovala.

01:00:20
Alue požaduje:

 1. Aby se Sisyfos veřejně omluvil a vysvětlil, jaktože si dovoluje zařadit citát z její knihy do toho překrouceného textu, aniž by uvedl zdroj.
 2. Aby se veřejně vyjádřil k tomu, že je vědecky dokázáno, že hlívá ústřična obsahuje beta-glukany a že tedy zastavuje nádorové bujení a lečí rakovinu.
 3. Jaktože se Sisyfos vysmíval tomu, že ze slunce bereme vitamíny.
 4. Vysvětlení, jak funguje fenomen sté opice.

Dovolím si odpovědět za Sisyfa. Jen ve zkratce, detaily jsou rozepsány v předchozích dílech:

 1. To je chyba. Pisatel projevu pravděpodobně přehlédl původní zdroj.
 2. Nikdo ze Sisyfa netvrdil opak.
 3. Nikdo ze Sisyfa netvrdil.
 4. Jednoduše, nefunguje.

01:02:05
„Máme za sebou odhalení největšího hnusu a nejhorších lží“ a dostáváme se k menším věcem.

01:02:10
Nastává chvíle pro Ing. Lenku Přibylovou, která poskytla rozhovor pro ČT24. Naráží na to, že Ing. Přibylová mluví o geopatogenních zónách, i přesto, že tomu nerozumí a nemá s tím vůbec žádné zkušenosti.

Alue uvede, že žila v domě plném patogenních zón 13 let. Projevovalo se to tak, že měla oteklé nohy, byla unavená, nebylo jí dobře. Návštěvy které přicházely říkaly „co to tu máte, mi se chce spát, není mi tu dobře“. Laciný vtip s možným vysvětlením si odpustím.

Pak, po přestěhování, když jí bylo 16 let, problémy ustaly. Vzteká se

„Lenka Přibylová říká, že neexistuje něco, čím jsem trpěla 13 let? […] Madam, laskavě si první zjistěte fakta!“

Lenka Přibylová nic takového neříká. Alue asi předpokládá, že všichni lidé na planetě ví, čím trpěla jako dítě a navíc, že také všichni ví čím to bylo způsobeno. Ohledně geopatogenních zón jen odkážu na článek, který uvádí argumenty vědy i nevědy.

01:05:30
Pod článek na serveru osud.cz napsal ingVlk komentář, který by Alue ráda adresovala členům Sisyfa. Všem, ne jen těm třem, o které si právě otřela boty:

„Stanete se terčem výsměchu a lidé, stejně jako věda, vás vytlačí na okraj společnosti. Stáváte se vyvrhelem, kterému se všichni smějí, na kterého útočí, kterého dehonestují.“
A je to tak správně. Informační věk umožňuje jednoduše ukázat na samozvané myslitele a ti musí s kritikou počítat, pokud se rozhodnou veřejně vystupovat.

„Tedy věřím tomu, že Alue asi nedosáhne na jakýkoliv titul“
Sama doprovodí stejným výrazem, jaký přistál na tváři mně.

AlueTitul

Pro jistotu ještě uvede, že o něj nestojí, že by tam ani nepáchla a že by všechny ty rádoby profesory, mudry, judry, pudry (asi nějaké zaklínadlo) musela vyhodit oknem hned první hodinu, jen co by jí začali vykládat, že vitamín D nevzniká ze slunce. Vidím to jasně; slečna na prahu dospělosti přijde na vysokou školu, kde všechny omráčí svými znalostmi. Takové představy má spousta lidí jejího věku, jenže je často přejdou už po pár týdnech studia. Alue tedy pravděpodobně nepřejdou nikdy.

Dále ingVlk vtipně přejmenuje Sisyfos na „Los Sifylitikos“ což je kvitováno s úsměvem.

Na konec pisatel vyjádří svou nespokojenost s vyjádřením Sisyfa. Vidí v něm závist, konkrétně prý z „mladá hezká blondýna“ přímo kape. Členové Sisyfa jsou údajně neúspěšní a zakomplexovaní, na konci sil. Prý jsou „zatoulaní v Newtonovské fyzice, královně to roku 1884. Bohužel dnes jsme již o dvě století dál a dokonce je už další tisíciletí.“ Vůbec si neodvažuji hádat, co tím myslel.

01:09:20
Alue začne číst dopis od Jiřího Maška. Ten píše, že člověk po narození napojen na morfogenetické pole má všechny znalosti, které ví, a které když začne šířit, sesype se na něj náboženství „věda“. Vytlačí vás na okraj a nutí vás odvolat, popř. vás ohrožuje na životě.

Věda ohrožuje na životě lidi, kteří neodvolají svá učení. Ha. Zajímal by mě alespoň jeden případ.

Na závěr můžeme vyslechnout amatérský psychologický rozbor se závěrem

„jakéhokoliv teroristu totiž netvoří menšina, ale až odmítání většiny“

což je vskutku brilantní myšlenka.

01:11:05
The end. Následuje shrnutí. Před ním ještě vyprávění, že je autorka zrovna na léčivém místě, kde se dá najít spousta skřítků. Pak děkovačky. No a pak Alue zmiňuje body tvořící gró jejího výstupu. Uvedu je i s verdiktem:

Jožo Ráž
Alue lže o jeho zranění. Detaily ve druhém dílu.

Fenomén sté opice
Hypotéza je už dávno vyvrácena experimenty i kritickým zhodnocením původního článku. Zmíněno ve druhém dílu.

Vitamín D
Alue má problém vidět rozdíl mezí tím, co si myslí, že bylo řečeno a tím co bylo doopravdy řečeno. Vytvořila tvrzení, které podsunula druhé straně aby se následně svezla na domnělém důsledku. Detaily jsou v prvním dílu.

Hlíva ústřičná
Naráží na větu „vaříme při nízké teplotě“ proti níž se při projevu ohradila Věra Nosková, neboť „var je až při sto stupních“. Není co dodat. Tvrzení vaříme při nízké teplotě může působit jako nesmysl, ale používá se.

Přebírání cizokrajných mravů Jiřím Grygarem
Podle Alue se má zakopat do zemljanky. Podle mě by měla slečna vyjet někam do zahraničí a podívat se, jak žijí lidé mimo její rajón.

Závěrečný závěr

A to je vše. Karolína Alue Loskotová lhala, manipulovala a předvedla velmi špatnou rétoriku.

Na závěr zmíním dvě věci. Tou první je můj podiv nad jejím obrovským bazírováním na neuvedení správného zdroje při čtení řeči Věrou Noskovou na ceremonii. Drahá Alue. Na vašem webu jsou spousty obrázků z internetu, ve vašich videích je hudba, která tipuju též není vaše. Například na konci tohoto zazní verze Cotton Eye Joe od Rednex. Víte o tom, že se to nesmí? A zde nejde jen o pár vět jako v případě toho, na co si stěžujete.

Poslední věcí je samotná motivace k této sérii. Dostal jsem odezvu stylem „proč se vůbec zabýváš nějakou dvacetiletou cácorou?“. Dobrá otázka. Předně, chyběl mi podrobný rozbor jejího videa. Pokud vím, nic takového neexistuje a kdyby existovalo, nebyl by samozřejmě důvod sepisovat to znova. Další věcí je podpora na internetu. Jak už jsem naznačoval předtím, ozvalo se množství lidí kteří mají z videa pocit, že věda dostala na frak, že to Alue vědcům natřela, že Sisyfos konečně dostal, co si zasloužil. Dávám pár screenshotů.

Vybral jsem z různých spekter lidí. Můžete vidět, že i dospělé osoby cítí z videa success. Jak je to možné?

Kritických článků není nikdy dost. Považuji za nutné rozebírat a zvažovat vše, co nás zajímá. Pokud něco náhodou sedí do mého světonázoru (jako třeba věda je špatná), neměl bych to okamžitě a nekriticky přijmout. Měl bych to znovu zvážit. Zamyslet se nad tím. Opravdu fanoušci Alue použili při sledování jejího videa mozek? Spíše to vypadá, že jen seděli a nechávali se oblbovat nesmysly, které říká.

Tags: , , ,

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

22 Responses to “Alue vs. Sisyfos – Nesmysly a fakta (3)”

 1. H + J Says:

  Nejlepší hláška z celého filmu:
  1.03 Mimochodem, trochu jsme vylepšili problémy s geopatogenními zónami tehdá tím, že jsme ve sklepě vykopali obrovskou studnu. BYLA PLNÁ VODY.

  Co je to za hlášku? lol

 2. matthias Says:

  Děkuji, opravdu jsem se od srdce zasmál.
  Jinak škoda, že tento blog má tak málo článků – zatím jsem všechny dost kvalitní 🙂

 3. matthias Says:

  *jsou

 4. Pavel Vlašánek Says:

  Díky. Blog je spuštěn teprve něco přes měsíc, proto tak málo článků 😀

 5. zonk Says:

  Normalne se nad takovymi zvasty s chuti zasmeji, protoze pomalu v kazde vete je logicka, argumentacni ci fakticka chyba, na ktere dalsi veta stavi a rozviji dalsimi logickymi, argumentacnimi ci faktickymi a mozna jinymi chybami. krok po kroku takto rozebrat a popsat je bezvadne!

  A vypada, ze tato slecna 🙂 je se svymi radami zdravi nebezpecna nebezpecna! Takze je takovy vyklad treba.

  PS:ty jeji namyslene ksichty jsou uzasne!

  diky za clanek!

 6. Taky skoro doktor Says:

  Už chápu proč upalovali čarodějnice. Ale je vidět, že dosáhla svého, stala se „slavná“.
  A o nic jiného jí asi nejde.
  VB

 7. Lulu Says:

  Jsem moc ráda, že se někdo pustil do toho to rozebrat a sepsat kritiku! Obávám se totiž, že se z Alue stává hlavně mezi mladými dost vlivný fenomén. Obdivovatelů má zjevně pořád hodně, navíc už vydala dvě knížky.
  Musím přiznat, že před 4 lety mě stránky Alue hodně nadchly a dost jsem tomu věřila (jistou víru v duchovní svět jsem totiž měla i dřív a stále mám, takže mě to zaujalo, když jsem na to poprvé narazila).

  Velké vystřizlivění nastalo právě po jejím vydání tohoto videa, kde bylo vidět, že zdaleka není tak skvělou nadpozemskou bytostí – velmi nepříjemný, pubertální styl projevu, ksichty, teatrálnost, posměšky. Některých faktických nesmyslů jsem si taky všimla, např. o tom mozku a o 100. opici – kdyby si o tom přečetla nejen na české ale i na anglické wikipedii, dozvěděla by se, že to ve skutečnosti dokázáno nebylo.

  A od té doby jsem na jejích stránkách hodněkrát viděla, jak přejímá různá tvrzení z jiných alternativních zdrojů – bez ověření, jestli se to zakládá na pravdě. Kritika je nepřípustná, neboť ona to stejně ví nejlíp a sama říká, že není povinna svá tvrzení dokazovat a vysvětlovat, a ať si to dohledají čtenáři sami!

  Přesto mě docela zarazilo, že na ten balvan si vybrali hlavně ty články o dívání se do slunce – je to spíš okrajové téma u ní a dalo by se u ní najít mnoho větších šíleností, např. konspirační teorie nebo tvrzení, že žijeme uvnitř duté země (o tom ovšem nemá sérii článků, protože „po internetu se to nedá vysvětlit“ a je třeba zajít na přednášku).

 8. The Prankster Says:

  Tuhle holku znám a to moc dobře. Byl jsem dokonce u zrodu jejího způsobu vnímání světa, i u zrodu její stránky (tenkrát ještě cryblogu). Vzhledem k tomu že jsem viděl do jakých nesmyslů se dostala a jak to může být nebezpečný (dívání do Slunce, pití tekutého stříbra, odmítání léčby) a kontraproduktivní, snažil jsem se jí logickými argumenty vysvětlit, že tato cesta vede do ***. Nemělo to smysl, každopádně to celkem brutálně vybudilo moji nenávist vůči esoterice, alternativní medicíně, astrologii a jiným nesmyslům, které se berou vážně. Tenkrát jsem to myslel dobře a snažil jsem se to vysvětlit i všem ostatním, bez úspěchu. V dnešní době je kolem nás zkrátka až moc informací a doba je příliš uspěchaná na to, aby lidi přemýšleli nad tím co je v pohodě, co je *** a co je může zabít. Někdo jim to podstrčí, slíbí zázrak a oni berou.
  Nuže, dnes už uvažuju jinak, jen ať berou. Toto je naše forma přírodního výběru, říkejme mu třeba městský výběr. Kdo naletí těmto kravinám, naletěl dobrovolně a zaslouží si trpět či tratit. Není tu zkrátka pro něj místo a nestíhá dobu. Stromy se změnily v domy a síla v schopnost kriticky myslet, ale princip zůstal. Tendence zachraňovat lidi před vlastní naivitou se vytratila, teď už se tím jen zlomyslně bavím.

  UPRAVENO adminem: příště to zkuste slušně prosím!

 9. The Prankster Says:

  Soráč, vedl jsem už tolik diskuzí a všech možných úvah že jsem od onoho klasického slušného intelektuálního přístupu upustil. Někteří lidi prostě nemají kapacitu na zpracování racionálních argumentů a z nějakého důvodu na ně neplatí ani čirá empirie. Jsou to prostě naivní idioti a nemá cenu se je snažit touto cestou přesvědčit. Už k nim podle tohoto přistupuju.
  Každopádně tím nechci nijak šlapat na práci kriticky uvažujících lidí a výše uvedený rozbor videa je super, jen tak dál. Poukázat na to a ukázat tyhle pavědy v kritickém světle je třeba, dobře pro ty, co pochopí jak to s nimi skutečně je. A ti ostatní ať utrácí majlant za alternativní metody, odmítají očkování a umírají na nemoci, kterým se dá poměrně jednoduše předejít.
  Btw. Alue má jen základní školu a to ZŠ Komenského Hustopeče, z gymplu po půl roce odešla, bylo to taky gymnázium v Hustopečích.

 10. Pavel Vlašánek Says:

  Rozumím a neberu to samozřejmě nějak tragicky. Jde jen o úroveň diskuze zde na webu, kterou bych rád držel na vysoké úrovni.

  Dodatečné informace vítám, díky.

 11. Haha Says:

  Tak konečně, už jsem se bála, že tady snad všichni spadli na hlavu…Od narození jsem velmi senzibilní, citlivý, vnímavý a empatický člověk, který se dosti zajímá o duchovní stránku našeho života, ale z toho co Aluška píše a všemožným způsobem hlása do světa, bych vybrala možná tak jednu věc z tisíců jako pravdivou či alespoň pravdu trochu nakousávající….

 12. lady Lianna Ellusive Says:

  Na Alue mi od začátku vadí nejvíc její neochota poslouchat něco jiného, než její vlastní názor. Jak jí člověk řekně něco jiného, okamžitě řve. O postoji k autorským právům se raději nebavím, už se jí to vysvětlit pokoušeli, když ji vylučovali z Autorského klubu hostingu, který používá. Stejně nepochopila.

 13. Pavel Vlašánek Says:

  Ano, ochotou k diskuzi zrovna nevyniká. Přičemž může být též na překážku její nepříjemný zvyk stavět se do role oběti. Pořád někde někdo číhá a škodí ji 😉

 14. Lev Says:

  Na svém blogu pak ještě zpětně shrnula „informace“ o tom, proč některým lidem koukání do slunce může poškodit zrak. Jsou udajně dvě příčiny: Nemocné oči a destrukce v člověku. Tak nevím… asi ta poškozená slečna byla destruktivní bytost 🙂 🙂 Škoda, že tato varování nepsala slečna Loskotová ještě před propagací této léčebné metody.

 15. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Lve a díky za komentáře,

  rád bych se zeptal – vy Alue osobně znáte?

 16. Lev Says:

  Jinak zde je zajímavé svedectví učastníka jisté sektářské skupiny zabývajícími se konspiračními teoriemi a jejichž články občasně Loskotová publikuje na svém blogu. Účastník vypráví, jak kde slečna Loskotová bydlela a pravděpodobně kdo ji pomáhal s webem. Zdroj samozřejmě není ověřený, ale je to velice zajímavé čtení do „zákulisí“. http://osud.biz/13-03-2012/923/odhaleni/mas-marny

 17. Marvill Says:

  Fuj, ta Alue Loskotová je nejodpornější baba, jakou jsem kdy viděl, nevydržel jsem se dívat do konce. Někoho tak blbého svět nosí? To není možný. Vždyť na tom jejím blogu jsou samý výmysly, lži, proč už takový blog někdo dávno nezrušil, měli by k němu zakázat přístup. Opisy z knížek, lhaní, papouškování názorů něškoho jinýho, to je celý obsah Alušky. org. Měla by si zkusit pořádně makat, třeba by se jí rozsvítilo v tý její prázdný kebuli. Za mříže s ní!

 18. Petra Says:

  Ja jsem videla jeji blog a okamzite jsem rozpoznala citace z knih ktere ona uvadi za sve nazory. Vubec nechapu jak nekdo tu jeji stranku muze zrat. Uz jen kdyz si ctu ten clanek kde pise sama o sobe tak jsem odrazena protoze se uplne vychvaluje. Jsem neobvykle stvoreni atd. Wtf?? Nejsmutnejsi je, ze lidem se jeji blog libi a povazujou ji za lecitelku nebo kdo vi co. Hruza.

 19. ALUE PODVODNICE Says:

  LIDI BACHA!. Lhářka a podvodnice s ezoterikou Alue K Loskotová má nový web, ještě ho nemá spuštěný, zatím jede na starém na Blogu.cz. Píše tam o sobě nesmysly, že byla od dětství zázračné dítě a jiné blbosti! (WTF!). Ze svojí rodiny udělala úplné monstra, přehání, lže. (Na starém blogu si připravuje půdičku, aby lži o její rodině vypadaly věrohodně, 1. března napsala článek ,,Jak jsem našla vstupní bránu do nadvědomí“, kde ze svojí babičky udělala úplnou obludu. (přehání!) Článek je prý zálohovaný, kdyby ho ta lhářka chtěla zase přepsat a zamazat stopy, jak to hodně často dělá. Že  nerozumí tomu, co je nadvědomí, protože si to vymýšlí a opisuje, je druhá věc. To nikoho nezajímá, jak škodí jiným, vždyť ty její výmysly a lži můžou poškodit psychiku čtenářů, co jí tam lezou. Ta Loskotová je úplná obluda! Na odkaz na nový web jsem přišel dneska, byl napsaný v jednom komentáři, tak ho sem dávám. Koukněte na tu hrúzu, dejte si do vyhledavače  aluška.org věděním ke svobodě/autorka. Nebo 110870.w70.wedos.ws/autorka/ Web má na wedosu. A pročtěte, co tam v článkách píše. Samý lži a šlemty! Jako na starým blogu! Že jí někdo pomáhá se sestavením je jasný. Alue je odporná HRŮZNÁ OBLUDA!

  Opisovat knihy a říkat těm dětem, co jí tam chodí, že má vše ze zvých zkušeností, to dokáže jenom taková hrůza, jako je Loskotová

 20. MENTOR Says:

  Vy všichni máte duševní problémy a hlavně z vás hovoří závist. Píšete sami o sobě. Všichni jste plní hoven a sraček a proto pomlouváte a nesnášíte sami sebe. Debilové. A hlavně autor těchto stránek

 21. mention Says:

  Nevypadá to jako erotická stránka? Tady tato :
  Pořád nějaké hovory o erotice autorka prožívá a hned první snímek nahá „bohyně“ která kopuluje: http://karolinaloskotova.blog.cz/1801/saturn-v-okultni-symbolice-3-dil-doporucuji

  Autorka často psala o s*xu řadu měsíců a dokonce o zvrhlých praktikách a k tomu dala na své stránky i hell party, nějaké video nahých lidí zavěšených na háky a nějaká nahá paní , co tam čímsi švihala na tom videu, které Alue publikovala.

 22. ZASTAVME ALUE Says:

  Návod, JAK ZASTAVIT PLAGYÁTORSKÉHO ZMETKA ALUE LOSKOTOVOU

  Pravda o tom, že alue karolína loskotová je PŘÍŽVNICKÝ ŠMEJD, který nic neumí, že všechno – tak 96 %, co kdy napsala, vytvořila, není z její hlavy, ale OKOPÍROVANÉ od jiných lidí, že dokonce i vykradla weby o morčatech a lže malým holkám, které chovají morčata, že jde o její zkušenosti, SE VÍ.

  Že videa, které ještě nedávno natočila a usvědčují ji z hlouposti mažou s rené koukalem, že články na blogísku aluška. org se pořád přepisují, nebo rovnou mažou, že ta zlá, zlodějská kur…a něco napíše, pak ji to lidi kritizujou, tak to přepíše a lže, že to před tím nenapsala, se ví taky.
  Zdravici, kterou předvedla lidem ze Sisyfos, kteří jí předali cenu Bludný balvan za ublížení na zdraví dívce, která věřila ukradeným radám této Loskotové o hledění do slunce, s lhaním – „jsou to moje zkušenosti“ smazali, protože jí usvědčují z lhaní a hlouposti.
  Že ublížila svému morčeti, a to potom umřelo, se taky ví. Její příživnická „kariéra“ a plno jiných hnusů téhle … je taky známá a opravdu dlouhá. Sama sebe popisuje, jako chytrou – ve skutečnosti je, jak víme, hloupá, závistivá, zlá, prolhaná, zlodějská, kopíruje všechno, na co přijde, lhaní – „všechno jsou moje zkušenosti“, zkoušení usměvavých póz před zrcadlem, aby mohla na „svých“ videích s kradeným obsahem předvádět, jaká je „hodná“. Až se ty děti, kterým lže do očí a přidá vylhaný úsměv dozví, jaká je to …, budou hodně překvapené. Možná ji za to „ukamenují“.
  Dál se pak LOSKOTOVÁ také může pochlubit ubližováním druhým, překrucováním a na své hlavě má plno dalších výdo,bytktů svého divnéfo mozku. Dobytek je Alue, dobytek.

  Do různých diskuzí na internetu, kde jsou pravdivé stížnosti na ni a pravda o této zlodějce píšou alue-marný komentáře, pod jinými jmény, že je velmi moudrá, inteligentní, má duchovní nadání a hodně lidem pomohla. NA TO UŽ SE NEDÁ NIC ŘÍCT, TAKOVÍ ŠMEJDI NEMAJÍ NIKDE CO DĚLAT, POŠKOZUJÍ LIDI!
  Loskotová má na svědomí také plno dalších hnusných věcí.

  Je tady plno lidí, kterým hrůza ublížila, které poškodila. Každému vadí, že „všechno“ krade. A NEPŘESTANE s tím. Všechno, co má na blogu, všechno, co čtete je okopírované, názory, zkušenosti. LŽE, že všechno je z její hlavy. Možná, že i vy jste byli vykradeni touto krysou. Máte web, napsali jste knížku, nebo někde nějaký inteligentní názor, tak si můžete být skoro jistí, že vám to ukradla. Její smrad je rozlezlý všude, má čas, válí se doma, prolízá internet a krade všechno, na co přijde. Ke kradenému materiálu přidá tvrzení „všechno jsou moje názory a zkušenosti“.

  JAK TOHO HAJZLA ZASTAVIT
  ZALOŽTE blog, nebo víc blogů, kde napíšete články s pravdou, jak zlá a špatná je Alue Loskotová, jako to udělala její bývalá kamarádka, kterou taky poškodila. Napište, jak vám ublížila. Nechte lidem prostor v komentářích, ať tam taky můžou psát svoje zkušenosti s tímto zlodějským, plagyátorským šmejdem s přetvářkou. Čím VÍC BUDE TAKOVÝCH BLOGŮ TÍM VÍC LIDÍ SE DOZVÍ pravdu.
  PIŠTE, podle toho, jak máte čas do různých diskuzí, kde se o ní píšou stížnosti.
  NENECHTE se umlčet těmito hlupáky a podvodníky loskotovou, marným, a pište! Vy máte pravdu, oni jsou příživníci, lháři a plagyátoři, manipulanti, špatní lidé. Čím víc bude pravdivých stížností, varování, tím to bude lepší! Nenechte zrůdu, aby vám dále ubližovala, aby lhala, kradla a tak poškozovala ostatní.

  Jsou také stížnosti, že někde na internetu, snad na ZPOVĚDNICI byly stížnosti s pravdou na loskotovou několik let, a teď je snad smazali. PROČ SE MAŽE PRAVDA?
  Pravda je jenom jedna, a tu máte VY.

  NENECHME PODVODNÍKY A ZLÉ, HLOUPÉ LIDI, KTEŘÍ STÁLE MAŽOU STOPY PO SVÝCH ŠPATNÝCH JEDNÁNÍCH, ABY MAZALI PRAVDU!

  PIŠTE, VARUJTE! PRAVDA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ! KDYŽ SE NENECHÁME A BUDEME TOMU VĚŘIT, ZVÍTĚZÍ!

Leave a Reply