Alue vs. Sisyfos – Lhaní mladé paní (2)

V prvním díle byli představeni aktéři sporu a načato cupování směšných argumentů ublížené strany. Dnes budeme v analýze videa pokračovat dále od času 19:10. Zatímco byla první část vedena spíše proti špatné argumentaci Alue, v této už poukážu na její přímé lži a další neznalosti.

Další část videa

Pro pořádek vkládám inkriminované video znovu

19:10
Alue obšírně vysvětluje, že ona není esoterička nové generace. Sisyfos jen špatně pochopil motto webu „esoterika nové generace“ (už je změněno na „věděním ke svobodě“), který znamená něco jiného. Cituji:

„Já a mladí lidé, kteří jdou se mnou, jsme v podstatě pokračování toho, co nám zanechali naši předkové a lidé, kteří se zabývali esoterikou, dávno před námi. My jsme tedy nová generace.“

Uvažuju, co se autorce honilo hlavou. Použít na podporu tvrzení, že není esoterička nové generace argument o tom, že je esoterička nové generace určitě skrývá nějakou tajemnou kosmickou logiku, která je zřejmá jen zasvěceným.

Zazní také perlička:

„Jsme lidé, kteří se snaží v životě na něco přijít, jsme pokrokoví. Kdežto Sisyfos ne. Ten se drží ve svých zkamenělých dogmatech a vůbec neví, co je esoterika nové generace.“

Co může znamenat v daném kontextu pokrokoví? Asi to, že bez náležitého studia a odborné úvahy přejímají věci staré stovky let, cílené na zcela jiné lidi ve zcela jiné části světa. Navíc zpětně do minulosti v podstatě neověřitelné.

20:10
Autorka prohlásí své stránky za web pro lidi s otevřeným myšlením, „čili pro moudré lidi, čili ne pro Sisyfáky.“. Mě by opravdu zajímalo, čemu lidé od esoteriky říkají otevřená mysl. Nekriticky věřit každému nesmyslu?

20:15
Pokračujeme ve čtení přednesu Věry Noskové, kde zazní:

„Vžila se do role vševědoucí poradkyně napojené na svého anděla a na vesmírné vědomí, nabádá, informuje, peskuje, radí.“

na což Alue reaguje:

„Paní Nosková evidentně závidí.“

Probůh, co? Odbočím a napíšu o ní pár vět. Věra Nosková je žurnalistka a spisovatelka, má na kontě díla prozaická i poetická, a to jako autorka i vydavatelka. Je známá propagátorka vědy, stála u zrodu Sisyfa, má zápis ve slovníku české literatury i Wikipedii. Je respektována a čtena mezi širokou veřejností. A nebudí posměch u lidí mimo okruh svých věrných.

20:30
Alue dále čte z přednesu:

„Náš mozek neobsahuje žádné vědomosti. Nic se do něj neukládá. Přijímáme data z univerzálního vesmírného vědomí.“

a diví se, kde Sisyfos přišel na tento citát. Já bych řekl, že možná tady, kde se píše přesně:

„Náš mozek neobsahuje prakticky žádné vědomosti. Ty se ukládají v morfogenetických polích Vesmíru a náš mozek je v podstatě něco jako přijímač a vysílač. Když se něco naučíme, ukládáme to do morfogenetických polí Vesmíru, odkud při zpětné snaze vzpomenout si zase tato data čerpáme. V těch to polích je uloženo prakticky vše, i to, co si pamatujeme špatně.“

Nepřipadá vám to jako totéž? Že ano.

Aby náhodou nezněl citát ze stránek Alue vědecky a nadmíru odborně, vysvětlím pojem morfogenetický. Znamená to tvarově proměnlivý v čase. Z praktického příkladu bude význam zřetelný jasněji, vezměme třeba morfogenetický protein.

20:50
„Teď se budu smát já!“ zazní a my už můžeme v očekávání další smršti připravit bránici. Aluška se rozhodne dokázat tvrzení, že lidský mozek neobsahuje žádné informace. Překládá tři důkazy:

1. Jožo Ráž
Předlouhý úvod ve kterém zazní „Když jsem se dověděla, že Sisyfos neví, jak vzniká vitamín D, mohu očekávat cokoliv.“, „Pukla mu hlava [Rážovi] a většina jeho mozku se vylila na silnici a už mu to nedali zpátky.“, „Jožo ráž má v hlavě asi 20% toho, co mu zbylo z mozku, a zbytek jeho hlavy vyplňuje fyziologický roztok.“.

O vitamínu D a svérázném výkladu toho, co bylo údajně Sisyfem řečeno, jsem psal minule. Rozeberme tedy nehodu Jožo Ráže a její popis autorkou videa. Dále říká:

„Pokud je pravda, že naše mozky ukládají data, jak může Jožo Ráž vůbec žít.“

„Jeho rezonanční centra převzaly úlohu těch částí mozku, které byly ztraceny. Myslím, že se dá mluvit o zázraku, protože to se běžně nestává“.

Tak. Dovíme se, že by jeho mozek vůbec neměl být schopen funkce za předpokladu, že by měli Sisyfáci pravdu a skutečně by se do něj ukládala data. Já si dovolím napůl souhlasit:

Mozek Jožo Ráže by opravdu neměl být schopen běžné funkce, pokud by z něj zbylo jen 20%.

Odkud Alue vzala zmíněných 20% procent mozku a zbývajících 80% procent původního objemu nahrazených fyziologickým roztokem, je záhada. Skromně se domnívám, že si je vymyslela. Říká:

„Chci, aby Sisyfos se veřejně zabýval tím, jaktože Jožo Ráž žije, jaktože z něj není kripl (sic!), jaktože z něj není ležák a dokonce ještě koncertuje.“

Opět odpovím za Sisyfa – Jožo Ráž žije, není ochrnutý, není ležák a může ještě koncertovat, protože se dostal pod ruku výjimečnému týmu chirurgů a také, protože

jeho mozek nebyl vážně poškozený.

Jak to vím? Operující chirurg Juraj Šťěňo toto uvádí na kameru v pořadu České televize 13. komnata v čase 13:30. Nevidím důvod, proč nevěřit renomovanému chirurgovi, a také nevidím důvod, proč by poškození 80% mozku označil tentýž člověk za „ne tak vážné poškození“.

Alue se nám přehoupla od proslovu, který lze označit za naivní nepochopení, k vyloženým lžím. Zapamatujte si to, slovo lež bude později důležité!

2. Fenomén sté opice

Alue dává jako další důkaz fenomén sté opice. Toto je dost rozsáhlé téma, o kterém určitě v budoucnu napíšu samostatný článek. Prozatím tedy jen ve zkratce:

Opice druhu Macaca fuscata (makak červenolící), což je podle Alue „pěkně blbej název“, byly pozorovány ve svém přirozeném prostředí, jak postupně přejímají zvyk omývat si před konzumací batáty (sladké brambory) od hlíny. Prišla na to jedna opička, která to ukázala další a ta další, a tak dále. Řekněme, že takto to pokračovalo až do 99-té. Teď ovšem nastal zlom. Ve chvíli, kdy to bylo ukázáno sté opičce, najednou to znaly všechny ostatní, dokonce i opičky stejného druhu na sousedních ostrovech. Fenomén sté opice znamená, že od určitého počtu jedinců majících nějakou znalost, se tato automaticky rozšíří na ostatní jedince stejného druhu, i když se spolu nikdy nesetkali.

Makak červenolící (zdroj: Wikipedie)

Zní vám to jako nesmysl? Samozřejmě. Jde o výsledek nekvalitní vědecké práce, která, i když byla dávno dalšími vědci vyvrácena, stále mezi lidmi přežívá coby fakt. Podobně jako práce Séraliniho ohledně karcinogenity geneticky modifikované kukuřice firmy Monsanto (o které taky časem napíšu).

3. Vrozené reflexy
Jak je možné, že má malé dítě určité návyky, které ho nikdo neučil? Jako:

 • sací reflex,
 • dá ruce před sebe, když padá,
 • zavře oči, když potřebuje kýchnout.

Dozvíme se, že „věda toto nedokáže vysvětlit, věda prostě řekne, automatický reflex, který prostě všichni mají, a dál už se tím nebude zabývat“.

Drahá Alue, těmto automatickým reflexům říkáme nepodmíněné reflexy. Možná, že kdyby slečna věděla, jak se jmenují, byla by schopna o nich něco zjistit. Výzkum těchto reflexů mapuje široká škála článků, můžeme kouknout na Google Scholar. Co znamená „věda toto nedokáže vysvětlit, dál už se tím nebude zabývat“? Znamená to, že Alue opět lže.

Pro stručný výklad problematiky cituji autorčinu oblíbenou Wikipedii, do které zjevně nahlíží, jen když se jí to hodí:

Nepodmíněné reflexy jsou jednoduché, zcela automatické reakce. Jsou vrozené s trvalým spojením smyslového a výkonného orgánu, za odpovídajících podmínek se dostavují vždy a stereotypně. Jejich existenci je předem dána geneticky určeným průběhem nervových vláken.

Jednoduše řečeno, máme to v sobě zadrátováno. Podobně smysluplné otázky, jaké pokládá Alue, by mohly znít:

 • jak dítě ví, že má vyrůst,
 • jak ví, že mu má tlouct srdce,
 • že mu mají vypadat mléčné zuby?

Samozřejmě to neví, děje se to nepodmíněně.

30:40
Pokračujeme v citování přednesu Věry Noskové:

„Jistý školák komunikoval se skřítky, říkal jim čajové pytlíčky a jeho duchovně potrefená matka se radovala, že je tím pádem napojený na duchovní svět; o tuto schopnost však jaksi přišel. Aluška jí radí, jak se opět na skřítky – čajové pytlíčky napojit“

Alue se povýšeně ptá „Viděli jste někdy někdo z vás bytost z jiného světa?“ a pokračuje:

„Neviděl. Jak si můžete dovolit do toho hnípat? Víte Nosková vůbec, co to je mateřská láska?“

Později se ptá, jestli má paní Nosková vůbec děti, a dojde k názoru, že asi ne. Já paní Věru osobně neznám, nikdy jsem ji neviděl, a přesto znám odpověď. Má dva dospělé syny. Autorčina schopnost hledat informace na internetu zajímavě osciluje.

Celý blok vyznívá nakonec vtipně, protože Alue pravděpodobně nepochopila, nad čím se paní Nosková pozastavuje. Zatímco má na mysli „radování se matky nad schopnostmi jejího syna“, Alue má pocit že nad tvrzením ohledně tvaru zelených bytostí z jiného světa připomínajících čajové pytlíčky.

32:10
Citace z proslovu:
Rakovinu prý vyléčíte hlívou ústřičnou. Píše: „Kaše z hlívy ústřičné se vaří jednu hodinu při teplotě 50-60°C“

Toto bude důležité později.

34:10
Dostáváme se k zajímavé pointě. Alue cituje přísloví, které se snaží napasovat na Sisyfos:

„Kdo jednou lhal, tomu už se nevěří“

Doufám tedy, že si z toho její fanoušci vezmou ponaučení!

34:35
Zde se Alue rozčiluje, že Sisyfos neuvedl zdroj, ze kterého cituje část proslovu:

„Jsou lidé, kteří svojí nízkou energií narušují příjemnou harmonii našeho společenství. Před takovými se částečně skrýváme, ale vždy je někdo bedlivě pozoruje. Takové úkoly spadají na mne.“

Musím dát Alušce zapravdu. Skutečně to vypadá, že Sisyfos přehlédl původní zdroj. Určitě by měl říct, že pochází z její knihy Svět za oponou. Pořádek musí být.

Ale co z toho? Výtka spočívá v tom, že Alue údajně není šílený psychopat, totiž že zmíněný text neříká ona, ale je jí řečen vílou, na kterou narazí v lese. Rozhodně si pomohla, teď to celé vyznívá mnohem příčetněji.

39:15
Cituji z proslovu:

Aluščin web je bohatý, dívčino ego se v něm rozpíná jako bojový plyn.

Alue reaguje:

„Vy si pletete sebevědomí a hrdost s egem. Ego je to, co dělá Sisyfos, ego je to, když si léčím svůj komplex méněcennosti na ostatních lidech tím, že jim rozdávám posměšné ceny Bludný balvan.“

Toto je velmi svérázný výklad. Osobně se domnívám, že egem bylo v tomto kontextu zamýšlené prosté .

Pokračujeme proslovem:

„Ale neprozradí, kde žije, jestli má jinou, než základní školu, co ji živí.“

a reakcí Alue:

„Madam Nosková, vy snad vykládáte veřejně kde žijete? Vážně je někdo takovej, že když je veřejně činnej, tak řekne kde bydlí?“

Já nevím, tají to Věra Nosková?

Jen dodám, že Alue stupeň svého vzdělání neprozradí a dále uvede, že zaměstnaná je, zaměstnává samu sebe. Se vším respektem musím říct, že to, co dělá, dělá dobře. Za radu po mailu si účtuje libovolný příspěvek, minimálně 99 Kč, přičemž jak udává, průměrně dostává 100 až 300 Kč. Zajímalo by mě, jestli Alue ví, co znamená slovo průměrně.

41:20
Cituji z přednesu:

„Kdyby nebylo internetu, nebylo by zřejmě takových Alušek. Sebestředná osůbka šířící nebezpečné hlouposti jen mezi kamarádkami v obci by riskovala, že ji nějaká paňmáma vycinká, nebo na ni vezme pantáta opasek za to, že dcerka přišla její vinou o předtím bezchybný zrak.“

Dozvíme se, že Alue žije od 16-ti let samostatně a že jí paňmáma vycinkat nemůže, protože je dva roky po smrti. Tady jsem měl už po několikáté nepříjemný pocit, že se autorka snaží útočit na city diváků. Zatímco paní Nosková zmiňuje „nějakou paňmámu“ Alue otočí význam na svou matku, která, podle toho, co říká, zemřela v roce 2010.

Já bych k citaci Věry Noskové ještě dodal, že o nějakou tu stovku let dřív by Alušku rovnou upálili.

43:15
Následuje část o hlívě ústřičné (Pleurotus ostreatus). Koukněte, co zazní v čase 32:10:

Rakovinu prý vyléčíte hlívou ústřičnou. Píše: „Kaše z hlívy ústřičné se vaří jednu hodinu při teplotě 50-60°C.“.

Alue dodává:

„Tomu jste se taky vysmáli, byli jste drzí, sprostí, já vám ukážu.“

Sisyfos pravděpodobně naráží na toto ze stránek autorky.

Alue čte z obsahu čtyř webů, které píšou o léčivém účinku hlívy „obsahuje beta-glukany, které jsou protirakovinno tvorné, čili že zastavují bujení zhoubných nádorů“. Sousloví protirakovinno tvorné zní velmi zajímavě, ještě že autorka vysvětlila, co by to mělo znamenat.

Bohužel se zde ale opět míchají jablka s hruškami, tedy to, co údajně zaznělo, a to, co doopravdy zaznělo. Je rozdíl mezi aplikací hlívy jako léku za účelem vyléčení, nebo jako potravinového doplňku k rozšíření běžné léčby či zmírnění jejich negativních dopadů. Vyléčit je sloveso v dokonavém vidu značící ohraničený proces v minulosti ukončený. Vyléčit někoho hlívou jasně indikuje postup, kdy pacient dostává zmíněnou houbu, která zajistí jeho naprosté uzdravení. Neexistují dohledatelné výzkumy srovnávající lidi, kterým je podávána hlíva (podle autorčina výkladu dokonce jen hlíva jako jediný prostředek léčby) a těch, kteří jsou léčeni běžnou cestou. Není to tak překvapivé, daný výzkum by byl velmi nehumánní.

Je však k dispozici množství informací o positivním vlivu beta-glukanu na zvířata stižená zhoubným nádorovým onemocněním. Pro příklad:

Anti-tumor and immunomodulating effects of Pleurotus ostreatus mycelia-derived proteoglycans

Effect of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) on pathological changes in dimethylhydrazine-induced rat colon cancer

Z českých autorů pak můžu vyzdvihnout práci Prof.Dr. Václava Větvičky, Ph.D.

Požívání hlívy jako součást léčby určitě není vyloučené, ale používat jen a pouze hlívu je přinejmenším nerozumné.

Jako odbočku si dovolím uvést web Onkoportal.cz, který nabízí odborné a revidované informace o nádorových onemocněních. Rakovina a její léčba je bohužel často cílem šarlatánů a vyznat se tak mezi hodnotnými a nebezpečnými radami může být pro laika problém. Pro přehled o novinkách na tomto poli doporučuji též skupinu Cancer Research & Technology na facebooku.

Závěr druhé části

V probíraném rozsahu videa Alue lže a zavírá oči před realitou. S neutuchajícím pohrdáním a povýšeností dále komentuje věci, kterým nerozumí, přičemž staví svou obhajobu na základech z písku. Její široká neznalost vědeckých principů i slepá víra snad pro vše psané či řečené bude ještě dále rozvedena v poslední, třetí části mé série, kterou najdete zde. Tuto bych ukončil obrázkem vypůjčeným z videa, který klade naprosto zásadní otázku, na kterou už asi znáte odpověď.

Alue

Tags: , , ,

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

4 Responses to “Alue vs. Sisyfos – Lhaní mladé paní (2)”

 1. Karin Says:

  Necetla jsem tento clanek a ani mne nezajima jakysi spor lidi, kteri se navzajem snazi ocernit. Toto je perfektni priklad, jak jsou lide vtazeni do svych skorapek s napisem Ego, Mysl atd…namisto, aby pochopili ze vse souvisi se vsim a prava spiritualita prichazi se seberealizaci a procitnuti ze sveho spanku o sobe samych…
  Logo od Alue z webu mluvi za vse.
  Jak jeho forma, vyber barev.
  Dokonale potvrzeni toho, ze studium ctvrte cesty neni az zase tak uplne k zahozeni…

  A jeste jsem zapomnela – nic tam venku neexituje.
  Vse je presnym odrazem naseho vnitrniho sveta…i toho meho…

  Krasny den v pritomnem okamziku
  Karin

 2. derewi Says:

  Článek o sté opici by mě zajímal 😉

 3. ALUE PODVODNICE Says:

  LIDI BACHA!. Lhářka a podvodnice s ezoterikou Alue K Loskotová má nový web, ještě ho nemá spuštěný, zatím jede na starém na Blogu.cz. Píše tam o sobě nesmysly, že byla od dětství zázračné dítě a jiné blbosti! (WTF!). Ze svojí rodiny udělala úplné monstra, přehání, lže. (Na starém blogu si připravuje půdičku, aby lži o její rodině vypadaly věrohodně, 1. března napsala článek ,,Jak jsem našla vstupní bránu do nadvědomí“, kde ze svojí babičky udělala úplnou obludu. (přehání!) Článek je prý zálohovaný, kdyby ho ta lhářka chtěla zase přepsat a zamazat stopy, jak to hodně často dělá. Že  nerozumí tomu, co je nadvědomí, protože si to vymýšlí a opisuje, je druhá věc. To nikoho nezajímá, jak škodí jiným, vždyť ty její výmysly a lži můžou poškodit psychiku čtenářů, co jí tam lezou. Ta Loskotová je úplná obluda! Na odkaz na nový web jsem přišel dneska, byl napsaný v jednom komentáři, tak ho sem dávám. Koukněte na tu hrúzu, dejte si do vyhledavače  aluška.org věděním ke svobodě/autorka. Nebo 110870.w70.wedos.ws/autorka/ Web má na wedosu. A pročtěte, co tam v článkách píše. Samý lži a šlemty! Jako na starým blogu! Že jí někdo pomáhá se sestavením je jasný. Alue je odporná HRŮZNÁ OBLUDA!

 4. ZASTAVME ALUE Says:

  JAK ZASTAVIT PLAGYÁTORSKÉHO ZMETKA ALUE LOSKOTOVOU

  Pravda o tom, že alue karolína loskotová je PŘÍŽVNICKÝ ŠMEJD, který nic neumí, že všechno – tak 96 %, co kdy napsala, vytvořila, není z její hlavy, ale OKOPÍROVANÉ od jiných lidí, že dokonce i vykradla weby o morčatech a lže malým holkám, které chovají morčata, že jde o její zkušenosti, SE VÍ.

  Že videa, které ještě nedávno natočila a usvědčují ji z hlouposti mažou s rené koukalem, že články na blogísku aluška. org se pořád přepisují, nebo rovnou mažou, že ta zlá, zlodějská kur…a něco napíše, pak ji to lidi kritizujou, tak to přepíše a lže, že to před tím nenapsala, se ví taky.
  Zdravici, kterou předvedla lidem ze Sisyfos, kteří jí předali cenu Bludný balvan za ublížení na zdraví dívce, která věřila ukradeným radám této Loskotové o hledění do slunce, s lhaním – „jsou to moje zkušenosti“ smazali, protože jí usvědčují z lhaní a hlouposti.
  Že ublížila svému morčeti, a to potom umřelo, se taky ví. Její příživnická „kariéra“ a plno jiných hnusů téhle … je taky známá a opravdu dlouhá. Sama sebe popisuje, jako chytrou – ve skutečnosti je, jak víme, hloupá, závistivá, zlá, prolhaná, zlodějská, kopíruje všechno, na co přijde, lhaní – „všechno jsou moje zkušenosti“, zkoušení usměvavých póz před zrcadlem, aby mohla na „svých“ videích s kradeným obsahem předvádět, jaká je „hodná“. Až se ty děti, kterým lže do očí a přidá vylhaný úsměv dozví, jaká je to …, budou hodně překvapené. Možná ji za to „ukamenují“.
  Dál se pak LOSKOTOVÁ také může pochlubit ubližováním druhým, překrucováním a na své hlavě má plno dalších výdo,bytktů svého divnéfo mozku. Dobytek je Alue, dobytek.

  Do různých diskuzí na internetu, kde jsou pravdivé stížnosti na ni a pravda o této zlodějce píšou alue-marný komentáře, pod jinými jmény, že je velmi moudrá, inteligentní, má duchovní nadání a hodně lidem pomohla. NA TO UŽ SE NEDÁ NIC ŘÍCT, TAKOVÍ ŠMEJDI NEMAJÍ NIKDE CO DĚLAT, POŠKOZUJÍ LIDI!
  Loskotová má na svědomí také plno dalších hnusných věcí.

  Je tady plno lidí, kterým hrůza ublížila, které poškodila. Každému vadí, že „všechno“ krade. A NEPŘESTANE s tím. Všechno, co má na blogu, všechno, co čtete je okopírované, názory, zkušenosti. LŽE, že všechno je z její hlavy. Možná, že i vy jste byli vykradeni touto krysou. Máte web, napsali jste knížku, nebo někde nějaký inteligentní názor, tak si můžete být skoro jistí, že vám to ukradla. Její smrad je rozlezlý všude, má čas, válí se doma, prolízá internet a krade všechno, na co přijde. Ke kradenému materiálu přidá tvrzení „všechno jsou moje názory a zkušenosti“.

  JAK TOHO HAJZLA ZASTAVIT
  ZALOŽTE blog, nebo víc blogů, kde napíšete články s pravdou, jak zlá a špatná je Alue Loskotová, jako to udělala její bývalá kamarádka, kterou taky poškodila. Napište, jak vám ublížila. Nechte lidem prostor v komentářích, ať tam taky můžou psát svoje zkušenosti s tímto zlodějským, plagyátorským šmejdem s přetvářkou. Čím VÍC BUDE TAKOVÝCH BLOGŮ TÍM VÍC LIDÍ SE DOZVÍ pravdu.
  PIŠTE, podle toho, jak máte čas do různých diskuzí, kde se o ní píšou stížnosti.
  NENECHTE se umlčet těmito hlupáky a podvodníky loskotovou, marným, a pište! Vy máte pravdu, oni jsou příživníci, lháři a plagyátoři, manipulanti, špatní lidé. Čím víc bude pravdivých stížností, varování, tím to bude lepší! Nenechte zrůdu, aby vám dále ubližovala, aby lhala, kradla a tak poškozovala ostatní.

  Jsou také stížnosti, že někde na internetu, snad na ZPOVĚDNICI byly stížnosti s pravdou na loskotovou několik let, a teď je snad smazali. PROČ SE MAŽE PRAVDA?
  Pravda je jenom jedna, a tu máte VY.

  NENECHME PODVODNÍKY A ZLÉ, HLOUPÉ LIDI, KTEŘÍ STÁLE MAŽOU STOPY PO SVÝCH ŠPATNÝCH JEDNÁNÍCH, ABY MAZALI PRAVDU!

  PIŠTE, VARUJTE! PRAVDA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ! KDYŽ SE NENECHÁME A BUDEME TOMU VĚŘIT, ZVÍTĚZÍ!

Leave a Reply